fredag 28 september 2012

Missvisande uppgifter om SD:s invandringsbesparing i SVT « Avpixlat

Missvisande uppgifter om SD:s invandringsbesparing i SVT « Avpixlat: helkoll 5 minut sedan

Kommunisterna som kommenterar här ( Rudolf med röda näsan och Anders Afaborg) glömmer att siffrorna är hämtade från RUT.
Dessa skrämmande siffror redovisar inte vad den sjuka invandringen kostar idag och vad den kostat de senaste 10 åren.
8.000 libyensvenskar var i Libanon på "semester" när det blev kris i landet, de hämtades alla "hem" på statens bekostnad.
3.000 syriensvenskar var i Syrien på "semester" när det blev kris i landet, de hämtades alla "hem" på statens bekostnad,
Guantanamo "svensken" flögs hem från Kuba i regeringsplanet. det kostade "bara" 600.000:-.
Sedan har vi alla assistansbedrägerier som börjar komma fram nu. Miljarder som nybyggarna lurat till sig av surt inbetalande skattekronor från arbetande människor.

Lägger man till kostnader som invandringen medför i form av bidrag, bidragsbedrägerier, polisinsatser, brottsutredningar, rättegångar, fängelsetid, skadegörelse med medföljande stenkastning, krav på särbehandling, asylboende, hem för ensamkommande "barn", migrationskostnader, försörjningsstöd, bedrägerier mot svenne, kränkningar av svennehoror,
ökande skolkostnader p.g.a. analfabetinvandring, äldreförsörjningsstöd, etableringsstöd, SFI,
nystartsbidrag, instegsjobb, etc. etc.

Minst 50.000 romer i Sverige, 80% arbetslösa, kör omkring i dyra tyska bilar, kilovis med guld på sig. Kostnad i bara bidrag: 12.miljarder per år. Detta inkluderar INTE stölder, bedrägerier mot äldre eller åldringsrån etc.

Listan kan göras lång men måste snart iväg på jobb så vansinnet kan fortsätta med mina inbetalda skattepengar, förtjänade med blod, svett och tårar.

– skickat med Google Verktygsfält

Ullenhag, Billström, Sahlin....

Det är den ökända hästen från Troja nu accepterad femtekolon, Ullenhag är en av dess papegojor som med fina ord...
 

Skatt gick till politisk pr - så genomfördes pr-strategin | SvD

Skatt gick till politisk pr - så genomfördes pr-strategin | SvD: Skatt gick till politisk pr - så genomfördes pr-strategin

Stockholms läns landsting har betalat ett konsultbolag för en pr-strategi åt trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) och andra politiker.
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Foto: Tomas Oneborg

28 september 2012 kl 07:11

I våras avslöjade SvD att Stockholms läns landsting betalat 11,4 miljoner kronor till jurister och konsulter under förberedelserna av en upphandling av skärgårdstrafiken som den borgerliga alliansen i landstinget drev och som gick ut på att en enskild aktör skulle ta över trafiken. Summan väckte kritik från oppositionen och fick Folkpartiet att kräva en redovisning av hur pengarna använts.

Initiativet att storupphandla skärgårdstrafiken mötte starkt motstånd från skärgårdsborna och berörda aktörer. Dessutom började Centerpartiet och Folkpartiet vackla i frågan, och i maj i år drog alliansen tillbaka beslutet.

SvD kan nu avslöja att en del av konsultkostnaderna gick till att låta revisionsbolaget KPMG utforma en pr-strategi kring hur trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och andra allianspolitiker i landstinget skulle agera. I planen, som kallas ”utkast till kommunikationsstrategi” och är stämplad som arbetsmaterial, ingick bland annat att låta de fyra ledarna från majoriteten i trafiknämnden skriva en debattartikel i Dagens Nyheter.

Både den och andra delar av pr-strategin har genomförts till punkt och pricka. Det framgår också att KPMG skulle anordna informationsträffar som Christer G Wennerholm skulle bjuda in till och tala på.

Helene Hellmark Knutsson är gruppledare för Socialdemokraterna och oppositionslandstingsråd. Hon är upprörd över att skattepengar använts för politisk kommunikation.

– Vi har ganska generösa partistöd för att partierna ska kunna föra ut olika ståndpunkter. Det är de pengarna som ska användas. Skattebetalarnas pengar ska gå till själva verksamheten, säger Helene Hellmark Knutsson.

Christer G Wennerholms pressekreterare Sebastian Tham poängterar att det är trafiknämnden och SL som betalat alla fakturor från konsulterna. Men trots att Christer G Wennerholm är ordförande i trafiknämnden avböjer han genom Sebastian Tham att svara på SvD:s frågor. Tham hänvisar i stället till trafiknämndens förvaltningschef.

Sedan i januari i år har Anders Lindström den positionen, han är också vd på SL och Waxholmsbolagen. Lindström säger att han inte vet vem som bad KPMG göra kommunikationsstrategin, och det utkast som SvD tagit del av gjordes innan han tillträdde. Anders Lindström vet inte heller varför planen beställdes.

Ska förvaltningen betala för strategier för politisk argumentation?

– Det är inte min bild att vi gör det.

Hur kommer det sig att strategin anger hur politikerna bör agera?

– Alltså, det står på ett papper. Jag vet inte om det är en felutskrift. Vi jobbar inte med att ta fram politiska underlag. All politik, som att skriva debattartiklar, sköter rotlarna, säger Anders Lindström.

Helene Hellmark Knutsson kommer att kräva en fullständig redogörelse från landstingsdirektören om vad som hänt.

– Vi har tidigare erfarenhet av att det finns en form av informell styrning från den politiska ledningen. Det måste ha varit någon som beställt det här, och då borde någon tjänsteman ha sagt till om att det ska inte skattebetalarna stå för. Vi måste gå till botten med det här.
Så genomfördes pr-strategin

Det stod i planen:

15 november 2011: De fyra ledarna från majoriteten i Trafiknämnden bemöter inlägget på DN Stockholmsdebatt av sju nuvarande avtalspartners till WÅAB (Waxholms Ångfartygs AB, det vill säga Waxholmsbolaget).

Det här hände:

18 november 2011: • Dagens Nyheter tog in en debattartikel undertecknad Christer G Wennerholm (M), Lennart Rohdin (FP), Mikael Stjernström (KD) och Lars Carlsson (C). Rubriken löd ”Vi bjuder in alla redare till dialog”.

Det stod i planen:

Tidigt i december: En eller flera debattartiklar i mindre, lokala tidningar som beskriver bakgrunden och utmaningar när det gäller skärgårdstrafiken samt anger vilken ambition och vision som landstinget har för den framtida trafiken.

Det här hände:

20 december: • Christer G Wennerholm lade på sin blogg ut en debattartikel med rubriken ”Skärgårdstrafiken ska bli tillgängligare”, som han själv skriver har publicerats i Norrtelje Tidning och Nynäshamns Posten.

Det stod i planen:

Efter 6 december: Studiebesök på en eller flera Waxholmsbåtar under en långtur. [...] Dialogstuga. Ansvariga besöker personligen de 13 kärnöarna. Syftet är att ta dialogen och processen ut i skärgården samt att nå kontaktytor man annars inte hade nått.

Det här hände:

Januari 2012: •I artiklar i DN och i Christer G Wennerholms blogg framgår att Christer G Wennerholm reste runt med skärgårdstrafiken och bland annat träffade skärgårdsbor.

– skickat med Google Verktygsfält

tisdag 25 september 2012

Nutidens Socialdemokrati är INTE socialdemokrati.

Denoroligedemokraten 12 minut sedan
Det var mycket bättre förr:
PER-ALBIN HANSSON
TAGE ERLANDER
"Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige!”

Jag kommer så väl ihåg, det sista året, hur Tage Erlander flög upp ur TV-soffan, som skjuten ur en kanon, då den korrekte och vänstervridne TV-reportern föreslog att Sverige kunde väl ta in arbetskraft, från Mellanöstern?
"Oh Nej Nej, för tusan. Ta för Guds skull inte in något folk därifrån, ty då skulle de ju ta med
sig sin islamiska religion hit också, där vi har fri kristen religion. Det skulle ju då bliva rena katastrofen för det svenska folket." (Enda gången då jag sett att det blev fart i Tage Erlander)"
ULLA LINDSTRÖM
"Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga ochvälbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement".
TAGE ERLANDER 1965 i samband med raskravaller i USA:
"Svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation.Vårt lands befolkning är
homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden « Avpixlat

Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden « Avpixlat: Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden

INSÄNDARE Enligt Nationalencyklopedin definieras politisk korrekthet ”som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten”. De som dyrkar det politiskt korrekta, PK-iterna, är inte nöjda med denna definition. De hävdar att PK-ism handlar om öppenhet och tolerans. Inget kan vara mer fel.

I den moderna vetenskapliga metoden är det centralt att förutsättningslöst formulera forskningsfrågan utan att ha svaret klart, för att sedan utan fördomar söka och undersöka alla möjliga förklaringsmodeller. Den förklaringsmodell som har störst generalitet och förklaringsvärde anses ”rätt” tills man finner en modell med större förklaringsvärde.

Den moderna vetenskapliga metoden, där fördomar skall undvikas och öppenhet för omtolkning är en grundsats står i direkt opposition mot den politisk korrekta tankevälden. PK-ism är de dogmer som dikterar vilka frågor som får ställas och vilka svar som är godkända. ”Öppen och fördomsfri vetenskap behövs inte – vi vet svaret”.

De politiskt korrekta tankefigurerna som har sitt ursprung i sociologin har under de senaste 50 åren spridits som en sjukdom till många discipliner på universiteten; kriminologi, statsvetenskap, genusvetenskap, historia, pedagogik, därefter till media, litteratur och konst, skolväsende och politik. PK-ismen har idag infekterat större delen av samhällskroppen.

Ett lustigt exempel på en PK-it är kriminologen Jerzy Sarnecki. Hur mycket brottsligheten än ökar och hur många grova våldsbrott som än sker i massinvandringens spår, så kan Sarnecki alltid efter fifflande med statistik och analys med PK-glasögon fastslå att ”brottsligheten har minskat något”. Genusvetarna kommer med samma metod fram till att kvinnor alltid är förtryckta, och alla PK-studier visar att alla icke-vita alltid är diskriminerade. Vetenskap enligt den politiskt korrekta metoden behövs egentligen inte, resultatet är känt från början, och är bara en bekräftelse av PK-isternas fördomar. (PK-ismen har så smått även börjat ta sig in i naturvetenskapen genom biologin och ekologin, där global uppvärmning både är den enda forskningsfrågan och det enda svaret.)

PK-ismen har mer gemensamt med religiösa tankefigurer än modern vetenskap. På medeltiden hade katolska kyrkan inget emot vetenskap, så länge resultaten av vetenskapen stödde kyrkans dogmer. Om vetenskapen däremot motsade de förhärskande dogmerna så blev det ett ärende för inkvisitionen, banlysning och stränga straff. Vi skall inte vara förvånade att PK-ismen har stark ställning i Svenska kyrkan. Denna föreställningsvärld delas även med andra -ismer, som islamism och marxism.

Sociologin är en vetenskap med mycket sjaskigt förflutet. Sociologins metod är att dela in människor i grupper och jämföra grupperna. Detta är det enda forskare och studenter sysslar med på de samhällsvetenskapliga och humanistiska institutionerna i västvärlden idag. Riktigt illa blir det när politiker sedan med sociologins hjälp skall förändra och förbättra medborgarna. Ett exempel på denna strävan att förbättra befolkningen är den sociologin närstående rasbiologin, som kategoriserade och värderade raser för att förändra och förbättra folkets genmassa.

Dagens PK-iter delar helt de tidiga sociologernas och rasbiologernas föreställningsvärld. Fortfarande är man besatt av att dela in människor enligt ras och kön, mäta och värdera. Raserna och grupper värderas enligt bestämda strukturer och något som kallas intersektionella studier. Platserna i strukturerna har skiftat, men föreställningsvärden är identisk. De mest extrema av dagens PK-ister vill, precis som rasbiologerna, förändra folkets genmassa. Denna gång genom massinvandring till Väst från arabvärlden och Afrika.

Som alla som följer samhällsdebatten märker är PK-isterna på universitet, i media och inom politiken fanatiskt besatta av att dela in människor i raser för att sedan värdera och rangordna grupperna. Detta är inget annat än rasism i sin renaste form. Här skiljer sig PK-ister från de flesta nationalister som vill värna folkens rätt till kultur, språk och självbestämmande, men inte delar den rasistiska föreställningsvälden.

Varför behöver de politiskt korrekta PK-ismens dogmer? Politisk korrekthet är den tunna krackelerade fernissa som skiljer PK-isternas tankefigurer om indelning, värdering och rangordning av människor från rasisternas tankefigurer om indelning, värdering och rangordning av människor. PK-ismen garanterar att värderingen och rangordningen blir den av PK-isterna önskade och goda, och inte den onda indelning som de få rasisterna, till exempel neo-nazister, förespråkar.

Utan politisk korrekthet hade de politiskt korrekta inte varit något annat än simpla rasister. Frågan är om det ändå inte är just det de är. Hur mycket de än kallar sig anti-rasister, och hur mycket de än skriker rasist till de som inte delar deras rasistiskt indelade föreställningsvärld.

Ratatosk
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-25, 08:00 (Uppdaterat 2012-09-25, 02:11) | Kategori(er): Debatt/krönika, Insändare

21
Disqus

Gilla
Ogilla
och 45 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
267 kommentarer 3535 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 123 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
2 Nya kommentarer har precis publicerats. Visa


MAX_RADIKAL 4 minut sedan

Pk folket fungerar som vuxna barn de vågar inte sticka ut i rädsla för att bli mobbade utan skriker istället högt för att smutskasta alla som har en avikande tanke eller åsikt ! För mej betyder Politisk korrekthet feghet mobbning och ingenting annat ! men 2014 tar vi hand om översittarna då kör vi över dem så vi får se dem lipa :) SD

bowlaren 10 minut sedan

Gillar du spel. Kika in på svenssonsfunderingar då. Svensson har dragit igång speltips, kan vara kul att få "lite mer i plånboken" :)

Kadamus 10 minut sedan

Njae, det finns ju konservativa sociologer också, såsom professor P.A. Sorokin (1889-1968). I boken "The Crisis of our Age" (1941) beskriver han en civilisation som undermineras av skenheliga självmotsägelser ("tragic dualism"), som artikelförfattaren ger ett utmärkt exempel på. Han angriper också multikulturalismen, som han kallar "kaotisk synkretism". Hans bok kom ut för mer än 70 år sedan, men den sjukdomsbild han beskriver har förvärrats:

"An emergence of a chaotic syncretism in a given integrated culture is another general symptom of its disintegration. The classical example is given by the overripe sensate culture of Greece and Rome. In that stage it became, in the words of Tacitus, 'the common sink into which everything infamous and abominable flows like a torrent from all quarters of the world.' "
-Kadamus

.
4 personer gillade det här.

BaconPiskan 11 minut sedan

Politisk korrekthet, mångkulturalism och kulturrelativism har förstört vårt starka, fredliga och trivsamma samhälle. Ur dessa synsätt kommer endast elände. Några axplock för dagen:
Bilbränder i Uppsala: http://www.friatider.se/bilbra...
Nio bilar brann i Södertälje: http://www.aftonbladet.se/sena...
Falkenbergs-skola sattes i brand i natt: http://www.expressen.se/gt/fal...

Röstar du på 7-klövern så röstar du för fortsatt nedmontering av Sverige. Röstar du istället på Sverigedemokraterna så hjälper du istället till med återställningen av vårt kära fosterland.

SD 2014
4 personer gillade det här.

Uffegrag 2 minut sedan som svar till BaconPiskan

"Röstar du på 7-klövern så röstar du för fortsatt nedmontering av
Sverige. Röstar du istället på Sverigedemokraterna så hjälper du
istället till med återställningen av vårt kära fosterland."

- En lite väl förenklad bild av verkligheten, röstar man på SD vet man inte riktigt vad man får i vissa andra delar av politiken än invandringsfrågan i mina ögon. Många väljare har andra frågor man anser vara mycket viktiga där man kanske inte kan se SD som det bästa alternativet.

SD har rätt i mycket, men även en lång väg att vandra för att bli ett seriöst alternativt och inte bara något av ett missnöjesparti.

SveaLydig 13 minut sedan

Pk -ism bygger på minsta motståndets lag , en person som agerar jultomte får alltid sympatierna medan den som ta fram beslutets negativa konsekvenser framstår som ond.
2 personer gillade det här.

Snowflinga 18 minut sedan

Det är förskräckligt hur de politiskt korrekta förgiftar samhällsklimatet i Sverige. Det pågår en grov censur i media. Jag blev bortcensurerad två gånger på SVT under diskussionen "Humor är bästa vapnet mot Islamofobernas nidbilder" http://debatt.svt.se/2012/09/2...

Jag skrev följande som tycks vara för mycket för de politiskt korrekta på SVT:

"Man undrar faktisk om det är humoristiskt vad som händer med Europa när man håller på att utarma yttrandefriheten. Muslimerna kommer att försöka få igenom en lag nästa vecka i FN som vill förbjuda "hädelse mot religion" och som skall gälla över hela världen: http://www.smh.com.au/world/pu...
Europa och Norden är på väg mot en totalitär stat där man låter en kränkt religion gå före yttrandefriheten. Det som behövs nu är en stark grundlagsbaserade yttrandefrihetsskydd som i USA."

Jag undrar faktiskt nu att vart Sverige är på väg och jag blir rädd.
6 personer gillade det här.

Kjell 23 minut sedan

Samt då att det nya "ordet" vi alla måste lära oss är "fördjupning"!
Lyssnade till en intervju med en i mitt tycke något egendomlig person vid namn Berang Mhiri för bara någon timme sedan.
Denne Herr Mhiri tycks vara överkucku vid Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm och han lyckades med konststycket att i sitt försvrstal varför man rensade ut Tintin-böckerna från biblioteket därstädes, att under cirka 39 sekunder använda ordet "fördjupning" omkring fyrahundrasjuttiotretusen gånger.
Och detta utan att förklara vad detta begrepp i egentlig mening betydde!
En synnerligen egendomlig person denne Herr Mhiri!
Och jag har väl en svag aning om jag betaler dennes väl tilltagna lön genom min skattsedel!
Och jag börjar komma till insikten att jag är inte speciellt förtjust i just vetskapen om varifrån hans lön kommer!
7 personer gillade det här.

Denoroligedemokraten 28 minut sedan

Det var mycket bättre förr:

PER-ALBIN HANSSON
"Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige!”

TAGE ERLANDER
Jag kommer så väl ihåg, det sista året, hur Tage Erlander flög upp ur TV-soffan, som skjuten ur en kanon, då den korrekte och vänstervridne TV-reportern föreslog att Sverige kunde väl ta in arbetskraft, från Mellanöstern?
"Oh Nej Nej, för tusan. Ta för Guds skull inte in något folk därifrån, ty då skulle de ju ta med
sig sin islamiska religion hit också, där vi har fri kristen religion. Det skulle ju då bliva rena katastrofen för det svenska folket." (Enda gången då jag sett att det blev fart i Tage Erlander)"

ULLA LINDSTRÖM
"Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga ochvälbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement".

TAGE ERLANDER 1965 i samband med raskravaller i USA:
"Svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation.Vårt lands befolkning är
homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

(Redigerad av kommentatorn 26 minut sedan)
11 personer gillade det här.

Strandnypon 19 minut sedan som svar till Denoroligedemokraten

Man blir nostalgisk när man tänker på det!
3 personer gillade det här.

Kjell 35 minut sedan

Inledningen i ovanstående artikel ger enligt min mening en relativt korrekt beskrivning av metodiken i det vetenskapliga förhållningssättet och metoden.
Däremot anser jag att det börjar byggas en aning på lösan grund när beskrivningen av sociologi, dess mål, medel och metoder beskrivs.
Detta då eftersom jag inte kan känna igen skribentens beskrivning utifrån de den moderna sociologins grundvalar som de beskrivs och ställes upp av Max Weber, som jag förutsätter det råder allmän consensus om som varande den moderna sociologins "portalfigur".

När därefter skribenten utan någon någon som helst grundläggande argumentation eller bevisföring samlar ihop "PK-ism" med "islamism" och "marxism" och stoppar in dessa i samma säck så är jag inte längre enig.
Detta då eftersom skribenten här frångår den av honom själv i inledningen framhållna vetenskapliga metodiken. D.v.s. att han jämställer tre disparata begrepp utan föregående definition av begreppsinehåll och därvid jämförelse av innehållet i de tre begreppen.

Dock kan jag på ett rent allmänt plan instämma i att det vidare begreppet "PK-ism" inte har någonting som helst med vetenskap att göra utan är endast att se som en rådande paradigm inom vissa sektorer i dagens samhälle.
Samt därvid då att bemärka att ett system upprätthålles av dess direkta intressenter och därmed förbundna krafter.
Samt att ett sådant system kommer att upprätthållas så länge som en eventuell opposition inte äger kraft nog att uppväga och övervinna dessa.

bud 40 minut sedan

jörgen fogelklou
‏@fogelklou

Om det är någon barnbok som borde förbjudas är det väl Nalle Puh? Hans bästa kompis är ju Nasse

Bästa satiren på länge ?

13 personer gillade det här.

M29_42 33 minut sedan som svar till bud

Tack! Dagens gottgörande skratt :-D
3 personer gillade det här.

bud 11 minut sedan som svar till M29_42

Tackar. Men tacken förtjänar den som skrivit detta= Jörgen Fogelklou" !

Fredrik_H 37 minut sedan som svar till bud

Garvade gött åt den jag med.
3 personer gillade det här.

katarina broman Top 10 43 minut sedan

Att PK-ismen sprider sig som en farsot är helt klart därtill är den imo farligare för det västerländska samhället än vad kolera och pest är tillsammans.
Ett annat ord för fenomenet, eller ett ord som kan beskriva det, är Konformitet. Konformitet = likformighet - dvs. att anpassa sitt beteende eller sin uppfattning efter verkligt eller inbillat grupptryck.

Det man fick lära sig i skolan om konformitet var att det är ett typiskt tonårsfenomen, dvs alla som vill tillhöra en grupp måste klä sig på ett visst sätt, ha liknande frisyrer, gilla samma idoler och helst tugga samma tuggummi.
I dagens läge ser man inte så mycket av denna konformitet bland ungdomar som man gjorde förr, det är mer vanligt att vara individualistisk.
Däremot så ser man hur konformiteten breder ut sig i alla andra samhällsskikt, precis som skribenten säger. Speciellt inom media och utbildningsväsendet. Förr uppmanades elever att tänka själva, idag är tongångarna annorlunda.
Många av dessa PK-ister, för att inte säga flertalet, har tagit PK till sig för att dom är tvungna. Vill du ha ett arbete, vill du göra karriär, vill du ha ett socialt umgänge med oss så gör du som vi gör. Om inte gör vi oss av med dig, vi bromsar dina karriärmöjligheter och du får inte sitta med vid fikabordet och dessutom kommer vi att prata illa om dig bakom din rygg och bli tysta när du kommer in i ett rum

Ett eventuellt botemedel mot denna farsot är medvetenhet, ett vaccin är en vettig uppfostran. Man är oförmögen att göra något åt ett problem om man inte är medveten om att man har ett problem. Journalister tex som borde vara medvetna om problemet sopar det under mattan av snöd vinning för sin egen överlevnad, och i många fall intalar man sig att man har rätten på sin sida sas. Det ska till en mycket stark individ att stå emot detta grupptryck. Det finns dock sådana människor och Avpixlat är fullt av dem. En och annan självgående journalist och debattör finns också, dock alldeles för få.
Vår uppgift är att påtala detta samhällsproblem, om och om igen, eftersom enda chansen är att nöta in det i folk, precis på samma sätt som PK-ismen har nötts in i folk.
Vi måste helt enkelt anlägga moteld!!!
9 personer gillade det här.

Usse 46 minut sedan

"Tolerans" har blivit det nya mantrat för att passivisera allt motstånd.

För övrigt är "tolerans" snart är det värsta ord jag vet. Kan ett ord snart ha blivit mer missbrukat? Allt medan våld och övergrepp breder ut sig och allt medan islamistiskt stöveltramp närmar sig varje liten småstad, så skriker PK sitt mantra för att passivisera varje protest mot det som sker:

"Tolerans! Tolerans!! Tolerans!!! Säg inte ett pip, acceptera till varje pris passivt vad som sker!! Var tolerant!!!!"

Att vara tolerant har blivit synonymt med att vara god. Och god och tolerant vill man vara till varje pris. Det är bara det att PK har missat poängen. Att vara tolerant är inte alltid samma sak som att vara god.

Det är för f-n dags att ta tag i en verklig analys av vad som händer i vårt samhälle, istället för att bara rabbla mantran!
4 personer gillade det här.

aspir 51 minut sedan

Jag trodde jag drömde i går kväll när jag lyssnade på Karlavagnen, som handlade om barnböcker, och t.o.m. programledaren ifrågasatte den politiska korrekthetens intåg i barnlitteraturen. Det tycks som om samhället långsamt vaknar upp till att feminismen är feminofobisk och den politiska korrektheten är agorafobisk till sin natur. Samhällets utveckling har sannerligen känts klaustrofobisk på senare tid. Själv är jag en tvättäkta islamofob.
4 personer gillade det här.

ddayperspective 1 timme sedan

"Handlingsplan mot boendesegration" och "åtgärder på Internet"... NU har den riktiga galenskapen brutit ut i Bryssel! Finns någon som betvivlar att det finns krafter som försöker slutföra förstadiet till fullblommig diktatur?
10 personer gillade det här.

baraundrar 1 timme sedan

Mycket bra artikel i sin inledning och jag tror du är något mycket viktigt på spåren, ett kardinalfel som just nu är djupt rotat i det svenska diskussionsklimatet och som hämnar intellektuell utveckling, eget tänkande och ytterst demokratin och, just som du säger, i grunden vänt sig från den vetenskapliga metoden. Däremot kan jag inte till fullo se att rasbegreppet är så frekvent använd i sociologin och forskarvärlden som du gör, inte heller att det skulle finnas en bakomliggande avsikt att blanda raser i dagens samhälleliga elit. Orsakerna till omfamningen av dagens invandring tror jag är mer komplex än så - bland annat historia, ideologi, realpolitik med mera.

En liten sak till: Global uppvärmning är faktiskt ett faktum. Den intressanta frågan är om den är antropogen dvs skapad av människan eller en naturlig, om än ovanligt dramatisk, "naturlig" variation i det globala klimatet.
2 personer gillade det här.

kbjohansson 1 timme sedan

Dagens mest uppseendeväckande händelse i ankdammen är nog att Kulturhuset vid Sergels Torg rensat ut Tin Tin-böckerna. Man skall skydda barnen minsann. PK-maff

– skickat med Google Verktygsfält

måndag 24 september 2012

Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen « Avpixlat

Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen « Avpixlat: Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen

Mats DagerlindKRÖNIKA I en signerad ledare i Dagens Nyheter går Susanna Birgersson till attack mot Sverigedemokraterna, vars politik hon anser är enfaldig, avskyvärd och svartmålande och vars partiledare, Jimmie Åkesson, hon uppfattar som hetsig och argsint. Birgersson nedtecknar sina betraktelser med utgångspunkt från den duell som Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag hade i SVT Debatt häromkvällen. De personliga omdömena varvas sedan med lite bedräglig statistik som ska visa att sakernas tillstånd är “bättre än man kan tro” i Sverige när det gäller invandring och integration.

I min förra krönika uppmärksammade jag DN-kolumnisten Maja Hagermans attack på det danska och svenska Tryckfrihetssällskapet där hon varnade det svenska folket för organisationer som gör något så suspekt som att ge ut en papperstidning – man bör alltid misstänka att motivet är att dölja en nazistisk agenda. Jag är fortfarande inte riktigt på det klara med hur man applicerar det resonemanget på den tidning som Hagerman själv skriver för och dess ägare Bonniers, som ju har en såväl judisk som antinazistisk bakgrund. Men förklaringen kanske kommer i en uppföljare.

Idag är det en annan av Dagens Nyheters ledartexter som tilldragit sig min uppmärksamhet, denna gång signerad Susanna Birgersson. Eftersom jag så sent som för bara några dagar sedan läste en riktigt bra text av Birgersson om vår nye vänsterpartiledare Jonas Sjöstedts deltagande i det årligen återkommande aktionsjippo som rätteligen borde gå under namnet Ship to Hamas, blev jag förvånad över att samma penna nu kunnat författa en så undermålig betraktelse över Sverigedemokraterna och hälsotillståndet för den svenska integrationspolitiken.

För att inte fresta på läsarens tålamod för mycket delar jag upp den här krönikan i två delar där detta alltså är del 1. Här kommer jag att koncentrera mig på Birgerssons försäkringar om att det svenska samhället ingalunda har anpassat sig efter islam och att Sverigdemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och andra som talar om att en sådan anpassning sker inte har något att komma med för att belägga detta. I del 2 kommer jag att granska Birgersons påståenden om att integrationen av invandrare i Sverige i grunden fungerar bra och att allt vi behöver göra för att den ska fungera perfekt är att ta bättre vara på alla de invandrade kärnfysiker som idag kör taxi och sänka lönerna till under existensminimum för de övriga.

Birgersson ondgör sig över Jimmie Åkessons påståenden om att vi har kapitulerat inför den muslimska världen i fråga om yttrandefrihet. Hon undrar var Åkesson har hållit hus den senaste tiden eftersom han påstår något sådant. Frågan är väl snarare var Birgersson har befunnit sig. Hon tycks helt ha missat att den muslimska världen har varit i uppror över en satirisk film om profeten Muhammed och att politiker och journalister i Sverige, EU och USA stått på kö för att be om ursäkt för, fördöma och till och med vilja förbjuda filmen i stället för att stå upp för den yttrandefrihet som är en självklar del av den västerländska demokratin.

Och det är bara det senaste i raden av otaliga exempel på hur oreformerad islam och dess ålderdomliga teokratiska och totalitära idéer kommit på kollisionskurs med modern västerländsk demokrati och den sistnämnda kapitulerar. I Sverige växer nu med politikernas goda minne eller rentav benägna hjälp moskéer upp som svampar ur marken där en lära och ideologi predikas vars namn betyder underkastelse, som inte gör skillnad mellan religion och politik, där jihad och martyrskap framhålls som människans främsta plikt och det högsta livet har att erbjuda. I dessa moskéer är kvinnorna hänvisade till en plats bakom ett galler längst bak i lokalen och inte välkomna alls om de menstruerar, då de betraktas som orena. Slöja som täcker hår och hals är obligatorisk.

I många fall finansieras byggnation och drift av de svenska moskéerna av världens värsta diktaturer som Saudiarabien och Iran. Tvivelaktiga internationella muslimska auktoriteter bjuds regelbundet in till vårt land för att i dessa moskéer hetsa mot judar och berätta om det kalifat som snart skall regera världen grundat på Allah, Muhammed, Koranen och sharia. I England och andra europeiska länder har moskéer belagts som platser där terroristceller rekryterat och bedrivit verksamhet, och indikationer finns på att även svenska moskéer är samlingsplatser för Säpo att hålla ögonen på. Har någon hört motsvarande om våra svenska kyrkor?

I Sveriges riksdag sitter numera personer som uttryckligen deklarerat att de har drömmen om ett muslimskt kalifat som slutmål. De politiska partierna tävlar om att locka till sig den snart halvmiljonhövdade väljargrupp som Sveriges muslimer utgör. Man gör studiebesök på eller talar sig varm för halal-slakterier och frotterar sig med diverse obskyra muslimska organisationer. Man propagerar för en samhällsattityd där muslimer av kulturella/religiösa skäl inte ska behöva tåla att bli kritiserade eller satiriserade på samma sätt som sekulära eller kristna grupper. Man drar tillbaka sina kandidaturer i kyrkovalet för att inte stöta sig med de nya svenska muslimerna.

Man beslutar om könssegregering på kommunala badanläggningar därför att muslimska kvinnor inte tillåts visa sig tillsammans med andra män än dem de är gifta eller släkt med och där de av samma skäl kan bada i heltäckande kläder. Svenska myndigheter deklarerar att det är diskriminering och delar ut skadestånd till den muslimska kvinna som anser sig diskriminerad när hon inte får ha heltäckande slöja på sig på arbetsplatsen eller i skolan och till den muslimske man som bakvänt uppfattar sig som den kränkta parten när han inte får jobbet därför att han under anställningsintervjun vägrar ta den kvinnliga arbetsgivaren i hand och hälsa.

Rekommendationer utfärdas från Socialstyrelsen till landstingen om att de bör erbjuda rituell omskärelse av pojkar. Som argument anförs att svenska muslimer annars kommer att skära i sina gossebarns könsorgan med brödkniven hemma på köksborden. Privatkliniker utför operationer för att fejka en mödomshinna på unga kvinnor vars religion kräver att de ska vara oskulder på bröllopsnatten och kunna bevisa det genom att prestera några droppar blod på lakanet.

I skolorna beslutas att avslutningar inte ska hållas i kyrkan, att sånger med kristen bakgrund eller nationalsången bör undvikas, att fläskkött inte ska serveras i skolmatsalen osv, därför att sådant kan upplevas som exkluderande eller kränkande av muslimska elever. Undantag för att närvara vid vissa lektioner, exempelvis i religionskunskap när kristendom och judendom avhandlas eller för flickor i gymnastiken har länge medgetts för muslimer. Man godtar också att muslimska föräldrar inte låter barnen åka med på skolresor och utflykter. På skolgårdarna får svenska flickor finna sig i att bli kallade för svennehora. Rektorer hörs hänföra sådant till kulturkrockar och från Norge meddelas att skolor förbjuder flickor att klä sig utmanande för att slippa glåpord och sexuella trakasserier från invandrarkillar.

I svenska domstolar tas numera hänsyn till sharialag vid bland annat äktenskapsskillnad. Mildare domar utdöms för brott där kulturella och religiösa skillnader kan anföras som en förmildrande omständighet. I Holland och Österrike har framstående islamkritiker ställts inför rätta och krafter i Sverige argumenterar för att vi borde införa blasfemilagar så att liknande rättegångar kan hållas också här.

När den muslimska antisemitismen breder ut sig i Sverige skyller svenska politiker på judarna och Israel, ursäktande tongångar som man aldrig hörde då antisemiterna var svenska högerextremister. HBTQ-vänliga politiker tävlar varje år i att visa upp sig på PRIDE-festivaler och i att fördöma den som framhåller den heterosexuella kärnfamiljen som samhällets norm och den bästa miljön för ett barn att växa upp i. Samma politiker undviker nogsamt att konfrontera den ofta extrema homofobi som förekommer inom muslimska gruppen, där homosexuella betraktas som “sämre än djur” och dödsstraff för homosexuella handlingar anses vara den självskrivna påföljden.

Motsvarande tystnad iakttas också gentemot islams kvinnosyn. Acceptansen för denna i moskéerna har jag redan nämnt. En känd muslimsk profil tillåts ofta uttala sig i media, vara programledare i TV osv trots att hon deklarerat att otrogna kvinnor bör stenas till döds. Sveriges annars så stridbara feminister syns då inte till. Lika tyst är det om de förtryckande hederskulturer som tusentals andra generationens unga invandrartjejer lever under i Sverige idag. De som mördas är bara toppen av ett isberg. Om ett sådant strukturellt kvinnoförtryck förekom bland svenska familjer skulle kampen mot detta – med rätta – stå högst upp på de svenska feministernas dagordning. För svenskar räcker det med att uttala sig positivt om vårdnadsbidraget eller att ifrågasätta kvotering till bolagsstyrelser för att ådra sig feministernas vrede.

Musik- och teaterföreställningar ställs in eller görs om för att inte förarga den muslimska befolkningsgruppen. Konstnärer som utmanar islam kastas ut från utställningar av ett vänsterliberalt konstetablissemang som i alla andra sammanhang talar sig varma om att konstens viktigaste uppgift är att provocera. Svenska medier undviker generellt att publicera texter och bilder som kan förarga muslimer. Om konst som har detta syfte diskuteras på kultursidorna så är det nästan alltid i kritiska ordalag medan konst som utmanar den kristna religionen hyllas reservationslöst.

En konstnär som provocerar kristendomen och på grund av detta får sin utställning utsatt för vandalism från en liten grupp kristna fundamentalister i Sverige får ställa ut sina verk i riksdagshuset som en markering av att den konstnärliga friheten står under demokratins beskydd. När en annan konstnär provocerar islam på liknande sätt och för detta blir fysiskt attackerad vid föreläsningar, utsätts för mordbrand, blir föremål för mordplaner både i Sverige och utomlands och tvingas leva med polisbeskydd 24 timmar om dygnet, då vänder den svenska demokratin honom ryggen, då är riksdagshusets dörr stängd.

Ovanstående är bara ett axplock av hur det svenska samhället anpassar sig efter islam och håller sig med dubbla måttstockar – en för sekulära och kristna svenskar och en annan för muslimska invandrare. Birgersson tycker, som jag nämnde inledningsvis, inte att vi som hävdar oss se en sådan anpassning till oreformerad islam och efterblivna kulturer har mycket att komma med i bevisväg. Det påståendet motsägs av att det åtgick närmare tusen ord ovan bara för att skrapa lite på ytan av var i samhället vi kan se tydliga tecken på en sådan anpassning.

Mats Dagerlind

Susanna Birgerssons signerade ledare kan du läsa HÄR. Kommentera den kan du däremot inte göra, annat än med hjälp av Avpixlade kommentarer förstås. Du kan dock delge Susanna Birgersson dina synpunkter via e-post eller Twitter. Även Dagens Nyheters ledarredaktion kan du nå per e-post. Precis som alla vi andra behöver också journalister feedback för att utvecklas och utan tvåvägskommunikation vore det offentliga demokratiska samtalet inget samtal utan en monolog.

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-23, 10:04 (Uppdaterat 2012-09-23, 17:30) | Kategori(er): Debatt/krönika, Islam, Mats Dagerlind, Religion

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 139 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
264 kommentarer 3514 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 256 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


Johan_Eriksson 8 minut sedan

"Eftersom jag så sent som för bara några dagar sedan läste en riktigt bra text av Birgersson om vår nye vänsterpartiledare Jonas Sjöstedts deltagande i det årligen återkommande aktionsjippo som rätteligen borde gå under namnet Ship to Hamas, blev jag förvånad över att samma penna nu kunnat författa en så undermålig betraktelse över Sverigedemokraterna och hälsotillståndet för den svenska integrationspolitiken."

Det är ingenting att förvånas över. Birgersson skriver i DN. DN ägs av Bonniers. Bonniers är judar. Judar gillar Israel och massinvandring till alla länder utom Israel. Birgersson levererar därför det hennes judiska uppdragsgivare vill ha - nämligen propaganda för Israel och för massinvandring. Svårare än så är det inte.

varningsklockan 2 timme sedan

Folk som bor på samma adress som Fröken Birgersson:

Ewert, Gillberg, Jansson, Johansson, Jonsson, Lönnberg, Olofsson, Persson, Tomczyk.
1 person gillade det här.

MENA:s problemas 10 timme sedan

Haha, schack matt :-D
4 personer gillade det här.

IngemarE 11 timme sedan

Som vanligt helt suveränt skrivet av Mats. Tack för att du finns.
Det här har jag skickat till S.Birgerson:

"Hej Susanna
Jag hoppas verkligen att du tar dig tid och läser Mats Dagerlinds svar på din ledare.
Egentligen är det väl ganska onödigt att påminna om det för, för det vet jag att du gör.
Men jag hoppas också att du inte är så feg att du inte törs bemöta hans krönika med de fakta som du har och som tydligen är helt diametralt motsatta.
Sen så vore det ju en önskedröm om det kunde bli en verklig debatt där även M.D. fick komma till skrift i tidningen."

Är det någon som tror att hon och tidningen törs det.
15 personer gillade det här.

MENA:s problemas 10 timme sedan som svar till IngemarE

Haha, bra där!
1 person gillade det här.

Svenskastavalla Top 10 11 timme sedan

Det är bra noterat Mats, synd bara att Susanna Birgersson verkar ha anammat DNs något snedvridna världsuppfattning. Jag hörde i förbifarten delar av radions aktualitetsprogram under veckoändan en intervju med ordföranden för en muslimsk ungdomsorganisation och en manlig DN reporter. Det jag fastnade för var ett påstående från denne ordförande att kritiken av islam var rasism och att också Lars Vilks utmålades som rasist. Till detta sällade sig reportern från DN fullt ut. Om det är rasism att kritisera islam som är en religion förutsätter det att islam är förbundet med någon islamsk ras. Då exkluderar islam alla som inte tillhör den rasen, vilket verkligen är rasism. Kan någon hjälpa till att gräva fram den där intervjun så att vi kan väcka dessa vilseledda journalister. Den visar hur ologiskt och dumt resonemanget är. Den visar att journalistkåren kollektivt mobbar Sverigedemokrater och i synnerhet Jimmi Åkesson. Kanske några förstår att det Mats Dagerlind tar upp i sin krönika är ett bevis för snedsteg snarare än journalistisk patos.
8 personer gillade det här.

ayanami rei 11 timme sedan

http://www.youtube.com/watch?v...

Lyssna kanske... 10 minuter. Det är vad som har hänt och vad som händer, men ingen tycks märka det alls.

Karl Kapplin 12 timme sedan

Allahu Snackbar, är allt jag kan säga. Och på tidningsredaktioner, arbetsrum på radio och tv, där mumsar man inte på Snickers, Mars eller Japp. Inte ens Marabou mjölkchoklad har man. Istället mumsar man på Allahu Snackbar.

Allahu Snacckbar. Ingredienser: Döda alla som inte mumsar Allahu Snackbar!

2 personer gillade det här.

Alex Szieri 12 timme sedan

Andreas Malm jobbar på DN kultur .. bara så vi vet varför detta oändliga terror vurmande kommer från dagens nyheter #svpol #vpol #SD #sdgate
http://www.expressen.se/debatt... och
http://www.expressen.se/debatt... @demofon
2 personer gillade det här.

Alex Szieri 12 timme sedan

Andreas Malm jobbar på DN kultur .. bara så vi vet varför detta oändliga terror vurmande kommer från dagens nyheter #svpol #vpol #SD #sdgate
http://www.expressen.se/debatt... och
http://www.expressen.se/debatt...
2 personer gillade det här.

Jakanda 12 timme sedan

Ja, då förstår man ju, hur f-- skall det bli när vi invaderas med 1000 tals personer utifrån?

essofspade 13 timme sedan

20 pers i en 2 rummare, inte underligt att badrum snabbt får fuktskador, och att underhållskostnader skenar iväg, begränsa antalet personer som får bo i en lägenhet och att för de som bor i lägenheten utöver denna kvot betalar hyra för att kompensera för onormalt höga underhållakostnader
6 personer gillade det här.

10020316 10 timme sedan som svar till essofspade

Och hur många hyresbidrag får de föe denna tvårummare?????
2 personer gillade det här.

Suecote 14 timme sedan

Ja - och? Det här är ju inga nyheter för någon, det är bara en sammanfattning av situationen i Sverige idag, och den hade kunnat göras mycket längre. Frågan är vad vi, vanliga svenska medborgare och rösträttsinnehavare kan göra åt det? Det måste till en gräsrotsrörelse för att få något att förändras, om vi håller oss till att skriva insändare och rösta på SD hinner de garanterat få igenom sharia innan någon vaknar till liv. Vi svenskar måste ut på gatorna och demonstrera för VÅRA rättigheter, så länge vi har dem kvar, att inte bli nedslagna, rånade, våldtagna, misshandlade och förlöjligade i vårt eget land.
13 personer gillade det här.

Varfor60 13 timme sedan som svar till Suecote

Blir gärna medlem i gräsrotsrörelse mot islamisering, massinvandring mm.
4 personer gillade det här.

Varfor60 14 timme sedan

Bättre sammanfattning än så av det svenska samhällets undfallenhet gentemot terrorideologin islam går inte att få. Mats Dagerlinds krönika borde nå varje svenskt hushåll, på papper.
23 personer gillade det här.

Miriam 15 timme sedan

Med få undantag så är Europas regeringar och styrande elit fientliga, likgiltiga och arroganta mot sina egna befolkningar, man skapar kaos och undergräver den egna kulturen, allt detta alltmera medvetet. Det är bara patriotism och nationalism som kan vända detta.

Islam är piskan och verktyget för att skapa kaos men det är politikerna som håller i dessa.
6 personer gillade det här.

Bergbettina 15 timme sedan

http://www.imamalicenter.se/sv...

Är detta sant?

Slutknorren:

"7.
Till sist föreslår vi, på alla svenska muslimers vägnar, att stifta en
lag i landet som kriminaliserar skymf mot alla religioner. Detta för att
garantera den fredliga samexistensen i vårt samhälle. Vi hoppas att
Sverige ska vara en pionjär i att stifta en sådan lag och garantera de
givna mänskliga rättigheterna.

Imam Ali Islamic Center
Stockholm 2012-09-18"

Det har gått honom helt förbi att Sverige än så länge ser yttrandefrihet som en mänsklig rättighet. Eller är detta nån sorts satir...

(Redigerad av kommentatorn 15 timme sedan)
11 personer gillade det här.

10020316 10 timme sedan som svar till Bergbettina

Dom vet inte vad satir är. Möjligtvis om 500 år.
1 person gillade det här.

init100 13 timme sedan som svar till Bergbettina

Det är nog tyvärr ingen satir. Men vad denne imam borde få förklarat för sig är att yttrandefriheten är helig, och i den ingår rätten att kritisera, skymfa, håna och häckla religioner, ideologier och traditioner. Att kringskära yttrandefriheten är alltså ett grovt helgerån för mig och de andra som delar min uppfattning om yttrandefrihetens helighet. Det är en mycket värre skymf än någon Muhammed-satir, och faktiskt någon som jag anser borde motivera revolution, där folket slänger ut de förrädare som står bakom ett sådant förslag.

Jag är ateist, och därför har j

– skickat med Google Verktygsfält

söndag 23 september 2012

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Öppet brev till Kommunen (Replik från svaret i Kolmårdsnytt nr 3 2012)

1. Det var inte tillfullo jag som skrivit insändaren, Kolmårdsnytt ansåg att den var för lång och kortade ned den, med mitt medgivande förståss, jag var i min ursprungliga artikel betydligt vassare mot kommunens hantering av matfrågan till daghem, skolor o s v

2. Jag tror säkert att det läggs mycket stor möda på att sätta samman en matlista, vi som äter den kan bara konstatera att kartan inte stämmer med verkligheten, maten är urusel tillagad i Centralkök, halvfabrikat och kan i bästa fall betecknas som bukfyllnad

3 Jag anser mig själv vara en ganska bildad person med en fil Can. där 30 år av min examen innehåller sociologi, där lär man sig att tolka statistik. När ni tolkar mat problemet med ; att ni inte har fått några klagomål under stor del av 2012 som att alla är nöjda tillåter jag mig att beteckna det som rena dumheten. Varken jag eller någon annan här har hört talas om nämnden. Det låter mera som ni har upprättat en nämnd för syns skull.

4. Vilket människoförakt svaret i tidningen visar prov på. Vem är det ni har tänkt skulle klaga? Är det 3-åringen på dagis, en man på 83 år som inte kan se eller han på 98 som har Parkinsons. även 70 åringen som har tappat talförmågan saknar möjlighet att framföra sin mening . Jag försäkrar att de klagar, jag sitter bredvid och hör det varje dag. Det betyder dock inte att de älskar halvfabrikat och mat från centralkök. DE HAR BARA INTE ORK ATT KLAGA..

5. De boende klagar ofta på maten, till personalen. de har dock inte lagat den och skriver då avvikelser till köket .Det händer ingenting, det är djupt frustrerande för personalen att höra klagomålen dag efter dag, när ingenting händer.

6. Vid anhörigträffar uppmanas de anhöriga att baka kakor och ta med sig. Det har också hänt vid t ex födelsedagar att någon har bakat en tårta eller beställt utifrån, det är mysigt och förhöjer stämningen på avdelningen. Jag bara undrar vari skillnaden ligger mellan mat från en leverantör som kommer utifrån, eller har ni också tänkt förbjuda det? och hindra de boende från dessa trevliga inslag!

7. Att hänvisa till att alla har olika smak tycker jag också är en förolämpning. Vem gillar okokt potatis eller ärtsoppa med råa ärtor och utan fläsk

undrar jag. Kanske borde Mona Olsson själv vara här och äta den mat som serveras på vårt äldreboende.

8. Jag har noterat att kommunen har antagit ett program med nya kost riktlinjer. När det skall börja gälla och om vi därmed slipper mat från centralkök vet jag inte och hjälper varken mig eller de som framlever sina sista dagar på ett äldreboende

Med detta vill jag önska Mona Olsson o hela vård och omsorgsnämnden en trevlig mat höst utan halvfabrikat och mat från ett centralkök.

– skickat med Google Verktygsfält

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Maten del 3 (Ettans)

I varje fall fick VI två nu maten från ETTAN där vi bor i Kolmården, nu får vi härliga köttbullar m riktigt kött , ekologiskt från orten,

läcker uppläggning , fisk som smakar som det skall med fräscha tillbehör sallader, lingonsylt och olika varianter av grönsaker. För första gången under lång tid kan vi njuta av våra måltider och nu SLIPPA tugga segt, okryddat, kött i varianter kallas köttgryta eller Jönssons frestelse, det är rätt det stavas med ö och är något som skulle påminna om originalvarianten som stavas med a, men är oaptitligt. Vi är så glada att vi har fått uppleva skillnaden mellan halvfabrikat och god, vällagad och närproducerad mat

Vägen dit var lång den gick via biståndshandläggare, som påstod att det var omöjligt att separera kostnader för lunch, middag o s v. Där fick jag, med stöd från anhöriga, visa att det naturligtvis var fel. Man kan ju inte, i en kommun, debitera kostnader som inte går att specificera. Sen försökte man hindra oss från att sitta i matsalen med vår “annorlunda” mat, vi fick inte heller värma maten i samma ugn som kommunens mat utan fick inhandla en egen mikro.

Nog om detta även om jag skulle kunna berätta flera hårresande saker om den usla maten från centralkök. Min konklusion är att det borde förbjudas. Alla inom kommunal omsorgs verksamhet såväl barn som äldre måste ha rätt till mat som är ekologisk, närproducerat och aptitligt upplagd Alla människor oavsett de har en anhörig i verksamheten, eller inte måste engagera sig i frågan vare sig de har lust eller ej. Ett är säkert, alla kommer att hamna där, i hemtjänst eller i äldrevård. Era barn äter förresten samma mat När ni väl är på hemmet kan jag försäkra att det är för sent, ni kommer inte att orka kämpa emot p g a ålder och sjukdom då blir det Davids kamp mot Goliat så sätt i gång nu!!!!

– skickat med Google Verktygsfält

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Maten del 3 (Ettans)

I varje fall fick VI två nu maten från ETTAN där vi bor i Kolmården, nu får vi härliga köttbullar m riktigt kött , ekologiskt från orten,

läcker uppläggning , fisk som smakar som det skall med fräscha tillbehör sallader, lingonsylt och olika varianter av grönsaker. För första gången under lång tid kan vi njuta av våra måltider och nu SLIPPA tugga segt, okryddat, kött i varianter kallas köttgryta eller Jönssons frestelse, det är rätt det stavas med ö och är något som skulle påminna om originalvarianten som stavas med a, men är oaptitligt. Vi är så glada att vi har fått uppleva skillnaden mellan halvfabrikat och god, vällagad och närproducerad mat

Vägen dit var lång den gick via biståndshandläggare, som påstod att det var omöjligt att separera kostnader för lunch, middag o s v. Där fick jag, med stöd från anhöriga, visa att det naturligtvis var fel. Man kan ju inte, i en kommun, debitera kostnader som inte går att specificera. Sen försökte man hindra oss från att sitta i matsalen med vår “annorlunda” mat, vi fick inte heller värma maten i samma ugn som kommunens mat utan fick inhandla en egen mikro.

Nog om detta även om jag skulle kunna berätta flera hårresande saker om den usla maten från centralkök. Min konklusion är att det borde förbjudas. Alla inom kommunal omsorgs verksamhet såväl barn som äldre måste ha rätt till mat som är ekologisk, närproducerat och aptitligt upplagd Alla människor oavsett de har en anhörig i verksamheten, eller inte måste engagera sig i frågan vare sig de har lust eller ej. Ett är säkert, alla kommer att hamna där, i hemtjänst eller i äldrevård. Era barn äter förresten samma mat När ni väl är på hemmet kan jag försäkra att det är för sent, ni kommer inte att orka kämpa emot p g a ålder och sjukdom då blir det Davids kamp mot Goliat så sätt i gång nu!!!!

– skickat med Google Verktygsfält

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Maten del 2 (Kokade det över)

Det hade pyrt ganska länge, nu kokade det över. Jag började, på egen hand undersöka möjligheterna att få smaklig, god vardagsmat från annat än de förhatliga centralköken som bjöd på undermålig halvfabrikat.

Vi hade tur, en dotter, kände en väninna med egen restaurang, kända för just det, god mat. Vi frågade henne om hon var intresserad av att leverera vanlig husmanskost till lunch till 2 personer som ville slippa överkokta grönsaker, sega pannkakor och omelett gjord på pulver. TILL VÅR STORA LYCKA TOG HON SIG AN UPPGIFTEN och vi kunde säga farväl till det vi kallade “skitmaten”

Ingen skall tro att det var populärt, att ifrågasätta politikernas beslut om att inte göra upphandling av mat inom kommunens verksamhet Jag talade , under slagets gång, med ett par politiker för att, om inte för vår del så för de äldre som kommer till boenden i framtiden, få till en förändring. Jag var övertygad om att det behövs en “wissleblower” i denna fråga.

– skickat med Google Verktygsfält

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Maten Del 1

Det var en gränsöverskridande upplevelse att flytta från ett egen lägenhet till ett äldreboende. Att äta maten som serveras här var chockerande.. I synnerhet när man som vi är vana vid att spendera tid på tillagning och val av produkter. Här utrustades vi med en mat lista, där man för varje dag fick välja mellan två maträtter för lunch och fick veta vad man skulle bjudas på till kvällsmaten. So far so good tyckte vi TILL EN BÖRJAN.

Efter ett par månader kunde vi konstatera att kartan inte stämde med kompassen, eller tvärtom,. Själva variationen av maträtter var det inte fel på, det var lätt att kryssa in för en lunch som t ex ärtsoppa m fläsk köttbullar eller det som var aktuellt för dagen. Det var sämre när man fick se resultatet. Vid ett tillfälle fick vi ärtsoppa som visserligen hade gula ärtor men kikärtor var också med . Dessutom var ärtorna näst intill okokta och det var väl knappt någon som skymtade en bit fläsk.

Under en lång period serverades okokta potatis både som tillbehör till kött och fisk men också i potatissallad. Värst av allt var dock att allt som serveras är halvfabrikat. Från omelett och pannkaka till den stekta strömmingen.

Vi var frustrerade och ville göra något åt saken, klagade till personalen gång på gång, men fick ständigt veta att de ju inte lagade maten, vi fick klaga hos de som lagade den. Det var inte lätt, de var ju inte på plats Råsslaskolan som levererar på vardagar var visserligen lokalt placerade men Sandbyhov ligger centralt i Norrköping. Vi förstod ganska snart att det inte heller var där vi skulle klaga, besluten i frågan hörde hemma på helt annat plan – det politiska.

– skickat med Google Verktygsfält

Tanten på Hemmet

Tanten på Hemmet: Presentation!

Jag vill skriva om livet på ett äldreboende, om hur det är att hamna där när man är 25-30 år yngre än alla andra som bor här. Dessutom om maten,personalen, färdtjänst, läkare, väntan på operation, anhörigas roll i sammanhanget, saknaden efter de kära barnbarnen och sist men absolut inte minst om min syn på våra politiker som absolut kommer att få en “släng av sleven”

Bloggar etiketter: anhöriga, barnbarnen, färdtjänst, läkare, maten, operation, personal, politiker, presentation

– skickat med Google Verktygsfält

Danskar stöder Malmös judar - Malmö - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt

Danskar stöder Malmös judar - Malmö - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt: Danskar stöder Malmös judar
Malmö.
För två veckor sedan repade någon sönder hela den ena sidan av Malmörabbinen Shneur Kesselmans bil. Bland annat rispades ordet "Palestina" in i lacken. På lördagen kom ett sextiotal judar ur danska församlingar till Malmö för att stödja sina svenska religionsfränder.

– Man ska inte ignorera problemen, men man ska heller inte överdriva dem, säger Shneur Kesselman, rabbin i Malmös judiska församling.
Han står längst fram i Synagogan på Föreningsgatan och talar till de danska gästerna som sitter i bänkraderna. Tillsammans med andra ur ledningen i Malmös judiska församling berättar han om situationen i Malmö. Ute på den blåsiga trottoaren utanför Synagogan står efter mötet Martin Schalimtzek, en av deltagarna som kommit över bron från Köpenhamn för att visa sitt stöd för de judiska Malmöborna.
– Min bild av Malmö har vänts idag. Det verkar vara mycket bättre nu än tidigare, säger han.
Shneur Kesselman håller inte med honom. Han berättar att han fortfarande utsätts för påhopp på grund av sitt judiska sätt att klä sig. Häromdagen gav en taxichaufför som åkte förbi honom fingret. Och så var det händelsen med hans bil. Någon repade hela bilens ena sida och skrev, bland annat, ordet "Palestina" i lacken.
– Det har inte blivit bättre. Men jag kan förstå att vissa tror det som kommer hit. De ser och hör saker genom media och tror att det är fullständigt kaos i Malmö. Sen kommer de hit och hör vår version och ser att livet fortgår, säger Shneur Kesselman.
På ett sätt har situationen förbättrats. Trakasserierna mot Malmös judar har inte minskat, men stödet för dem har ökat. Shneur Kesselman berättar hur människor stoppar honom på gatan.
– "Vi tycker det är trevligt att ni finns här" och "ni ska veta att det är många som stödjer er" kan de säga. Det betyder oerhört mycket för oss. Mer än människor kan föreställa sig, säger han.
Initiativet att de danska församlingarna skulle komma till Malmö kom från två släktingar till en liten flicka som under andra världskriget begravdes i Malmö. På den judiska begravningsplatsen höll de tillsammans med Malmöförsamlingen en minnesceremoni för offer för förintelsen innan de besökte synagogan.
– Det är fel att människor ska vara rädda för att visa sin identitet i Malmö. Och det är då viktigt att visa sitt stöd, judar för judar, danskar för svenskar och människor för människor, säger rabbin Yitzchock Loewenthal, rabbin i den judiska församlingen Chabad i Köpenhamn.
Annons:

– skickat med Google Verktygsfält

Öppet brev till Ossi Carp « Avpixlat

Öppet brev till Ossi Carp « Avpixlat: Öppet brev till Ossi Carp

INSÄNDARE Detta är ett öppet brev till DN-journalisten Ossi Carp med anledning av de åsikter han ger uttryck för i den starkt vinklade nyhetsartikeln Anti-muslimsk annons på New York-bussar i Dagens Nyheter den 21 december.

Bäste Ossi Carp

Det är med stigande förfäran man tvingas ta del av dessa servila artiklar och andra uttryck i den samlade pressen när ämnet islam behandlas. Nyhetsjournalistiken är politiskt genomsyrad, tendensiös och uppfordrande, allt för att påtvinga en tystnadens konformism i vilken läsarens förmåga att ta personlig ställning till omvärldshändelser ska begränsas, genom att ideligen tvingas få journalistens personliga tyckanden nedkörda i halsen och där pekpinnarna far som plockepinn genom etern.

För vem eller för vilka är Pamela Geller “ökänd”? Inte för mig, och hon borde sannerligen heller inte vara det för någon frihetsvärnande västerlänning, denna må beteckna sig som varande kristen, sekulär, buddhist, ateist, agnostiker, eller exmuslim vad den saken anbelangar. Sällan, och då aldrig utan ursäktanden, fälls invektiv om våldsbejakande, skränande, hotfulla och allomfattande medeltida salafister och islamister, vars enda målsättning är att sätta västerlandet med dess upplysningstraditioner i brand. Vad är det som är så förgripligt med Pamela Gellers och Robert Spencers upplysningsarbete? Icke någonstans har jag sett uppgifter om att de bränner och skövlar, mördar och spränger.

Hur kommer det sig att nästan samtliga, så väl s.k. oberoende som förment oberoende, nyhetsmedier inte ställer sig upp till försvar för västerlandet och rättsstaten gentemot islams diktatoriska och tvingande livsregler, vilka inte i några hänseenden kan förenas med den frihetliga konservatism och liberalism som vuxit fram ur den sådd som sattes under upplysningstiden.

Nej, islam – kalla den moderat, salafistisk, reformistisk, politisk eller radikal – vilar på samma pelare som stått djupt nedkörda i ökensanden alltsedan förmedeltid och omfattar samma tvång som regleras i Koranen, Sira och Hadith. Islam är och förblir en ideologi under religiösa förtecken, en totalitär ideologi, som på samma sätt som nittonhundratalets två mörka “vetenskapliga” ideologier, strävar efter världsherravälde och total underkastelse där svärdet, inte pennan och den fria tanken, är vapnet.

Lika lite som Adolf Hitlers “Mein Kampf “eller Karl Marx “Manifestet”, kan utgöra ens minsta substans i någon av västerlandets byggstenar, lika lite kan minsta maning i någon Ayet ur någon av Koranens underkastande Suror göra det.

Vi behöver fler av Pamela Geller och Robert Spencer, på samma sätt som vi behövde fler av Winston Churchill när den kampen han ledde förhindrade den totala katastrofen och räddade västerlandet från utplåning, för att i stället vinnas för frihet och oberoende och därmed också ge sådana som du möjlighet att verka, på gott eller på ont.

Malcolm P A
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-23, 17:28 (Uppdaterat 2012-09-23, 17:28) | Kategori(er): Debatt/krönika, Insändare

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 36 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
264 kommentarer 3492 gillar mottaget
Dela på
Visar 51 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


Martin Broman 4 minut sedan

Väldigt bra skrivet! Det faktum att media i Sverige vägrar skriva något annat än kärleksbrev till islam och deras "profet" gör att jag besöker deras hemsidor, men mest avpixlat, för att kunna ha en grund att stå på. Deras "nyheter", om man nu kan kalla det för nyheter (de skriver ju bara samma sak, fast med olika ord), innehåller sällan hur etniska svenskar behandlas, påtvingas bekosta denna vettvilliga invandringspolitik, skräms till tystnad genom att skrika rasist, nazist, främlingsfientlig etc. etc.

Jag, personligen, är inte det minsta främlingsfientlig. Jag gillar pizza, gillar vissa rätter från andra kulturer/länder. Det är inte främlingar jag avskyr. Avskydde jag främlingar skulle jag vara fientlig mor alla nya grannar; invandrare som pursvenska! De är ju alla främlingar tills man lär känna dem. Nej, det jag avskyr är det förakt, den nedvärderande synen immigranter har på ur-innevånarna i detta, en gång, så fina land. Om alla som flydde/flyttade hit hade samma synsätt på moral, på etikett, respekt för de äldre, etc. etc. så skulle nog ingen klaga på det. Om de ville lära sig språket, sederna, jobba och bistå istället för att parasitera sig på samhället; vem skulle då klaga?

Vi, vi här på avpixlat, vi klagar för att de flesta av de vi importerar saknar de grundläggande kraven för att kunna integreras i ett demokratiskt och fritt samhälle!

För att slutligen citera låten "Besten", av Ultima Thule:

"Hör bestens vrål eka vilt slå hålGenom märg, ben och betongDen ylar efter matFrån allt mindre fatHunger efter makt I dess sångREFLänge nog har vi matat vår bestNog är nog idagLänge nog har vi matat vår bestNog är nog idag"

Ja, nog är nog idag...

Queensister 37 minut sedan

Bra skrivet!
2 personer gillade det här.

PKcensur 43 minut sedan

SVT 2 propaganda "muhammeds liv" del 2 - blir jag upplyst Muhammed utförde första förintelsen mot judar i Medina.

Varför upplyser inte svensk PK media detta med "antimuslim"?
1 person gillade det här.

peepgass 46 minut sedan

Ställer upp på Gellers anti-islamska budskap. Men varför ständigt detta idoliserande av Israel. Fattar inte, det skrämmer många potentiella sympatisörer. Som jag t ex.
1 person gillade det här.

sunnyman 20 minut sedan som svar till peepgass

Enligt principen "Mina fienders fiende är min vän..."
Själv ser jag ingen speciell anledning att engagera mig på Israels sida i den konflikten, för mig räcker det mycket bra med de problem vi har fått här i Sverige pga. politikernas vanvett.
1 person gillade det här.

nuvetvi 48 minut sedan

Vilka är då de organisationer hon nämner stämplar American Defence League? Hittar ingen kritik av islam och muslimer hos de två organisationer som nämns i DNartikeln 21 september. Varken "Anti Defamation League" eller "Southern Poverty Law Center" gillar tydligen kritik av islam. Muslimer verkar aldrig begå oegentligheter och islam är okränkbart. Ingen anledning att kritisera, tycker de. All kritik är hat enligt båda organisationerna. Själva skriver de i mitt tycke hatiska och konspiratoriska artiklar om P. Geller, R. Spencer, G. Wilders och T. Robinson, EDL. Allt hos dem kopplas ihop och förklaras med hat och konspirationer. Kopplas ihop med KKK och nazism om vartannat. Som det vore mindre hatiskt och konspiratoriskt än det de beskyller andra för? Finns ingen objektiv kritik.
En av organisationerna radar upp hatbrott i U.S.A. Finns en karta över antal i varje delstat.
Nära 400 vid en snabb överblick. Inte ett brott av någon islamsk troende. Desto fler av andra och mot bland annat en moské och en liten muslimsk flicka. Vill inte kalla dem objektiva eller pålitliga vad gäller islam och teokrati. Ingen av organisationerna gillar, att någon moské vid Ground Center kritiseras, eller annan. Finns ett par tusen i Amerika. Ingen kritik. 9/11 verkar nästan vara någon tillfällighet byggd på missförstånd. Fast som sagt. Bara gjorde en snabb titt. Får de pengar från Saudi-Arabien tro?

Batiktrollkarlen 55 minut sedan

Svensk media är som en dålig bok eller en Beck-film. Vi kan låtsas att det vi läser och ser är nytt, men med liten enkel analys blir allt så förutsägbart! Handlar det om Ryanair - då kommer det handla om kritik. Om det handlar om Julian Assange - då är det en hyllningssaga. Handlar det om Sverigedemokraterna - då kommer artikelförfattaren nämna fientlighet, rasism och Breivik. Om det har med en vänsterdemonstration att göra - då kommer artikeln belysa människors lidande och snyfthistorier. Precis som en Beck-film är förutsägbar och enkelspårig är den svenska median förutsägbar och enkelspårig. Likväl säljer detta, och folket köper i massor.
6 personer gillade det här.

nuvetvi 44 minut sedan som svar till Batiktrollkarlen

Många blivit rika på.
1 person gillade det här.

tokigare 58 minut sedan

Osama Ossi Pontus Evan Khalaf Carp.... låter ju förtroendeingivande.Och förmodligen opartiskt i ämnet också?
2 personer gillade det här.

viivilla 50 minut sedan som svar till tokigare

Men då finns det kanske EN person som heter Osama som bor på Söder :-)
1 person gillade det här.

Patrasco Maricon 1 timme sedan

Man kan ju bara hoppas att Carp läser denna insändare och förhoppningsvis lär sig något mer än, vad "journalister" sitter och svamlar om, under sina rödvinsstunder? Varför, får man aldrig läsa en sund faktabaserad artikel som denna insändare i Svensk media? Förmodligen för att Svenska journalister endast har en diffus aning om vad demokrati och yttrandefrihet innebär.Sveriges journalistkår kan betraktas som "sällskapet för inbördes beundran", och inget annat! Bara det faktum att AB skryter om att de fått bästa betyg i mediavärlden säger ju det mesta, vissa journalister kliar ryggarna åt varandra!
2 personer gillade det här.

Nemesisdivina 1 timme sedan

Vad har egentligen Ossi Carp för kvalifikationer att vara journalist eller att ha åsikter över huvud taget? Hans fulla namn är
Osama Ossi Pontus Evan Khalaf Carp, och bor på Södermalm (naturligtvis). Med största säkerhet muslim. Taqqiya....
2 personer gillade det här.

B_D_O 1 timme sedan

Ett stort tack för en väldigt bra insändare Malcolm!
3 personer gillade det här.

hk 1 timme sedan

När man tittar på Southern Poverty Law Center karta över hatgrupper. så finns inget hat av typen "islamic hate"? För islamistiska hatgrupper står det; Type, "General hate" eller annat men inte något om islam???
Skumt... törs man inte säga rent ut (eller menar de att islmisterna hatar allt, vekligen allt..?)

jidde 18 minut sedan som svar till hk

Nation islam är väl med på deras lista också. Som spridet ut hat mot judar och vita. Men den där sajten är mycket vänstervridet. Tyvärr, för min smak.

Λακεδαιμον 1 timme sedan

Tack Malcolm!
2 personer gillade det här.

ddayperspective 1 timme sedan

Skriver man så dåligt som Carpen gjort, blir väl lirarna på DN sura och "muggar" honom?
5 personer gillade det här.

KarlssonMikael 1 timme sedan

Tyvärr är våra journalister helt okritiska och helt politiskt bundna. Våra landsmän som ännu ej vaknat har en del att smälta. Alla känner de att något är fel i samhället. De vet inte vad, ty varken staten eller media har berättat för dem.
21 personer gillade det här.

hk 1 timme sedan

Utsökt!!!
15 personer gillade det här.

Arnold P Fisberg 1 timme sedan

Bra rutet Malcolm! Har själv varit inne på likheterna mellan Mein Kampf, Manifestet och Koranen och allt skit dessa alster åstadkommit. Det finns många vedervärdiga likheter mellan nazister, kommunister och salafister.

19 personer gillade det här.

prillan 1 timme sedan

Man kan inte ta PK-journalisterna på allvar. Lika lite som de som skriver slogans för shampon och blöjor, en skrivsyssla som skulle passa dem bättre.....kanske kan man döpa om dem till Patetiska Komiker...
10 personer gillade det här.

Sven Olsen - (argdansk) 1 timme sedan

Tack för den, Malcolm - den satt mitt mellan ögonen på de hjärntvättade och -döda svenska murvlarna!
27 personer gillade det här.

Ali Babar 1 timme sedan

När jag läser artikeln som det "öppna brevet" refererar till kan jag faktiskt inte säga att den är speciellt vinklad. Jag tycker faktiskt att den är ett föredömligt referat av händelsen och hade väntat mig betydligt mer pekpinnar och pk av en journalist på DN.

http://www.dn.se/nyheter/varld...
4 personer gillade det här.

viivilla 51 minut sedan som svar till Ali Babar

Du har rätt i att det kunde varit värre - men man måste nog ändå säga att den belyser bara ena sidan av saken:

Annonsen i fråga kallas kontroversiell och Pamela Geller kallas "ökänd" - det är tydligt derogativt. Vidare kallar man Muhammed-filmen kontroversiell och man påpekar att en grupp som torde vara okänd för de flesta läsare klassar Gellers organisation som "hatgrupp".

Det vore väl helt i sin ordning om man belyste även andra sidan av saken - vad kommer det sig att Pamela G valt att gå ut med annonsen? Varför är Muhammen-filmen kontroversiell och vad har den lett till? Rätt många döda - är det Pamela eller hennes kompisar som dödat folk eller vem är det? Det kunde man ju också berätta, så skulle man ge läsaren en bättre möjlighet att bilda sig en egen uppfattning.

Det är väl en fördel med nätet - där finns plats för mer text, mer fördjupning. Om nu Ossi inte orkar skriva själv, kunde han(?) väl ha länkat till Pamelas organisation och ett par lämpliga Jihad-rörelser, eller var det så jobbigt? Så kunde man passa på att berätta om någon av de inblandade Jihadisterna möjligen klassats som terrorister.

Avslutningsvis: Jihad är inte en folkgrupp, det är inte en ras utan det är något man gör. Något man väljer att göra.

Det finns en instruktionsbok för hur Jihad skall gå till - Koranen. Läs manualen och fundera på om det är så "kontroversiellt" att vara emot.

Anna Svensson Top 10 1 timme sedan

Tack Malcolm P A. Hoppas att denne Carp läser ditt brev och svarar på det. Naturligtvis är det du som har rätt, vilket t o m en journalist från gammelmedia borde kunna begripa
18 personer gillade det här.

Knut_Zweistein 1 timme sedan

Mycket bra Malcolm!

Detta lilla filmklipp talar sitt tydliga språk där salafister i Oslo står att gapar om att döda judar.
"Muslims have tantrum in Oslo, threaten mass murder of Jews"
http://www.mrctv.org/videos/mu...

Den skrämmande flatheten som västvärldens politiker och media nu visar inför islam har vi i västvärlden upplevt tidigare mot andra hotfulla totalitära ideologier - med känd utgång. Filmklippet "Springtime for the Ikhwan" visar med all tydlighet vad det är frågan om:
http://gatesofvienna.blogspot....
10 personer gillade det här.

Strandnypon 1 timme sedan

Väl rutet!
7 personer gillade det här.

MarreMarre 1 timme sedan

Att det finns högst olika uppfattningar om Gellers, Spencers och SIOA:s förehavanden även inom den amerikanska Israel-lobbyn är dock ingen nyhet:

http://www.adl.org/main_Extrem...
http://www.adl.org/media_watch...

Gränslinjerna går där, ungefär som här, mellan dem som ser politisk islam som separerad från religionen islam, och dem som inte ser någon sådan skillnad.

Karin 1 timme sedan

Tack
Malcolm. Det var ord och inga visor. Fler skribenter som du behövs.
5 personer gillade det här.

PETER NYMAN 1 timme sedan

Här ser vi ett gott exempel på att nätcensuren som EU i hemlighet vill införa är omöjlig.PAMELA
blev först stoppad av transportbolaget vände sig till domstol och kunnde inte stoppas,Att sen SVENSKA medier anser att USA har ett islamistfientligt nästan SD vänlig innställning får dom stå för.Domen till PAMELAS fördel var intressant då den talade om hur mycket domstolen skulle ogilla dina åsikter så måste domstolen skydda din rätt att framföra dom.Att det är ett fruktansvärt utslag och att USA har sådana hemska domstolar är inställningen hos journalisterna här.
10 personer gillade det här.

Bobben79 1 timme sedan

He He He! Undrar om hon Ossi Carp som skrev artikeln fattar hur rejält avsågad hon är.
17 personer gillade det här.

Nemesisdivina 1 timme sedan

Bra skrivet, men tyvärr finns det just nu bara ett svagt splittrat motstånd mot islamiseringen, plus att det finns ett starkt stöd bland fascistoida grupper från vänster med bl a Expo och AFA i spetsen. Den som kommer närmast som ledare i kampen mot islam är väl påven Benny 16, men det vore väl att hoppas på för mycket att han ska komma upp i samma kvaliteter som Ubbe 2. Att mana till korståg tror jag inte att han kommer att göra (Benny alltså).

En gång fanns ecclesia militans, den kämpande kyrkan. När kristendomen segrat, kallades det ecclesia triumphans, den segrande kyrkan. Nu skulle jag närmast kalla kristenheten för ecclesia dormans - den sovande kyrkan....

Dags att ta till svärdet bröder och systrar! Deus vult!
9 personer gillade det här.

MXp 1 timme sedan som svar till Nemesisdivina

För att undvika missförstånd måste vi nog korrigera antiislamiseringens/counterjihads väg och metod, nämligen kampen med "ordets svärd", annars har vi MSM:s överstepräst Expo framme med sina givna kommentarer, eller hur Nemesisdivina?
//Dag Sr
4 personer gillade det här.

Nemesisdivina 1 timme sedan som svar till MXp

Ett svärd har många eggar. Sanningens svärd mot taqqyia...Tolka det som du vill...

Deus vult!

Mata Hari 1 timme sedan

Med sina åsikter är Ossi Carp förmodligen muslim. Han vill förbereda det svenska folket för det blivande Kalifatet Sverige!
13 personer gillade det här.

Nemesisdivina 51 minut sedan som svar till Mata Hari

Osama Ossi Pontus Evan Khalaf Carp heter han. Du har rätt!
2 personer gillade det här.

PKcensur 1 timme sedan

Så Ossi anser de som begår "jihad" och missbrukar våld mot oskyldiga är civiliserade människor? Och kritiserar jag dessa är jag "antimuslim" och inte "antiislamist"?

Varför vrider media medvetet på ord så det ser felaktigt ut?
20 personer gillade det här.

gpsen 1 timme sedan

Detta är det bästa jag läst på år & dag, mitt i prick
12 personer gillade det här.

PolarenPer 1 timme sedan

Mycket bra skrivet, tack!
14 personer gillade det här.

MENA:s problemas 1 timme sedan

Vill inte pusha mig själv, men LÄS denna artikel:

http://www.swedenconfidential....

Har tipsat AP i två dar, men sen skrev jag det själv, eftersom inget hände.

Sätter PK-fascisterna i väldigt dåligt ljus så SPRID!

(Redigerad av kommentatorn 1 timme sedan)
29 personer gillade det här.

Knut_Zweistein 11 minut sedan

– skickat med Google Verktygsfält

Muhammedjippo tågade Genomet Centrala Malmö "Avpixlat

Muhammedjippo tågade Genomet Centrala Malmö "Avpixlat: Muhammedjippo tågade Genomet Centrala Malmö

JIPPO I går skrev vi felaktigt att fanatiska sunnimuslimska libaneser, araber och andra hade tågat genom centrala Malmö. Istället var idag söndag jippot hölls. Runt 500 samlades först i citykärnan och gick sedan med löjeväckande skyltar som “Förolämpa inte vår profet”, “Lär er från Mohammads moral”, mfl, till Möllevångstorget där en lokal muslimsk socialdemokrat höll tal. Enligt polisen var det totalt runt 1000 fanatiska muslimer som fanns på torget.

Tåget dit bestod av ett hav av män och många beslöjade kvinnor med barnvagnar. På vägen svor en man över vad han såg. Några muslimer försökte då misshandla honom. Minst en spark och slag utdelades av de manliga muslimerna men ingen greps. Istället greps mannen för störande av allmän ordning. Något senare var det en kvinna som gav fingret. Även hon jagades av aggressiva muslimer.

In Facebook fanns denna numera låsta grupp:

DEMONSTRATION! Mot den kränkande filmen av vår älskade profet Muhammad (SAW). Kom och visa den vackra bilden av Islam och sprid dess budskap!

I Gud Nådrike den Barmhärtighes namn
“Säg: Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”
[24:9] - The Heliga Koranen.

Vi muslimer tolererar inte att vår heliga Profet Muhammad (SAW) kränks och förolämpas; profetens integritet är vår integritet! Det är vår plikt, muslimer som icke-muslimer, att göra vår röst hörd om att vi inte accepterar att mänsklighetens Profet svartmålas på detta viset!

Syftet med denna demonstration är att fredligt visa den sanna bilden av vår Profet; förebilden och läraren för muslimer. Evangemanget startades av enskilda individer samt Libanesiska Kultur Föreningen i malmö. Under demonstrationsdagen kommer arrangören (Libanesiska Kulturföreningen i samarbete med Irakiska föreningen) att leda denna demonstration. Vi kommer att samlas i Gustav Afdolfs torg och därifrån avgå fredligt mot Möllevångstorget. Under demonstrationen kommer VI att utgå från Profetens princip och moral, vi agerar med fred och vänlighet. VI vill förmedla ett budskap, därför kommer slagord att vara på svenska så det kan nå hela allmänheten. Informationsblad kommer att delas ut med fakta om den Heliga Profeten Muhammad. Demonstrationen avslutas på Möllevångstorget med ett litet tal.

OBS!!! Ansökan om demostrationstillstånd är sökt och BEVILJAD.

Bjud in alla era vänner och sprid evenemanget. Var med och visa ditt stöd! Tack på förhand.

Libanesiska Kulturföreningen
VÄSTANFORSGATAN 21
214 50 Malmö
Skåne län

SDS:

– Vi vill visa att vi inte tolerar den här kränkningen, men vi vill också visa att muslimer inte är några mördare, säger Boshra Mohammad, 19 år ifrån Malmö.

(Avpixlat: Muslimska terrorattentat sedan 11 sep 2001: 19 643 st).

Plakat har gjorts centralt och handlar om respekt för profeten Muhammed och den muslimska tron. Ayat Abdulzahra, 16 år, är en av dem som bär plakaten.

– Vi kämpar för vår profet, säger hon.

De röda flaggorna som demonstranterna bär står enligt Ayat Abdulzahra för blodet som martyrer har offrat i kampen för islam. Svarta flaggor står för den sorg som demonstranterna känner över kränkningen av Muhammed.

– Yttrandefriheten måste ha en gräns. Den betyder inte att man får förstöra för andra, säger Feyza Yildyz, som känner att hon inte får tro vad hon vill i Malmö.

Titta på bilderna
SDS

Våldsideologi, vanföreställningar, fria fantasier, bisarr dyrkan, fanatism samt könsapartheid – det är vad islam och “profeten” Muhammed handlar om.

Relaterat

JIPPO och Stockholm
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-23, 19:19 (Uppdaterat 2012-09-23, 19:21) | Kategori(er): Inrikes, Invandring/mångkultur, Islam, Islamism, Religion

20
Disqus

Gilla
Ogilla
2 personer gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@ Setovis
263 kommentarer 3491 gillar mottaget
Dela in
Visar 8 kommentarer
Sortera efter Prenumerera e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering ar aktiverad. (Paus)
2 Nya kommentarer har precis publicerats. Visa


bud 0 minut sedan

Arkngt" Tog mig friheten att översätta till svenska.

"The Black banderoll eller Svart Standard är den historiska flagga
Muhammed i den islamiska traditionen, en eskatologisk symbol i shia
islam (förebådar tillkomsten av Mahdi), och en symbol som används i
islamism och jihadism."

3hyacint5 Just nu

Varför går de på gatorna i Malmös centrum? De kan väl för tusan hålla sig i Rosengård och inte störa de svenska invånarna med sina tramsiga plakat!

Mata Hari Just nu

Fillippa blev hotad av svensk polis när hon tittade på demonstrationen i Malmö!
http://snaphanen.dk/2012/09/23... hävdar att hon begått hets mot folkgrupp. När SD demonstrerar vänder
polisen ryggen när vänsterslöddret begår hets mot oliktänkande! Är nu polisen också
muslimer?

– skickat med Google Verktygsfält

89-åring med rullator blödde kraftigt efter rånmisshandel av tonårskillar « Avpixlat

89-åring med rullator blödde kraftigt efter rånmisshandel av tonårskillar « Avpixlat: 89-åring med rullator blödde kraftigt efter rånmisshandel av tonårskillar

ÅLDRINGSRÅN Det hela ska ha inträffat förra fredagen, den 12 september, i Norrköping. Den 89-åriga kvinnan vill inte framträda med namn eller bild av rädsla för tonårsgänget. Vi kan kalla henne för Astrid.

Astrids make dog för för 1,5 år vilket fick till följd att hon stannade hemma om kvällarna medan promenader och butiksbesök under dagtid inte var några bekymmer. Nu är det även slut med det efter överfallet. Astrid vågar inte gå ut längre.

Förra fredagen hade Astrid varit en vända hos frissan och rullade så sakteligen iväg en extra runda med sin rullator på Tunnbindargatan i det fina vädret innan det var dags att bege sig hemåt. Klockan var då ca 13.15. Den extra promenaden ångrar hon idag. Hon märkte att en eller flera tonåringar i 15-18 årsåldern följde efter henne. Astrid blev sedan nedslagen bakifrån där gärningsmännen stal hennes väska. Ett vittne som såg allt säger att två killar sprang från platsen med hennes handväska som innehöll cirka 1000 kronor, körkort och bankkort.

Astrid slog så illa i fallet att hon enligt egen utsago svimmade av kort och fick sår på knäet och ett bakom örat vilka blödde kraftigt. Astrid har hjärtproblem och äter därför det blodförtunnande medlet Waran som troligen bidrog till det kraftiga blodflödet. Hon slog av delar av framtänderna med smärta i käken som följd och svårigheter att äta .Astrid har även fått bekymmer med synen på ena ögat. Hennes rullator och glasögon gick sönder i det brutala överfallet något Astrid är mest orolig över. Krämporna försöker hon dock att inte beklaga sig över så mycket.

Vittnet som såg gärningsmännen var snabbt framme hos Astrid och larmade även polis. Vittnet föreslog även ambulans men det ville Astrid inte veta av. Istället blev det skjuts med polispatrullen till akuten, som la in henne för röntgen, provtagning och observation i ett dygn.

Astrid är dock en tapper kämpe trots sin höga ålder och skadorna. Hon har också ett och annat och säga om gärningsmännen och föräldraransvar.

- Det är förskräckligt. Jag undrar hur deras föräldrar är, fostrar de inte sina barn.

- Pojkar i den där åldern brukar ju vara så kärvänliga mot sina mor- och farföräldrar. Hur kan de då göra något sådant här mot andra gamla? Jag skulle vilja ruska om den ordentligt så att de inte gör om samma sak igen,

Astrids barn är rasande efter överfallet på deras gamla mamma och säger:

– Vi har peppat mamma att gå ut och gå på dagarna, sagt att hon så väl behöver motionen. Och så händer det här. Det är inte klokt, säger en av döttrarna som har sovit över hos sin gamla mamma efter överfallet.

Ännu finns inga gripna för det fruktansvärda överfallet på den 89-åriga kvinnan.

Avpixlat har inga ord för vad vi tycker om detta.
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-23, 18:27 (Uppdaterat 2012-09-23, 18:28) | Kategori(er): Brott, Inrikes

20
Disqus

Gilla
Ogilla
liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
262 kommentarer 3486 gillar mottaget
Dela på
Visar 33 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


lindisfarne 793 1 minut sedan

Finns det många zoomalier i Norrköping?

Stackars Astrid...

Jens Lundberg 1 minut sedan

Förra fredagen!? Och man har inte hört ett ord om detta fören nu?

tornuggleman 2 minut sedan

Var det som vanligt Bolla-Bolla ?
Oavsett vad. Det var en avskyvärd och mycket FEG handling !
Hoppas polisen lyckas ta dessa förövare o bearbetar dem lite. Ramla eller vad det sedan rapporteras som .

Marcus_080 2 minut sedan

OT: Skrämmande och se intellegensnivån hos många twittrare de senaste dagarna ang. småbarn som ska utvisas från Sverige. 40 miljoner flyktingar runtom i världen, 10000-tals barn som dör pga fattigdom och sjukdom men dem ägnas inte en tanke åt. Sympatierna kommer först när någon befinner sig i Sverige. Hur var det med allas lika värde?

Dessa twittrare är också dem som förespråkar inhuman flyktinghjälp genom att rikta hjälpen till så få som möjligt samtidigt som de påstår sig stå på den goda och humana sidan

Göran Hagberg 2 minut sedan

Tack Sveriges Regering,ni är medskyldiga till alla sådan här överfall,för det är ni som har skapat atmosfären i dagens samhälle,så åter tack blekfisar.

Tollessss 5 minut sedan

Detta har majoriten av väljarna röstat på utan tanke på konsekvenserna.
Och röstandet tycks fortsätta oavsett vad politiker beslutar. Det verkar som om väljarna inte förstår vad de röstar på.
Detta vet de svenska politikerna.
Vänsterblocket vill samla nya framtida röster för att bygga sin makt och dess aktivister underminerar motstånd mot obegränsad
invandring med rasistkortet och anklagelser om inhuman syn på flyktingar.

Ekonomiska argument nedvärderas och skyms oavbrutet bakom känslomässiga argument.

Dagspressen förtiger utvecklingen för pensionärerna som inte kan hävda sin rätt.
2 personer gillade det här.

Mimmi Mus 5 minut sedan

Jaha, nu ska man ha dåligt samvete igen pga att man har "förutfattade" misstankar!
Fast när fler fakta dyker upp brukar det dåliga samvetet komma på skam.
1 person gillade det här.

prillan 6 minut sedan

Om Astrid hade hetat Fatima så skulle SVT bussen rullat ut för reportage på plats, SR hade vikit minst 5 reportrar att i olika program, analyserat både det Ena & det Andra, ledare i blaskorna skulle ha spottat fragda, Debatt hade vikit två timmar till debatt o.s.v i all oändlighet, men vadå? Astrid är svensk och vad hon har råkat ut för är inte värt att varken rapportera om eller kommentera.
5 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 7 minut sedan

Jag har inte heller några ord för dessa marodörer
2 personer gillade det här.

Realist_NO 7 minut sedan

Ingen beskrivning av gjerningsmenn?
2 personer gillade det här.

gubbenogumman 6 minut sedan som svar till Realist_NO

Två ben två armar och ett halvt huvud
2 personer gillade det här.

As Assov 8 minut sedan

hmmm... om de får fast förövarna, så blir det väl 20 timmars samhällstjänst som max....
1 person gillade det här.

Bergamott 8 minut sedan

Tonåringarna kände sig väl hotade av Astrid och hennes rullator, som for fram som rena dödsmaskinen på trottoarerna. De agerade bara i självförsvar.

(Jag övar lite Aftonbladet-perspektiv inför en eventuell rättegång.)
6 personer gillade det här.

Λακεδαιμον 9 minut sedan

Det är onekligen spännande, "det nya Sverige".
Fy fan!
4 personer gillade det här.

Bajen666 9 minut sedan

"Det är förskräckligt. Jag undrar hur deras föräldrar är, fostrar de inte sina barn."....Nej du Astrid det gör dom inte och skulle dom mot förmodan försöka...så...ja det är ingen idé, inavel vet du..!

SD 2014.
6 personer gillade det här.

Tommy Olsson 11 minut sedan

leta rätt på dom, och skicka upp dom till den norrländska skogen, så ska jag ta hand om dom.
3 personer gillade det här.

jidde 11 minut sedan

Det är väl muslimska ungdomar . Som har varit farten igen.Flera sådana, ska vi tar in i detta landet. Man mår riktigt illa.
3 personer gillade det här.

allemand 12 minut sedan

"Ännu finns inga gripna"

Detta är fullständigt oacceptabelt och var är fackeltågen? Var är Kling O Klang.
6 personer gillade det här.

Asperger06 6 minut sedan som svar till allemand

Fackeltågen kommer säkert, så snart vänstern får reda på att det var våra kulturberikare som gjorde det här, för dem måste man ju stödja, men människor som Astrid får skylla sig själva då hon var ute och gick och kom ivägen för dessa " stackars små invandrare som inte förstår bättre och som är SÅ TRAUMATISERADE" av en eller annan anledning.

Jag skulle vilja anordna ett fackeltåg för alla de som är offer för invandrarvåldet på ett eller annat sätt.
2 personer gillade det här.

Bajen666 7 minut sedan som svar till allemand

Precis var är Kling o Klang....Och var är PK-eliten...nu när det händer en 89 årig gammal dam...var är fackeltågen mot Svenskrasismen...?

SD 2014.
2 personer gillade det här.

gubbenogumman 14 minut sedan

Vi får väl hoppas att något flera svenskar röstar för ett stopp av ADHD-Invasionen 2014
Man tycker ju att major Björklund skulle ana "ucklan på mossen"i , men där sitter hissen fast rejält i lönekontot.
Sverige bränner inte sitt ljus i två ändar utan 22 ändar
Landet har idag världens mest roevknullade folk sträck på dej Svenne
4 personer gillade det här.

Asperger06 14 minut sedan

Jag gissar mig till att det var några av våra berikare som beslöt sig för att Astrid behövde bli berikad med deras neandertalarkultur.
Antagligen tar polisen inte fast dem som gjorde det här för då blir farbror Reinfeldt arg eftersom man inte får på något vis får lov att kränka hans älskade släktingar på något sätt.

Astrid har min fulla sympati och min röst ligger, precis som 2010, hos SD. Jag hoppas att kräken som gjorde detta mot henne en dag ställs till svars och döms till långa och kännbara straff, precis som det ska vara.

6 personer gillade det här.

Marianne Lidström 15 minut sedan

alla vänsterfeminister som nu skriker sig blå över att utvisa tvåårig flicka, undrar om de skrek när gänget som misshandlade en 61åring om de nu skulle ha avvisats när de var fem år och gulliga för tio år sen??
3 personer gillade det här.

jidde 1 minut sedan som svar till Marianne Lidström

Jag kan tycka det är för jävligt att utvisa en två årig tjej från Sverige. Som bor ien svensk fosterfamilj också. Som dom vill adoptera henne. Hon får förhoppningvis lära sig svenska seder och sånt. Men sådana som lever i muslimska familjer i Sverige. Där är det skillnad. För dom blir hjärntvättade .När dom är små. Allah och koranen är allt. Västerlänningar är dhimmi. Som man ska ger sig på. Råna och annat. Vi är inget, i deras ögon.

Avregistrerad 17 minut sedan

Hugg händerna av dom lågpannade aporna som gjorde detta.

Skitenkelt
9 personer gillade det här.

pedro ecos 18 minut sedan

säkert ett par av de där svenska ungdomarna som vart i farten igen... eller hur?...
11 personer gillade det här.

Bajen666 6 minut sedan som svar till pedro ecos

Forserumligisterna som inte fanns på riktigt menar du..?

SD 2014.
1 person gillade det här.

YOTHI_TARZAN 21 minut sedan

Våra åldringar måste bo i gated communties - där det finns bankomat frissa mini livs etc
7 personer gillade det här.

tokigare 23 minut sedan

Fy, fa-an vad ruttet gjort.
Krya på dig Astrid.
11 personer gillade det här.

ShinZon Borg 23 minut sedan

Självklart så ska tanten slås ned. Nu är det ju så att pensionärerna och invandrarna får ju dela på samma pott pengar och när Somalierna väller in över gränserna så räcker ju bara pengarna till den ena gruppen. Och som vi alla vet är det rasistiskt att inte ösa pengar över alla ensamkommande, anhöriga, salafister, etc. Detta har även svenska folket röstat fram. Så nu måste vi göra oss av med alla kostsamma pensionärer när vi väl har förbrukat deras arbetsförmåga under en sådär 40-50 år.

Stöd ungdomsgängen och rösta 7 klövert 2014! Vi måste få ner dessa enorma pensionskostnader... vi har inte råd längre!

-Mona Muslim

20 personer gillade det här.

Dannie_X Top 10 24 minut sedan

Struntar i vad nån mod eller andra PK-ister tycker.

Ont ska med ont bekämpas.

(Redigerad av kommentatorn 21 minut sedan)
12 personer gillade det här.

Bajen666 4 minut sedan som svar till Dannie_X

Välkommen tillbaks...det var inte länge du höll dig borta.

SD 2014.

PolarenPer 31 minut sedan

– skickat med Google Verktygsfält