måndag 17 december 2012

Ingvar Carlsson hade rätt!

Ingvar Carlsson hade rätt

Jonas Nilsson påstår (Folkbladet 10/12) att jag vilseleder läsarna om SD och om invandring. Jag kan försäkra att jag inte vill vilseleda någon.
Genom citat från aktade personer, som speglar mina egna tankar om invandring och Sverige, ville jag få mer tyngd åt mina ord. Jag ville visa att Sverigedemokrater inte är ensamma att tänka så.
Rasism är att tycka att den egna rasen är överlägsen. Det tycker inte jag. Jag anser att alla människor har samma människovärde. Dock anser jag inte att alla människor därmed har samma rätt att bo i Sverige. Men det gör mig inte främlingsfientlig.
Jag har ett konkret förslag. Vi bör återinföra Lucia-beslutet och inte riva upp det, förrän problemen är lösta.
Vid Lucia 1989 var tillströmningen av asylsökande så stor att Ingvar Carlssons regering använde sunt förnuft och drog till bromsen. Sverige skulle i fortsättningen endast ta emot FN-flyktingar, ca 5 % av hela invandringen. Moderaterna och Centern stödde förslaget. Två år därefter revs beslutet upp av Bildts regering, tvingade därtill av Bengt Westerberg. Han hotade annars att spräcka regeringen.
Lucia-beslutet var att ta ansvar för Sverige. I dag är läget inte bättre än 1989. Ändå är det endast SD, som nu vill ta ansvar och föra en politik, som motsvarar Lucia-beslutet.
Hur märkligt det än må låta, för Jonas Nilsson, så är jag i mitt hjärta en gammal gråsosse och som sådan finner jag bara ett parti som i dag står upp för mina värderingar. Jag vill lämna ett bättre Sverige i arv till mina barnbarn - det ville mina socialdemokratiska förfäder också!

tisdag 11 december 2012

Etn.Svensk toppmoderat försvarar sharialagar !

2012 12 07 01 23 20 moderaterna waberi 2 Toppmoderater försvarar islamism och kvinnoförtryck

Rektor- skollag > SD < 7klövererpartiet.Politisk information i skolan Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar. Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan. Rektorn bestämmer och har ansvaret Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan. Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna. Alla partier ska behandlas lika Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill. Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen. Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet. Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara. Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna. En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad. Senast granskad: 2012-10-04 Innehållsansvar: RättssekretariatetPolitisk information i skolan Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar. Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan. Rektorn bestämmer och har ansvaret Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan. Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna. Alla partier ska behandlas lika Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill. Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen. Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet. Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara. Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna. En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad. Senast granskad: 2012-10-04 Innehållsansvar: Rättssekretariatet

Politisk information i skolan

Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar.
Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan.

Rektorn bestämmer och har ansvaret

Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan.
Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller.
Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna.

Alla partier ska behandlas lika

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.
Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika.
Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill.

Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt

Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen.
Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet.

Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan

Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara.
Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde.
Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna.
En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad.
Senast granskad: 2012-10-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet

torsdag 6 december 2012

Tillfälligheter angående Statsministern?

Susanne Sd Söderström
Av, Mia Hjalmarson


2011-Dec...dom faller i hovrätten i Halland där moderaten Asklund befinns skyldig till sexköp
2012-Feb...paret Reinfeldt separerar
2012-Apr...Reinfeldts partisekreterar Arkelsten avgår plötsligt
2012-Nov...en skyddsvakt tar livet av sig i statsministerns bostad
2012-Dec...nättidningen realisten.se avslöjar att
Reinfeldts namn finns i domstols-handlingarna kring Asklunds sexköp

Moderaternas pressekreterare Sofia Arkelsten avgick med omedelbar verkan 20 april 2012, vilket torde vara precis under den period då Reinfeldt med flera gick omkring och väntade på att det hela skulle explodera. Arkelsten hänvisade till graviditet, vilken dock inte alls var speciellt långt gången, och dessutom inte förklarar den abrupta avgången.
Varför tiger PK media??? Ut med blodhundarna nu!

Som en vän skrev: " Här ligger en hel jäkla kennel begraven...."

! MAKTELITEN HAR MISSLYCKATS !

Makteliten har misslyckats

Text: Anne-Marie Pålsson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Publicerad 5 december 2012 4.00 Uppdaterad 5 december 2012 4.00
Större eller mindre text Share on email Share on print
Gästkrönika.
1999 gav Timbro ut en bok som borde vara obligatorisk läsning för alla politiskt intresserade, Offentliga lögner och privata sanningar, skriven av den amerikanske ekonomiprofessorn Timur Kuran.
Kuran utvecklar en teori för hur uppfattningar och synsätt, dikterade av makteliten, kan överleva länge trots att de går på tvärs mot medborgarnas uppfattning. Maktelitens kontroll över människornas tankar är väl dokumenterad i totalitära stater. Men även i demokratiska samhällen, som hyllar yttrandefrihet och fri åsiktsbildning, kan ett slags outtalat åsiktsförbud uppstå.
Detta förklarar Kuran med att medborgarna avstår från att kritisera den offentliga uppfattningen av rädsla för att bli bestraffad på olika sätt: utfrusen ur den sociala gemenskapen, bli betraktad som ”av sämre sort”, att se uppdrag gå till andra och karriären skjuten i sank.
Ibland kan förvanskningen av det privata synsättet till och med gå så långt att medborgarna ger sitt aktiva stöd till en uppfattning som de i grunden inte alls delar.
Mörkläggningen av den egna uppfattningen pågår ända till dess att det uppfattas som riskfritt att tycka något. Det tar ibland lång tid och omsvängningen sker inte av sig själv. För detta krävs en oväntad händelse som ändrar spelplanen. Är avståndet mellan den privata och den offentligt påbjudna uppfattningen stor kan reaktionen då bli kraftig.
Är det kanske ett sådant opinionsskifte som inträffat i den svenska politiken. Sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010, verkar alla försök att tysta partiet ha misslyckats. Strategin att frysa ut partiet gick inte så bra. Samma sak kan sägas om senare tids avslöjanden i tidningarna om fylla, kränkande uttalanden, järnrör med mera. Tvärtom, med Jimmie Åkessons strategi att kasta ut partimedlemmar som agerat i strid med beslutet att införa nolltolerans, verkar väljarstödet istället ha ökat.
Populära förklaringar till varför så är fallet sträcker sig från att etablissemanget har pratat för mycket med SD till att ha pratat för lite.
Men det finns en annan förklaring. Kanske är det så att SD efter valframgången brutit den offentliga uppfattningen om den svenska invandringspolitikens förtjänster. Det har nu blivit ”tillåtet” att prata om den misslyckade integrationspolitiken.
Det råder ingen tvekan om att frågan engagerar många och att misstron mot det offentliga synsättet är stort på sina håll. Det beror förmodligen på att de etablerade partierna lagt mera energi på att förklara att Sverige är och skall vara ett öppet och tolerant land än på hur de nyanlända skall integreras i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden.
SD har sitt svar på hur det skall ske. Bra eller dåligt – om det råder det delade meningar – men ett svar är det i varje fall. Skall vi tro på Kurans teori är risken därför stor att stödet för SD fortsätter att öka fram till dess att de etablerade partierna ger ett svar på frågan om integrationen som väljarna uppfattar som trovärdigt.

onsdag 5 december 2012

Islamister avslöjar sig själva.


Muslimer med målet att ta över Europa


Yousuf al-Qaradawi och Muslimska brödraskapet har som mål att erövra Europa.
Axess visade för några månader sedan en norsk dokumentär vid namn ”Muslimska brödraskapet – om frihet och jämlikhet”. Dokumentären, som är gjord av exilirakiern Walid al-Kubaisi, har som mål att ta reda på vad islamistiska Muslimska brödraskapet har för mål med sin verksamhet i dag. Det är en skrämmande bild som målas upp i dokumentären, en verklighet svensk media och övriga riksdagspartier talar tyst om.
Walid al-Kubaisi berättar inledningsvis att han kom till Norge för 25 år sedan med en dröm om frihet, en dröm som uppenbarligen inte delas av alla. al-Kubaisi konstaterar bland annat att en gammal vän till honom, en flykting och oppositionell från Mellanöstern, omvänts och blivit medlem i Muslimska brödraskapet. I dokumentären säger vännen att han nu har en mission i livet – att förändra Europa – och att muslimerna nu har chansen att ta över Europa: ”Det här är vår chans! Nu eller aldrig.”

Någonstans där tar dokumentären avstamp. För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism. Jag vet att det finns många som låter sig luras av medias och övriga partiers lögner om islam. Därför är det min förhoppning att så många som möjligt tar sig tid att inte bara se dokumentären, utan också begrunda vad den försöker berätta.
Med målet att erövra Europa
Det finns mycket att säga om det som lyfts fram i dokumentären. Yousuf al-Qaradawi, en av Muslimska brödraskapets ledare, säger till exempel följande: ”Roms erövrig betyder erövringen av Europa. Det betyder att islam ska återvända till Europa än en gång. Måste en erövring ske via krig? Nej, det är inte nödvändigt. Det finns fredliga erövringar. Det har grund i vår religion. Jag tror att islam ska erövra Europa utan svärd eller krig.”
Mahdi Akif, Muslimska brödraskaspets ordförande, säger i sin tur följande om Europa: ”Muslimska brödraskapets dröm är den enade islamiska staten. [...] I dag är vi muslimer väldigt många. […] Att presentera denna religion för Europa är brödraskapets mål.”
Att Muslimska brödraskapet verkligen har som mål att ta över inte bara Europa utan hela världen, intygas av Kamel al-Najjar, en avhoppare från Muslimska brödraskapet: ”I nästan alla länder finns i dag en gren av Muslimska brödraskapet. De vilseleder folk och har först många i väst bakom ljuset. Deras enda mål är att etablera islamiskt styre över hela världen.”

Kamel al-Najjar, avhoppare från Muslimska brödraskapet, berättar att Muslimska brödraskapet har som mål att infiltrera västvärlden och etablera ett islamiskt styre.
Med dold agenda och kluven tunga
Kamel al-Najjar berättar också att Muslimska brödraskapet har en dold agenda för Europa: ”Deras mål är att infiltrera västvärlden eftersom de vet att de inte kan besegra västvärlden med våld. […] De använder många organisationer som täckmantel. De säger inte att de tillhör Muslimska brödraskapet. De ger dem vanliga namn för att vilseleda folk. […] Genom dessa organisationer påverkar de politiken i västvärlden. De använder demokratin som ett instrument för att uppnå sina mål, och sen förbjuder de politiska partier.”
al-Najjar kritiserar starkt teologen och författaren Tariq Ramadan, barnbarn till Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna, och som av många i Väst anses vara en liberal reformator och talesman för moderata muslimer. al-Najjar kallar Ramadan för ”räv” och menar att Ramadan är bra på att vilseleda europeiska politiker och att Ramadan i själva verket tror på Muslimska brödraskapets läror, en åsikt som förövrigt även delas av andra i filmen. Ramadan, som anklagas för att ha antagit Muslimska brödraskapets politik och taktik, har för övrigt vägrat att medverka i filmen för att kommentera sitt förhållande till Muslimska brödraskapet.
Muslimska brödraskapet talar om mänskliga rättigheter, vilka dock inte gäller dem som bryter mot islams bud. Denna paradox löser man med hyckleri och genom att tala med ”kluven tunga”, som dokumentärfilmaren Walid al-Kubaisi väljer att kalla det.
Vi får också möta Sayyid al-Qimni, en känd egyptisk forskare och debattör, som lever under ständigt beskydd eftersom han är hotad till livet av Muslimska brödraskapet. al-Qimni säger att Muslimska brödraskapet maskerar sig likt kameleonten: ”Den kan ändra färg och form, men dess gift är detsamma. Bröderna kan uppträda som änglar och se snälla ut och fälla tårar men de bär på det dödliga giftet.”
al-Qimni kommer med följande träffsäkra kommentar med anledning av de muslimska talesmän i Europa som säger att de är för demokrati: ”De säger att de tror på demokrati och vill ha en demokratisk stat. Men den ska vila på islamistisk grund. Vad betyder det? Att sharialagen ska råda. Men vad ska man då med demokrati till?”
Den 90-årige författaren Gamal al-Banna, har även han starka åsikter om Muslimska brödraskapet: ”De [Muslimska brödraskapet] tror inte alls på frihet. Det finns ingen islamistisk grupp som verkligen uppskattar frihet. Inte heller demokrati. Det gäller även Muslimska brödraskapet. […] Det största problem Europa står inför i dag är följande: Demokrati är Europas mest betydelsefulla bidrag någonsin. Den har större betydelse än Albert Einstein, vetenskapliga bedrifter eller medicinska framsteg. […] Allt annat har kommit till i en demokratisk miljö, som nu är hotad.”
Med barnvagn, demokrati och religionsfrihet som vapen
I filmen ställs en mycket berättigad fråga, nämligen hur det kan komma sig att främlingar – det vill säga muslimer – gör uppror mot Voltaires arv i hans egen hemstad Paris. Sedan visas bilder från en demonstration där tusentals muslimer, såväl kvinnor som män, demonsterar och hur muslimska ungdomar bränner, vandaliserar och förstör. (Vi får bland annat veta att så många som 50 000 bilar sätts i brand årligen i Frankrike och att det är muslimska ungdomar som gör detta.)
Lafif Lakhdar, tunisisk författare och debattör boendes i Frankrike, konstaterar att en majoritet av befolkningen i flera av Paris förorter i dag är muslimer, samt att Muslimska brödraskapet predikar hos dessa muslimer och att de vinner över allt fler på sin sida. Lakhdar berättar sedan att Muslimska brödraskapet har som mål att islamisera och omvandla inte bara Frankrike utan hela Europa. Att de kan komma att lyckas med detta mål beror på att européerna inte föder några barn, vilket muslimerna gör, och på Europas moraliska förfall, menar Lakhdar.
Den egyptiske forskaren och debattören Sayyid al-Qimni som jag nämner ovan, berättar i sin tur om en imam i Holland uppmanar till muslimskt övertagande genom höga födelsetal. Imamen i fråga har bland annat sagt att ”vi [muslimerna] ska ta ifrån dem det här landet med hjälp av demokratin, Satans verk”.
I dokumentären ställs frågan om Muslimska brödraskapet står för en ”islamistisk ideologi som använder barnvagn, demokrati och religionsfrihet som vapen i stället för svärd och självmordsbombare”. Den som ser dokumentären inser att så är fallet.
Det konstateras sedan att den som i Västeuropa vågar tala om islamisterna och deras ambitioner, genast anklagas för att ge uttryck för ”islamofobi” och fördomar. Samtidigt konstateras att detta är något man talar helt öppet om i arabisk media, det vill säga att muslimerna ska ta över Europa. Som om det var det mest naturliga i världen.

Dokumentärfilmaren och exilirakiern Walid al-Kubaisi konstaterar att den som vågar tala om islamisternas ambitioner att erövra Europa, genast anklagas för att ge uttryck för islamofobi och fördomar.
Den förtryckande slöjan
Sayyid al-Qimni kritiserar vidare åsikten att vi i toleransens och mångkulturalismens namn ska tillåta bärandet av slöja: ”Man skulle bli vaksam om man förstod varför de bär slöja. Den är ingen muslimsk symbol som den judiska kippan. Hijab betyder: ’Jag den muslimska kvinnan är bättre än den nakna europeiska kvinnan som följer Satan.” al-Qimni konsterar att man med slöjan vill understryka sin moraliska överlägsenhet. Sedan ställer han den berättigade frågan om Väst tillåter högre rang på grund av religion.
Fikry Abd al-Muttalib, expert på Wahhabismen, den riktning som dominerar i Suadiarabien och inspirationskälla för Muslimska brödraskapet, berättar hur Muslimska brödraskapet infiltrerar och påverkar ungdomarna. Om slöja säger han följande: ”Varför då hijab? För det första får man full kontroll över kvinnan. När du klär kvinnan i hijab kan du börja fylla henne med konservativa, instängda och hårdnackade värderingar […] Då kan hon inte möta andra eller hysa moderna värderingar. Hon kan inte göra nya upptäckter. Hijab eller niqab är en form av makt över kvinnan som utövas av den som uppfostrar nya generationer. Kontroll över kvinnan innebär kontroll över kommande generationer.”
al-Muttalib fortsätter: ”Brödraskapets identitet bygger på dominans, kontroll och att göra människor till objekt. De vill ha lydiga och underdåniga människor. […] Samma sorts människor nazismen och fascismen skapade.” Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Även Tarek Heggy, en känd liberal näringslivsledare i Egypten, har starka åsikter om slöjan: ”… det [slöjan] är en symbol för en viss politisk rörelse. Ju fler kvinnor som bär slöja, desto starkare står vi politiskt i Europa. […] Det finns människor som pressar fler kvinnor att bära slöja därför att det är en symbol för en viss politisk rörelse. […] hijab är islamismens varumärke”.
Karima Kamal, en av Egyptens mest kända kvinnliga journalister och författare, säger i sin tur följande om slöjan: ”För alla islimister är slöjan en identitet, mer än något annat.” Kamal säger också att vänstern inte bör stöda Muslimska brödraskapet och frågar sig hur man kan stöda sin motsats.
På tal om vänstern; Rifaat al-Said, partiledare för det vänsterorienterade al-Tagammu, säger följande när han får höra att många på vänstersidan i Europa stöder det Muslimska brödraskapet: ”Det kallas politisk dumhet och finns även i Egypten.”
Dokumentären är som sagt från 2010, innan den så kallade arabiska våren. Redan då hade många av de personer som kritiserar Muslimska brödraskapet och som lyfts fram i dokumentären det svårt. Jag undrar hur de har det i dag.
Dokumentären, som kan ses nedan, är uppdelad i tre delar:
Muslimska brödraskapet – om frihet och jämlikhet (del 1)
Muslimska brödraskapet – om frihet och jämlikhet (del 2)
Muslimska brödraskapet – om frihet och jämlikhet (del 3)

9 svar

 1. Det Muslimska Brödraskapet är bara en i mängden av dokumentärer och YouTube-klipp där högt uppsatta muslimer i form av politiker, imamer och mullor öppet hävdar att Islams mål är att göra Västvärlden till sitt och att detta redan sker med högt barnafödande och infiltration av myndigheter.
  Hade galna terrorister, extremister, Al-Qaida anhängare eller Talibaner utropat detta, hade de kunnat avfärdas, men när högt uppsatta potentater utbrister i dessa ord bör man ta dem på lite mer allvar.
  Lokaltidningen SN (Södermanlands Nyheter) startar idag upp en artikelserie med namnet ”Den delade staden” och ska belysa skillnaderna mellan förorterna och de mer ”välbärgade” områdena. En artikel idag handlade om en kristen familj med rötter i Libanon som flyttat från Södertälje till Järna. Dessa ord om att vara kristen i ett muslimskt land väckte min uppmärksamhet: ”Det var ett helvete och jag ångrar inte att jag gav mig av”. Man undrar ibland hur denna man och andra som flytt muslimska länder reagerar när Islam får ett allt större inflytande i Sverige och gruppen muslimer blir allt fler. Det är nog inte bara vi etniska svenskar som har fårhagor.

 2. den 18 april, 2012 den 12:07 | Svara Her Clarity

Fylla som fylla MP Fridolin


På bilderna syns Gustav Fridolin med byxorna nere och någons hand i skrevet.

Fridolins fylla visas på nätet

På bilderna syns Gustav Fridolin med byxorna nere och någons hand i skrevet. Bilderna är dock inte pornografiska.
 
 
 
 
 
 
 
FAKTA
Får man sprida tveksamma bilder av politiska motståndare?

Lars Bäckström, riksdagsman, vänsterpartiet:
- Görs det avsiktligt är det fegt och förkastligt.
Men det är inte nödvändigtvis av politiska motståndare.
Ofta är det sjuka människor som vill få uppmärksamhet.

Annika Qarlsson, ordförande för centerkvinnorna:
- Helt oacceptabelt.
Man går förbi spelreglerna för det politiska samtalet.
Det förekom en del smutskastnings-kampanjer under EMU-kampanjen.

Lars Stjernkvist, partisekreterare, socialdemokraterna:
- Det är oroande med brutaliseringen av det politiska samtalet.
Ett angrepp på en politiker är ett angrepp på demokratin.

Per Bill, riksdagsman, moderaterna:
- Det låter som ett pubertalt sätt att ta politiska poäng.
Jag har svårt att tro att en politisk motståndare skulle göra så mot en kul och fartig kille som Gustav, som alla uppskattar för hans engagemang.

Urban Svensson, partisekreterare, kristdemokraterna:
- Även om Hultsfredsfestivalen är ett offentligt sammanhang så var situationen tydligen privat, och det är förkastligt att sprida såna bilder.
Metoden är vanligare i USA, jag hoppas vi i Sverige förskonas.

Per Bill, riksdagsman, moderaterna.

- Pubertalt.
Jag tror inte någon politisk motståndare skulle göra så mot en så kul och fartig kille.

Johan Jakobsson, partisekreterare, folkpartiet:
- Har en politiker satt sig i en sån situation att det finns konstiga bilder så behövs det nog inte en politisk motståndare för att sprida dem.
Riksdagsmannen Gustav Fridolin med uppknäppta byxor på Hultsfredsfestivalen - dit han åkte för riksdagens pengar.
Bilderna sprids nu på Internet.
- En smutskastningskampanj av politiska motståndare, tror Gustav Fridolin.
Full? Gustav Fridolin säger själv att det är en definitionsfråga om han verkligen var full. I juni i fjol åkte Gustav Fridolin till Hultsfredsfestivalen för att driva kampanj mot EMU. På kvällen blev det party. Bilder på en till synes redlös Fridolin med byxorna uppknäppta och palestinasjalen på sned har nu dykt upp på en porrsajt. Bilderna på Fridolin är dock inte pornografiska. Kan stämma sajten - Det här gör mig oerhört förbannad. Jag överväger att stämma sajten, säger Gustav Fridolin till Expressen. Han medger att han festade med kompisar en kväll. - Men om jag var full, det är nog en definitionsfråga, säger han. - Kan man inte gräva upp nåt roligare om mig än att jag åkt på en festival och sett ut som människor gör på en festival? Gustav Fridolin ser ut som människor gör på en festival. Är det rätt att partaja på en tjänsteresa betald av riksdagen? - Jag höll flera debatter och arbetade hårt för Grön ungdom. Cecilia Engström, miljöpartistisk kommunpolitiker på Lidingö, var ansvarig för Grön ungdoms arrangemang på Hultsfredsfestivalen. - Han arbetade från morgon till kväll, höll torgmöten och ledde flera debatter, säger hon. "Någon vill smutskasta" - Det som gör mig upprörd är att bilderna av Gustav finns på en porrsajt. Någon vill smutskasta honom. Gustav Fridolin håller med. - Jag är feminist och bekämpar all sexism. Det tror jag alla vet, säger han.
Annons:

lördag 1 december 2012

Jimmi Åkesson SD vår tids martyr

”Jimmie Åkesson (sd) – vår tids martyr”

”Nu har attityden svängt. Man upplever att SD för småfolkets talan och att partiet är det enda oppositionspartiet i vårt land”, skriver Lars Håkan Halldin i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt där han befarar att Sverige kan bli omöjligt att regera efter nästa val.

Jag lyssnade på ett antal intervjuer med Jimmy Åkesson SD ledare igår. I Bar o Politik framstod han utan överdrifter som Sveriges idag skickligaste partiledare. Han förklarade alla avhoppen, olämpligheterna och politiken på ett klargörande sätt.
I programmet medverkade SD:s  pressekreterare och gjorde en genuin insats som lök på laxen konstaterade även Jan Guillou samma sak som jag: Åkesson var skicklig. Den intressanta frågeställningen är om den inre hårda kärnan i partiet som gärna skränar omger sig med invektiv tolererar den putsade fasaden som företräds av Jimmy Åkesson.
Ute i landet växer Sverigedemokraterna lavinartat. Folk ser sig överkörda i flyktning- och invandrarfrågorna. Man tycker det är ett Stockholmsyndrom som prackas på dem. Förståelsen blir mindre och mindre. Folk uppfattar invandringspolitiken som fanatisk. I maktlösheten söker man sig till SD.
Invandringspolitiken måste ges en nystart där man talar om den utifrån människan. Begreppet man lämnar det gamla landet vill bygga det nya landet sådant förstår folk. Bli utskällda av byråkrater som talar om flyktingkvoter det förstår inte folk.
Det som irriterar folk är hyreshajarna som hyr ut lägenheter och hus till mångdubbla priser och skor sig på dessa människor dessutom placerar dessa människor i småsamhällen utan höra vad invånarna tycker. Det är pinsamt säga folk pekar finger mot dessa människor som åt gamla tidens Zigenare. Så här kan det inte fortsätta. Invandringspolitiken måste få ett omtag med intellektuella förtecken. De senaste dagarnas debatt har präglats av drev och genuin dumhet producerad i Stockholm.
Vi vet redan att SD växer på grund av sitt martyrskap. SD kommer få 15 % av väljarna. Troligen är Sverige omöjligt regera efter det. Situationen kan vara så illa att FP, C och KD är bort, Moderaterna starkt decimerade. Återstår en rödmylleregering Moderaterna plus Soc. Dem tja de är nästan siamesiska tvillingar. Vad det den regeringen vi önskade…
När jag bland vänner och bekanta försöker förklara att SD är inte är framtiden för dem, deras hållning i invandrarfrågorna är inte mycket hänga i julgranen och att begreppet nolltolerans är fasadputs. Tidigare har man kunnat tala med människor om detta. Nu har attityden svängt man upplever att SD för småfolkets talan och att partiet är det enda oppositionspartiet i vårt land. Det är SD som vågar ta makthavarna i hampan. Man möts av en arg attityd som lättast kan förklaras på följande sätt rör inte vår ”Jimmy”
Jag hävdar att det är gammelmedia i Stockholm tillsamman med makthavarna som suttit på ”Tennstopet” och gnuggat näsan röd. De förstår inte hur folk tänker i landet och framförallt vill de inte förstå. Utan bardiskens verklighet efter kl 23 är deras verklighet och den skall pådyvlas svenska folket antingen folket vill eller inte.
Jag är med i landsbygdspartiet vi skall bli det andra stora oppositionspartiet i landet. Vi skall medverka till att landsbygden det gamla landet åter blomstrar. Vi bygger där det nya landet tillsamman hos oss spelar det ingen roll om du är jude, Grek, Romare eller Smålänning vi bygger nya landet skuldra vid skuldra helst utan benäget stöd från gammelmedia i Stockholm..
Brännelund – Eksjö 
Lars-Håkan Halldin, landsbygdspartiet
{addthis-tb-16px}
{plusone-small}

14 kommentarer to “ ”Jimmie Åkesson (sd) – vår tids martyr” ”

 1. Realistisk skriver:
  Ja, SD kommer säkerligen få 15 % nästa val, och 2 eller 3 andra partier kommer få lämna.
  Varför? Jo, för att folk har slutat lyssna på gammelmedia, öppnat ögonen och börjat se sig omkring!
  Vilka är överrepresenterade i våra fängelser, vår våldsbrotts-statistik, gruppvåldtäkter osv?
  Skillnaden på Stockholmspolitiker som bor på Djursholm och vi vanligt fotfolk är att fotfolket drabbas av inflyttad kriminalitet!
  SD vill inte STOPPA invandringen, de vill göra den LOGISK. Även SD vet att stora delar av Sverige skulle få problem med en helt stoppad invandring. Folk börjar inse detta, och väljer att lägga sin röst på ett parti dels för att visa missnöje med dagens politiker, och dels för att skapa en motvikt. SD är det enda parti som säjer rent ut att det är dags att börja värna de egna medborgarna. När de egna medborgarna har arbete, bostad, trygg tillvaro osv så kan vi börja tänka på andra. Precis som vilket land som helst med ett uns självbevarelsedrift.
 2. Fd moderat skriver:
  Att Sverige skulle bli omöjligt att styra och ekonomin skulle drabbas, var skräckpropagandan från de etablerade partierna, redan vid förra valet. Trots att SD kom in så har ingendera av skräckscenarierna inträffat, och lär inte heller inträffa efter nästa val.
  Hur väl Sverige styrs, beror endast på hur partierna samarbetar med varandra, för att uppnå majoritet i sakfrågorna. Att de övriga partierna har egna låsningar för att samarbeta med SD, är naturligtvis endast ett problem för dem och dess väljare, inte SD.
  Kan dela din kritik mot mot media och de övriga etablerade partierna. Visserligen talar du i egen sak, men det är svårt att realistiskt se hur man skulle kunna påverka övriga partierna, genom att avstå från att rösta på SD.
  För de övriga partierna kommer inte ändra sin politik frivilligt, då allt för många av dess företrädare har investerat allt för mycket prestige i överbudspolitik, för att kunna backa från sina tidigare uttalanden och påstående, utan att helt tappa ansiktet.
  Visserligen finns det ett stort missnöje bland de etablerade partiernas gräsrötter, men det kommer krävas ett SD i en kraftfull vågmästarroll, för att få de övriga partierna backa från sin politik, som de då kan ”skylla” SD för, utan att själva tappa ansiktet.
  Din prognos att C och KDS sannolikt åker ur riksdagen, instämmer jag i. Men det beror inte på SD, utan det är en långsiktig utveckling för dessa partier. De sitter i idag i riksdagen, endast pga av moderat taktikröstande. Deras framtid beror endast om tillräckligt många moderater i nästa val anser att det är värt risken, att deras röster blir helt värdelösa.
  • anna skriver:
   Ja vid förra valet varnade Anders Borg för att räntorna skulle gå upp om SD kom in i riksdagen. Hur blev det då? Jo räntorna gick ned :-)
 3. SL skriver:
  Ja sannerligen.
  Idag slår SD rekord i Ipsos och får 8,8%.
  Igår slog SD rekord i Novus och fick 8,6%.
  I förrgår slog SD Norrlandsrekord i Demoskop, och fick 7,0% i Norrbottens län – detta i en region där SD hittills varit svaga (3,85% i valet).
  Förra veckan slog SD rekord i Sentio och fick 12,3%.
  Statsvetaren Simon Matti, intervjuad i Norrbottenskuriren, tror ändå att SD underskattas.
 4. leif clavenheim skriver:
  Sjuklöverns kartellbildning är vad man kan kalla en olaglig enpartistat.
 5. Analytikern skriver:
  Visst kommer SD få 15 % valet!
  DDR kampanjen mot SD upplever väldigt många som obehaglig.
  Under ca 30 år har Eliten nobbat att sakligt diskutera invandringsfrågan.
  Varför?
  Jag tror att målsättningen är att via maxad invandring fixa en lågavlönad underklass samt
  knäcka facket.
  Och om man har målsättningen att maxa invandring kan man inte tillåta en saklig diskussion ty den kommer sannolikt leda till en mer restriktiv policy.
 6. Stroppen skriver:
  Man anklagar bl.a SD för att vara främlingsfientliga. Då undrar jag vad man ska kalla de arbetsgivare som konsekvent avvisar jobbsökare som har ”konstiga” namn som en sa som hade skickat minst 500 ansökningar och detta med en civilingenjörsexamen på Chalmers?
  Detta läste jag i senaste Ny Teknik.
 7. Olof Andersson skriver:
  Verkligheten är nog lite enklare… Det kan ju vara så att människor har något emot invandringen för att den skadar samhället och svenskarna. Att hitta på en massa ad hoc löser inget..

Rånades på mitt på förmiddagen.

Man rånad på exklusiv guldklocka

Kronoberg i dag 09:58 | Uppdaterad i dag 09:59
Rånad.
Mitt på förmiddagen.
I centrala Ljungby.
– Man blir skogstokig, säger rånoffret.
Den 65-årige mannen åkte in till Ljungby för att uträtta några ärenden på fredagsförmiddagen. Klockan var strax före elva. Han la märke till att en mörkblå Ford Mondeo körde upp bakom honom och började följa efter honom.
– Jag tittade i backspegeln och tänkte att det var en konstig typ. Sedan såg jag också att det var fyra personer i bilen och att de hade sådana där munkhuvor.
Han svängde in på en parkeringsplats på Bergagatan i centrala Ljungby och de följde efter honom och parkerade tätt intill hans bil.
– Jag sa ingenting om det utan låste bilen och började gå därifrån.
Då blev han attackerad av de fyra männen. De började knuffas och han märket att de var ute efter att distrahera honom. En av dem försökte slita åt sig plånboken som han hade i en ficka.
– Men den satt fast i en kedja så det lyckade han inte med.
De talade dålig svenska och han försökte kommunicera med dem på engels- ka i stället.
– Men det gick inte alls.
Sedan, som på kommando, kastade sig männen in i sin bil och körde därifrån.
– De körde i väg i en jävla fart. Jag var helt ställd och tänkte inte i det läget på att ta registreringsnumret på bilen.
– Jag bara konstaterade att plånboken var kvar och att mobilen var kvar. Jättebra, tänkte jag. Sedan satte jag mig i bilen. Jag kände bara att jag skulle hem.
Först då, när han var på väg hem till sin bostad på en mindre ort några mil utanför Ljungby, märkte han att han blivit rånad på både ett halssmycke och en exklusiv guldklocka som han värderar till cirka 30 000 kronor.
– Jag märkte ingenting under tumultet.
65-åringen har skrapsår på armen där klockan satt och hans slutsats är att rånarna sannolikt har klippt av både halskedjan och länken på klockan.
– Förmodligen har de haft något verktyg.
Han vet inte varför just han blev utvald men hans teori är att de lagt märke till hans bil, som är iögonfallande.
Han bedömer att rånarna är 20–35 år. Samtliga var klädda i mörka mjukiskläder och hade huvorna uppfällda när de slog till. En av dem beskriver han som kortvuxen, runt 1,60, och smal.
Han larmade själv polisen när han kom hem och inre befäl på Kronobergspolisen säger att man nu hoppas på att komma i kontakt med eventuella vittnen
65-åringen ska i dag, lördag, träffa polisens ut- redare och lämna in skinnjackan och skjortan som han hade på sig eftersom det kan finnas DNA-spår på kläderna.
– Jag hoppas så klart att de griper dem. Men det blir nog svårt. Själv skiter jag i det ekonomiska. För jag lever. Men man blir upprörd. Det är jävligt kränkande, säger han.

SD- och MEDIER som vill UPPFOSTRA-

SD och medier som vill uppfostra

Ledare i dag 00:30 | Uppdaterad i dag 09:20
Under 2,5 veckor har Sverigedemokraterna skakats av kriser; rasistiska och sexistiska smädelser, lögner och järnrör. Toppföreträdare har lämnat sina uppdrag. Opinionsmätningar visar att väljarnas stöd är oförändrat eller ökar.
Hur går det ihop? Populära förklaringar är att all uppmärksamhet – även negativ – gynnar SD, och att varselvågen får människor med svag ställning på arbetsmarknaden att bli mer invandringskritiska.

Dessa förklaringar äger nog sin relevans, men en faktor kan vara ännu viktigare: Allt fler människor tröttnar på att uppfostras av medier.

Mediernas hantering av SD-skandalerna bör delas i två kategorier; nyhetsrapportering och kommenterande journalistik. Den rena nyhetsbevakningen har inte skilt sig från hur det brukar se ut vid politiska skandaler. Visst har det varit ett drev, men inte mer än vad det var under turerna kring Håkan Juholt. Om människor bara hade tagit del av nyhetsrapporteringen kring SD-krisen och fått dra sina egna slutsatser hade SD:s opinionssiffror sannolikt fallit som Juholts gjorde.

Men människor har inte fått dra sina egna slutsatser, för vid sidan om nyhetsrapporteringen finns den kommenterande journalistiken; ledare, krönikor, ”analyser” och diverse kulturtexter. Den kommenterande journalistiken har inte skött sitt uppdrag väl under SD-skandalen. Det har skrivits oproportionerligt mycket, och ofta har skribenterna i sin iver att ta avstånd från SD buntat ihop järnrörsligan med partiets sympatisörer och förklarat att de alla är rasister och fascister.

Den varslade industriarbetaren som är rädd att skatterna inte räcker till välfärden är alltså fascist? Mamman i Rosengård som vill att barnen ska få klasskamrater med svenska som modersmål är rasist?

SD-politiker som beter sig som huliganer ska kritiseras hårt. Men att samtidigt idiotförklara de människor som av olika anledningar sympatiserar med SD tyder på att de kommenterande journalisterna har slutat att vara nyfikna på omvärlden, att man i stället vill uppfostra.

Under Juholtdrevet arbetade jag på en ledarsida där vi medvetet valde att ligga lågt, vi skrev få och strikt politiska (ej hånfulla eller sarkastiska) kommentarer. De flesta borgerliga ledarsidor agerade likadant. Hittills under SD-skandalen verkar strategin vara den motsatta: Ös på bortom det monomanas gräns, håna, idiotförklara och bunta gärna ihop toppolitiker med sympatisörer.

Många människor tar det nog som obehagliga, storhetsvansinniga uppfostringsförsök från de kommenterande journalisterna. SD kunde ha straffat ut sig själva men i stället blev det en motreaktion, en protest mot det massmediala prästerskapet. SD borde tacka de kommenterande journalisterna för opinionsframgångarna.


Skriv en ny kommentar

 • Bild
 • Dela på:

  Twitter
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)

Visar 20 av 24 kommentarer

 • Patrik
  Bra och till stora delar korrekt skriven artikel. Men jag vill dessutom tillägga att dom flesta SD-väljarna inte röstar på partiet i ren protest utan dom röstar på SD därför att partiets hela politiska program till stora delar tilltalar dom.
  Däribland undertecknad.

 • Magnus99
  All heder Marika att du skriver brutalt ärligt. Något som är rätt så ovanligt om man tenderar att läsa slask som expressen och aftonbladet.
  Skulle vi sluta rösta på SD bara för några individer beter sig som apor. Speciellt när det är expressen och aftonbladet som försöker diktera vad vi skall tycka. Detta fick snarare mig att betala 1500 kr för medlemskap i SD. Inte riktigt det Aftonbladet hade hoppats på eller hur.

 • chainmail
  Sakfrågan (massinvandringen) diskuteras inte utan endast budbärarna. Vi svenskar är trötta på att få åsikter från det vänsterliberala globalistiska etablissemanget nerkörda i halsen...

 • debattbultenibo
  Ett förslag är ju då att "ni svenskar" startar en egen tidning (gärna med en ansvarig utgivare som vågar ta ansvar för vad som skrivs), borde ju bli en formidabel ekonomisk succé...

 • Oheder
  Reinfeldt lierar sig med MP för att straffa SD!
  Vi vanliga medborgare får ta konsekvenserna.
  Dåligt Förnuft.

 • Politisk_Vilde
  Ojdå, en journalist som inte spyr galla och tar ställning?!
  Grattis smålandsposten, ni har visst en journalist som kan tänka själv och som inte är rädd att bli kallad rasist och annat tjafs.

 • LeffeF
  Mycket klokt skrivet. Tänk att det enda som krävs för en balanserad verklighetsförankrad analys är lite småländskt bondförnuft.

 • Alainen
  En av få ledare som har en i mina ögon korrekt analys av SD och medias pekpinnar!! Heder åt Marika!

 • janalund
  Du har så rätt, Marika. Jag var helt chockad när vi hade vårt möte för medlemmar och sympatisörer. Det kom så mycket intresserat folk att vi, som hade ett rum för 23 personer, fick bära ut bord och ställa in stolar. Sedan blev det 6 personer som ville ansöka om medlemskap. Jag erkänner att jag kom av mig på mötet och kände mig som Alice i Wunderlandet. ALLA var där för de var genuint intresserade.

 • Jag får gratulera Småland till dessa vettiga journalister! Härlig artikel!

 • BKarlsson
  Mycket bra skrivet Marika.
  Denna ledartext borde spridas över hela Sverige.
  Men tyvärr är det väll ingen "Stockholmtidning" som vill ta in den.

 • En utmärkt ledare!

  Tänk om man kunde få läsa något liknande i exv någon av de stora rikstäckande tidningarna.


 • setovis
  Vanligt folk harr länge blivit manipulerade av 7klövern och media, nu erfar de att den förda asylpolitikens skrämmande utveckling.
  De enda som hela tiden varnat för detta och arbetat i mot är Sverigedemokraterna. De har också erfarit genom blir. a Uppdrag Granskning reportage om 7klöverpolitiker som begår bedrägligt förfarandei mot medborgana.
  Se Götene, Göteborg m.m.Frågan är då vilket är värst fyllebråk eller bedrägligt förfarande?

 • MaNormann
  Marika skriver precis det som jag länge tänkt, men inte
  formulerat lika tydligt som hon gör. Min skepsis mot media växer eftersom jag
  upplever att driften att göra scoop eller att uppfostra alltmer överskuggar
  ambitionen att vara saklig. Varannan journalist lär vara miljöpartist och det
  tycker jag märks i rapporteringen.
  Medias allmänna hållning runt händelserna i SD spelar
  partiet i händerna. Är det bara en journalist, Marika Formgren, som insett
  detta?


 • RNE
  Det hysteriska skrikandet i kvällstidningarna har inte imponerat!

 • Funtaren
  Intressant artikel som bryter det mönster som övriga media uppvisar.
  Dock - slutsatsen är felaktig. Väljarna premierar inte järnrören och de förflugna orden med sitt ökade stöd. De premierar partiets solida sätt att hantera situationen och demonstrera att sådant beteende har ett pris i SD. Ett pris högre än om det skett inom andra partier.
  De premierar alltså det bevis de fått om att SD är ett seriöst parti, inriktat på politik.

 • KalleAndersson9
  Härligt fin text. Blir en röst på SD 2014!

 • Melker von Heeel
  Till viss del korrekt analys av SD och drevet. Du glömmer dock bort en sak - invandringen - och den har inte minskat under den tid drevet har rullat. Folk är helt enkelt oroliga för splittring i samhället som invandringen orsakar samt kostnaden som följer i dess spår samt den direkta kostnad hanterandet av invandringen skapar. Sen är det nog också ett en hel del som tilltalas av SDs lite striktare kriminalpolitik. Jag är i alla fall än av dem.

 • rocker1971
  Mycket bra skrivet Marika.

 • Hovia
  Bravo. Kan man få prenumerera på SMP i Stockholm?

Trackback-länk

SD och medier som vill uppfostra

Ledare [Uppdaterad i dag 09:20]
Under 2,5 veckor har Sverigedemokraterna skakats av kriser; rasistiska och sexistiska smädelser, lögner och järnrör. Toppföreträdare har lämnat sina uppdrag. Opinionsmätningar visar att väljarnas stöd är oförändrat eller ökar. Läs mer