tisdag 25 september 2012

Nutidens Socialdemokrati är INTE socialdemokrati.

Denoroligedemokraten 12 minut sedan
Det var mycket bättre förr:
PER-ALBIN HANSSON
TAGE ERLANDER
"Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige!”

Jag kommer så väl ihåg, det sista året, hur Tage Erlander flög upp ur TV-soffan, som skjuten ur en kanon, då den korrekte och vänstervridne TV-reportern föreslog att Sverige kunde väl ta in arbetskraft, från Mellanöstern?
"Oh Nej Nej, för tusan. Ta för Guds skull inte in något folk därifrån, ty då skulle de ju ta med
sig sin islamiska religion hit också, där vi har fri kristen religion. Det skulle ju då bliva rena katastrofen för det svenska folket." (Enda gången då jag sett att det blev fart i Tage Erlander)"
ULLA LINDSTRÖM
"Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga ochvälbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement".
TAGE ERLANDER 1965 i samband med raskravaller i USA:
"Svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation.Vårt lands befolkning är
homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

Inga kommentarer: