tisdag 31 januari 2012

Rasisterna står på maktens sida! | Dala-Demokraten

Rasisterna står på maktens sida! | Dala-Demokraten: Det var en somalier och en annan afrikan och till sist en afgan.

Detta mord på 44 åringen var ett solklart fall av äkta rasism som pågår dagligen i Sverige.
Om det hade varit det omvända hade det inte varit en tvekan för hela mediakåren.

OT
Muslim frikänd även om han erkände fingerpullning av sin 9 åriga dotter. Frikänd pga sin religiösa tro. Dock skyldig till misshandel 4 mån. Väldigt många pedofiler kommer nu konventera till islam då man helt lagligt kan finger pulla sina döttrar i religion namn.


Ensam kommande barn i kalmar våldtog 12 åring. Fälld för våldtäkt men rätten utdömde ett straff som inte finns i lagen.
Detta innebär att svenska dom
Stolar redan dömer ut straff enligt sharia.

Minsta straff till våldtäkt på barn är 2 år. Ensamkommande barnet fick inte sitta en dag i fängelse

Gilla
Svara– skickat med Google Verktygsfält

Avpixlat

Avpixlat: – skickat med Google Verktygsfält

ENSAMKOMMANDE BARN DÖMD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

SKANDALEN SOM TYSTATS NER AV KALMAR KOMMUNS TJÄNSTEMÄN OCH POLITIKER MEN ÄVEN AV MEDIA.

Detta är nog ett av de mest uppseendeväckande blogginlägg jag skrivit men ni får ursäkta att det blir väldigt långt.

Just nu är jag precis hemkommen från kvällens kommunfullmäktigemöte och fruktansvärt upprörd!! Som tur är har jag skrivit hela blogginlägget tidigare förutom delen om kvällens KF-möte.

Ett flagrant exempel på den politiska korrektheten har rullats upp i Kalmar eller rättare sagt kommit till min kännedom. Ett exempel där både Kalmar kommuns tjänstemän och politiker är inblandade. Som vanligt är givetvis media med och tystar ner detta upprörande brott. Det som är än mer anmärkningsvärt är att enligt min egen uppfattning ingår även Kalmar Tingsrätt i denna pk-verksamhet genom att inte följa Brottsbalken och rättspraxis. Jag anser att detta fall är så anmärkningsvärt att det borde uppmärksammas av Janne Josefsson och Uppdrag granskning eller för den delen hela svenska mediakåren men nu gäller det ett så kallat ensamkommande barn och då gäller troligen helt andra måttstockar i det politiskt korrekta landet Sverige.

Utdrag från Brottsbalken.

4 §
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Den 18-årige Mustafa är ett så kallat ensamkommande ”barn” från Afghanistan som under ca ett års tid haft regelbundna samlag med ett barn. När det hela startade under hösten 2010 var flickan endast 12 år. Hon fyllde 13 år i mitten av 2011. Övergreppen slutade inte förrän i slutet av september 2011. Mustafa dömdes den 19 januari 2012 för våldtäkt mot barn vid Kalmar Tingsrätt (Dom B3481-11).

Tingsrätten valde dock att inte döma till fängelse trots att Brottsbalken föreskriver lägst två års fängelse. Har ensamkommande barn en egen straffskala i det svenska rättsystemet eller har muslimer fördel av sin kulturella bakgrund vid svenska domstolar?

Nu finns det dock en hel rad graverande omständigheter i detta övergrepp. Jag skall nu citera valda delar ur domen.

Flickans mamma ”hade gradvis förstått vad som pågått och angav i januari 2011 i meddelande på internet till Mustafa att det inte var bra och det inte kunde fortsätta på sådant sätt då flickan bara var tolv år”

Flickans mamma ”förklarade för Mustafa att det var straffbart”

Ändå fortsatte Mustafa att begå dessa övergrepp mot den tolvåriga flickan.

”Mustafa har varit boende på boendet Horisont som ensamkommande flyktingbarn. När personalen fick reda på flickan var minderårig fick hon till en början inte vara på boendet. Detta ändrades till att hon fick vara där på dagtid. Flickan och Mustafa umgicks trots detta även kvällstid. De fortsatte att ha sexuellt ungänge med varandra, regelbundet. Flickan skolkade från skolan och var hos Mustafa.”

Med andra ord har dessa övergrepp pågått i Kalmar kommuns boende för så kallade ensamkommande barn med namnet Horisont. Det är uppenbart att även personalen på kommunens boende haft vetskap om de faktiska förhållandena men inte ingripit. Helt makalöst! Jag är minst sagt förstummad av läsning i domen.

I domen säger flickans mamma följande.

”Direkt när hon fick reda på det, hörde hon av sig till boendet Horisont och angav till personalen där hur gammal flickan var och att det inte var okey att de umgicks.”

Det är minst sagt uppenbart att personalen på boendet varit informerad om de faktiska förhållandena utan att stoppa det redan i januari 2011.

Längre fram i domen kan man läsa följande.

”Personalen på boendet Horisont har angett att de skulle prata med Mustafa om att flickan inte fick komma dit, men dessa har inte klarat av att hålla kontrollen över detta. De har från familjen vid flera tillfällen hämtat flickan från boendet Horisont, när det kommit fram att denna varit på boendet Horisont.”

I domen framgår det också att övergreppen skett på boendet Horisont. Eftersom detta har pågått under en så lång tid som minst från januari till september 2011 kan personalen inte varit ovetande om det som utspelat sig på boendet. Med stor sannolikhet har man försökt tysta ner det hela för att undvika en skandal. En skandal som utan tvekan skulle fått stor uppmärksamhet i media.

Det hela avslöjades av flickans äldre styvsyster som kom till boendet den 21 september 2011 för att hämta flickan. Troligen tog hon Mustafa på bar gärning då hon omedelbart tillkallade polis men det framgår inte helt klart av domen.

Ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun och på boendet Horisont har med stor sannolikhet begått grova tjänstefel när de inte försökt stoppa detta eller gjort en polisanmälan. De har med andra ord inte lyft ett finger för att skydda den 12-åriga flickan.

Lika anmärkningsvärt eller ännu värre är att Barometern har skrivit om denna våldtäkt mot ett barn men man har undvikit att berätta att det skett på Kalmar kommuns boende för ensamkommande barn och att det var ett ensamkommande barn som begått brottet och dömts vid Kalmar Tingsrätt. Både Barometern och Östran har journalister som kollar alla domar vid Kalmar Tingsrätt. Givetvis borde man ställt frågor till ansvariga tjänstemän på Kalmar kommun men istället har man valt att lägga locket på. Det samma gäller antagligen för Östran då de kanske inte ens rapporterat om detta brott.

En mycket sorglig historia som bara bevisar hur ruttet det politiskt korrekta samhället blivit, där ”alla” hjälper till att tysta ner till och med grov brottslighet om det gäller så kallade ensamkommande barn. Det kan ju påverka opinionen i vårt land, till fördel för Sverigedemokraterna! Och då gäller inga normala regler.

Många politiker säger sig värna barnperspektivet och pratar sig varma gång på gång för detta men när sanningen kommer fram tystnar de på ett pinsamt sätt.

Lika illa är det att Kalmar Tingsrätt inte dömer Mustafa till fängelse enligt Brottsbalken. Uppenbarligen finns det redan en rättspraxis för svenskar och en annan för personer med muslimsk eller annan kulturell bakgrund.


Vid kvällens kommunfullmäktigemöte behandlades ett ärende om utökat avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande barn från 24st till 35st.
Under debatten krävde jag att få en ekonomisk redovisning över de verkliga kostnaderna där det i handlingarna angavs till 900 kronor/dygn och barn. Något som kan jämföras med bidraget från 1900 kronor/dygn från Migrationsverket. Jag ville veta var överskjutande 1000 kronor användes till. Det före detta kommunalrådet Jonas Löhnn (MP) sa sig då har varit i kontakt med tjänstemän och på stod att hela sanningen inte fanns i handlingarna. Ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande. Vilka mer sanningar saknas därmed i underlagen. Något annat svar fick jag inte. Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) sa inte ett ord. Inte heller det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådet Anette Lingmerth svarade på mina frågor.

Att ovanstående dom från tingsrätten kommit till min kännedom har jag dock hållit för mig själv för att ta upp under kvällens debatt, för att visa på de allvarliga brister som finns i denna verksamhet. När jag tog upp domen och omständigheterna runt detta brott avbröt ordförande Roger Kaliff (S) mig och menade uppenbarligen att det inte var relevant. Jag försökte fortsätta men han avbröt mig gång på gång och gav istället ordet till nästa person på talarlistan. Jag har aldrig varit så upprörd någon gång i kommunfullmäktige. Den politiska korrektheten i kommunfullmäktige fick absurda proportioner när i princip fullmäktiges övriga ledamöter applåderade efterföljande talare. Jag upplevde som att de legitimerade våldtäkt på barn och att det var ointressant och ovidkommande i en debatt om utökat avtal om just ensamkommande barn där det aktuella boendet ingår i verksamheten.

Mina yrkanden fick jag tillåtelse att läsa upp av ordförande Roger Kaliff (S) och de såg ut enligt nedan.

YRKANDEN

I första han en återremiss!

För att en ekonomisk redovisning skall tas fram över mottagandet av ensamkommande barn för varje år sedan 2007. Att en redovisning över de åtgärder som Kalmar kommun vidtagit sedan att det uppdagats grova brott på boendet Horisont lämnas till kommunfullmäktige.

Om KF beslutar att avgöra ärendet idag så yrkar jag/SD på avslag.

Om KF beslutar att bifalla förslaget från kommunstyrelsen yrkar jag på följande tilläggsyrkanden.

1.
Att en ekonomisk redovisning till KF över verksamheten för ensamkommande barn tas fram och redovisas senast den 1 april.

2.
Att en oberoende utredning tillsätts för att granska socialförvaltningens handläggning av ärendet med att våldtäkt mot barn pågått under en längre tid i förvaltningens verksamhet.

Mitt återremiss yrkande föll med röstsiffrorna 58 mot 2.

Mitt avslagsyrkande föll med 57 mot 2. Moderaten Göran Hägglund avstod från att rösta.

När det gäller mina tilläggsyrkanden vägrade ordförande Roger Kaliff att ställa punkt 2 under proposition. Helt sanslöst men han visste vad han gjorde. Hur skulle det sett ut om alla röstat för att tysta ner detta brott.

Mitt tilläggsyrkande 1 föll med siffrorna 58 mot 2.

Jag tror att alla förstår min upprördhet!

Agerandet i kommunfullmäktige av ordförande Roger Kaliff gör mig fruktansvärt upprörd. Hela denna affär kommer utan tvekan leda till flera anmälningar mot kommunen. Jag måste bara tala med en jurist hur man skall utforma dessa.

Jag gissar att domen snart kommer spridas på nätet men för den som vill läsa den kan maila till mig.

Jag kan bara konstatera att vårt land sjunker allt djupare i den politiska korrektheten och jag undrar när media skall vakna och ta sitt fulla ansvar och inte leva i symbios med den politiska makten.

Skandal är bara förnamnet på denna sorgliga historia!

Postat av: sd

Thoralf!

Förstår hur du känner. Personligen måste jag ha med diktafon till KF-mötena eftersom jag oupphörligen blir avbryten av ordföranden på politiska grunder.

Ex. Skulle föredra vårt ställningstagande i regionfrågan i KF, blev avbryten 4ggr i ett helt normalt icke-konfrontativt anförande.

2012-01-30 @ 23:13:03
Postat av: Jonas Nordh

Dom är ju för helvete fascister!!!!!! Det här är ju så genomruttet så man spyr!!!

2012-01-30 @ 23:24:47
Postat av:

Thoralf! Du har min fulla beundran för det jobb du lägger ner. Det är tack vare dig SD fick min röst förra valet och så även i framtiden. Fortsätt kämpa även att det oftast är motvind. Men vinden vänder snart,sanna mina ord...

2012-01-30 @ 23:29:18
Postat av: Eva-Marie

Bra kämpat Thoralf.
Vad är det för fel på de andra partierna?
Ser dom inte hur sjukt det är, är vi lika inför lagen?
Så tydlig man ser här att det går finfint att offra en flicka för att tysta ner och låtsas att allt är bra med de som det är mest synd om i hela världen. De som inte är barn och inte ens en gång ensamma är prio ett.
Jag skulle gärna vilja ha domen för att skriva om det på http://petterssons.bloggsida.se/

2012-01-30 @ 23:38:44
Postat av: /ER

Tycker att du borde kalla dig journalist vid sidan av politiker/ingenjör! Förutom att det är på bottennivå att de sk. riktiga journalisterna inte har rotat mer i det här, samt att det även har politisk dimension, så är det här ett riktigt scoop!!! Thoralf, jag beundrar din målmedvetenhet, och det är personer som du som kommer att göra SD till minst ett 12% parti 2014!

/ER

2012-01-30 @ 23:44:09
Postat av: Exilenskalman

Bra jobbat Thoralf. Första och hittills enda gången jag har personkryssat i ett val var på dig och det krysset har prytt sin plats så här långt.

Jag kan förstå att du är upprörd och jag delar den upprördheten. Att media och politiker agerar på det sätt de gjort i ett fal med en tolvårig flicka är milt talat fullständigt under all kritik.

Att vi har en ny adel i Sverige är alldeles uppenbart och att de kommer undan med sådant här är inte speciellt förvånande. Likheten inför svensk lag är uppenbart satt ur spel och det här är inte det första fallet av det här slaget som jag hört talas om(från förstahandskälla) utan tom tämligen lindrigt.

Skammen har fått ett ansikte i dagens ynkryggar till politiker och journalister. Hade de reagerat likadant om det hade varit deras dotter? Hur jag hade reagerat om det vore min dotter kan jag inte ens skriva...

2012-01-30 @ 23:44:56
Postat av: Liljan

Det här är bland det sjukaste jag läst, det bara bubblar i kroppen. Men jag föröker tänka på frasen "don't get mad, get even". Nu har Kalmars politiker visat sitt rätta ansikte, de förtjänar bara förakt och de har bara sig själva att skylla. Nu har det gått för långt!

2012-01-30 @ 23:53:44
Postat av: Göran

Inför lagen är vi alla lika, jo pyttsan...
Detta är Sverige.
I Sverige tar man INTE sin första fru när hon är 12.
Man ordnar heller INTE en graviditet när hon är 13.
Här kallas det otukt.
Afganhannen skall direktutvisas, inget annat.
I sitt kvinnoförtryckshemland kommer han säkerligen att hyllas som en hjälte.
Det är deras vardag.
Det är inte vår vardag.
De vill ha sin i vår.
Nu får det f-n i mig räcka.
Hela vårt samhälle är besudlat med främmande raser som vill ha allt.
Värst är egentligen de som skall skydda oss.
För mig är de inte längre svenskar, de är laglösa.
Europa skrattar åt vår enfald.
Världen skrattar åt vår besinningslöshet.
De laglösa kallar det demokrati.
Vi kallar det demokratur.
Hur kunde det gå så fel?
För inte så länge sedan var vi på många områden bäst i världen.
Nu vill världen istället vara hos oss och ha det bäst.
Vad i hela friden är det vi håller på att be om ursäkt för?
Är verkligen allt Sveriges fel?

Kämpa på, Thoralf!
Du gör ett fantastiskt arbete överallt.
Med tio Thoralfs till så kan vi sluta att be om ursäkt.

2012-01-31 @ 00:00:25
Postat av: Niklas

Denna historia är härmed precis utspridd till alla mina Facebook-vänner med uppmaningen att sprida vidare. Du gör ett bra jobb Thoralf. Kämpa!

2012-01-31 @ 00:05:41
Postat av: MakingBacon

Jisses!

Hoppas ni tar med detta i ert utskick ni skall göra. Det finns troligtvis mycket material som ni skall fylla det med. En tabloid kanske kan vara praktiskt för detta ändamål. Jan Milld sitter på mycket information om ni funderar på en tabloid.

Skönt att höra att Du finns som en motvikt till galenskaperna i KF

2012-01-31 @ 00:14:54
Postat av: nadacomprende

ThorAlf ger hopp åt mänskligheten.

Ett stort tack till dig.

2012-01-31 @ 00:36:04
Postat av: Mattias

Det är helt åt h-vete.. SPRID denna historia och blogginlägg vidare till ALLA Ni känner!

Du är bäst, Thoralf!

2012-01-31 @ 00:41:57
Postat av: JB

Tack Thoralf.

Otroligt att du klarar att möta dessa ynkryggar om och om igen.

2012-01-31 @ 00:56:22
Postat av: Inte-en-till

Föreslår att de som bor i Kalmar-trakten skriver ut blogginlägget och sätter upp i busskurer, på anslagstavlor etc.

2012-01-31 @ 00:57:05
Postat av: Wimarg

De andra har kommenterat så bra så det är bara att i stämma med dem.
Är mycket glad att du finns, mycket glad.
Ska också försöka sprida detta, dock kan jag inte länka. Men jag ska göra mitt bästa ändå.
Håll ut, vår tid kommer. Det är jag övertygad om.

2012-01-31 @ 00:59:27
Postat av: Sommaren med Vanja

Hehe här får en lastbilsturist fart på jetpinnen, i vägen för denna högteknologiska turbantorped står en liten 12-årig tös, lagom till Jön(s)sonligan skall bjuda in flera lastbilsturister jämmer o elände .

Sträck på dej sjuklöverpolitiker vilken fin kvinnosyn du medverkar till att implementera i det svenska samhället.
Dumskalle är lindrigt uttry(c)kt,samtidigt får ni ha lite förståelse för oss som inte är lika (f)örtjusta i i(mp)ortvåldtäkare so(m) ni,förlåt oss för vår dumhet.

Man får väl även förmoda att redaktionshjältarna fick order att stoppa huvudet djupt upp i häcken på närmsta kollega eller jaga scoop på Alfssons blogg som "fulscoopet" på nyår eller på facebook där både Baas och Holgerssons underbara resa jobbar hårt.
Man måste ändå säga att clownfaktorn är hög hos dessa killar.
Lite besvärande är det väl för personalen på det numera omdöpta boende "Porrisont el Yamal 12".
Fatta vad bokningar dom skall få ,12 åriga flickor yam-yam,biljetpriset måste stiga från 15000 dollar till minst 170000 dollar.
Drabbas av temporär blindhet måste ovillkorligen till företagsläkaren,om inte blunda för barnvåldtäkt är tjänstefel, så får nog lagen skrivas om.

Tingelingtvättens agerande i Kalmar får väl ses som ett bevis för dom "dubbla" lagböckerna.
Sitter man och inte beivrar brott mot barn/kvinnor enligt lagen, så skall man kanske byta jobb.
En adekvat fråga är varför skall Svenne Banan följa lagen,tänk den dagen Svenne tappar sin bingolott och upptäcker bla sådant här.

Bra grävt Alfsson smattra in ett band tjänstefelsanmälningar, som lite tack för nyårsscoopet :=)

Varma kramar från Vanja till alla hjältar inom kommunalpolitiken tidningsvärlden domstolsverket
Gud vad fina ni e.

2012-01-31 @ 02:10:06
Postat av: Per

Hej Thoralf!
Har du hela domen i sin helhet?

Är lite nyfiken på hur de kan ha motiverat att straffet skulle ligga långt under minimistraffet. Står det något om det??

2012-01-31 @ 02:29:36
Postat av: Kenneth Karlsson

Tack för att du orkar, och för att du lyfter på locket. Förstår din frustration. Det är en skandal.

2012-01-31 @ 03:28:33
Postat av: UncleBobben

Du står som en forntida hjälte som en fyrbåk att visa de vilsna väg i skumrasket. Skammens knektar drar sina eviga tirader för att dölja den sanning som skett.

Jag inspirerades till några högstämda rader av dina blogginlägg, Thoralf! Det skall en rejäl karl för att gå emot ett sådant förstockat gäng. De är de fegaste av de fegaste. Du däremot Thoralf, du har min personliga uppskattning! SD 2014! Personkrysset har du med råge förtjänat!

Som hälsning sänder jag ett trevligt flygblad med tanke på den sk. "överklassafari" som vänsterextremisterna "Allt åt Alla" ordnade:
http://img832.imageshack.us/img832/870/rosengrd2.jpg

2012-01-31 @ 04:09:30
Postat av: S-E Karlsson

Faen, bra Thoralf !

2012-01-31 @ 04:20:25
Postat av: S-E Karlsson

Hej igen , konstigt nog så skriver Oskarshamns nyheterna i sin "papperstidning" idag om knivdramat på Migrationsverket Högsby förra måndagen ! Trodde faktiskt att den nyheten bara skulle komma på Webb-tidningen .

2012-01-31 @ 04:26:01
Postat av: Karlskronabloggen

Fantastiskt bra jobbat och fantastiskt bra skrivet Thoralf!

2012-01-31 @ 04:29:17
URL: http://www.karlskrona.nu/blogg/
Postat av: Stefan J

Jag beundrar och ditt civilkurage. Att du orkar stångas mot allt hyckleri och feghet är beundransvärt.
95% av kommunfullmäktige håller med dig, men är fega uslingar och rädda om sitt eget skin.

2012-01-31 @ 05:16:00
Postat av: Putte

Bra jobbat Thoralf. Jag personligen är inte förvånad över tingsrättens dom. Det är ju politiker från samma partier som sitter där som nämndemän. Det vore naivt att tro att inte dessa tar politisk pk-hänsyn i sina domar.

2012-01-31 @ 05:42:58
Postat av: Bara jag

Jag hoppas innerligt att alla i Kalmar röstar bort de fega uslingarna som satt tillsammans och unisont dolde, förringade och indirekt tillät en fortsättning på denna sorters händelser. Land skall på lag byggas, och var och en av alla de inblandade, inklusive medierna, borde få smaka svidande konsekvenser. Börja med att beröva dem allt samhällsförtroende.

2012-01-31 @ 05:49:13
Postat av: Robin Shadowes

Fy faen vilka vidriga människor som inte har det minsta skam i kroppen!! Roger Kaliff, Sveriges egen stor-vizir Iznogoud. Han som vill bli kalif istället för kaliffen.

2012-01-31 @ 05:54:11
Postat av: World Traveller

Thoralf, du skrev att du hade nagot som var dynamit. Tyvarr, for att det ska vara dynamit saa maste folk bry sig och vi (SD'are) ar endast en liten promille har i landet som bryr oss.
Hade du daremot till exempel gjort en liten tillbyggnad pa ditt hus och glomt ta upp det i skattedeklarationen eller kanske tagit dig nagra glas for mycket pa krogen och gatt genom Kalmars centrum sjungande 'Du gamla du fira' saa kan du ge dig pa att det blivit ett media-drev utan dess like (och vanligt folk hade laest tidningarna och sagt 'dar gaar den dar rasisten som skattefuskar och super').

2012-01-31 @ 06:08:34
Postat av: Observerar


Ytterligare en spik i PK-dårarnas kista!
Kistan borde vara i jorden för länge sedan men
liket lever vidare som ett gigantiskt spöke som inte gynnar något för Sverige!

Skräm bort spöket och rösta bort Sju-Klövern 2014!

2012-01-31 @ 07:05:20
Postat av: Hulda

Ska inte "ensamkommande BARN" hålla på med LEGO istället för att lägra småflickor??
Tar inte Janne Josefsson och de andra på uppdrag Granskning så exploderar jag av ilska!
Skandalöst att traktens journalister sållar bort den stora skandalen om våldtäkterna. Fega uslingar!!
De borde med ryggmärgsreflexen ta i detta och GRÄVA djupt.
Sedan har vi landets feminister. Samma där, vi väntar på en reaktion. Gudrun är ju mediak-t väldigt ofta. Så kom igen!!
Bra Thoralf att du gräver i detta!! Mycket bra!!

2012-01-31 @ 07:30:57
Postat av: Maie H

Tack för att du är politiker. Kämpa vidare! Vi är många som står på din sida!

2012-01-31 @ 07:52:00
Postat av: Magnus Wallin

Thoralf.
Denna din artikel och rättmätiga ilska över lögnens kreatur i Kalmar hedrar dig.
Denna skrivelse skall spridas överallt och du borde låta den gå som bilaga till din kampanj mot mediahuset.
Det är är en fasansfull historia över den svenska totala politiska ynkligheten av idag.

2012-01-31 @ 08:05:44
Postat av: SM811

Är detta unikt eller gäller detta för fler kommuner?
Så genomruttet som detta är tvivlar jag på att det inte förekommer överallt i PK Sverige.
Namnet Sju(k)klövern gör mer och mer skäl för namnet.

2012-01-31 @ 08:15:04
Postat av: Lasse

Mycket bra Thoralf, Facister e var dom e ,mutade kopta politiker...SD kommer ga framat stort nasta val...
Respekt

2012-01-31 @ 08:17:24
Postat av: Hacke

Förstår till fullo din upprördhet. Detta är en skandal utan like och man vågar inte tänka på hur det sett ut med blottläggandet av rötan i det här landet om inte sd och sådana pärlor som Thoralf växt sig starka nog att komma in i kommuner, landsting och riksdag och fått insyn och åtminstone såpass inflytande att man i talarstolar och bloggar kan avslöja dessa demokratins kreatur till övriga folkvalda och fulmedia. Detta är inte värdigt en rättsstat och demokrati.
Tack Alf för ditt fantastiska arbete! Vågar man lhoppas att Uppdrag Granskning nappar på betet du lagt ut. Övriga inom gammelmedia tycks hoppet dessvärre vara ute för när det gäller sannings- och faktaförmedling.

2012-01-31 @ 08:28:46
Postat av: Bryskens

Thoralf! Tack och lov för att det finns politiker som du i Sverige (om än för få). Min fasta övertygelse är att det kommer att finnas fler av er/oss efter 2014!

2012-01-31 @ 08:29:38
Postat av: Jonnie J

Hatten av, kämpa på Thoralf

2012-01-31 @ 08:39:16
Postat av: Da Capo

Ni skriker ju i kör allihopa!
Som stuckna grisar i skock.

Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.
Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande.
Enligt Thoralfs beskrivning har hon själv ihärdigt initierat de sexuella LEKARNA. Därmed är inget sagt om lämpligheten av parets agerande.

Jag har tidigare, ej numera, förundrats över att IDIOTER kan tillåtas formulera lagtexter i detta land. Läs nu sakta följande utdrag ur Brottsbalken § 4: ...den som med ett barn under femtor år genomför en (annan) sexuell handling (än samlag)
...som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Enligt denna IDIOTPARAGRAF utgör alla sexuella handlingar en kränkning om båda aktörerna är under 15 eller om en av aktörerna är över 15;
om båda aktörena är över 15, bortfaller då kränkningen? Är detta knivskarp logik?

Poner att två barn, en flicka som är 14 och en pojke som är 12, med flickan som (huvud)initiativtagare, ömsesidigt och med stort nöje genomför dessa sexuella handlingar, vem är då kränkt, vem är gärnings-man eller -kvinna och vem skall skaka galler?
Ev. kränkning finns bara hos den vuxne iaktagaren.

Resonemanget ovan utgör ingen ursäkt för myndigheternas ruttna PK-agerande - men alla ni som förblindande av er (inte omotiverade) "ensamkomande-barn-aversion" - tänk litet längre än näsan är lång.

Ruttenheten i Nya Sverige är mycket större och genomgripande än vad detta ynka fall kan illustrera. Tappa inte fattningen inför smulorna - ge er på hela limpan!

2012-01-31 @ 08:39:55
Postat av: Jörgen

Usch!!
Hoppas Da Capos inlägg blir raderat och förpassat till papperskorgen.
Han har inte fattat att det inte spelar någon roll vart den vuxna kommer ifrån. I detta fallet var det ett "vuxet" ensamkommande "barn" som utsatt ett barn för våldtäckt. Det kunde också ha varit en Svensk. Hur som helst ska vederbörande dömas för sitt brott enligt nämnda lag. Men så har inte skett, eftersom vedrerbörande särbehandlas pga. sitt etniska ursprung. Även du Capo, måste fatta att detta kommer orsaka folkstorm i kommentarerna.

2012-01-31 @ 08:57:21
Postat av: Rolexus

Tack gode Gud att det finns de som orkar... Med lite fler sådana här saker där vår överhet (i detta fallet tingsrätten) inte följer lagen - till muslimernas fördel och fast de trampar på oss, börjar nog tiden rinna ut för att vi ska komma tillrätta med dem på ett fredligt sätt, och det vill vi nog inte tänka på ens, hur det kan bli.
Hela den etablerade massmedia sviker oss genom att inte rapportera om vad som händer. Om vi inte ens har lagen som skyddar oss, vad har vi kvar då? Hade det varit min dotter hade jag nog inte gått till polisen.

2012-01-31 @ 09:00:18
Postat av: hane

Da capo är antagligen anhängare av islam, barnäktenskap och pedofeli.

2012-01-31 @ 09:34:30
Postat av: Sven E

Tack Thoralf för ditt stora arbete för Kalmar och Sverige!

2012-01-31 @ 09:41:55
Postat av: Hans

Det är endast övergrepp om flickan inte var med på det, men med tanke på att hon kom tillbaks under ett helt år tyder det på att förhållandet var i samförstånd. Så sluta upp med att moralpredika om övergrepp hit och dit!

I mina ögon är det du som är PK som väljer att kalla detta för övergrepp.

2012-01-31 @ 09:42:20
Postat av: hassebj

Skrämmande likt en diktatur!

Skulle inte den här typen av censur, som är riks-täckande, vara ett ämne för Janne Josefsson, som
är skicklig, orädd och som det verkar numer rätt så
trött på multikulti??

Lycka till! Skall själv försöka hitta Josefssons mailadress och sända artikeln till honom. Gör det ni också!!

2012-01-31 @ 09:42:56
Postat av: Da Capo

@ Jörgen, tanke- och yttrandefrihetens förkämpe!

"Hoppas Da Capos inlägg blir raderat och förpassat till papperskorgen. Han har inte fattat att det inte spelar någon roll vart den vuxna kommer ifrån."

Da Capo har inte uppehållit sig vid den förmente gärningsmannens ursprung. Den rättrådige Jörgen läser dåligt.

2012-01-31 @ 09:49:06
Postat av: Mattias

Unga flickor offras på den politiska korrektehetens altare. Den 12-åriga flickan får betala ett ohyggligt pris för den politiska dogm som närmast har blivit religion i vårt land.

Detta för att den uppenbara sanningen till varje pris måste undanhållas för allmänheten. De ensamkommande flyktingbarnen är ju varken ensamkommande, barn eller flyktingar! De är unga män, många gånger kriminella, som har sökt sig till schlaraffenland och godhetens himmelrike på jorden, där manna regnar ner från himmelen och stekta sparvar flyger rätt ner i munnen.

Personalen på asylboende Horisont som uppenbart såg mellan fingarna trots att övergreppen skedde inför öppen rodå. Nämdemännen i tingsrätten som ignorerade både den nedskrivna lagen och rättspraxis och lät våldtäktsmannen undslippa fängelse. Ansvariga politiker och media som inte sköter sitt jobb, som inte granskar och utreder utan istället svarar med en iskall tystnad och lägger locket på.

Alla agerar de som kallhamrade psykopater. De stöder aktivit eller genom sitt tysta medgivande grova övergrepp mot barn. De låtsas att de ingenting vet. De klamrar sig desperat fast vid sin stora lögn...

2012-01-31 @ 09:51:13
Postat av: Stefan K

Det är bara att beklaga det som händer med vårt land. När stat och kommun satsar mångmiljarder till en havererad flyktingindustri, som inte är något annat än en affärsverksamhet, samtidigt som kommun efter kommun tvingas till nedskärningar och besparingar så har gränsen passerats. Förstår inte vanligt folk detta eller köper de etablissemangets tystnad rätt av?

Rädslan hos de anställda på Horisont är inte bara anmärkningsvärd utan ren skandalös. Har det verkligen gått så långt och varför kallas folk som kritiserar detta för främlingsfientliga? Ynkedom minst sagt.

I Nyköping tänker nu politikerna tysta debatten i invandringsfrågor på ett både fult och anmärkningsvärt sätt.
http://petterssons.bloggsida.se/politik/kommunen-vill-inratta-ett-hederspris

Till hassebj
Försök här http://svt.se/ug/20110811153138/tipsa_uppdrag_granskning

2012-01-31 @ 09:56:34
URL: http://petterssons.bloggsida.se
Postat av: Anders Nyman

Det är väl alldeles utmärkt att lyfta frågan om 12-åringen men även Thoralf förstår, när han lugnat sig en aning, att den frågan saknade relevans i debatten i KF. Han får helt enkelt lyfta frågan där det har relevans. Hur våra domstolar dömer står oftast utanför KF:s kontroll. Den analys man möjligen saknar som vore rätt relevant att diskutera, innan man far ut i någon allmän ilska mot flyktingbarn, är ansvaret hos flickans föräldrar. Jag har tre döttrar som nu är vuxna. Man låter inte 12-åringar flaxa omkring vind för våg på detta sätt. Hoppas att sociala myndigheter är inkopplade då det är ganska uppenbart att föräldrarna inte har tagit förväntat ansvar. Klart att Thoralf här ser en möjlighet att vinna politiska poäng. Tyvärr blir han ganska förblindad i sin ilska vilket knappast hjälper hans politiska gärning.

2012-01-31 @ 10:01:29
Postat av: nadacomprende

I det nu diskuterade fallet tycker inte jag att DaCApos argument är relevant.

Lagstiftaren har gjort en gränsdragning.

Det handlar dessutom om en tolvåring, möjligtvis mogen för sin ålder, men det är ingenting som be-friar vuxenvärlden från ansvar.

Gränsdragningsfrågor är för visso ett ständigt gissel för lagstiftaren men då lag har stiftats skall rätten tillämpa den tills ändring sker.
I synnerhet i tingsrätten.

Vet någon vad förarbetena säger om tolkningsutrymmet?

Hur röstade Rådmannen?

Finns det prejudikat?

/Pax

2012-01-31 @ 10:01:45
Postat av: Herr D

Om man jämför med den totala avsaknad av information i barometerns artikel så kan jag med lätthet konstatera att Thoralf besitter mer journalistisk integritet än murvlarna på barometern.

http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/valdtog-tolvarig-flicka%283127911%29.gm

2012-01-31 @ 10:03:03
Postat av: nadacomprende

För övrigt är tystnaden om fallet verkligen någonting att undra över.

Tack ThorAlf

2012-01-31 @ 10:03:34
Postat av: Thomas

Varje försök från makthavare att utpeka rätt religion, eller rätt nationalitet, rätt sexuell läggning har alltid slutat i förskräckelse. För så fort det ska göras praktisk politik av det synsättet, börjar en uppdelning av människor som aldrig går att hantera och inte heller är önskvärd.

För mig kan aldrig slutsatsen vara någon annan än att vi snarare måste jobba på öka toleransen, nyfikenheten mellan människor med lite olika utgångspunkter, sade Reinfeldt till TT.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5981508.ab

2012-01-31 @ 10:06:18
Postat av: Daniel

Thoralf, du må vara upprörd, men du kan åtminstone sova gott om nätterna då ditt samvete är rent.

PK-hycklarna är en gåva till läkemedelsindustrin då de behöver droger för att dämpa de besvär som uppstår på grund av deras inkonsekventa verksamhet.

2012-01-31 @ 10:15:56
Postat av: Andersson

"Stämmer inte kartan med verkligheten då gäller kartan"
Det är beklämmande att läsa att de som styr i Kalmar har ett sådant strutsbeteende. Tyvärr är väl inte Kalmar en isolerad företeelse utan att det är så här det allt som oftast ser ut.
Man kan undra vad som driver dem att så intensivt blunda för den rådande verkligheten?

Ni är värda all min respekt för att ni orkar stå ensamma och stångas mot ett etablissemang som tror för mycket om sig själva.

2012-01-31 @ 10:18:08
Postat av: Mats

Blir jvligt upprörd. Vi har normer och värderingar som grundpelare för vårt samhälle, försvinner dessa har vi inget kvar!

2012-01-31 @ 10:18:47
Postat av: Jörgen

Da Capo!
Tog på mig glasögonen och läste en gång till.
Dina ord är ingen kul läsning!

"Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.
Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande"

Så för dig Da Capo, så är det ok att en vuxen person utsätter exempelvis ditt barn för våldtäckt? Oavsett din mening, så är det fel och ett lagbrott att som vuxen utnyttja ett barn.

2012-01-31 @ 10:19:36
Postat av: AWSvensson

En minderårig utan självförtroende är det de vuxnas uppgift att skydda, har man destruktiva tankar så kan man utsätta sig för det mesta av någon oförklarlig anledning. Här har utan tvekan vuxna vars uppgift är att skydda flickan brustit i sin uppgift dessutom var somalieslyngeln medveten om sina handlingar.

2012-01-31 @ 10:34:17
Postat av: Allan Ladd

Vänd på steken. Att det ensamkommande barnet hade varit en 12-årig flicka från Afganistan och att det var en svensk 17-årig pojke som hälsade på och våldtog den 12-åriga flickan. Och att släktingar till den 12-åriga flickan bad flyktingmottagningen att hålla borta den svenska pojken!

Harrejävlar vilket liv det hade varit! Hela media-Sverige hade samlats utanför såväl flyktingförläggning som riksdagshus och Rosenbad. Invandrarkollektivet ihop med massmedia och politiker hade inte gett sig förrän den svenska pojken hade dömts till stegling och evig skärseld.

Jag säger bara en sak: må Sveriges journalister och sjuklöverpolitiker brinna i helvetet! Skäms på er. Skäms!

2012-01-31 @ 10:43:19
Postat av: Annelie

Men jag tror jag dor en smula.

"Det finns en aspekt i detta ärendet som alla tycks vara blinda för.
Nämligen den 12-åriga flickans KÅTHET och samma flickas initiativtagande"

Hon ar ju tolv ar for crying out loud! En individs sexualitet startar bra mycket tidigare an sa, ar det ok att utnyttja situationen da ocksa?

Lagen ar dar av en orsak, inte for att forstora barns 'sexliv'.

2012-01-31 @ 10:45:23
URL: http://gasincandy.blogspot.com
Postat av: Hasse L

Nu får det banne mej vara nog, jag tycker var och en av oss som läser din blogg skall bomba kommun och Gota media med mejl om den här historien om Mustafa. Dessutom kan vi dra ut historien och lägga dessa i brevlådor etc.
Kan SD inte anmäla kommunen till KU för deras sätt att avbryta och nonchalera inläggen? Det är inte klokt att hantera ett demokratiskt valt parti på detta sätt.

2012-01-31 @ 10:45:45
Postat av: Thoralf Alfsson

DaCapo

Du har aldrig haft några egna barn förstår jag!!!

2012-01-31 @ 10:50:33
Postat av: SM811

Jag tror att Da Capo är ett internettroll eller så är han sinnesförvirrad.

2012-01-31 @ 10:53:59
Postat av: Leonhard von Tensta

Thoralf for president!

Det mest tragiska är facisterna i sjuklövern samt "journalisterna" som rättfärdigar vissa handlingar så länge de begås av "rätt" personer (t.ex. kurridutter och andra mörkermän från främmande land). Sjuklövern och "journalisterna" delar upp oss i "vi och dom" och går på ras och folkslag.

2012-01-31 @ 10:54:24
Postat av: Calle

@ Thoralf
Har nu skickat din artikel till Uppdrag granskning, med frågan om inte detta är rättsröta av stora mått. Har även ställt frågan om vi,med tanke på bl.a. den frikännande domen i Gbg. igår och detta, har fått ett slags " straff-frälse"i vårt land.

2012-01-31 @ 11:00:29
Postat av: Sven E

Jag har mailat alla tidningar i regionen, och det hoppas jag ni gör också!
Det måste bli ett slut på lögnerna om invandringskatastrofen.

2012-01-31 @ 11:04:33
Postat av: Daniel

Da Capo

Om lagstiftningen inte passar är det bara att bege sig till ett land där barn ses som fritt byte.

Vid vilken ålder drar du gränsen?

2012-01-31 @ 11:05:09
Postat av: Calle

Betr. mitt refererande till " den frikännande domen i Gbg. igår".
Ni som inte vet vad jag pekar på, läs artikel på vgnt.se 31 jan.2012 kl. 09.00

2012-01-31 @ 11:21:53
Postat av: Hans B

Du är en klippa Alf som trots hård motvind fortsätter att kämpa för ett Sverige där vi kan vara stolta över våra tradioner.

2012-01-31 @ 11:38:01
Postat av: Ludvig

Tack för att du upplyser oss om det som politiker och media mörkar.

2012-01-31 @ 11:45:21
Postat av: Olli Rein

Nu när det gäller ett rättsfall där åldern är viktig för påföljden, borde det väl vara riktigt och rätt ur lagens synpunkt att försöka fastställa den rätta åldern med de metoder som står till buds. Nog borde man väl exempelvis kunna göra samma tandstatusbedömning som görs i våra Skandinaviska grannstater. Där är ju dessa bedömningar en del av asylprocessen, och både Norge och Danmark är ju rättsstater på minst samma nivå som Sverige, så varför inte här. Det finns ju dock fler metoder att på säkra sätt fastställa en ålder på som högst ett till två års differens åt båda hållen. Om man inte gör någon sådan test, så kan man ju aldrig ge rätt påföljd, vilket åter gör offret för gärningen rättslös. I så fall borde den framtida rättegången bli föremål för en rättstvist, där man har att utreda om domstolen har gjort allt de kunnat för att domen ska bli så rättvis som möjligt. Den utredning ska i så fall göras av en opartisk domstol i någon annan rättsstat.

2012-01-31 @ 12:05:39
URL: http://petterssons.bloggsida.se
Postat av: Mattias

Anders Nyman, du skriver att ansvaret vilar på barnens föräldrar och förringar på så vis gärningsmannens övergrepp. Enligt samma logik får flickan som bar kort kjol och blev våldtagen skylla sig själv.

"Blame the victim" kallas detta på sociologspråk och är ett enkelt sätt att flytta skuldbördan från gärningsmannen till offret.

Tyvärr är 12-åringen inte ensam. Tusentals svenska kvinnor och män utsätts för sexualbrott, rån, misshandel, trakasserier och andra brott av så kallade flyktingar och andra invandrare vars bakgrund och identitet myndigheterna ofta inte vet någonting om.

De har fått en fristad här, men visar ingen uppskattning och respekt. De politiker som öppnat våra gränser på vid gavel bär det fulla ansvaret för denna totalhavererade invandringspolitik.

2012-01-31 @ 12:08:21
Postat av: Thoralf Alfsson

Anders Nyman

Anledningen till at jag lyfte frågan i KF var inte i första hand att Mustafa hade begått ett grovt brott utan att jag anser att kommunens tjänstemän och personal begått tjänstefel. Jag yrkade på att en oberoende utredning som skúlle granska Kalmar kommun handlande.

Eftersom kommunen vill utöka verksamheten med ytterligare liknande boenden ansåg att detta personalens kompetens, arbetsbeskrivningar, ansvar o.s.v. vidare skulle sättas under lupp.

Det har i allra högsta grad relevans i det ärende som behandlades i kommunfullmäktige om utökat avtal med Migrationsverket när det gäller ensamkommande barn.

2012-01-31 @ 12:09:10
Postat av: Kalle

>Thoralf

Ta upp detta fall i riksdagen från talarstolen OM nu SD:s ledning tillåter det. Det borde belysas för många av våra folkvalda i riksdagen. De låtsas att inte lyssna men på sikt så kanske de fattar vad som förekommer i sverige.

Media blir tvungna att göra en bedömning av nyhetsvärdet, till slut blir de tvungna att ge efter för fler och fler svenska medborgare uppmärksammar vad som händer.

2012-01-31 @ 12:47:40
Postat av: Hulda

Personalen på det berörda hemmet för "barnen" och flickans mamma är i högsta grad medskyldiga till detta brott.
Att denne "Mustafa" skule vara 18 år gammal är också något som starkt kan ifrågasättas.....
Tingsrättens feghet är beklagansvärd, liksom medias tystnad.
Ska inte media granska makten och stå på den lilla människans sida?
En tolvårig flicka som drabbas av detta är sannerligen någon som behöver medias stöd.
Skäms ni alla som inte skött ert uppdrag!

2012-01-31 @ 12:49:49

Nordens mest lovløse by - nyheter - Dagbladet.no

Nordens mest lovløse by - nyheter - Dagbladet.no: Nordens mest lovløse by
Ny mann skutt i halsen i drapsbyen Malmö i natt. - De siste mordene er symptomer på en langvarig sykdom, mener gjengekspert.

Hilda Nyfløt
hin@dagbladet.no
29.01.2012, kl. 21:08
Tips oss 2400
OPPRØRTE OVER KRIMINALITETEN: Helt siden de første MC-klubbene begynte å organisere kriminaliteten i Sveriges tredje største by på begynnelsen av 1990-tallet, har gjengkriminaliteten eksplodert. 6. januar i år samlet demonstranter seg for å vise sin avsky mot volden i sentrum av byen. Foto: Drago Prvulovic / AFP Photo / Scanpix

OPPRØRTE OVER KRIMINALITETEN: Helt siden de første MC-klubbene begynte å organisere kriminaliteten i Sveriges tredje største by på begynnelsen av 1990-tallet, har gjengkriminaliteten eksplodert. 6. januar i år samlet demonstranter seg for å vise sin avsky mot volden i sentrum av byen. Foto: Drago Prvulovic / AFP Photo / Scanpix

annonse
Se skattelistene
Hvem er på inntektstoppen? Se hva politikerne tjener
Postnummer
Fødselsår
Fylke
STORT PROBLEM: I Malmöforstaden, Rosengård, vil ikke ambulanse kjøre inn uten politieksorte. Mohammed Ahmadi (t.v.) mener ungdommene må holdes i aktivitet. Foto: Daniel Sannum Lauten / Dagbladet

STORT PROBLEM: I Malmöforstaden, Rosengård, vil ikke ambulanse kjøre inn uten politieksorte. Mohammed Ahmadi (t.v.) mener ungdommene må holdes i aktivitet. Foto: Daniel Sannum Lauten / Dagbladet
Gjengkriminaliteten i Malmö:
• På begynnelsen av 1990-tallet etablerte de første svenske MC-gjengene seg i byen, og skapte en gjengkultur med organisert kriminalitet.
• Knivstikking, ran, brannbomber og skuddvekslinger er i dag vanlig.
• I 2011 ble ni personer drept, bare to av disse sakene er oppklarte.
• Hittil i år er to personer drept, deriblant en 15 år gammel gutt.
• Bydelen Rosengård har blitt en ghetto med rundt 23000 innbyggere. Dette er nordens mest innvandrertette bydel hvor 86
prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
• Arbeidsledigheten varierer fra 60-85 prosent.

VÅPEN FLORERER: Våpen og narkotika blir smuglet inn i Malmö over brua fra København. Her er politibetjentene Fredrik Wemrin og Jonas Karlberg i Rosengård. Foto: Daniel Sannum Lauten / Dagbladet

VÅPEN FLORERER: Våpen og narkotika blir smuglet inn i Malmö over brua fra København. Her er politibetjentene Fredrik Wemrin og Jonas Karlberg i Rosengård. Foto: Daniel Sannum Lauten / Dagbladet
(Dagbladet): Natt til i dag ble en 38 år gammel mann skutt i halsen med luftgevær mens han satt i bilen sin utenfor hjemstedet i Malmö, byen som i løpet av de siste årene har blitt stemplet som Sveriges drapshovedstad.

Natta før ble en 21-åring og en 19-åring skutt. Ingen fikk livstruende skader, og en mann ble pågrepet for skytingen, etter å ha prøvd å løpe ifra politiet.

Drap og bilbomber
- Den onde spiralen har ført til en økt akspept for vold. Det er mye våpen i omløp, og de siste mordene er symptomer på en langvarig sykdom, sier krimjournalist i avisa Sydsvenskan, Joakim Palmkvist.

Han har sammen med kollega Tobias Barkman skrevet boka «Maffia krig» om gjengkrigen i Malmö, og han mener at de siste mordene ikke har noen tilknytning til hverandre, og at dette er kriminalitet som har sprunget ut av det stadig mer voldelige miljøet.

- Den siste tiden har det kommet kraftige politiforsterkninger til byen, men jeg tror det kriminelle miljøet blir verre i årene som kommer, sier Palmkvist videre.

Knivstikking, ran, brannbomber og skuddvekslinger har blitt hverdagskost i byen med 300 000 innbyggere, Sveriges tredje største.

Økt aksept for vold
Nyttårsaften ble 15 år gamle Ardiwan Diaa Samir skutt i hode og flere ganger i brystet. Han hadde nettopp sett fyrverkeriet sammen med familien sin.

Tre dager seinere ble 45 år gamle Charles Limerius skutt på åpen gate. Også han døde av skadene.

I fjor ble ni personer drept. Sju av disse sakene er fremdeles uløste.

- Jeg tror dette bare er begynnelsen. Det er mange andre steder i Sverige som har samme forutsetninger for å utvikle samme problem. Det er lett å smugle inn våpen, og det er høy arbeidsledighet, sier Joakim Palmkvist.

Noen deler av byen har en arbeidsledighet på over 30 prosent, og i enkelte bydeler er så mange som 90 prosent arbeidsløse.

Enkel smuglerrute
Den svenske regjeringen har gitt tollerne beskjed om å prioritere narkotikasmugling, og ikke ulovlige våpen. Smuglingen er nå svært omfattende, og sjøl uorganiserte har lett tilgang på våpen.

Palmkvist mener det er lett å smugle inn automatpistoler fra Balkan og andre europeiske land.

- Årsaken til den høye kriminaliteten i Malmö er delt. København ligger nære, og narkotika til Oslo, våpen og kvinner til menneskehandel blir smuglet inn veien over brua fra Danmark. Det er dårlig økonomi i store deler av landet, og samarbeidet mellom stat, politi, kommune og sosialtjenesten har ikke fungert.

Politiet i Skåne mener også at drapene har en sammenheng med at det er lett å få tilgang til våpen. De får nå hjelp fra det svenske rikskriminalpolitiet.

Økende gjengmentalitet i Europa
Inger-Lise Lien er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og har skrevet boka «I bakvendtland» som handler om det nye kriminelle hverdagslivet.

Hun har studert gjengmiljøet i Oslo, og mener at gjengproblematikken er økende i flere europeiske byer.

- Vi har sett en økning i blant annet Amsterdam, Barcelona, London og Oslo. Det er gutter som henger på gata, lager seg et navn, og etablerer gjenger.

Om en gjeng oppstår dannes det motgjenger, og disse utvikles i konkurranse med hverandre, mener hun.

- Når det oppstår slåsskamper må de andre organisere et sjølforsvar for å få en likeverdig makt. De etablerer en brorskapsideologi, og lager forestillinger om kjærlighet mellom brødre. De begynner å utøve kriminalitet, og får hemmeligheter som gjør at de lukker seg, sier Lien.

De første to gjengene er hverandres fiender. Gjennom kriminalitet og kriminelle hemmeligheter blir storsamfunnet og politiet også en fiende, mener hun.

Gjengmedlemmer under 12 år
På 1990-tallet etablerte de første svenske MC-gjengene seg i Malmö, og skapte en gjengkultur med organisert kriminalitet. Etablerte gjenger er Black Cobra, K-falangen, Hells Angels, Outlaws, Original Gangsters, Brödraskapet og M-falangen.

Avisa Sydsvenskan mener en gruppe annengenerasjons gjengkriminelle står bak mye av kriminaliteten. Flere av gjengmedlemmene er under 12 år.

- Denne kriminaliteten i Malmö startet for 20 år siden. MC-gjengene organiserte kriminaliteten, og utpressing og redsel vokste fram. Det er vanlig at gangstere er i slåsskamp, men her har dem med seg pistol også. Når episioder skjer, øker det redselen, og ny drap skjer igjen, sier krimjournalist og forfatter Joakim Palmkvist.

Nesten alle gangsterdrapene de siste årene står fremdeles uløste, og ifølge en undersøkelse det svenske kriminalitetsforebyggende rådet gjennomførte i 2010 er beboerne landets reddeste.

- Gjengene består i hovedsak av første-, andre- og tredjegenerasjons innvandrere. Men dette er ikke et innvandringsspørsmål, det er uinteressant. Det er muligheten til arbeid og penger som er forklaringen.

Oppstår i fattige miljøer
Inger-Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener gjengkulturer kan oppstå i miljøer med stor innvandring.

- Innvandrere flytter til områder hvor det er fattigdom og dårlige kår fra før. Foreldre fra andre land har mindre kompetanse om samfunnet, og får kanskje problemer med å kontrollere ungdommen. Spesielt gutter vil være frigjorte og selvstendige, og er ute på gata og blir lett rekruttert inn i miljøene.

Lien mener Norge og Danmark tidligere tok gjenproblematikken mer alvorlig enn i Sverige, men at svenskene har skjønt alvoret nå.

Like tendenser i Oslo
Høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie ved Politihøgskolen mener at følelsen av å stå utenfor det svenske samfunnet har påvirket utviklingen i byen.

- De føler at de ikke spiller noe rolle i samfunnet, og derfor tar de avstand. I Malmö har det utviklet seg en ghetto hvor man slipper å ta del i det svenske, sier hun.

Lie mener disse ungdommene ikke føler en lojalitet, tilhørighet eller et ansvar for samfunnets normer.

- Man må ikke skape delkulturer ved å skille dem fra resten av befolkningen, de er en del av alle andre. Det er lettvint å stigmatisere.

På begynnelsen av 2000-tallet var det en tendens til det samme miljøet på Holmlia i Oslo. Ved å samarbeide med politiet har trenden blitt snudd, mener hun.

- Vi gikk inn rask og sa at det er en flerkulturell bydel, og trakk fram de positive tingene med det. Nå er ikke gjengkriminalitet et tema i Holmlia i den grad i det hele tatt, sier Lie.

VENLIG SYN: En mann fikk skader i et ben og ble brakt til sykehus etter at svensk politi løste skudd under en hendelse i den utsatte bydelen Rosengård i september i fjor. Foto: Stig-Åke Jönsson / Scanpix

VENLIG SYN: En mann fikk skader i et ben og ble brakt til sykehus etter at svensk politi løste skudd under en hendelse i den utsatte bydelen Rosengård i september i fjor. Foto: Stig-Åke Jönsson / Scanpix


– skickat med Google Verktygsfält

måndag 30 januari 2012

Genetiska sjukdomar orsakade av kusingiften i muslimska familjer « Avpixlat

Genetiska sjukdomar orsakade av kusingiften i familjer « Avpixlat:

INAVEL Videoklippen nedan kommer från det brittiska TV-programmet “Dispatches” och handlar denna gång om riskerna för nedärvda sjukdomar när man gifter sig med sin kusin. Under många hundra år var kusingiften förbjudna i Sverige fram till mitten av 1800-talet när man kunde få lov att gifta sig med sin kusin om Kungen gav sitt tillstånd. Sedan lång tid tillbaka har människor varit medvetna om att risker för allvarliga genetiska sjukdomar uppstår när nära släktingar gifter sig med varandra i generation efter generation. Inavel sker.

Inom djurvärlden är människor väl medvetna om detta och undviker dem om de ägnar sig åt exempelvis hund- eller hästavel. Inom människovärlden är riskerna lika stora, men det officiella Sverige tystar ned dem av politiska skäl. I Storbritannien och Norge talar man om dem eftersom samhället får ta konsekvenserna av att barn med allvarliga sjukdomar som kräver att enorma insatser som baserar sig på skattebetalarnas pengar krävs. Lever- och njurtransplantationer till exempel. Vill jag att min lever, eller mina njurar ska gå till en person som lider av sjukdomar i dessa organ som baserar sig på inavel? Av flera skäl kan det finnas orsaker att skriva organtestamente i händelse av en för tidig död.

I Västerlandet idag sker kusingiften främst ibland muslimska befolkningar som invandrat hit och till varje pris vill behålla sin ursprungskultur och familjens tillgångar inom en snäv krets. Bland muslimer i Bradford, England – pakistanier – gifter sig 75 procent med kusiner. I Birmingham gifter sig 50 procent av pakistanierna med kusiner. Programledaren Tazeen Ahmad är själv av pakistanskt ursprung och berättar att hennes farföräldrar också var kusiner. Av deras barn dog fem döttrar vid födelsen och tre av sönerna föddes döva.

På Snaphanen tar Julia Caesar idag i sin söndagskrönika upp just ämnet inavel bland muslimska populationer i Västerlandet. Läsning rekommenderas.

Print Friendly
Share
2012-01-29, 22:56 (uppdaterat 2012-01-29, 22:56) | Kategori(er): Invandring/mångkultur, Islam/religion, Media, Politik, Utrikes, Vård/omsorg, Video / audio

6
Disqus

Gilla
Dislike
and 20 others liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
102 kommentarer 1133 gillar received
Dela på
Visar 80 av 189 kommentarer
Sortera efter: Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


xyzzyx 14 timmar sedan
Som av en händelse lyssnade jag idag på programmet "Korrespondenterna" i P1. De flesta inslagen verkade handla om något Arabland förstås. Och självfallet inte med kritiska ögon, det var mer ett led i det allmänna omhuldandet av MENA-kulturen som SR verkar för.

I ett av inslagen besökte Alice Petrén ett par systrar i Tunisien, och beskrev med eufori deras liv och hur duktiga de var. Bägge kvinnorna hade av sina föräldrar vid unga år blivit bortgifta med ett brödrapar, som också var deras kusiner. Den ena av systrarna var 59 år om jag minns rätt. Idag var hon (eller om det var den andra) sysselsatt med att ta hand om sin handikappade son. Ridå!

Alice verkade inte reflektera över kopplingen kusingifte - handikappad son. Och det hade förstås varit kränkande för MENA-folk att nämna det.
76 people gillar det här.

Anna Svensson Top 10 13 timmar sedan som svar till xyzzyx
du kan väl inte förvänta dig att en reporter från SR ska tänka eller vara kritiskt
35 people gillar det här.

guestling 6 timmar sedan
Somalier har gift sig med sina kusiner i generationer. Detta för att hålla hemgiften inom klanen. Hemgiften är boskap, den enda tillgång man har. Man byter ett par kor mot en kvinna. Detta kusingifte har lett till långt gången inavel. Effekten är en IQ så låg att de flesta betraktas som efterblivna. Att Somaliier är analfabeter är inte för att de inte skolats. De kan inte lära sej, de har för små hjärnor. Somaliier har ofta fysiska defekter vilket också är en följd av inavel. Lägg därtill att de kommer från ett land där man aldrig har haft demokrati, aldrig haft en bank, inga trafikregler eller toaletter. Här i Sverige fortsätter de att leva i klaner och gifter sig med sina kusiner. Den enda skillnaden är att här lever dom på bidrag i stället för att fösa kor.
67 people gillar det här.

UNObserver 6 timmar sedan som svar till guestling
Ja du, det ar for lite kor och getter i Sverige!
13 people gillar det här.

guestling 5 timmar sedan som svar till UNObserver
Getter saknar dom definitivt. Här en vardagsbild frå Senegal: http://www.leral.net/photo/art...
6 people gillar det här.

jannejakan 14 timmar sedan
Besökte en beduinby i Nordafrika (sätter helst aldrig min fot i denna del av världen igen) en gång för några år sedan. Guiden förklarade att cirka 90 procent av barnen föddes med någon form av handikapp. Det var hemskt att se alla dessa blinda, döva och lytta småbarn som gick omkring och ibland kröp omkring och tiggde, hjärtskärande. Enligt seden var det förbjudet att gifta sig med någon utanför klanen. Så ser det ut i stora delar av den muslimska världen.
59 people gillar det här.

ParisSheraton 14 timmar sedan som svar till jannejakan
Ja och detta vill de styrande i vårt land inte sätta stopp för, undrar varför?
33 people gillar det här.

Anna Svensson Top 10 14 timmar sedan som svar till ParisSheraton
för att det är kulturyttringar från den delen av världen som verkligen har en kultur som är värd namnet så klart, något vi skall vara avundsjuka på
19 people gillar det här.

ParisSheraton 14 timmar sedan som svar till Anna Svensson
Ibland undrar jag om de styrande är så mindervärdiga att de önskar detta för att känna sig bättre. Det enda jag kan hoppas är att jag har FEL.
5 people gillar det här.

bandruidh 14 timmar sedan som svar till ParisSheraton
Mm. Jag ser med allt större misstro på den politiska omvärlden. Ibland undrar jag om det är mina skruvar som lossnat eller om jag råkat hamna i någon slags skymningszon. Ett barn kan se vartåt det barkar. Fast våra politikers ansträngda leenden blir bredare och bredare under svettpärlorna i pannan. Det är läskigt! :/
14 people gillar det här.

Knut_Zweistein 13 timmar sedan som svar till ParisSheraton
Uppriktigt så tror jag inte att deras tankeförmåga ens sträcker sig så långt. Efter SD:s inträde i riksdagen ägnade jag en hel del tid åt att följa debatter i riksdagen. En rent skrämmande upplevelse så för min egna hälsas skull har jag helt upphört med dessa utsvävningar.
9 people gillar det här.

Anna Svensson Top 10 13 timmar sedan som svar till ParisSheraton
vi får väl hoppas att du har fel. Å andra sidan tror jag att de har enorma egon
6 people gillar det här.

ejpk 4 timmar sedan som svar till jannejakan
det låter grymt, men det kanske är vår räddning?
1 person gillar det här.

argdansk Top 10 15 timmar sedan
Avpixlat på Alexa just nu:
57:e plats !!
46 people gillar det här.

Norman Bates 15 timmar sedan
Det finns exempel i Europas kungahus , den mest kända är Carlso den II i Spanien,
som skall ha lärt sig att gå vi sju års ålder!!!
Se hans släktträd
http://sv.wikipedia.org/wiki/F...

Det är ju ett lungande besked att det brukar sluta med att de blir sterila men det
blir ju ganska många ändå att försörja.

Ett annat problem i Islam är att det blir ett dygenisk reproduktion eftersom man straffar
alla som lämnar islam med döden.
Med andra ord alla som lärt sig läsa och begipa något hör till de smarta muslimerna
kommer att lämna islam och bli straffade.

Problemet är ju också att människor med begåvning inte skaffar barn
i någon större utsträckning

En västerlänsk kvinna som genomför högskoleutbildning och ser till att komma igång
med karriären, skaffa bostad, körkort och så vidare
skaffar första barnet vid 36 kommer att få färre barn än
muslimska familjer som kläcker en om året från 14 år och dessutom tillåter pollygami
och inte har något krav på att försörja barnen .
Problemet är inte kusingiften , problemen är att skattemedel används för att försörja
våra bödlar.
44 people gillar det här.

rinkeby 14 timmar sedan
Jag undrar om vi inte har en massa exempel på kusingifte i regeringen... Mentalt handikapp finns det ju där i överflöd...
43 people gillar det här.

quinna 13 timmar sedan som svar till rinkeby
Tog en runda in här innan läggdags,men skrattar så åt din kommentar att det blir svårt att somna på ett tag.
9 people gillar det här.

ejpk 4 timmar sedan som svar till rinkeby
det kallas för politisk inavel:)
2 people gillar det här.

svartekaptenen 15 timmar sedan
Det sker inte bara här i Västerlandet, jag läste någonstans att ungeffär 80% av
alla äktenskap i Pakistan är mellan nära släktingar, i Irak och på arabhalvön ligger det
på mellan 50-60%. Här i Sverige för 1000 år sedan visste de inte något om genetik men
de visste att avla barn med nära släktingar inte var någon bra ide, detta vet de uppenbarligen
inte om i arabvärlden nu i modern tid. Jaja inte förvånande egentligen inavel gynnar inte direkt
intelligensen
40 people gillar det här.

Anna Svensson Top 10 13 timmar sedan som svar till svartekaptenen
det är även kutym i Bosnien m fl
6 people gillar det här.

För Sverige i Tiden 15 timmar sedan
Ja så bråken i malmö är nog mest familjebråk eftersom alla är släkt med alla(h)
39 people gillar det här.

Emigranten 6 timmar sedan
Inaveln bland människor från MENA länder skapar extremt aggressiva personer som kostar samhället stora pengar och lidande.
Det är dags att stänga gränserna för all invandring från Nordafrika och Mellanöstern om vi ska kunna rädda våra länder från en total kollaps, det är bättre att vi skickar hjälp och hjälper de som verkligen är utsatta på plats i sina hemländer!
38 people gillar det här.

Magne_Syl 15 timmar sedan
Egentligen borde man främja inavel för de folk som så hett önskar detta!
Det är nämligen det utan konkurrens säkraste sättet att i längden ta kål på sin avkomma! :-)
38 people gillar det här.

Anna Svensson Top 10 13 timmar sedan som svar till Magne_Syl
bara vi slipper pröjsa tills dess
8 people gillar det här.

EUfel 6 timmar sedan
I Saudiarabien (från "Resa i shari

– skickat med Google Verktygsfält

Avpixlat

Avpixlat: Polisen: Inga tips tack!

POLIS POLIS POTATISGRIS Apropå Leif GW Perssons totalsågning i SVT Veckans Brott av polisens ansträngningar att klara upp brott i allmänhet och polisen uttalade ovilja att befatta sig med brott mot utlänningslagen i synnerhet.

Ovanstående bild i affischformat finns att hämta HÄR. Passar bra att skriva ut i A4- eller rentav A3-format och sätta upp på anslagstavlor och andra ställen där många människor är i rörelse eller står och väntar.
Share
2012-01-28, 20:39 (uppdaterat 2012-01-28, 20:39) | Kategori(er): Brott, Invandring/mångkultur | 480 kommentarer och 29 reaktioner
“Utvisa kriminella invandrare”

MALMÖ Ung kristdemokrat gone bad? Egentligen inte. Men hans krav på att utvisa kriminella invandrare har inte slagit väl ut. Ledamöterna på Kristdemokraternas riksting tävlar nu om att ta avstånd från det “orimliga” förslaget. Den unge kristdemokraten Ardavan Khoshnood har dock klarat sig från rasistkortet då han är från Iran.

Ardavan Khoshnood, KDU i Malmö, tycker att invandrare som begår grova brott bör förlora sina svenska medborgarskap och utvisas ur landet.

– Så här ligger det till: invandrare står bakom en majoritet av skottlossningarna i Malmö. Med undantag av den häktade serieskytten är det nästan enbart invandrare som skjuter folk i Malmö, säger han. Läs mer »

Share
2012-01-28, 18:19 (uppdaterat 2012-01-28, 18:19) | Kategori(er): Brott, Inrikes, Invandring/mångkultur, Politik | 560 kommentarer och 31 reaktioner
Klargörande om reglerad invandring önskas

OPINION En källa till ständig förvåning är att det förefaller vara en fullt normal ståndpunkt i Sverige att vi inte ska ha någon migrationspolitik alls. Detta är ju lite udda eftersom det faktiskt bara är Miljöpartiet och i viss mån Centerpartiet som har denna linje (det vill säga fri invandring) i sitt partiprogram, förmodligen i trygg förvissning om att det ska ge dem politiska snällpoäng medan de aldrig kommer att behöva ta ansvar för sin åsikt.

Trots allt, alla andra politiska partier är faktiskt överens om att invandringen ska regleras. Ett minimum av hederlighet och kurage skulle innebära att man sedan stod upp för detta, men icke. Å ena sidan hävdar man reglerad invandring i sina partiprogram, sedan överlåter man diskret frågan till Migrationsverket som man till på köpet inte drar sig för att smutskasta.

Läs mer »
Share
2012-01-28, 15:10 (uppdaterat 2012-01-28, 15:45) | Kategori(er): Debatt / krönika, Invandring/mångkultur, Politik | 149 kommentarer och 11 reaktioner
Dansk Folkeparti vill se förbud mot heltäckande slöja

BURKA/NIKAB I ett pressmeddelande idag tillkännager Dansk Folkeparti att man vill se ett förbud mot heltäckande slöja i Danmark av det slag som Frankrike, BelgIen och nu också Holland har infört.

Så här säger Dansk Folkepartis integrationspolitiska talesperson Martin Henriksen:

- Den danska regeringen har lagt värdekampen på is och är i full färd med att avveckla de sista 10 årens uppstramningar på invandringsområdet. I Frankrike, Belgien och nu även i Holland har man däremot valt att förbjuda de kvinnofornedrande burkorna. Det visar att den danska regeringen går i otakt med tendensen i Europa som skickar kraftiga signaler till islamisterna.

Läs mer »
Share

– skickat med Google Verktygsfält

Kvinnor våldtas verkligen på löpande band | blogghelvetet

Kvinnor våldtas verkligen på löpande band | blogghelvetet: Statistiken över antalet anmälda våldtäkter i Sverige 2011 har släppts. Det är visserligen preliminär statistik, men det ska nog inte bli några stora skillnader när siffrorna spikas. Summeringen ger vid handen att Sverige återigen belägger en skamlig plats på topplistan.

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ (av vissa kallat Brottsförnekande Rådet för sin vana att skylla alltför tråkiga siffror på ”ökad anmälningsbenägenhet”), uppger att inte mindre än 6.509 kvinnor i Sverige anmälde att de blivit våldtagna under förra året. Det betyder att i Sverige blir 17,8 flickor och kvinnor våldtagna varje dag. Ursäkta, jag måste skriva VARJE DAG! Nej, det får bli VARJE DAG!

Det är fler än 2007 (4.749), fler än 2008 (5. 446), fler än 2009 (5.937), och fler än 2010 (5.960). Det är framförallt fler än i Danmark (392) och i Norge (109).Om det verkligen görs något från regering och polis för att avhjälpa den här epidemin av våldtäkter (och det kan diskuteras), så är det uppenbarligen inte rätt saker som görs. Eller kan förklaringen ligga i det där, du vet, som man inte får prata om? Är siffrorna ännu en av Ullenhags myter? Vad säger Jerzy Sarnecki?
Mats Odell, kvinnor våldtas på löpande band

Snaphanen

– skickat med Google Verktygsfält

oskuld.png (PNG-bild, 644 × 334 pixlar)

oskuld.png (PNG-bild, 644 × 334 pixlar): http://blogghelvetet.be/wp-content/uploads/2012/01/oskuld.png