tisdag 30 november 2010

Välkommen till Blågula frågor

Välkommen till Blågula frågor: "Eva Brunnes förlorade heder

Biskopen försvarade sin predikan i samband med riksdagens högtidliga öppnande med att hon inte kände till några hatkampanjer mot SD. Detta är märkligt eftersom partiet har utsatts för hatkampanjer, fysiskt våld, grov misshandel och trakasserier i decennier.

Att SD inte fått hyra lokaler, att deras möten regelmässigt saboterats av vänstern och deras stormtrupper i AFA, Ung Vänster, Syndikalisterna m fl. – dvs av samma grupperingar som deltog i manifestationen på Sergels torg – kan knappast vara okänt för biskopen.

Att det politiska, mediala, och kulturella etablissemanget utan att protestera låtit detta ske och t o m gått i spetsen för trakasserierna kan inte heller vara okänt för biskopen. Så var t ex Anna Lindh en av de första som förbjöd SD att hyra lokaler (Medborgarhuset) för sina möten. När Sverigedemokrater och deras sympatisörer slagits blodiga i samband med sina möten har media omnämnt detta som att ”tumult uppstod..” Vid ett möte för några år sedan knuffades en äldre kvinnlig Sverigedemokrat ner för Medborgarhustes trappa av rånluveförsedda AFA:iter. Samma sak hände en gammal man, som AFA misstänkte var på väg till ett SD-möte. I trappan i Tallkrogens tunnelbanestation slogs den gamle mannen brutalt ner av dem som polisen betecknade som ”de verkliga fascisterna” och som biskopen nu hyllar.

Välkommen till Blågula frågor

Välkommen till Blågula frågor: "Brev till Ärkebiskop Anders Vejryd


”Hennes predikan var väldigt bra”

I en intervju i DN den 7 oktober försvarar Ni Eva Brunnes predikan vid Riksdagens öppnande.


När ställde kyrkan upp för en sverigedemokrat?

”Om någon blir hotad är det viktigt att kyrkan ställer upp oavsett om det gäller en somalier eller en sverigedemokrat.” När, har ärkebiskopen, har kyrkan ställt upp när Sverigedemokraternas företrädare, medlemmar, väljare eller sympatisörer i samband med torgmöten och andra politiska möten utsatts för våld - ett våld så grovt att det i vissa fall t o m kan rubriceras som mordförsök?

– skickat med Google Verktygsfält"

Välkommen till Blågula frågor

"SAMMA FÖRFÖLJELSER NU SOM DÅ

Under slutet av 1800-talet drabbades socialdemokrater av en hets och förföljelse som i många delar tangerar vad som idag drabbar sverigdemokrater. August Palm fick ofta sina möten saboterade av gaphalsar, riskerade också ständigt att bli misshandlad av våldsbenägna meningsmotståndare eller bara slödder. Hjalmar Branting, Axel Danielsson och många andra företrädare för den tidiga arbetarrörelsen fick avtjäna fängelsestraff. Boken 'Arbetarrörelsens genombrottsår i dokument' skriver om 'Åtalsraseriets tid'.

Välkommen till Blågula frågor

Välkommen till Blågula frågor: "– skickat med Google Verktygsfält"

Sverige ett land?

läs!
Seneste opdatering: 21/11-10 kl. 1402
76 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

På onsdag beslutar Sveriges riksdag om en ny grundlag.Genom en lång rad omvälvande förändringar blir Sverige – i strid med medborgarnas vilja – i ännu högre grad ett lydrike till EU. Mångkulturen blir tvingande, makten centraliseras till Storebror staten, kommunerna förlorar stora delar av sitt självbestämmande och det svenska medborgarskapet blir en betydelselös atrapp. Den förvandling av Sverige till ett mångkulturellt helvete som påbörjades genom ett enigt riksdagsbeslut 1975 gjuts nu slutgiltigt i betong. Därmed fullbordar Sveriges regering och riksdag det landsförräderi som de träget har arbetat på i fyra decennier.

De svenska makthavarna kan inte få nog av mångkultur. Nu skrivs den in i grundlagen och blir tvingande. Beslutet fattas på onsdag av de sju gamla riksdagspartierna. Endast Sverigedemokraterna kommer att rösta emot den nya grundlagen. Sjupartiet är fullkomligt eniga om att driva igenom den slutgiltiga betonggjutningen av historiens största ekonomiska, sociala, demografiska och kulturella fiasko, det mångkulturella samhällsexperimentet. De inte bara förpassar Sverige till en världsunik position i den internationella dårskapsligan – de gräver också sin egen grav med raska spadtag. Men det förstår de inte. Makteliten tror sig vara osårbar. Förblindad av enfald, maktberusning och politiska illusioner snickrar den vidare på det som kommer att bli dess egen undergång.

Segregation ska främjas

Den nya lagen säger: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Tidigare hette det ”bör” främjas, nu blir det ”ska”. En tvingande formulering. Vi kan se fram emot ännu mer islamisering, fler heders- och skammord,mer kulturellt betingad kriminalitet, fler tvångs- och barnäktenskap, fler mödomshinnerekonstruktioner, mer irakiska mångmiljonbedrägerier med släkten anställd som personliga assistenter till fullt friska personer, fler anlagda bränder i skolor och bilar, mer stenkastning mot polis och räddningspersonal, fler rån och våldtäkter mot 84-åringar, och mer misshandel av manliga förlossningsläkare för att de har fel kön.

Sådana inslag ingår ju i vissa invandrargruppers kultur. Det måste vi förstå. Enligt den kulturrelativism som har sövt hela den svenska politiska och mediala eliten i en behaglig narkos är alla kulturer lika bra, även de som har för vana att kasta sina döttrar ut från balkonger, tvångsgifter bort minderåriga, vill avrätta homosexuella och ser kvinnor som lägre stående andrahandsvarelser som män har rätt att göra vad de vill med. För att bara nämna några av inslagen i den mångkultur som i allt snabbare takt håller på att montera ned den forna välfärdsstaten Sverige och förvandla den till ett socialt, kulturellt och ekonomiskt u-land.

Förändringen smygs igenom

Ändringar av grundlagen är så betydelsefulla att det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Grundlagen är själva golvbjälklaget i samhällsbygget, det fundament som bär upp demokratin. Svenska folket har självklart rätt att ta del av och uttrycka sina åsikter om en så stor lagändring. Men i vanlig ordning smygs de verkligt stora förändringarna igenom utan diskussion och över medborgarnas huvuden medan massmedia tittar åt annat håll och iakttar största möjliga tystnad. Det första grundlagsbeslutet fattades den 2 juni. Det här är vad landets största morgontidning, Dagens Nyheter, har kunnat åstadkomma om grundlagsändringen – tidningen verkar ha ansträngt sig för att hitta de mest betydelselösa punkterna i den 423-sidiga regeringspropositionen.

Andra grundlagsändringar är betydligt mer omvälvande:

• Det svenska medlemskapet i EU skrivs in i grundlagen. För att Sverige ska kunna lämna EU krävs därmed en ny grundlagsändring. Sveriges regering och riksdag väljer att binda fast sig vid masten på ett skepp som alla ser är sjunkande. The show must go on, är budskapet.

”Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen” skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och internationelle sekreterare Kent Ekeroth på Svenska Dagbladtes debattsida Brännpunkt.

Enligt en undersökning som gjorts i år av Sieps i samarbete med SOM-institutet anser en knapp majoritet av svenska folket (51 procent) att EU-medlemskapet är något positivt. Mest EU-kritiska är vänsterpartiet och miljöpartiet, som dock anslöt sig helhjärtat till den nya grundlagen i juni och kommer att göra likadant på onsdag. Det är inte längre kunskap och förnuft som styr riksdagsbesluten – om det någonsin har varit det. Nu är det sandlådenivå som gäller, med viktigaste mål att oavsett sakfrågan aldrig rösta som Sverigedemokraterna. På sin blogg förklarar vänsterpartisten Jonas Sjöstedt ändringen som ”en fråga som inte spelar någon roll”.

Invandrarna behöver inte lära sig svenska

• Invandrare får grundlagsskyddade rättigheter att segregera sig själva från sitt nya hemland och den svenska befolkningen. De behöver inte lära sig svenska eller på något annat sätt anpassa sig till Sverige. Sfi kan läggas ned. Där kan staten spara många miljoner.

• Skolan blir skyldig att erbjuda inte bara hemspråksundervisning utan undervisning på alla världens språk och dialekter. ”En vietnamesisk invandrarfamiljfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisktalande lärare enbart för deras barn” skriver bloggen Hayekinstitutet, som kallar den nya grundlagen ”en snygg liten statskupp”.

• Sjukvården tvingas anställa personal som talar alla tänkbara språk och dialekter, till exempel swahili, pashto och dari. Svenska invandrare talar omkring 200 olika språk, varav arabiska nu är det tredje största efter svenska och finska. Alla språk ska givetvis finnas tillgängliga för invandrarna.

• Att vara svensk medborgare förlorar sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ”varje medborgare” ut mot ”var och en”. Var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, får samma status som de svenska medborgarna. Infödda svenskar som har byggt upp landet har därmed samma värde som illegala invandrare.

Kommunerna avlövas på makt

• Den kommunala beskattningsrätten avskaffas. Den ekonomiska makten centreras till det maktcentrum som utgörs av riksdagens finansutskott. Ett dråpslag mot kommunernas självbestämmanderätt – som

Søndagskronik: Ett fullbordat landsförräderi « Snaphanen

Søndagskronik: Ett fullbordat landsförräderi « Snaphanen: "– skickat med Google Verktygsfält"

Facebook | Rolf Dahl

Facebook | Rolf Dahl: "– skickat med Google Verktygsfält"

lördag 27 november 2010

Svenska Dagbladet vilseleder om SD:s politik - Fria Tider

Svenska Dagbladet vilseleder om SD:s politik - Fria Tider: "– skickat med Google Verktygsfält"

Ilegal= stå för kostnaderna.

Den svenska sjukvården har problem med ge fullgod vård till svenska medborgare, i synnerhet människor som inte är politiker eller för övrigt inte tillhör de "etablerade".

Låt i så fall privatsjukhus etc. stå för detta, eller de som har gräddfil, kan väl avstå vård?
Inte underligt att politiker och andra med sin falska "givmildhet" är föraktade och avskydda.
För de ger oftast inte ur egen ficka, utan det är svenska folkets resurser de bollar med.

SD vill neka gömda flyktingar vård | Inrikes | SvD

SD vill neka gömda flyktingar vård | Inrikes | SvD: "– skickat med Google Verktygsfält"

onsdag 24 november 2010

Alla är inte lika mycket värda! | Synnerligen kunnigast | Metrobloggen

Alla är inte lika mycket värda! | Synnerligen kunnigast | Metrobloggen: "– skickat med Google Verktygsfält"

Detta är Sveriges nya grundlag - rapport | svt.se

Detta är Sveriges nya grundlag - rapport | svt.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Ny grundlag - historiskt beslut utan debatt - rapport | svt.se

Ny grundlag - historiskt beslut utan debatt - rapport | svt.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Immigration cap: Government bows to industry pressure - Telegraph

Immigration cap: Government bows to industry pressure - Telegraph: "– skickat med Google Verktygsfält"

Storbritannien skär ner kraftigt på invandringen « Politiskt Inkorrekt

Storbritannien skär ner kraftigt på invandringen « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

tisdag 23 november 2010

Mordbränder i Örebro – en fortfarande häktad « Politiskt Inkorrekt

Mordbränder i Örebro – en fortfarande häktad « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Fem begärs häktade för branden i Vivalla - Örebro - www.na.se

Fem begärs häktade för branden i Vivalla - Örebro - www.na.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Somalier våldtog 84-åring – tidigare dömd för brutal gängvåldtäkt « Politiskt Inkorrekt

Somalier våldtog 84-åring – tidigare dömd för brutal gängvåldtäkt « Politiskt Inkorrekt: "Somalier våldtog 84-åring – tidigare dömd för brutal gängvåldtäkt

VÅRDA SPRÅKBRUKET, ANNARS STÄNGS NI AV FÖR GOTT!


Resulatet efter gängvåldtäkten nyårsafton 2004, Gbg

FALUN Den 23-åriga man som misstänks för att i torsdags ha våldtagit och rånat en 84-årig kvinna i Falun släpptes i morse då tingsrätten inte ansåg att bevisen är tillräckligt starka för att häkta mannen. Dessutom framkommer nu uppgifter om hans förflutna.

23-åringen misstänks ha brutit sig in i den 84-åriga kvinnans lägenhet och våldtagit och rånat henne. I morse hölls häktningsförhandling i Falu tingsrätt där man inte ansåg att tillräckligt starka skäl föreligger för att häkta mannen. Han släpptes klockan 12 idag men anhölls igen i sin frånvaro och på eftermiddagen greps han igen.

Mannen heter Lamin Abdikarim Ali, 1987-04-10, somalier. Tidigare hette han Jassin Abdikarim Mahamud. Häktningsförhandlingar hålls i Falu tingsrätt under onsdagen.

GT/Expressen
GT/Expressen

Tidigare brutalt överfallJenny, till höger, slagen blodig

På nyår 2004 blev Jenny Lemon, 24 år, och hennes väninna svårt misshandlade och Jenny våldtagen av ”fyra unga män”, samtliga somalier, i Göteborg. Överfallet gav svåra fysiska, och säkerligen även psykiska, men. En av gärningsmännen var Lamin Abdikarim Ali. Han våldtog Jenny. Utöver själva våldtäkten misshandlade han Jenny med en betong och sparkade henne i underlivet.

PI har faktiskt skrivit om detta överfall tidigare samt även lagt upp domen. Posten i sig handlar om en storebror till en av gärningsmännen som våldtog en tjej 1 januari 2010

Gärningsmännen vid nyårsöverfallet 2004

Jassin Abdikarim Mahamud, född 1987-04-10 i Mogadishu Somalia. Dömdes för grov misshandel, grov våldtäkt samt rån till sluten ungdomsvård 2 år

Abdulgadir Mohamed Khalif, född 1988-01-12 i Mogadishu Somalia. Dömdes för rån till sluten ungdomsvård 2 månader.

Omar Mohamed Omar, född 1989-06-07 i Kismayo Somalia. Medborgare i Somalia. Frikändes helt.

Mursal Abdullahi, född 1987-04-10. Medborgare i Finland och bosatt i Åbo. Dömdes för rån till sluten ungdomsvård 3 månader.
PrintFriendlyShare
23 november, 2010 | Category: Inrikes, Våldtäkt
Loading comments...

Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv « Politiskt Inkorrekt

Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv « Politiskt Inkorrekt: "Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv

PALESTINA/ISRAEL Tre miljöpartister varav två är muslimer har lagt en motion där man vill att Sverige bojkottar Israel på flera punkter på grund av Palestina-konflikten.

Motion till riksdagen
2010/11:U325 (MP1105)
av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för en undersökning om huruvida produkter som är producerade på ockuperade områden märks om av Israel till att produkten är producerad i Israel eller inte ska genomföras.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i östra Jerusalem.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens 70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att import av vapen från Israel upphör.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ta initiativ inom EU för att EU ska införa ”smarta sanktioner” mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Motivering

Allt sedan 1948 är Palestina ockuperat av Israel. Således är konflikten mellan Israel och Palestina nu inne på sitt åttonde decennium. Under dessa år har civila på båda sidorna av konflikten drabbats hårt av våldet och stridigheterna.

Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning där båda folken kan leva i trygghet och säkerhet.

Med staten Israel ignorerar FN-resolutioner och bryter mot både folkrätt och internationell lag. Israel fortsätter det väldiga murbygget på Västbanken, som idag uppnått en längd på drygt 70 mil. Denna separationsbarriär, som väsentligen anläggs på ockuperad mark, skiljer inte bara israeler och palestinier åt utan splittrar även många palestinska familjer och försämrar tillgången på utbildning och hälsovård. Internationella domstolen (ICJ) har slagit fast att bygget av muren är olagligt och kräver att det upphör. Alla EU-länder har i FN:s generalförsamling ställt sig bakom ICJ:s ståndpunkt.

Antalet palestinska så kallade säkerhetsfångar i israeliska fängelser fortsätter vara högt och inkluderar även palestinska parlamentariker och före detta ministrar. Administrativa frihetsberövanden utan rättegång är, enligt den israeliska människorättsorganisationen Btselem, vanligt förekommande och även barn frihetsberövas på detta sätt. Människorättsorganisationer kritiserar israeliska myndigheter för att armén och bosättare på Västbanken begår övergrepp utan att straffas. Det finns exempel där polis dokumenterats kasta sten tillsammans med bosättare på obeväpnade palestinier.

Israels folkrättsvidriga politik fortsätter trots protester från såväl omvärlden som den inhemska fredsopinionen. Ord måste nu följas av handling. Det är viktigt att den svenska regeringen nu arbetar aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (Associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Produkter som är producerade på ockuperade områden omfattas inte av EU:s frihandelsavtal med Israel, men det görs gällande att sådana produkter märks om av Israel, så att det istället står att produkterna är producerade i Israel. Därför bör Sverige ta initiativ inom EU till en utredning om Israel bryter mot Associationsavtalet på denna punkt. I så fall bör avtalet hävas stoppas tills detta rättas till. Det är även viktigt att den svenska regeringen nu deklarerar tydligt att vi kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden. Vi bör även agera mot Israels bosättningspolitik och kräva av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem. Vidare bör vi agera mot byggandet av muren och kräva av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens

70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs. Vi bör dessutom förbjuda all vapenimport från Israel. Vi anser att det är också viktigt att Sverige kallar hem den svenska militärattachén i Tel Aviv. Sverige bör vidare verka för att EU ska införa smarta ekonomiska sanktioner (frysning av regeringsledamöters och höga militärer tillgångar i EU-områden, förhindra dessa från att komma in i EU m.m.) mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Stockholm den 27 oktober 2010

Jabar Amin (MP)
Mehmet Kaplan (MP)
Valter Mutt (MP)

Muslimen Mehmet Kaplan är före detta ordförande för SUM, Sveriges Unga Muslimer, där nuvarande ordförande hatar PI. SUM är inte främmande heller från att bjuda in hatiska imamer som osar mot Israel, homosexuella mfl.

Valter Mutt, är omvärldsanalytiker i Miljöpartiet.

Den andre muslimen Jabar Amin har tidigare jobbat på Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå. 2002 anmälde han och en somalier Umeå kommun för diskriminering. De krävde nämligen att somaliern fick ledigt med full lön under fyra dagar vid två muslimska helger men fick nej av Umeå kommun. Man hänvisade till kollektivavtalet.

Man krävde även att dåvarande regeringen tog fram ett lagförslag på hur andra än kristna skulle få rätt att vara lediga på sina högtidsdagar.

Så här lät det vid intervjun:

- För mig som muslim handlade det om två viktiga högtider, säger Warsame.

Däremot fick han ledigt mot att han tog igen tiden en annan gång.
- Det räcker inte. Jag vill inte ha fler lediga dagar än andra, jag vill ha rätt att fira mina helger och jag vill inte behöva be chefen om lov varje år. Det ska vara självklart att muslimer får ledigt vid muslimska högtider.

Det finns drygt 100 skolbarn i Umeå med somaliska som modersmål. Under de aktuella dagarna var Warsame ensam på skolan eftersom barnen fått ledigt för helgerna.

- Jag är svensk. Jag vill undervisa här och jag vill bo här. Jag respekterar svenska lagar och regler och jag tycker det är bra att man firar 6 juni eftersom det är en hyllning till nationen. Men jul och påsk firar jag inte, säger han.

Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå har bistått vid anmälan. Där jobbar Jabar Amin.

- Det finns mängder av lagar som ändras när verkligheten förändras. Lagarna måste anpassas till verkligheten. Sverige är mångkulturellt och vi behöver inte gemensamma traditioner, säger Amin.

Jabar Amin har även två kriminella söner.

Ario Amin är dömd för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning, övergrepp i rättssak, ofredande och ringa narkotikabrott.
Han har även suttit häktad för rånförsök och grovt olaga hot.

Arian Amin är dömd för rån, olaga hot, grovt vapenbrott, narkotikabrott och grov misshandel. Den sista punkten avser ett brutalt överfall i Umeå förra året. Han har även pistolhotat en annan man, huggit ner honom med en flaska samt sparkade på hans huvud och kropp ett 20-tal gånger.

Deras pappa sitter alltså i riksdagen…
PrintFriendlyShare
23 november, 2010 | Category: Inrikes
Loading comments...


310 gillar received


– skickat med Google Verktygsfält"

Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv « Politiskt Inkorrekt

Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv « Politiskt Inkorrekt: "PALESTINA/ISRAEL Tre miljöpartister varav två är muslimer har lagt en motion där man vill att Sverige bojkottar Israel på flera punkter på grund av Palestina-konflikten.

Motion till riksdagen
2010/11:U325 (MP1105)
av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för en undersökning om huruvida produkter som är producerade på ockuperade områden märks om av Israel till att produkten är producerad i Israel eller inte ska genomföras.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i östra Jerusalem.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens 70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att import av vapen från Israel upphör.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ta initiativ inom EU för att EU ska införa ”smarta sanktioner” mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Motivering

Allt sedan 1948 är Palestina ockuperat av Israel. Således är konflikten mellan Israel och Palestina nu inne på sitt åttonde decennium. Under dessa år har civila på båda sidorna av konflikten drabbats hårt av våldet och stridigheterna.

Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning där båda folken kan leva i trygghet och säkerhet.

Med staten Israel ignorerar FN-resolutioner och bryter mot både folkrätt och internationell lag. Israel fortsätter det väldiga murbygget på Västbanken, som idag uppnått en längd på drygt 70 mil. Denna separationsbarriär, som väsentligen anläggs på ockuperad mark, skiljer inte bara israeler och palestinier åt utan splittrar även många palestinska familjer och försämrar tillgången på utbildning och hälsovård. Internationella domstolen (ICJ) har slagit fast att bygget av muren är olagligt och kräver att det upphör. Alla EU-länder har i FN:s generalförsamling ställt sig bakom ICJ:s ståndpunkt.

Antalet palestinska så kallade säkerhetsfångar i israeliska fängelser fortsätter vara högt och inkluderar även palestinska parlamentariker och före detta ministrar. Administrativa frihetsberövanden utan rättegång är, enligt den israeliska människorättsorganisationen Btselem, vanligt förekommande och även barn frihetsberövas på detta sätt. Människorättsorganisationer kritiserar israeliska myndigheter för att armén och bosättare på Västbanken begår övergrepp utan att straffas. Det finns exempel där polis dokumenterats kasta sten tillsammans med bosättare på obeväpnade palestinier.

Israels folkrättsvidriga politik fortsätter trots protester från såväl omvärlden som den inhemska fredsopinionen. Ord måste nu följas av handling. Det är viktigt att den svenska regeringen nu arbetar aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (Associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Produkter som är producerade på ockuperade områden omfattas inte av EU:s frihandelsavtal med Israel, men det görs gällande att sådana produkter märks om av Israel, så att det istället står att produkterna är producerade i Israel. Därför bör Sverige ta initiativ inom EU till en utredning om Israel bryter mot Associationsavtalet på denna punkt. I så fall bör avtalet hävas stoppas tills detta rättas till. Det är även viktigt att den svenska regeringen nu deklarerar tydligt att vi kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden. Vi bör även agera mot Israels bosättningspolitik och kräva av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem. Vidare bör vi agera mot byggandet av muren och kräva av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens

70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs. Vi bör dessutom förbjuda all vapenimport från Israel. Vi anser att det är också viktigt att Sverige kallar hem den svenska militärattachén i Tel Aviv. Sverige bör vidare verka för att EU ska införa smarta ekonomiska sanktioner (frysning av regeringsledamöters och höga militärer tillgångar i EU-områden, förhindra dessa från att komma in i EU m.m.) mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Stockholm den 27 oktober 2010

Jabar Amin (MP)
Mehmet Kaplan (MP)
Valter Mutt (MP)

Muslimen Mehmet Kaplan är före detta ord

– skickat med Google Verktygsfält"

Ännu en mututredning i Göteborg - Regionala nyheter | svt.se

Ännu en mututredning i Göteborg - Regionala nyheter | svt.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Framtiden ?

Bomb exploderade i Malmö
En sprängladdning exploderade i en butik på Bennets väg i Rosengård i Malmö natten till måndagen.
- Det var en rejäl smäll. Explosionen var så kraftig att flera fönsterrutor på fastigheten mitt emot butiken krossades, säger Bo Paulsson, inre befäl vid polisen i Malmö, till Sydsvenskan.
Ingen människa skadades i explosionen. Det finns ingen misstänkt för dådet. Området har spärrats av för teknisk undersökning.
(Sveriges Nyheter)

BBC avslöjar vad som försiggår på muslimska friskolor « Politiskt Inkorrekt

BBC avslöjar vad som försiggår på muslimska friskolor « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

söndag 21 november 2010

YouTube - tobleronasahlivs kanal

YouTube - tobleronasahlivs kanal: "– skickat med Google Verktygsfält"

Stackars barn « Politiskt Inkorrekt

Stackars barn « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Ett fullbordat landsförräderi « IMAGINE

Ett fullbordat landsförräderi « IMAGINE: "– skickat med Google Verktygsfält"

Skamvåldet och fegheten « Politiskt Inkorrekt

Skamvåldet och fegheten « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Stor skam över riksdagens blockledmöter samt andra politiker och median som inte driver kampanjer mot detta.

Sossar i Sotenäs vill låta flyktingar gå före i bostadskön « Politiskt Inkorrekt

Sossar i Sotenäs vill låta flyktingar gå före i bostadskön « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Sotenäs tvekar om flyktingmottagande - Sotenäs - www.bohuslaningen.se

Sotenäs tvekar om flyktingmottagande - Sotenäs - www.bohuslaningen.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Annorlunda protest mot islamisk stening « Politiskt Inkorrekt

Annorlunda protest mot islamisk stening « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Fransk polis flyr från unga aggressiva muslimer « Politiskt Inkorrekt

Fransk polis flyr från unga aggressiva muslimer « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde - Politiken.dk

Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde - Politiken.dk: "– skickat med Google Verktygsfält"

torsdag 18 november 2010

Läkare misshandlad på förlossningen « Politiskt Inkorrekt

Läkare misshandlad på förlossningen « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Läkare misshandlad av anhöriga | Inrikes | SvD

Läkare misshandlad av anhöriga | Inrikes | SvD: "– skickat med Google Verktygsfält"

Upprop: Värna Sverige - Nej till grundlagsändringen!

Upprop: Värna Sverige - Nej till grundlagsändringen!: "– skickat med Google Verktygsfält"

Insändare: Sluta anta min motivation « Politiskt Inkorrekt

Insändare: Sluta anta min motivation « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Mona Sahlin - Metapedia

Mona Sahlin - Metapedia: "Mona Ingeborg Sahlin (född Andersson), född den 9 mars 1957 i Sollefteå, Ångermanland, är en socialdemokratisk politiker och partiordförande i Socialdemokraterna.

Mona aktualiserades i oktober 1995 i den så kallade tobleroneaffären. Expressen uppdagade att hon under 1990-1991 hade gjort privata inköp om 53 174 kronor på det kontokort som var ämnat att täcka kostnader för hennes utgifter i tjänsten som arbetsmarknadsminister. Bland utgifterna fanns bland annat ett antal chokladkakor av märket Toblerone. På en presskonferens den 16 oktober förklarade hon att hon skulle ta en 'time out'. Därefter lämnade hon sin post och åkte med en assistent, familjen och två SÄPO-livvakter till Mauritius. Chefsåklagare Jan Danielsson lade ner förundersökningen i början på 1996 då brott inte kunde styrkas.

Under sitt sommartal 2010 valde Sahlin att använda sig av den gamla kommunistiska parollen 'Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov'.

Den 14 november 2010 meddelade Sahlin att hon tänker avgå som partiordförande vid partiets extrakongress i mars 2011.


[redigera] Utvalda citat

*
Jag är det första riktigt trovärdiga alternativet som Sveriges första kvinnliga statsminister– Källa: Mona Sahlin i Metro Student Magazine.

*
För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar. Svenska företag, organisationer och skolor måste ha fönster och dörrar på vid gavel mot omvärlden– Källa: Integrationsminister Mona Sahlin i en debattartikel tillsammans med dåvarande samordningsminister Pär Nuder i Aftonbladet den 16 april 2004.

*
Den stora uppgiften idag är att synliggöra den vardagliga rasismen– Källa: Mona Sahlin i Expo #4 1997.

*
Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet– Källa: Mona Sahlin (dåvarande integrationsminister) i en intervju i Göteborgs-Posten, 22 oktober 2000.

*
Vi borde ju fundera mycket över vad menar vi med svensk kultur. Ofta tror jag att det är en väldig avundsjuka från oss att den som kommer från Turkiet eller Iran eller Somalia har ofta så mycket mer självklar stolthet över språk, traditioner som de vill förstås bevara och det känner vi oss ofta hotade av just därför att vad har vi, sjunga liksom runt granen eller runt midsommarstången– Källa: Mona Sahlin i P1 Morgon, 17 maj 2001.

*
Det har inget med etnicitet att göra. Vem är förresten svensk och vem är invandrare?– Källa: Mona Sahlin på Aftonbladets hemsida Ungt val, 15 mars 2002.

*
Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka– Mona Sahlin i P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001.

*
Sverige är det land i Europa som tar emot flest flyktingar. Det har vi gjort med högt huvud trots att problemen varit stora. Ska vi stänga gränsen och säga: ”Vi har haft lite svårt att integrera så därför kan ni inte komma hit och få skydd nu”?– Stödet till sd en klassfråga, Mona Sahlin i Dagens Arbete den 30 november 2007.

*
Men det är det där att man alltid ska stämpla något som typiskt svenskt, och då menar man ofta istället för den som är invandrad. Och det som är svenskt förändras ju hela tiden, beroende på vilka människor som bor och lever i Sverige, eller hur?– Partiordförande Mona Sahlin i en intervju av Victor Musa i Canal 7 den 13 april 2008.

*
Problemet i Klippan är inte att det bor många invandrare där utan att det bor många arbetslösa. Det är en klassfråga som var lika stor på 30-talet, men då hette problemfamiljerna Olsson och Karlsson– Dagens Arbete, 30 november 2007.

*
Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker– Källa: Mona Sahlin i ett tal inför Turkiska ungdomsförbundets Euroturk, mars 2002.

*
Jag hatar allt genuint typiskt svenskt– Källa: Expressen, 26 juli 2002.

*
Jag är baske mig ingen fifflare– Källa: Presskonferens den 16 oktober 1995.

*
Om man är socialdemokrat, då tycker man det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är– SVT 8 september 1994.

*
Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor...– 2008.

*
Det finns väldigt mycket som är symbol för kvinnoförtryck för mig, stringtrosor på småflickor, bygel-behåar på tolvåringar, porr, sexistisk reklam. Om slöjan är ett symbol för ett kvinnoförtryck, så är det väldigt mycket som staten i så fall ska definiera bort ifrån klädseln och jag tycker inte att det är rimligt– TV1 28 oktober 2003.

*
Det behövs fler moskéer i Sverige– Mona Sahlin.

*
...det som är svenskt förändras ju hela tiden, beroende på vilka människor som bor och lever i Sverige, eller hur?– intervju i 'Öppna Kanalen', 13 april 2008.

*
Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.– Radion P1 17 maj 2001.

*
Mångfalden i Sverige är en rikedom som inte kostar något.– Mona Sahlin.

*
Den svenska integrationspolitiken har misslyckats.– TT-telgram 17 december 2000

*
Vi har misslyckats med integrationspolitiken– TV1 28 september 2001

*
Det är klart att man funderat mycket över 'hur blev det så här? [...] Hur kunde både vi politiker, bostadsbolag, kommuner så naivt låta dom här invandrarområdena bara befolkas av invandrare? [..] Ansvaret är tungt på politikerna.'– TV2:s Rapport, mars 1995

*
För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem bebos av människor från alla världsdelar.– Aftonbladet, 16 april 2004

*
Det vi gjorde fel var att inte tvinga alla kommuner att ta ett ansvar för flyktingarna, också rika Vällingby, Täby och Danderyd.– Dagens Arbete, 30 november 2007

[redigera] Se även

* Monas Lilla Rosa
* Tobleroneaffären

[redigera] Externa länkar

* Oskorei: Mona Sahlin och politikerklassens kris
* Realisten: Granskning av Mona Sahlins sommartal
* Realisten: Mona Sahlin debuttalade som partiledare
* Realisten: Man får vad man röstar på
* Realisten: Mona Sahlin föreslås bli ny partiledare för socialdemokraterna
* YouTube - Mona Sahlin Sommartal 2010
* Politiskt Inkorrekt: Mona Sahlin avgår

Hämtad från 'http://sv.metapedia.org/wiki/Mona_Sahlin'
Kategorier: Svenska | Politiker
Visningar

* Sida
* Diskussion
* Redigera
* Historik

Personliga verktyg

* Logga in

Navigering

* Huvudsida
* Deltagarportalen
* Aktuella händelser
* Senaste ändringarna
* Slumpsida
* Hjälp

Sök

Verktygslåda

* Vad som länkar hit
* Relaterade ändringar
* Specialsidor
* Utskriftsvänlig version
* Permanent länk

Powered by MediaWiki

* Sidan ändrades senast den 14 november 2010 kl. 14.57.
* Denna sidan har visats 5 378 gånger.
* Integritetspolicy
* Om Metapedia
* Förbehåll

– skickat med Google Verktygsfält"

Mona Sahlin - Metapedia

Mona Sahlin - Metapedia: "– skickat med Google Verktygsfält"

Debattera « Politiskt Inkorrekt

Debattera « Politiskt Inkorrekt: "# Sammanställning av flykting/asylkostnader.

M Capensis [Moderator] 3 dagar sedan
Förlåt för detta långa och tråkiga inlägg. Men jag ville inte svara Knut på SVT debatt. Dels hade det nog fastnat i censuren, och sen fast det redan tillräckligt hispiga vänsterpartister som stimmade. Utan att jag kastade in detta också.

Som svar till Knut Zweistein, som skrev:

”Har du postat en sammanställning på dessa data (invandringskostnader, min anm) eller vet du om någon sådan finns tillgänglig på nätet. Vore intressant att få ta del av.”

Tyvärr, Knut. Om en sådan sammanställning fanns, skulle diskussionerna på denna och andra trådar inte finnas. Däremot skulle Sd vara större än (m).

Man får alltså pussla. Det mesta av jobbet gjorde jag för min egen del. Och då, innan jag begrep omfattningen, såg jag ingen anledning att spara på alla källorna jag hittade.

Jag har dock kvar hel del, och framförallt de viktigaste. Till att börja med:

http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

Detta är en rapport utgiven av finansdepartementet 2009, och behandlar kostnaderna år 2006. Den är gräslig att läsa, hade någon medarbetare gett mig en sådan för att godkänna så hade jag inte ens bett honom göra om. Jag hade fått honom förflyttad till vaktmästeriet. Men gör att försök. Du kan hitta saker jag missat.

På sidan 74 finns en sammanfattande tabell. I den kan man utläsa att nettokostnaden år 2006 för invandringen var ca 50 miljarder. Dvs det som landets etniska svenskar måste bidra med, efter att alla skattemedel från utrikes födda, direkta och moms, använts för att betala invandringskostnaderna.
Detta beräkningssätt är ointressant idag. Det säger ingenting om de verkliga kostnaderna. Metodiken är framtagen på 70-talet, för att beräkna effekterna för den svenska befolkningen av en marginell invandring.

Dessutom finns ett systemfel i beräkningen. Man utgår från procentell andel av befolkningen, när man beräknar kostnad resp intäkt, på vissa poster justerat för en annorlunda åldersfördelning. Men det finns alltså ingen hänsyn taget till överrepresentation, t.ex att invandrare överutnyttjar socialförsäkringen. Vilket de bör göra, med tanke på att de har en nära dubbelt så stor arbetslöshet. Kostnaderna är alltså för låga. På intäktssidan är det samma sak, men kanske inte lika allvarligt. Det kan tänkas att det direkta skatteunderlaget (löneskatt) från invandrare skiljer sig i relativt det svenska, och faktiska siffror vore givetvis bättre. Men momsen är omöjlig att redovisa annat än som en procentuell del, eftersom vi inte vet exakt vilka köpvanor folk har. Däremot kan tabellen ge en fingervisning om storleksordningen.

Men det finns andra uppgifter som är intressanta. På sidan 63 får vi veta att det 2006 fanns 1.53 miljoner utrikes födda + barn i landet. Dvs 16,8%.Vi får också veta att de offentliga utgifterna i transfereringar var 597 miljarder. Och att statens budget det året var 1370 miljarder. (inklusive sociala avgifter, min gissning)

På sidan 77 står, att sysselsättningsgraden år 2006 var 57% för utrikes födda, och 80 % för ”etniska svenskar”.
Så nu kan vi åtminstone räkna ut hur många det rör sig om. Om vi utgår från att vi ska ha en lika stor del ”ej sysselsatta” i bägge grupperna, för att integrationspolitiken ska anses lyckad, så borde sysselsättningsgraden vara 80%, inte 57. Skillnaden är 23%. Nu är ju alla invandrare inte i arbetsför ålder, men om vi antar att dessa fördelar sig lika i grupperna, så spelar inte det någon roll. Om föräldrarna är arbetslösa, så behöver rimligen också deras barn försörjas.

Alltså: 0,23x1530000=351 900 personer.

Men detta är 2006. Sedan dess har vi fått en ekonomisk kris, så vi kan nog anta att arbetslösheten inte minska. Om något så har den i så fall ökat. Och vi har fått ytterligare invandring under 2007, 2008 och 2009. Vilket var ca 93 000, 95 000 och 97 000 för respektive år. Permanenta uppehållstillstånd, alla kategorier.

Summa 285 000.

http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980004557/migration_sv.pdf

Enligt SCBs rapport från juni, så var 65% av alla som kommit senaste fem åren arbetslösa. Vilket betyder att av dessa 285 000 så är 185 250 bidragsförsörjda i år.

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2010A01_BR_BE57BR1001.pdf

Totalt alltså ca 537 000 personer.
Då återstår att hitta vad en bidragsförsörjd person kostar. Det finns lite olika bud. Leissners romutredningen angav (indirekt) ca 300 000-350 000/år.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12448/a/150069

Immigrationsverket anser att det kostar 540 000/år, det är den ersättning kommuner får under en övergångstid för att ta emot flyktingar. Och den förefaller låg, då många av dem går back tämligen direkt.

http://www.norsjo.se/default.aspx?id=12938&ptid=0

Nynäshamns kommun har en beräkning om vad människor i utanförskap rent generellt kostar. Och kommer fram till ett medelvärde av ca 650 00. Detta är den mest underbyggda siffran jag hittat, då de faktiskt viktat in utfall från verkliga personer, och tar hänsyn till saker som kriminalitet, droger, psykiska problem mm.

http://www.lekeberg.se/PageFiles/1818/Nyn%C3%A4shamn%20-%20kan%20man%20r%C3%A4kna%20p%C3%A5%20m%C3%A4nniskor%20och%20hur%20de%20m%C3%A5r.pdf

Och om vi då använder dessa siffror?

537 000x300 000 = 161 miljarder
537 000x540 000= 290 miljarder
537 000x 640 000= 350 miljarder

Och då fattas fortfarande bitar.
Kostnaden för immigrationsverket självt, för tolkar, advokater, flyktingförläggningar, SFI mm
Kostnad för barn födda efter 2006.

Plus att jag normerat andelen arbetslösa efter de svenska siffrorna på sysselsättning (80%). Men det förutsätter ju också, att denna siffra hade varit samma med en minskad invandring. Vilket inte är säkert.
Och det förutsätter att totalsiffran, 43% arbetslösa i gruppen utrikes födda fram till 2006 inte påverkas negativt av ytterligare invandring. Vilket inte heller är så säkert.

Och till sist har jag tillåtit en lika hög arbetslöshet som i den svenska gruppen. Med en invandringspolitik typ USA och Kanada, hade denna siffra inte existerat. Då de inte släpper in folk som inte har en försörjning. Räknar man på en sådan politik istället, så är antalet bidragsförsörjda 657 900 +185 250=843 150, och kostnaderna

243/455/548 miljarder. I år.

Och om vi tar emot 100 000/per år framgent? Då ökar siffran med 65 000x 300000/540000/650 000 per år. Dvs 19,5/35/42 miljarder per år.
Anmäl
3 people gillar det här. Gilla Svara Svara
#

Knut_Zweistein [Moderator] 9 timmar sedan som svar till M Capensis
Stort tack!
Anmäl
Gilla Svara Svara
#

M Capensis [Moderator] 3 dagar sedan s

– skickat med Google Verktygsfält"

tisdag 16 november 2010

Kyrkan i Indonesien tvingas acceptera Dyrkan Användarvillkor islamister

Kyrkan i Indonesien tvingas acceptera Dyrkan Användarvillkor islamister: "– skickat med Google Verktygsfält"

Pakistanska muslimer Beat Äldre kristet par Omedvetna

Pakistanska muslimer Beat Äldre kristet par Omedvetna: "– skickat med Google Verktygsfält"

Pakistanska Kvinna Överklagande dödsdom för "Blasphemy"

Pakistanska Kvinna Överklagande dödsdom för "Blasphemy": "– skickat med Google Verktygsfält"

Kristen pakistansk kvinna dömd till döden « Politiskt Inkorrekt

Kristen pakistansk kvinna dömd till döden « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Islamister varnar för europeiskt blodbad på grund av niqabförbud « Politiskt Inkorrekt

Islamister varnar för europeiskt blodbad på grund av niqabförbud « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Maria Leissner sågas vid fotknölarna « Politiskt Inkorrekt

Maria Leissner sågas vid fotknölarna « Politiskt Inkorrekt: "–

KU röstade för rödgrön budgetram | Inrikes | SvD

KU röstade för rödgrön budgetram | Inrikes | SvD: "–

söndag 14 november 2010

Magstarkt.

Svider det inte i skinnet hos Sydsvenskan att dela detta pris med en individ som förespråkar odemokratiska metoder mot oliktänkande?

Ohly och Sydsvenskan prisas - DN.se

Ohly och Sydsvenskan prisas - DN.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

Extremism behöver bekämpas lokalt | Brännpunkt | SvD

Extremism behöver bekämpas lokalt | Brännpunkt | SvD: "– skickat med Google Verktygsfält"

Politi måtte redde politiker fra imammøde - Nyheder

Politi måtte redde politiker fra imammøde - Nyheder: "– skickat med Google Verktygsfält"

Exiliranier hoppar av danskt vänsterparti « Politiskt Inkorrekt

Exiliranier hoppar av danskt vänsterparti « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

JIHAD I MALMÖ

JIHAD I MALMÖ: "– opererade in bomber i levande hundar.

Politi måtte redde politiker fra imammøde - Nyheder

Politi måtte redde politiker fra imammøde - Nyheder: "– skickat med Google Verktygsfält"

Toppstyre får henne att sluta

Toppstyre får henne att sluta: "– skickat med Google Verktygsfält"

Kristdemokrat hoppar av – kritiserad för korta kjolar vid muslimbesök « Politiskt Inkorrekt

Kristdemokrat hoppar av – kritiserad för korta kjolar vid muslimbesök « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

"Man ska inte välja de kortaste kjolarna"

"Man ska inte välja de kortaste kjolarna": "– skickat med Google Verktygsfält"

lördag 13 november 2010

Rosengårdskravaller: Ilska mot polis, påstår ny rapport « Politiskt Inkorrekt

Rosengårdskravaller: Ilska mot polis, påstår ny rapport « Politiskt Inkorrekt: "– Avhysning från "helig" källarlokal var antagligen anledning till kravaller ?

Kyrka förlorar sin helighet « Politiskt Inkorrekt

Kyrka förlorar sin helighet « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Bilkörning nu tillåten för kvinnor i Saudiarabien « Politiskt Inkorrekt

Bilkörning nu tillåten för kvinnor i Saudiarabien « Politiskt Inkorrekt: "– Bilen måste vara helt beslöjad.

Satir och allvar om politik, invandring, mångkultur, natur, livet, | Pettersson – försöker göra skillnad

Satir och allvar om politik, invandring, mångkultur, natur, livet, | Pettersson – försöker göra skillnad: "– skickat med Google Verktygsfält"

JO-kritik mot polisen för avbruten pro-israelisk demonstration « Politiskt Inkorrekt

JO-kritik mot polisen för avbruten pro-israelisk demonstration « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"
Ser man dessa muslimer som småbarn som måste daltas med?

Jan Kallberg: PI handlar om människors rätt att veta « Politiskt Inkorrekt

Jan Kallberg: PI handlar om människors rätt att veta « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Kontroversiell SD-rekrytering – intervju och analys « Politiskt Inkorrekt

Kontroversiell SD-rekrytering – intervju och analys « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Borgarna + Bonnier = sant | Kultur | Aftonbladet

Borgarna + Bonnier = sant | Kultur | Aftonbladet: "– skickat med Google Verktygsfält"

onsdag 10 november 2010

3 000 företag lurade att sponsra Hem och Skola - Driva Eget, starta eget företag, tidningen för småföretagare

3 000 företag lurade att sponsra Hem och Skola - Driva Eget, starta eget företag, tidningen för småföretagare: "– skickat med Google Verktygsfält"

Priset för ett jobb i Sverige: 30.000 - DN.se

Priset för ett jobb i Sverige: 30.000 - DN.se: "– skickat med Google Verktygsfält"

SD ifrågasätter regeringens arbetskraftsinvandring « Politiskt Inkorrekt

SD ifrågasätter regeringens arbetskraftsinvandring « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

fortroendebarometer_2010.pdf (application/pdf-objekt)

fortroendebarometer_2010.pdf (application/pdf-objekt): "– skickat med Google Verktygsfält"

Bibliotek i invandrartät förort tvingas stänga « Politiskt Inkorrekt

Bibliotek i invandrartät förort tvingas stänga « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Bibliotek i invandrartät förort tvingas stänga « Politiskt Inkorrekt

Bibliotek i invandrartät förort tvingas stänga « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

YouTube - Sd allmänpolitisk debatt 4 nov migration 5av10

YouTube - Sd allmänpolitisk debatt 4 nov migration 5av10: "– skickat med Google Verktygsfält"

tisdag 9 november 2010

Ordet ”mångkulturell” ger skuldtyngda företag statsbidrag « Politiskt Inkorrekt

Ordet ”mångkulturell” ger skuldtyngda företag statsbidrag « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"

Motion 2000/01:Sf5 med anledning av skr. 2000/01:4 Migration och asylpolitik - Riksdagen

Motion 2000/01:Sf5 med anledning av skr. 2000/01:4 Migration och asylpolitik - Riksdagen: "– skickat med Google Verktygsfält"
Moderat år 2000 = Sverigedemokrat år 2010.

Läkare vägrar utföra omskärelse - Hälsa - Hälsotips Träningstips Friskvård Träning | Expressen

Läkare vägrar utföra omskärelse - Hälsa - Hälsotips Träningstips Friskvård Träning | Expressen: "– skickat med Google Verktygsfält"

Zigensk medborgarrättskämpe dömd för grova bedrägerier « Politiskt Inkorrekt

Zigensk medborgarrättskämpe dömd för grova bedrägerier « Politiskt Inkorrekt: "– skickat med Google Verktygsfält"