söndag 3 juli 2011

Nybyggarna tar med sig tuberkulos till Sverige « Politiskt Inkorrekt

Nybyggarna tar med sig tuberkulos till Sverige « Politiskt Inkorrekt: "Nybyggarna tar med sig tuberkulos till Sverige

Per Ramhorn (SD) frågar socialminister Göran Hägglund (KD) om obligatorisk hälsokontroll för invandrare. Se även Kamp mot ökningen av tuberkulosfall

SJUKDOMAR PI har tagit upp detta innan. I Sverige var TBC, tuberkulos (lungsot), i början av 1900-talet en fruktad folksjukdom och tre av fyra svenskar var smittade. Men redan på 1920-talet kom vaccinet och fallen minskade betydligt och var nästan utrotad mot slutet av förra århundradet. Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Tuberkulos är fortfarande ett stort problem i Afrika och delar av Asien, och problemet förvärras av att sjuka med AIDS lätt drabbas. Även i Baltikum och Ryssland är TBC vanligt. Och med nybyggarna har vi nu fått tillbaka denna sjukdom. I Sverige finns inga krav på att asylsökande skall genomgå läkarundersökning, men det erbjuds frivilligt.

Under första halvåret 2010 rapporterades totalt 336 fall av tuberkulos i Sverige, vilket är 39 fler fall jämfört med samma period 2009. Ökningen utgörs av utlandsfödda och är direkt relaterad till invandringen från fattigare länder. Utlandsfödda är oftast smittade före ankomst till Sverige. Det kan dock inte uteslutas att viss smittspridning sker bland asylsökande även efter ankomst till Sverige på exempelvis flyktingförläggningar och liknande.

I en artikel i Läkartidningen i januari skrev tre läkare att det fanns risk för att Sverige kan komma att hamna i en svår situation där multiresistent och svårbehandlad TBC åter får fotfäste i landet.

Nu säger Gunilla Källenius, professor vid Karolinska institutet, att fallen ökar och bara i år väntas uppemot 700 fall upptäckas i Sverige.

Tidigare på PI

De senare års massinvandring av asylsökande har sjukdomen långsamt börjat öka igen och man ser även en betydande ökning av resistensproblematik. Ökningen av TBC sker främst bland utlandsfödda som smittats före ankomst till Sverige, men smittspridning ses även i Sverige.

År 2007 rapporterades 497 nya fall av TBC i Sverige. Den enskilt största gruppen utgjordes av personer med somaliskt ursprung. Tendensen har hållit i sig i Sverige efter detta med en ökning till 554 fall år 2008 och 643 fall år 2009. Det året inkluderas även tio fall som diagnostiserats i Sverige och som inte inkluderats i statistiken under tidigare år. Ökningen har fortsatt att bestå av utlandsfödda, speciellt från länder på Afrikas horn.

I Läkartidningens artikel beskriver läkarna ett patientfall. Senhösten 2008 sökte en ung kvinna vård på en vårdcentral i södra Sverige. Hon hade nyligen kommit som asylsökande från Somalia och hade bevär som tydde på TBC. Efter undersökning konstaterades TBC och behandling startade. Resultatet var dock ej det förväntade och ytterligare undersökningar visade att kvinnans TBC var resistent mot åtta olika tuberkulosmediciner. Ett och ett halvt år senare tog hon fortfarande dagligen fyra läkemedel, kända för kraftiga biverkningar. Behandlingen planerades fortsätta i ytterligare minst sex månader.

I artikeln föreskriver läkarna att man inför snar hälsokontroll av asylsökande från främst Somalia och vid symtom på TBC bör man alltid utgå från att somalierna bär på denna sjukdom. Man ser även stora risker för en allvarlig resistensproblematik, då hänvisande till kvinnan som redovisades i patientfallet.

”Antalet fall av tbc i Sverige har ökat kontinuerligt sedan 2003, men trots detta är Sverige fortfarande ett av de länder i världen som har lägst incidens. För 2010 var den 7,3 fall per 100 000 invånare och år jämfört med 6,9 2009. Ökningen beror helt på migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc. 85 % av fallen var utlandsfödda personer, en grupp som har stått för en majoritet av rapporterade tbc-fall sedan 1992.

De flesta utlandsfödda personer som utvecklar tuberkulos har smittats i sitt hemland före ankomst till Sverige, men en del kan ha smittats på vägen hit och även efter att de kommit till Sverige. Under 2010 upptäcktes ett kluster av fall på en flyktingförläggning i Östergötland som troligen smittats på förläggningen (EPI-Aktuellt 16 september 2010). Detta visar på vikten av att alla nyanlända personer, även anhöriginvandrare, erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige för att begränsa smittspridning i Sverige.”

Fakta

TBC är en väldigt smittsam sjukdom som sprids genom luften när människor med sjukdomen hostar, nyser eller spottar. Det sätter sig i lungorna, lymfkörtlar, skelett och tarm. Symptomen är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos även långvarig hosta. Alla som smittas utvecklar dock inte själva sjukdomen.
Relaterat

Tuberkulos och annat som tidningarna aldrig orkade skriva om
Detaljerad statistik för 2010 års fall av tuberkulos i Sverige
Smittskyddsinstitutet
Vårdguiden
PrintFriendlyShare
2011-07-02, 22:35 (uppdaterat 2011-07-02, 23:36) | Kategori(er): Inrikes

Disqus

Gilla
Dislike
and 9 others liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
44 kommentarer 507 gillar received
Dela på
Visar 30 av 170 kommentarer
Sortera efter: Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS


MMI 1 minut sedan
Nu kan man ju lugnt säga att sjukdomarna nybyggarna för med sig inte är det mest skrämmande för sjukdomar går ju bota men men mentaliteten finns inget bot mot dessvärre.

Vendela 10 minuter sedan
Politikernas välkomnande attityd mot de nya guda-
benådade entreprenörerna från outvecklade länder,
gör att TBC återigen ökar i Sverige.

Läkarkontroller för invandrare ska vara obligatorisk.
Frivilligheten ska bort. Det gäller en mycket allvarlig
sjukdom, och underkastar man sig inte läkarkontroll,
uppfylls inte kriteriet för att få stanna i landet.
Man förhandlar inte med misstänkta smittbärare.

Fick själv sjukdomen av invandrare på 70-talet.
Smittan kom den gången från Polen och i mitt arbete
i sjukvården kom jag i kontakt med sjukdomen.

TBC är en riktigt hemsk sjukdom och mot den hjälper
bara medicinering.

Den svenska flatheten mot mot människor från länder
...
show more
3 people gillar det här.

Bobby38 25 minuter sedan
Vissa läkare tar väldigt lätt tydligen på vår oro angående TBC och hur vi kan bli smittade. Ska vi ha något förtroende i fortsättningen i vad läkarna säger? Kan hända att till och med deras manualer i smittosjukdomar på universitet är politisk korrekta.

http://www.dt.se/familjvanner/...
1 person gillar det här.

Not2LateIHope 28 minuter sedan
Att utsätta den egna befolkningen för livsfara genom att inte tvinga invällarna att läkarundersökas är att jämföra med överlagt mord. Hägglund o resten måste bort, vi kan inte vänta till 2014. Kan inte tänka mig att våra grannländer vill ha våra TBC somalier på besök. Sverige är världsunik på många områden, vilket land skulle ens komma på följande:

- Ensamkommande vuxna ses som barn o får kosta miljarder/år
- Invandrare får strafflindring vid brott, oavsett brottets art och utvisas sällan
- Invandrare utan utbildning (läs analfabeter) ses som oerhörda resurser
- Invandrare har förtur till lägenheter, jobb etc
- Invandrare har rabatterad sjukvård,...
show more
5 people gillar det här.

Denoroligedemokraten 34 minuter sedan
Jag blir bara mer och mer rädd för 7-klöverns politiker ... Om du kommer från ett klansamhälle, med typ tusen års djup religiös indoktrinering, och är analfabet, så är chansen inte så stor att du solidariskt tänker: 'Hmm, det vore kanske bra att göra en läkarundersökning.'
4 people gillar det här.

Bobby38 39 minuter sedan

För ca en månad sedan var en artikel i Dalarnas tidningar om en familj med småbarn som var misstänkta av TBC och att de inte fick behandling i tid.
http://www.dt.se/nyheter/dalar...

Ni som har småbarn eller barnbarn - besök vårdcentralerna och kräv vaccination mot TBC. Prata med kompisar, vänner och bekanta att vaccinera sig. Ta det säkra före det osäkra. Sprid vidare!
5 people gillar det här.

Annelinnea 48 minuter sedan
Nej, det är inte sant! Vilken attityd från Göran Hägglund. 'Ursäkta, skulle du vilja genomgå en läkarundersökning? Vill du inte så bryr vi oss inte om du smittar ner befolkningen i ditt nya hemland.'
Verkligen skrämmande utveckling, att till och med folkhälsan offras i mångkulturens altare.
9 people gillar det här.

Prahad 23 minuter sedan som svar till Annelinnea
'I ditt nya hemland..' - det är väl det som skrämmer mest.
2 people gillar det här.

allemand 52 minuter sedan
Om du vill ha ett års visum till Ryssland måste du bl.a lämna negativt HIV-prov, gissa varför? Om du vill ha PUT i Sverige behöver du inte lämna någonting.
10 people gillar det här.

Snille 52 minuter sedan
KD-Socialministern verkar helt nonchalant och ryggradslös inför detta problem och kör de vanliga klyschorna. - Han är väl rädd för EXPO och DN kultur. Han är så långt från guvenör Schwarsenegger en politiker överhuvudtaget kan komma. Reinfeldt har också samma DN kultur 'frossa'. Med sin ryggrad av gummi arabicum.
5 people gillar det här.

novaspace 53 minuter sedan
Kanske vi får se en ny 'digerdöd' i Europa i framtiden.
4 people gillar det här.

Icefrontier 59 minuter sedan
Jag arbetar inom kriminalvården och har alldeles egen erfarenhet av TBC. Dvs jag blev smittad av en intagen. resultatet var en niomånaders kur med antibiotika under vilken jag inte fick äta någonting den första timmen varje morgon efter jag tagit medicinen. Resultatet magproblem i över ett halvår och ovisshet om jag är botad eller ej då det inte finns något egentligt sätt att testa om smittan är borta ur systemet. Det kan blossa upp om 40 år.
Så detta kan definitivt påverka och förändra Ditt liv.

Till saken hör att smittkällan arbetade/arbetar på pizzeria.

Kan vara värt att ha i...
show more
18 people gillar det här.

Prahad 15 minuter sedan som svar till Icefrontier
Nu när nybyggarna i allt större utsträckning kommer till arbetsplatserna bör en generell hälsokontroll införas för alla verksamma inom restaurang, barnomsorg, äldreomsorg, skola, sjukvård så vi slipper en farlig utveckling med olika främmande smittor som vi står oskyddade inför. Det är väl investerade pengar. På något sätt måste kooosinläkare fråntas möjligheten att utfärda friskintyg, för säkerhets skull.

Reclaim 1 timme sedan
Helt galet! VARFÖR har man inte obligatoriska tester? Det är för sjutton sunt förnuft!
11 people gillar det här.

HuginMunin 1 timme sedan som svar till Reclaim
Det är för att sunt förnuft är avskaffat i Sverige!
14 people gillar det här.

tenore36 1 timme sedan
Även denna självklarhet har jag påtalat flera gånger här på PI. Det värsta är dock att lyssna på socialministerns naiva ursäkter för regeringens undfallenhet. Givetvis måste denne SD-hatare också ge SD en gliring för deras 'omtanke om invandrarna'. Tidigare tycktes hr Hägglund vara en bra politiker, men hans alltmer hejdlösa angrepp på SD drar ner honom i dyn. Ett omval verkar faktiskt vara Sveriges bästa möjlighet att få bort honom.
Vi kan inte ha en så omdömeslös person på denna viktiga post.
15 people gillar det här.

philofobi 1 timme sedan
Jaha! Då kanske man dör i Tuberkulos nu då!
1 person gillar det här.

Essetsonly 1 timme sedan
Tänker på alla Svenska tjejer som konstant blir våldtagna på gatan nu.
8 people gillar det här.

frejja 2 timmar sedan
Nu hamnade det fel, skulle vara till Per Gunnarsson här nedanför. .
1 person gillar det här.

frejja 2 timmar sedan
Du har varit sjuksköterska i 20 år och kallar människor för riskavfall, då valde du nog fel yrke.
Och hur menar du att de ska hanteras?

HuldasKarin 1 timme sedan som svar till frejja
näää det var väl inte gemene man som avsågs utan somalier. Och de ska hanteras aktsamt eftersom de är stora risker med att smitta ner andra. Detta är ingen myt utan ren fakta.
12 people gillar det här.

Tourni 1 timme sedan som svar till frejja
Reagerade på just det här. Låt oss säga att det bästa vore att testa alla asylsökande som vistas i det här landet och hålla smittbärare borta från allmänheten. Hur vill du att detta ska hanteras? Som idag? Att naivt tro att de vill gå på undersökningen?
4 people gillar det här.

frejja 58 minuter sedan som svar till Tourni
Det jag reagerade på var att någon som jobbat inom vården kan uttrycka sig så respektlöst om andra människor.
Det vore väl bra om alla asylsökande fick genomgå en hälsokontroll, inte minst för deras egen skull eftersom de då kan erbjudas behandling för eventuell sjukdom.Jag vet inte om det är kostnaderna som gör att sådant inte sker idag.
Men att hålla smittbärare borta från allmänheten som du skrev, betyder det att de ska sitta i någon slags karantän?

Titta på statistiken här ovan så ser du att TBC minskar bland svenskar och inte ökar. Ökningen i Sverige beror mest på att för...
show more

Prahad 4 minuter sedan som svar till frejja
Frejja, du förstår säkert själv att man inte kan importera smittsamma sjukdomar i strid ström och hoppas att de inte biter sig fast bland befolkningen. Bara naivt och småkorkat. Allt började på 90-talet med huvudlöss, nu tros fenomenet så utbrett att det inte längre väcker några känslor. Sen är förvisso TBC en farlig farsot som ska bekämpas med alla medel, jaja, inklusive karantän, men det finns värre hälsorisker - ta t ex HIV. Andra länder för en strikt politik på detta område, men vad händer i Sverige? All vet svaret, Tyvärr.

gunnarkemppi 7 minuter sedan som svar till frejja
'Men att hålla smittbärare borta från allmänheten som du skrev, betyder det att de ska sitta i någon slags karantän?'

Asylsökande som visar sig bära på TBC vid hälsokontroll ska inte släppas in i landet utan sändas tillbaka till sitt hemland. Mycket beklagligt att det inte görs idag. Det borde ha högsta prioritet med tanke på aggressiviteten hos vissa stammar av bakterier. Vad vi kan göra är att hjälpa dem i deras hemländer. Men de ska absolut inte in i vårat land, som har haft en sådan kamp mot sjukdomen för inte så länge sedan. Min farfar dog i TBC när...
show more

gl40 32 minuter sedan som svar till frejja
Liten risk säger du. Hur vet du det?

Varg i Veum 44 minuter sedan som svar till frejja
Om nu det är så liten risk att bli smittad, varför klassas sjukdomen som allmänfarlig då? Varför ska inte en sjuk somalier sättas i karantän vid en smittsam sjukdom? Man sätter inte folk i karantän för att bevisa den 'strukturella rasismen' eller vad du nu antyder.
3 people gillar det här.

ddayperspective 2 timmar sedan
Idiotpolitiken i Sverige som den förra och nuvarande regeringen har en enorm skuld för har försatt vårt land i en krissituation som vi inte tillåts se allt av genom fagra ord, några hundralappar extra och utfrysningsmekanismer för dem som antyder hur det i verkligheten förhåller sig. Om vi väljare tillåter vansinnet fortsätta vid valet år 2014 blir det ingen trevligt liv som våra barn och barnbarn tvingas leva sina liv i... ALLA som är för Sverige och Demokrati (och något som påminner om välstånd) MÅSTE rösta på Sverigedemokraterna!
5 people gillar det här.

foxel 2 timmar sedan
Faran med tbc spridniing i detta land p g av invandring bleknar om man tar upp ämnet HIV. Smittspridarna är i de flesta fall invandrare och detta är något som inte Socialiststyrelsens ansvariga läkare vågar eller vill beröra. Inga artiklar med en rubrik som; HIV epidemins huvudorsak ,den okontrollerade invandringen, har eller får skrivas. För då anses man vara rasist.I vissa områden i Sverige har smittskyddsläkarna reagerat medan man på centralt håll hållit tyst.Givetvis borde samtliga som invandrar oberoende av orsak(även arbetskraftsinvandrare) tvingas genomgå en sanitetskontroll av schweizisk modell. Dvs lungrtg,HIV test,test ang olika könssjukdomar samt inte minst en inspektion av...
show more
14 people gillar det här.

Tommy 2 timmar sedan
Goddag yxskaft på Göran Hägglunds svar på frågan ställd av Per Ramhorn. De bryr sig alltså inte om allmänfarliga sjukdomar sprids så länge vi bara är snälla och duktiga gentemot hela världen. Det är farliga vägar de styr in oss på dessa medvetslösa herrar.


– skickat med Google Verktygsfält"

lördag 2 juli 2011

Amnesty försvarar kampanj för våldtäktsman - Fria Tider

Amnesty försvarar kampanj för våldtäktsman - Fria Tider: "Amnesty försvarar kampanj för våldtäktsman
Publicerat 1 juli 2011 kl 23:50
Det var rätt att i media kampanja för att den dömde eritreanske våldtäktsmannen Henok Werie Fre skulle få stanna i Sverige trots sin utvisningsdom. Det förklarar Amnestys Lise Bergh i en debattartikel idag.
Gilla på Facebook

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth kritiserade Amnesty hårt på Newsmill i förrgår för att organisationen kampanjat för att Henok Werie Fre, som begick en grov våldtäkt i Boden 2007, skulle få stanna i Sverige – trots att han dömts till utvisning.

Henok Werie Fre fick sedermera stanna och är nu offentligt efterlyst av polisen, misstänkt för att ha våldtagit ytterligare en kvinna, den här gången i Eskilstuna.

Kent Ekeroth vänder sig emot att våldtäktsmannen och förövaren Henok Werie Fre av media och Amnesty i sin riksomfattande kampanj gjordes till offer.

”Vilket ansvar tar de journalister och intresseorganisationer för att en ung svensk kvinna återigen blivit brutalt våldtagen av en och samma man? Var är uppföljningen på de reportage (åtminstone tre till antalet) som Sveriges Radio rapporterade om för två år sedan? Var är uttalandet från Amnestys chefsjurist? Det är totalt tyst från deras sida.”, skriver Kent Ekeroth.

Amnesty bryter nu tystnaden och bemöter Kent Ekeroths kritik genom Lise Bergh, generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International. I en debattartikel, även den på Newsmill, försvarar Lise Bergh Amnestys agerande.

Lise Bergh menar att det är bättre att ha kvar grova utländska brottslingar, som våldtäktsmän, i Sverige om de riskerar hårda straff i hemlandet. I debattartikeln hänvisar Lise Bergh till att Sverige har internationella förpliktelser som måste följas:

”Om Sverige skickar en person till ett land där det finns en verklig risk att han utsätts för tortyr, bryter Sverige mot sina internationella förpliktelser.”, skriver Lise Bergh.
Skribent

Rickard Asplund
08 559 24 558
rickard.asplund@friatider.se
Fler artiklar
Omodererat: Fria Tider ansvarar ej för innehållet nedan
Twingly
Bloggar om denna artikel
Amnesty International farligt för svenska kvinnor13 timmar sedan Gotiska Klubben

Disqus

Logga ut
Skriv en ny kommentar
@setovis

Image
Dela på:
Twitter

Visar 40 kommentarer

Inte-en-till
Inte en spänn till Amnesty...
Gilla
Svara
1 timme sedan
3 Likes
New Sweden
Han kan väl bo med Lise Bergh
Gilla
Svara
1 timme sedan
2 Likes
Nisse77
Ja nu vet vi vems liv som är mer värt. Verkar som den där rasismen som alla talar om faktiskt existerar. Så när börjar revolutionen som återger oss våra rättigheter?
Gilla
Svara
1 timme sedan
3 Likes
Handskakning
Dessa godhetsorganisationer är rena skämt. Lite annat var det förr, då missionsverksamhet åtminstone betydde att ens religion spreds med donationerna, om man var religiös.

Handskakning
Gilla
Svara
2 timmar sedan
2 Likes
celsius50
Vad har våldtäktsgrabben gjort så han riskerar tortyr i hemlandet?
Är han redan kriminell och bara har gjort reviret större eller...?
Gilla
Svara
2 timmar sedan
3 Likes
Vivian Claybron
Amnesti Int., Röda Kors, Rädda Barnen och alla andra ng-organisationer, som representerar HRC i dag, är politiserade och arbetar efter en agenda, som går ut på att skapa kaos och rättslöshet i de länder som har ett kapitalistiskt ekonomi system. Det kommer att skapa så mycket rädsla i befolkningen, att dom vill tigga och be om vilken styreform som helst, bara det blir lag och ordning.
Gilla
Svara
2 timmar sedan
3 Likes
SixDaysSE
Och vilka förpliktelser har man inte brutit mot genom att direkt orsaka ytterligare ett våldtäktsoffer?
Gilla
Svara
5 timmar sedan
4 Likes
bluechat
Amnesty försvara våldtäkter och de som utövar sånt,.så blir ju kontentan av det hela.
en skum organisation med en skum agenda.
inte ett ord om de utsatta från dem :)
Gilla
Svara
5 timmar sedan
4 Likes
Gere
Jag vet att Amnesty på 70- och 80-talet gjorde viss nytta för exv sovjetiska dissidenter....men nu? Aldrig ett korvöre till denna organisation.
Gilla
Svara
7 timmar sedan
4 Likes
Envaenikampen
Vi måste få till stånd ett system att hålla utvisningsdömda avskiljda från det Svenska samhället även om de inte kan avvisas till sitt hemland.
Det kommer med nödvändighet att endera bli ett system av fångläger, vilka kommer att bli gigantiska i slutänden, eller så tvingas vi köpa en koloni i afrika dit vi kan skicka dessa förbrytare. Kina köper idag kolonier i afrika utan protester från Väst eller FN. Det är definitivt prejudikat för oss att göra likaledes. Köpa upp stora markområden och inrätta jordbruk och gruvor där de utvisningsdömda som ej kan skickas till sina hemländer får arbeta för mat, sovplats och säkerhet, en säkerhet som upprätthålls av Svenska exmilitärer i ett statligt drivet säkerhetsbolag och som går ut på att omöjliggöra varje aggression mellan de boende, invandring från omgivande områden och utresa annat än frivilligt anmäld sådan till ursprungslandet.
På så vis tvingar vi ingen att fara hem till ett land de påstår sig ha flytt ifrån. Vi ger dem säkerhet, mat och tak över huvudet och möjligheten att när som helst säga 'jag väljer att frivilligt åka till mitt hemland, kan ni ordna det'.
Gilla
Svara
7 timmar sedan
7 Likes
Morningstar, Fallen from grace
Bra idé men jag föreslår Sibirien istället. Kanske finns det gamla Gulags kvar som vi bara kan hyra och rusta upp? Den stränga kylan kan dessutom verka avskräckande på afrikaner och MENA-folk.
Gilla
Svara
7 timmar sedan
som svar till Envaenikampen
3 Likes
niklasr
Jag hoppas verkligen att ingen här ger mer pengar till Amnesty. En organisation som skyddar brottslingar skall man inte stödja.

Amnestys ursprungliga uppdrag var att skydda politiska samvetsfångar, alltså personer som fängslats för sina politiska åsikters skull, inte för att de faktiskt var kriminella.
Detta kan man förstå och stödja då yttrandefrihet är en viktig del i en demokrati.

Men att ta steget från att skydda och köra kampanjer för samvetsfångar till att aktivt skydda och stödja kriminella som valt att bli kriminella och skada andra människor då har man förlorat kontakten med den ursprungliga idén.
En kriminell person som Fre har valet att begå ett brott eller inte, han valde att begå brottet och har då frånsagt sig allt skydd som Sverige hade att erbjuda honom. Det är en väldig skillnad från t.ex. en demokratiförespråkare i Kina som fängslas för att han bloggat om yttrandefrihet i Kina.

Vad Amnesty måste komma ihåg är att det är medlemmarna och privata personer som stödjer dem inte kommer att göra det om Amnesty insisterar på att skydda kriminella. Jag kommer att berätta denna historien för alla som vill lyssna när diskussionerna kommer in på Amnesty eller våldtäkter så folk förstår att en peng till Amnesty betyder ytterligare en serievåldtäktsman på svenska gator.
Gilla
Svara
8 timmar sedan
9 Likes
Boggerman
Som vanligt propagerar dom för att brottslingar inte ska ha något eget ansvar.
Gilla
Svara
9 timmar sedan
5 Likes
carllundstrm
Riktigt bra artikel om detta av Ingrid Carlqvist här
http://www.newsmill.se/artikel...

samt om det stora antalet falska våldtäktsanklagelser och (förmodligen) ökande antalet oskyldigt dömda här i Sverige.
Se även hennes intressanta blogg, http://inteutanminasoner.wordp...
Gilla
Svara
11 timmar sedan
bowlaren
För våldtäkter 'suckar tungt' vart är världen på väg ?
http://svenssonsfunderingar.wo...
Gilla
Svara
11 timmar sedan
Jeff Jensen
Du menar väll 'vart är Sverige på väg'?
Gilla
Svara
10 timmar sedan
som svar till bowlaren
1 Gilla
Matti Josefsson
En del av de som lämnat eller tvingats lämna sitt land har troligen begått brott mot det land lagar som de lämnat , för att undgå lagföring och straff lämnar de eller tvingas lämna landet. I de fall de begår brott här är det med all säkerhet redan kriminellt belastade i de land de kommer ifrån och kommer att fortsätta sin brottsliga bana här. Vi har inget behov av import av kriminella från andra stater, något som Amnesty tydligen anser.
Gilla
Svara
11 timmar sedan
14 Likes
RolandHolm
Men vänta nu! Majoriteten skall styra och det gör den ju. Svenska kvinnor vill ha det så här; de röstar för massinvandringen. Alla som inte röstar på SD är för dessa våldtäkter.

Gilla
Svara
13 timmar sedan
17 Likes
Varenus Luckmann
Ja, vad är viktigast? Skydd, säkerhet och trygghet för nordiska kvinnor, eller att våltäktsdömda eritreaner ska kunna undslippa hemlandets lagar då det finns möjlighet att de kommer att straffas 'för' grovt?

Amnesty verkar ha svaret och det är inte vad alla normala människor skulle svarat.
Gilla
Svara
14 timmar sedan
17 Likes
Tallfot
Sätt då våldtäktsmän och pedofiler i vanliga fängelser inte i skyddade.
Frågan är varför många av dessa personer flyr från sitt land. Har dom begått grova förbrytelser redan där?
Gilla
Svara
16 timmar sedan
8 Likes
10020316
Man ver ju sällan detta, då det vanligaste (95%) har ju inga papper då de kommer. Vi vet ju inte om detta är hans riktiga namn eller om han ens kommer från Eritrea. Så ser ju verkligheten ut!!
Gilla
Svara
11 timmar sedan
som svar till Tallfot
1 Gilla
StoppaIslamNu
Amnesty har fullständigt spårat ur! To the point of no return. Degenererade islamister har tagit över.
Gilla
Svara
18 timmar sedan
14 Likes
Kam Asshfucpig
Ja visst , varför inte ta in ALLA kulturberikande , nybyggande brottslingar till Sverige ? Vi kan klä alla sk. 'svennehoror utan niqab' , med ishockeyutrustning, låsbar , specialdesignad Svensk supensoar, hjälm , bröstskydd mm , vad är bekymret ? Alla företag som säljer hockeyutrustning , bygger nya fabriker och
det inbringar pengar i den kommunistiska skattkistan , och fler socialbidragtagande nybyggare får vi in :-)) Win Win, blir det.

Som det är idag , så.....
Här får dessa nybyggare , göra det om å om å om å om å om igen....med 4 timmars samhällstjänst , som straff. Vilket är halvtid / dag , om man pratar åldringsvårdare m.fl...Det finns inte pengar till heltid för dessa grupper.
Vilket sänder ett tack till politiker och korrekt / kommunist media.Men vad säger våldtäktsoffer och deras familjer ?
Nu är det inte bara våldtäkter det handlar om , utlänningar lyckas ju med andra mycket grova brott också , med 4 timmars samhällstjänst , som vi vet...ja...vissa hamnar i fängelse t.o.m.
Gilla
Svara
18 timmar sedan
9 Likes
Grem
De flesta finns redan här, antingen som identitetslösa eller som papperslösa! Hur i all världen kan vi veta vilka som egentligen befinner sig här!???
Gilla
Svara
18 timmar sedan
som svar till Kam Asshfucpig
3 Likes
Cavatus, I blog in English for international readers on cavatus's blog, but also in Swedish for my compartriots on aktualia.wordpress.com
Även här får Lise Bergh sina fiskar varma:

http://aktualia.wordpress.com/...
Gilla
Svara
19 timmar sedan
2 Likes
KungFy
Få se nu....
Utländsk man, begår våldtäkt, döms till utvisning. Flera organisationer, inklusive Amnesty, propagerar för att utvisningsbeslutet skall hävas.

Kampanjen är framgångsrik, han får stanna.
Samtidigt vet man att sexualbrottslingar ofta återfaller i brott.

Således föredrar man risken att ytterligare en svensk kvinna får sitt liv förstört, framför att en man som redan förstört en kvinnas liv skall få ett 'inhumant' straff.

Hur många kvinnors förstörda liv krävs för att uppväga ett 'inhumant' straff?
Gilla
Svara
19 timmar sedan
30 Likes
Grem
Ibland önskar man öga för öga! tand för tand!
Gilla
Svara
18 timmar sedan
som svar till KungFy
4 Likes
Torxen
Vem vet...
De kanske hoppas att 'någon annan' helt enkelt ska ha ihjäl honom inom Sverige för då kan han dels inte begå fler våldtäkter och dels så blir han ett offer och man kan döma GM för dådet.

Naturligtvis med flera tal om ökad främlingsfientlighet som var orsaken till dådet men internt så har det löst sig utan att skita ner händerna.
Gilla
Svara
19 timmar sedan
som svar till KungFy
4 Likes
Pollykarpus
Lise
Gilla
Svara
19 timmar sedan
1 Gilla
vanlade
Negroider som våldtar är värda mer än simpla Svenskar, det vet ju alla :/
Gilla
Svara
20 timmar sedan
8 Likes
16830911
Noterar könet.
Gilla
Svara
20 timmar sedan
1 Gilla
BirgerZorro
Är hon helt rubbad, eller? Tror att fan att de ska skickas hem till ett straff! Bättre det än att ha skiten här hos oss! Våra kvinnor ska våga gå ute och buset ska sitta inne!!! enkel logik; men det tycks en del ha sååå svårt för!
Gilla
Svara
20 timmar sedan
5 Likes
Gere
Rubbad och rubbad......vanlig svensk batikhäxa skulle jag tro...
Gilla
Svara
7 timmar sedan
som svar till BirgerZorro
2 Likes
Prahad
Nänä, här ska inga utländska våldtäktsmän lida! Amnesty ska se till att de får inga straff alls och klappas på huvudet och gullas med hur illa de än behandlar oss som inte sitter i Amnesty och rättfärdigar våld på svensk mark och mot svenska tjejer!
Gilla
Svara
20 timmar sedan
6 Likes
Sverkersson
Är inte den tortyr som Svenska kvinnor riskerar lika mycket värt.
Eller vad fan är det frågan om.

Amnestys Lise Bergh skulle anmälas för medhjälp till våldtäkt...
Gilla
Svara
20 timmar sedan
25 Likes
nisse12
Varför avkrävs det aldrig någon form av personligt ansvarstagande från dessa våldsverkande asylanter? Det är precis som att de vore någon form av utrotningsartade djur som t ex varg som skall skyddas till varje pris och som av alla inblandade helt självklart anses oförmögna till eget ansvarstagande för sina handlingar. En dom och obligatorisk utvisning borde gälla, utrotningshotade är de ju knappast.
Gilla
Svara
20 timmar sedan
9 Likes
Red
Släng honom i havet och låt honom simma hem.

(Nej, jag menar inte allvar, men det är en trevlig tanke)
Gilla
Svara
20 timmar sedan
4 Likes
tobiasj
men om det finns en verklig risk att personen gör någon annan illa? det finns risk att denna neger-henok riskerar straff i sitt hemland, men det finns uppenbart också risk att henok våldtar, och kanske t.o.m mördar i sverige.. så då valde alltså de styrande att riskera personer från sitt eget folk, över att riskera en negers välmående, som redan åsamkat lidande inom våra gränser. det verkar ju logiskt
Gilla
Svara
20 timmar sedan
8 Likes
niklasr
Med andra ord, Bergh anser att svenskar är mindre värda och kan därför offras för att skydda en kriminell från att straffas av sina landsmän.
Gilla
Svara
20 timmar sedan
21 Likes
mr Andiess
Jag förstår Lise, och jag håller med henne helt och fullt... Det är NATURLIGTVIS bättre att en associal bomb till omänsklig, läs djurisk, spillra slipper varje form av förtjänad bestraffning, än en totalt och fullständigt oskyldig svensk ung kvinna slipper drabbas av våld, övergrepp, tortyr och ett förmodligen livslångt psykiskt lidande...

Dax att lägga ner Amnesty!!!
Gilla
Svara
21 timmar sedan
18 Likes

M Prenumerera via e-post
S RSS

Trackback-länk
Skulle köpas - oavsett pris. Lockheed Martin F-35 Lightning Joint Strike Fighter.
Norska skattebetalare blåsta på 54 000 000 000 av USA

Så gick det till. Tack vare Wikileaks vet vi hur norska politiker hjälpte USA att lura skjortan av norrmännen.
Ge ett bidrag

Fria Tider får inga skattemedel. Därför är vi helt beroende av stöd från våra läsare. Tack för din hjälp!

donera med bank
Kultur
Amerikanska jagaren USS John McCain på flottbesök i Hanoi 2010.

USA laddar för konflikt med Kina. Men enligt västerländsk media är det istället Vietnam och Filippinerna som muckar gräl.
Nyheter
HÅLLER TYST. Inte med ett ord nämndes David Camerons tal i svensk massmedia.

En av Europas mäktigaste ledare totalsågar 'massinvandringen'. Då lägger svensk media locket på.
Pressbild

Nytt kommenteringssystem på sajten. Ni som brukar kommentera på Politiskt Inkorrekt kommer att känna igen er.
Efterlysningar

Här visas de senaste efterlysningarna av personer i hela landet. Du hittar fler efterlysningar i vår avdelning Blåljus
Henok Weire Fre.

Inlagd 13 jun 2011
Polisen efterlyser man för våldtäkt i Eskilstuna

Läs mer
Foto: Polisen

Inlagd 8 apr 2011
Man jagas för våldtäktsförsök i Liljeholmen

Läs mer
Känner du igen afrikanen på bilden? Han rånade en 11-årig vit flicka i Haninge.

Inlagd 3 feb 2011
Afrikan rånade 11-årig flicka i Haninge

Läs mer


Inlagd 29 jan 2011
Kurdisk våldtäktsman söker asyl under flera namn

Läs mer
Polisen

Inlagd 19 nov 2010
Kastbergamördare flyttade utomlands efter dom

Läs mer
Foto: Polisen

Inlagd 13 nov 2010
Polisen släpper bild på misstänkt pedofil

Läs mer
En man fångades på bild av en övervakningskamera när han tömde ett av rånoffrens bankkonton.

Inlagd 11 nov 2010
Tiotusen för en rånare

Läs mer
Nöje
Senaste nyttMest lästMest kontroversiellt

20:16
Multiresistenta bakterier i massinvandringens spår

17:07
Island: Cigaretter blir receptbelagda

12:56
Expressen: Uppenbart omoraliskt utvisa kriminella invandrare

12:00
Snart marktrupper i Libyen

1 jul
Amnesty försvarar kampanj för våldtäktsman

1 jul
Kraftigt ökad arbetskraftsinvandring

1 jul
Läkare utan gränser: Alla afrikaner måste få komma till Europa

1 jul
SD sänkte regeringen i sjukförsäkringsfrågan

1 jul
Dominique Strauss-Kahn tros vara oskyldig

1 jul
Sannfinländarna största parti

30 jun
Vänsterprofiler: Rimligt skjuta Per Gudmundson

30 jun
Norrbottens s-ledamöter i gåvokupp

Visa fler nyheter
Gilla oss på Facebook
Senaste webbtv
Tack för ert stöd
Erik B · Curator · Marcus Aurelius · Loffe · dacke · Clarkkent · fr.oskar h · Figaro · Fj5glqs3br · Stefan · Jern&betong · Gunnar l · · Ejron · Åke · Pontus å · Jan Georgsson · Grettir · Bo Johannes · Taxiåkaren · Erik Bergstr · Håkan · Tomas Omaely · Vikingen · Slasher · Magnus · jakob d · Tyr · Jörgen · Gåva · Curator · Ensamstående · Fingal O · NudasVerit · HonestJohn · Nisse12 · Ålkraft · FredrikR · Suverän! · Broozooz · Nils A · Jan Lillie · Mats Bern · Bo Str. · Bob · loqu · S.Lind · BLE · Joel · Pettson · Tjalle · Thord B · Robban · Erik Andersson · Mrmadmax · Rutger · Patrik b · Peterb dk · Witold · Casper · Näcken · Oxy · Surfa Anonymt · goderian2 · Sätermannen · Christian · Kalle · Markus · karan49 · teura.org · Julia Caesar · Nicke
TV just nu


– skickat med Google Verktygsfält"

Mehdi Ghezalis lillebror smugglade in vapen och cannabis « Politiskt Inkorrekt

Mehdi Ghezalis lillebror smugglade in vapen och cannabis « Politiskt Inkorrekt: "Mehdi Ghezalis lillebror smugglade in vapen och cannabis

VAPENSMUGGLING Ingen torde vara obekant med Mehdi Ghezali, islamisten som suttit på Cuba och sedermera även gripits i Pakistan men släppts. Hans kompis Munir Awad som var med i Pakistan sitter för närvarande häktad i Danmark misstänkt för försök till terroristbrott mot Jyllandsposten. Hans svärmor är Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd dvs stora moskén i Stockholm.

Åter till Mehdi Ghezali. Han har en lillebror som varit ute på sina äventyr.

Den 11 april i år kom en taxi med tre passagerare över Öresundsbron. Vid en tullkontroll hittade tullen tre automatpistoler, 2 kg cannabis och mindre mängder hasch på två av de gripna. En av dem var Abdelmoumenne Amin Ghezali. Nu har han fått en synnerligen mild dom för innehav en av automatpistolerna samt för haschinnehav. Han slapp dock undan ansvar för det stora partiet. Vapnen var Zastava, kaliber 7,62, med avlägsnade tillverknings-nummer, där samliga vapen hade magasin med nio skarpa skott (totalt 27 kulpatroner) och samtliga vapen provskjutits innan enligt SKL:s analyser.

Örebro tingsrätt dömde

Amin Ghezali, född 1992, för grov smuggling och narkotikasmuggling till skyddstillsyn med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut. Han är svensk medborgare och från Algeriet. Ghezali har tidigare, i mars 2009 dömts till ungdomsvård och ungdomstjänst för bland annat stöld och försök till rån.

Ermin Nezirevic, född 1988 och svensk medbogare från Bosnien-Herzegovia, för olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott, grov smuggling, narkotikasmuggling till fängelse 10 månader. Han försökte ta in två kg hasch och en automatpistol. Ermin Nezirevic var villkorlig frigivning den 16 juni 2010 efter ett fängelsestraff utdömt den 22 januari 2010 på ett år för bland annat grovt vapenbrott och narkotikabrott.

Husein Mustafa Kamil, född 1991 och egyptisk medborgare med ursprung i Pakistan, för grov smuggling till fängelse 1 år. Delaktig i insmugglingsförsöket av 2 kg hasch.
Domstol

Örebro tingsrätt, B 1966-11
PrintFriendlyShare
2011-07-02, 10:30 (uppdaterat 2011-07-02, 18:04) | Kategori(er): Inrikes

Disqus

Gilla
Dislike
and 17 others liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
44 kommentarer 500 gillar received
Dela på
Visar 30 av 174 kommentarer
Sortera efter: Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS


kalle008 25 minuter sedan
120 timmars slöande som straff för vapensmuggling?

Sverige har gripits av vansinne, eller så har vi kriminella politiker med dold agenda.
2 people gillar det här.

tommy holm 51 minuter sedan
Dessa 'straff' är fåniga.. Det är som att skicka ett 'ett varmt välkommande' till världens kriminella nätverk
4 people gillar det här.

jukka lindholm 1 timme sedan
????????
4 people gillar det här.

Akallagirl 2 timmar sedan
Kan någon lite mera juridiskt kunnig människa förklara för mig hur kan 5 månaders fängelse ändras till 120 timmars samhällstjänst. Och var består denna samhällstjänst av?. Och hur kan en sådan dom givas för grov smuggling och narkotikabrott. Hoppas åklagaren gör sitt jobb. Men det är fåfängd önskan.
Det börjar bli riktigt illa nu.
13 people gillar det här.

Kollen 1 timme sedan som svar till Akallagirl
Jag frågar detsamma. Detta med samhällstjänst. Det verkar finnas hur många platser som helst till detta 'straff'!. Hur är tillgången?. Vem gör en uppföljning av att det verkligen fullföljs,och hur det är med närvaron? Vet domstolen innan man dömer hur många platser som för tillfället finns?. Det förefaller helt enkelt gått slentrian i dessa 'straff'!. Förra året förekom ju uppgifter om,att vissa som var intagna på hem helt enkelt släpptes ut?. Som jag ser det,så drabbar det värsta straffet dom som skall sysselsätta dessa kriminella!.
3 people gillar det här.

HOTET från ISLAM (Klicka här) 2 timmar sedan
Amin Ghezali är 20 år om 5 månader, han är dömd tidigare för stöld och försök till rån, och nu detta, och får samhällstjänst? Är detta ett skämt eller? Jag lovar att jag och du hade fått flera år för samma sak.
12 people gillar det här.

EnoughisreallyEnough 2 timmar sedan
Inför nolltolerans nu. Och utvisa på livstid, inte bara gärningsmännen, utan hela släkten, så skall ni se att det börjar hända saker. Eller hur?
9 people gillar det här.

BigRoaster 2 timmar sedan
Allt är bara tillfälligheter.

De råkar vara på 'fel plats' med fel 'saker' hela tiden. Muslimer är ett ärligt kärleksfullt folk.

Svenskar är bara avundsjuka på de har en kultur.
14 people gillar det här.

niklasr 2 timmar sedan som svar till BigRoaster
En ganska bra sammanfattning på hela vänsterns inställningen till MENA-invandringen och islam.
1 person gillar det här.

Kollen 1 timme sedan som svar till niklasr
Hur är dom funtade som tydligen på fullt allvar försvarar detta fiasko?. Jag fattar det inte!.
3 people gillar det här.

Sidious 1 timme sedan som svar till Kollen
Dessa rasister hatar svenskar och allt som det öppna demokratiska Sverige står för. Genom att importera religiösa rasistiska muslimfundamentalister angrips föremålet för deras hat.
1 person gillar det här.

1Bohuslanforever1 3 timmar sedan
Jag antar att dessa kommer att få Konungens förtjänstmedalj för berömliga gärningar?
Rättvisan i detta land är ett hån mot dess invånare...
2 people gillar det här.

kaniken 3 timmar sedan
det är synd att man inte får säga vad man tycker om muslimer ..usch fy o blä
3 people gillar det här.

T-bone 3 timmar sedan
Helt ofattbart! Hur kan de utdöma sådana bagatellartade straff?! _Ingen_ skulle avskräckas från fortsatt smuggling av att få 120 timmars samhällstjänst för att man fört in vapen och narkotika i landet.

Grov smuggling har en straffskala på 6 månader - 6 år. Med andra ord fick Ghezali ett straff som ligger _under_ minimistraff igen, detta borde inte ens vara tillåtet.

En rimlig bedömning borde ju vara att börja i mitten av straffskalan, 3 år, och sedan gå upp eller ner beroende på omständigheterna. Killen är 19 år, så en viss strafflindring är tänkbar, men å andra sidan är han tidigare...
show more
13 people gillar det här.

Kollen 1 timme sedan som svar till T-bone
Vilket hade straffet blivit i t ex USA,England eller....Iran?
2 people gillar det här.

Tigeraldrig 4 timmar sedan
Enoooormt kostsam släkt för det SVENSKA samhället.

Fy fa... för dessa vidriga människor.
25 people gillar det här.

Peer Pedersen (Göing) 5 timmar sedan
Kan det vara resultatet av ingifte där gör att dessa bröder är såpass o-emanciperade att de inte klarar att leva i en sekulär demokrati?
16 people gillar det här.

AliasDL 5 timmar sedan
Synd att man inte kan utvisa 'svenska medborgare'. Brodern och han är å andra sidan ovärdeliga tillgångar för Sverige. Eller?
9 people gillar det här.

Tigeraldrig 4 timmar sedan som svar till AliasDL
De har säkert dubbla identiteter så det borde gå att få ut dom härifrån förhoppningsvis.
7 people gillar det här.

standigtundrande 5 timmar sedan
Vem är förvånad....Visserligen är Helena Benauda inte ansvaring för någon annans handlande men det skulle vara intressant att höra vad hon nu har för förklaringf till den så kärleksfulla och fredliga släkt hon så gärna försvarar. Dessa grupper förnekar sig aldrig....förbjud islam och terrorförklara alla brott som begås med muslimska förtecken.
16 people gillar det här.

gorand 6 timmar sedan
Nu måste väl PK-flummarna förstå varför Damnark vill ha gränskomtroll.
34 people gillar det här.

Gulagarkipelagen 4 timmar sedan som svar till gorand
Nej för de läser aldrig om sånt. Och gör de det, tex här på PI, så åker förnekelsehatten på direkt ...
11 people gillar det här.

klafs 6 timmar sedan
Undrar om rättsväsendet har samma beskyddare som nu slåss om att beskydda restaurangerna. M16 , black cobra , islamisterna osv.
Vågar de inte döma?
17 people gillar det här.

manne1234 6 timmar sedan
Nybyggaren bygger för framtiden.
21 people gillar det här.

General_Pershing 6 timmar sedan som svar till manne1234
Vad bygger de? Vapenförråd?
12 people gillar det här.

manne1234 6 timmar sedan som svar till General_Pershing
Skulle tro det.
6 people gillar det här.

the_carnivore 6 timmar sedan
Precis som visa är inne på så tycker jag det nu är mer aktuellt än någonsin att på alvar börja prata om möjlighet till tillbakadragande av svenskt medborgarskap för grova brott. Med tanke på hur lättvindigt medborgarskap har delats ut senaste årtionden så skulle det vara rimligt med en prövotid på 10 år eller kanske upp till 15 år. Väljer man brottets bana så har man signalerat vilken 'tacksamhet' man visar för det svenska medborgarskapet, då tycker jag det vore högst rimligt med ett tillbakadragande, långt fängelsestraff och därefter livstids utvisning.
36 people gillar det här.

denaknakejsarna 5 timmar sedan som svar till the_carnivore
Håller fullständigt med dig.
4 people gillar det här.

Sten Klare 6 timmar sedan
Slår man på Sydsvenskan och söker Öresundsbron och cannabis år man intet om detta. Orden cannabis och vapen ger en träff från i mars om en som hade några portionsförpackningar hasch på sig och en pistol hemma i bostaden. Sydsvenskan verkar inte ha skrivit om detta alls. Här har vi tre automatpistoler och två kilo cannabis och intet i Sydsvenskan. Tillåt mig spekulera; är sydsvenskan totala idioter och skiter i mej som läsare och prenumerant? Har SÄPO velat att de inte skriver något? Jag är prenumerant för helvete och jag vet att både ni på redaktionen och en stor mängd...
show more
18 people gillar det här.

tigerone11 3 timmar sedan som svar till Sten Klare
Det är mycket som inte står i SDS nuförtiden.
3 people gillar det här.

Reactions

SvenSallstrom 9 timmar sedan
From twitter
RT @PInyheter: Mehdi Ghezalis lillebror smugglade in vapen och cannabis: http://bit.ly/mUpeYH
NewtMiller 10 timmar sedan
From twitter
@SamNord Gränskontroller är ju dumt. Det tillför ändå ingenting. Eller...? http://bit.ly/mUpeYH

Trackback-länk

– skickat med Google Verktygsfält"

Per Gudmundson: Dilsa Demirbag-Stens antydan är en förolämpning - DN.SE

Per Gudmundson: Dilsa Demirbag-Stens antydan är en förolämpning - DN.SE: "Per Gudmundson: Dilsa Demirbag-Stens antydan är en förolämpning

Publicerad 2011-07-01 08:06

Sponsrade länkar
Dejting i Stockholm Dejting med 100 % träffgaranti. Över 500 000 singlar. Testa Gratis! Firstdate.com/Stockholm
Allt för musikutövaren Instrument, noter och tillbehör. Vi utför även reparationer. www.gottfridjohansson.se

(Vad är textannonser?)

Skriv ut TextstorlekDela med andra:

Svar direkt: Det är individer som begår brott, inte kollektiv.

Per Gudmundson skriver: ”Norge har ungefär samma problembild som Sverige. Brottsförebyggande rådets två utredningar (1996:2 samt 2005:17) om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet har gett liknande, för att inte säga värre, resultat.” Därefter går han raskt över till att peka på delar av statistiken i Brås senaste två rapporter och slutligen landa i en varning om politisk turbulens i Sverige om inte våra politiker visar handlingskraft.

Norge är endast en förevändning för att Per Gudmundson ska få prata om politik i Sverige. Jag ifrågasätter inte resultaten i Brås rapporter men däremot Gudmundsons hantering av statistiken. Etnicitet kan förvisso vara en intressant forskningsvariabel (i exempelvis sociologi och antropologi) och det kan även människors hudfärg (inom dermatologin). För att förklara människors brottsbenägenhet ger det dock ingen relevant information. Socioekonomiska variabler är huvudförklaringarna bakom brottslighet, men för dessa visar ledarskribenten inget större intresse.

Gudmundson är givetvis väl medveten om att det moraliskt och logiskt är ett stort steg att gå från beskrivning och analys till normerande politik. Identitetspolitik är en kollektivisering som strider mot de grundläggande liberala principerna om individuella fri- och rättigheter. Det är individer som begår brott, inte kollektiv. Skuld går inte i arv. Detta är grunden för vår lagstiftning.

Om Per Gudmundson hade visat de invandrargrupper han med gäll röst pekar ut i sin text hälften av den finkänslighet han förväntar sig för sin egen person hade vi inte behövt denna replikväxling. Gudmundson brukar påpeka att vi

har ett mesigt debattklimat i Sverige. Men när han får motstånd uppför han sig som prinsessan på ärten.

Dilsa Demirbag-Sten, Debattör och författare
kulturdebatt@dn.seAnnons:

”Om den norska utredningen vet jag inget”, skriver Dilsa Demirbag-Sten i ett angrepp på mig och min artikel från midsommardagen, som baseras just på nyutkommen norsk offentlig statistik, framtagen av Norges justitiedepartement, utlänningsdirektorat och statistiska centralbyrå.

Det är förstås komiskt, men också synd att hon inte har läst rapporten innan hon skriver. Demirbag-Sten väljer i stället att kritisera de två svenska motsvarande utredningarna från Brå. Hon menar att den överrepresentation av invandrare som syns i brottsstati­stiken rör så få fall att resultaten bör ifrågasättas.
Annons:


Det är en rimlig ingångsvinkel, men det problem hon varnar för kan i någon mån mötas av att man mäter igen. Och igen. I norska SSB:s ­mätning framkommer ett likartat mönster vad gäller invandrares överrepresentation som i de två svenska.

Ett närliggande exempel gäller Oslopolisens offentliggörande av ursprungsuppdelad statistik över överfallsvåldtäkter med känd gärningsman. Första året, då det framkom att samtliga hade invandrade gärningsmän, fanns det all anledning att kritisera det snäva urvalet – det rörde sig ju bara om ett par gärningsmän. Men vad ska man tänka när samma resultat uppenbarar sig fem år i rad, som det gjort i Oslo?

Jag anser att det finns skäl för våra politiker att oroa sig både för brotten och för hur väljarna tolkar det mönstret, och tycker att det är sorgligt att annars respektabla debattörer antyder att jag är rasist för att jag förmedlar denna offentliga statistik och denna oro.

Slutligen: Jag brukar inte bemöta uppenbart förolämpande debattinlägg. Men när en stor morgontidnings kultursida både avsiktligt vantolkar mig och snuddar vid grova anklagelser om min person utan att ens ha läst det material jag refererar i min artikel, måste jag ändå ställa frågan om DN Kultur behandlar samtliga debattföremål på samma sätt. Om svaret är ja kan vi nämligen sluta en arbetsbesparande överenskommelse: Ni fortsätter låta bli att läsa det ni skriver om, så låter vi andra bli att läsa er.

Per Gudmundson, Ledarskribent i Svenska Dagbladet

kulturdebatt@dn.se

Läs mer: Dilsa Demirbag-Sten: Grumligt i Svenska Dagbladet om invandra

– skickat med Google Verktygsfält"

Gudmundson, statistiken och bortförklaringarna « Politiskt Inkorrekt

Gudmundson, statistiken och bortförklaringarna « Politiskt Inkorrekt: "Gudmundson, statistiken och bortförklaringarna

OPINION Sedan Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson på midsommarafton publicerade sitt ledarstick om invandrares överrepresentation i kriminalitet och därmed bröt emot svensk medias tystnadsplikt, har ingen möda sparats bland landets multikulturalister och kulturrelativister för att fördöma Gudmundson och försöka förklara bort den besvärande statistik han redovisar.

Tystnadsplikten som Gudmundson brutit mot utgår ifrån den elitistiska diskurs som påbjuder att det är rasistiskt att tala om vissa saker med anknytning till invandring, hur sanna de än må vara. Människor är nämligen inte intelligenta nog att hantera sådana sanningar och tenderar att betrakta dem som ehh… sanningar. Påbudet omfattar heller inte bara journalister. Kommunpolitiker som velat räkna på invandringens kostnader har exempelvis fått erfara detta när de tvingats lägga räknedosan åt sidan efter dekret från central partiort.

Detta är inte första gången som Per Gudmundson hamnat i onåd på grund av att han överträtt de underförstådda gränserna för yttrande- och pressfriheten i Sverige. Omvänt tycks det däremot inte finnas några gränser för det tillåtna när det gäller att angripa Gudmundson. Det är exempelvis helt i sin ordning att som tidningen Galago gjorde för en tid sedan i ett upprop kräva att Gudmundson ska skjutas, det har JK fastslagit i dagarna. Den till samma tidning knutna serietecknaren Pontus Lundkvist skickade efter att Gudmundson anmält saken ut ytterst osmakliga maffiahotelser på Twitter, inte bara mot Gudmundson själv, utan också mot hans fru, föräldrar och minderåriga barn. Det var bara roligt tyckte flera av Gudmundsons politiska fiender och fyllde på med fler twitterövertramp.

För att komma till rätta med personer som Gudmundson som inte förstår att hålla tyst om invandrarkriminaliteten föreslår den liberala debattören Dilsa Demirbag Sten i en debattartikel i Dagens Nyheter att Sverige bör upphöra med att redovisa invandrares brottslighet som överrepresentation i procent och multiplar. I stället bör man redovisa sådan brottsstatistik i absoluta tal menar hon. Den framstår då som mindre problematisk och man undviker för invandrare ofördelaktiga jämförande utfall. Sanningen bör med andra ord döljas om den inte stämmer överens med kulturrelativismens idealiserade verklighetsbild eller om det finns minsta risk att någon kan känna sig kränkt av den eller uppfatta den på ”fel” sätt.

När Gudmundson i sin artikel redovisar statistik och fakta kallar Demirbag Sten detta för ”grumligt”. Frågan är vad man i så fall ska kalla hennes egna förslag till siffertrollkonster med enda syfte att dölja obekväma fakta – lervälling? Naturligtvis är det inte bara liberaler som tävlat i att slå logisk knut på sig själva i försök att vederlägga Gudmundson. På vänsterkanten finns flera hugade kandidater, exempelvis Expo-medarbetaren Alex Bengtsson som inviger sin nya plattform på Nyheter 24 med att vifta bort Gudmundsons statistik som ”intetsägande” med diverse raljanta pajaskonster.

Det går alldeles utmärkt för sådana migrationsvansinnets aningslösa apostlar som Alex Bengtsson att generalisera kring invandrare i positiva ordalag, hur de berikar det svenska samhället, är svaret på den demografiska utmaningen osv. Även som offer för strukturell diskriminering är det påbjudet att utdefiniera invandrargruppen. Det ställs heller inga krav på att styrka sådana påståenden. Det låter ju så fint när man säger dem så de bevisar liksom sig själva. Om man däremot som Gudmundson kopplar invandrare till något negativt, exempelvis samhällskostnader och brottslighet och dessutom kan dokumentera vartenda ord, då är det plötsligt intetsägande och rasistiskt att särskilja invandrare som grupp. Då skall varje siffra nagelfaras och ifrågasättas. Förklara det den som kan.

En annan skygglappsförsedd vänsterdebattör som upprört sig över Per Gudmundsons frispråkiga fräckhet är Aftonbladets ledarskribent Isobel Hadley-Kamptz. Hon gör sitt bästa för att på sedvanligt slentrianmässigt socialistmanér försöka dölja invandrarkriminalitetens etniskt kulturella och religiösa orsaker bakom sociala faktorer och klasskampsretorik. Få förnekar nog att sådana faktorer allmänt spelar in men de räcker inte för att förklara invandrares höga överrepresentation för grova brott och än mindre som orsaker bakom de typer av brott som är exklusiva för invandrare och inte förekommer bland svenskar.

Den största aha-upplevelsen tycks de migrationsproblemförnekare ha fått som ”upptäckt” att Gudmundson i sin artikel i vissa fall valt att redovisa brottsmisstankestatistik i stället för brottsstatistik. I den förstnämnda redovisas alla som har varit i delo med rättvisan medan den sistnämnda endast innefattar personer som blivit lagförda och dömda för ett brott. Den senare siffran är således en delmängd av den första.

Det är en populär uppfattning bland invandrarkriminalitetens bortförklarare att det finns invandrardiskriminerande strukturer lite varstans i det svenska samhället, även inom rättsväsendet. Tanken har vårdslöst framkastats bl.a. i en tendentiös rapport från Brå* men utan att beläggas. Rapporten handlar mer om riskbedömningar än konstaterad diskriminering. Till stor del är det också invandrare i egenskap av målsägande och brottsoffer som avhandlas och i dessa delar är utredningen självfallet irrelevant att åberopa i denna diskussion om invandrare som gärningsmän.

Icke desto mindre omhuldas dessa diskrimineringsspekulationer bland den svenska massinvandringens vänner som vore de absoluta sanningar. I en fanatisk nybyggarvisionärs konspiratoriska sinne är inte endast blåsippor bruna och sverigedemokrater rasister. Fienden finns överallt – arbetsgivare, hyresvärdar, krogägare, butiksinnehavare – alla hyllar de i hemlighet den vita rasens överhöghet. Och naturligtvis förhåller det sig likadant med poliser, åklagare, domare och nämndemän.

För diskrimineringsparadigmets trosvissa lärjungar är det en sakrosankt sanning att man som invandrare omöjligt kan få en rättvis prövning i det svenska rättssystemet. Om en invandrare grips av polisen handlar det enligt denna trosuppfattning främst om myndighetstrakasserier av en person på grund av hudfärg. inte om att vederbörande gjort sig skyldig till något ofog. Att gripa den som vistas illegalt i landet ska enligt samma åskådning alltid ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och när en invandrare döms för ett lagbrott, i synnerhet om påföljden är sträng, då bör man alltid misstänka att domstolen lagt större vikt vid gärningsmannens frenologiska näsvinkel än vid bevisningen i målet.

I denna vandringssägen om det rasismanstrukna svenska rättsväsendet hittar det mångkriminella samhällets vilsegångna apologeter förklaringen till varför invandrare är ännu mer överrepresenterade bland misstänkta brottslingar än bland dömda – rasistiska poliser haffar godtyckligt invandrare för att fördriva tiden som sedan ställs inför skranket av främlingsfientliga åklagare i rutinmässig skuldpresumtion. Ibland förhindras ”justitiemordet” av någon av de få domare som ännu inte sugits upp i rättsapparatens diskrimineringskultur och sammansvärjningar.

Så vill man faktiskt få oss att tro att det går till när en invandrare blir en siffra i den ena statistiken men inte i den andra. Vi som är massinvandringskritiska brukar regelmässigt anklagas för att vara konspiratoriska, sprida myter och lida av fobier. Återigen måste frågan ställas: vad ska man i så fall kalla våra svenskfientliga meningsmotståndare när de på fullt allvar avfärdar svensk brottsmisstankestatisktik med argumentet att rättsväsendet skulle vara genomsyrat av xenofoba ränksmiderier – psykotiska?

Vad diskrimineringsrapporter och kulturberikningsteorins anhängare helt förtiger är den andra sidan av myntet – hur invandrarbrottslingar på olika sätt tvärtom gynnas i rättsprocessen. Brott begångna av invandrare är många gånger svårare att utreda. Språkhinder, skyddande sociala nätverk i de etniska enklaverna där man på grund av att man uppfattar sig leva i exil i fiendeland av princip inte samarbetar med polisen, övergrepp i rättssak i form av hot och misshandel av vittnen samt större möjligheter att hålla sig undan lagens inte alltid så långa arm i utlandet är några av orsakerna.

Invandrarkriminella utan svenskt medborgarskap klarar sig dessutom ofta undan utvisning trots att de dömts till detta. Att någon avfyrat en knallpulverpistol i ett land räcker snart för att Migrationsverket ska avråda från av- och utvisningar dit. Som migrationsminister Tobias Billström nyligen klargjorde i ett meningsutbyte med Sverigedemokraterna i riksdagen möter det dock inga hinder att så snart PUT är ordnat långsemestra i det land man nyss inte kunde avvisas till, samma land som mördare och våldtäktsmän inte kan utvisas till. Med Migrationsverkets försiktighetsprincip är det märkligt att man fortfarande tillåter invandrare att bosätta sig i städer som Södertälje och Malmö. Med nuvarande migrationspolitik är snart dessa städer farligare att vistas i än Bagdad och Islamabad.

Allt detta medför sammantaget att jämförelsevis fler brottsutredningar där gärningsmannen är invandrare måste läggas ned i brist på spaningsresultat, att det är förhållandevis svårare att fälla invandrarkriminella i domstol, att en större andel brott begångna av invandrare preskriberas innan de går till åtal och att domstolsbeslut mot invandrarkriminella ofta inte kan verkställas.

Invandrares högre överrepresentation i statistiken över misstänkta jämfört med den över dömda beror således inte – så som kriminellkramarna i sina fria diskrimineringsfantasier vill göra gällande – på att ett stort antal oskyldiga invandrare grips och kränks i ett rättsväsende präglat av rasistiska strukturer. Den största förklaringen till sifferdiskrepansen är i stället att procentuellt fler skyldiga invandrare slipper undan den påföljd de rätteligen borde fått.

Utan att det ska uppfattas som ett påstående om att varje misstänkt invandrare är en skyldig invandrare kan man ändå se ett tungt vägande skäl till varför Gudmundson valt att redovisa statistik över misstänkta invandrarkriminella i stället för över dömda. Han har helt enkelt använt den statistik som troligtvis bäst återspeglar verkligheten.

Man får inte heller glömma att mörkertalet för invandrares brottslighet med stor sannolikhet är väsentligt högre än det för svenskars. Mycket av invandrarkriminaliteten äger rum i de slutna etniska besittningarna där polisens närvaro är låg, där människor är rädda för att anmäla brott och där kulturella traditioner påbjuder att man inte blandar in polisen. I stället skipar man rättvisa själva, genom vendettor eller mer formellt i sådana företeelser som romska domstolar, shariadomstolar och liknande etnisk-religiösa rättsskipningskonstruktioner.

Det är också dokumenterat att invandrare döms till lindrigare påföljd för vissa brott som barnaga, kvinnomisshandel och annat därför att domstolarna betraktar kulturella skillnader som förmildrande omständigheter. Invandrare kan också i skydd av miljonprogramförorternas parallellsamhällen relativt ostört ägna sig åt ett omfattande strukturellt förtryck mot kvinnor, hedersvåld, tvångsäktenskap, könsstympningar osv. Det här är specifikt kulturrelaterade brott och beteenden som i princip inte förekommer i svenska miljöer, som det svenska rättsväsendets saknar verktyg att hantera och som dessutom förtigs av ängsliga makthavare som inte vill riskera bli associerade med främlingsfientlighet och rasism.

Även hos den yngre, ofta svenskfödda men ändå inte assimilerade generationen, förekommer i dessa segregerade miljöer och i ymnig mångfald kulturunika former av brottslighet såsom skolmobbning med bötning, hot och våld mot lärare och systematiska sexistiska trakasserier mot flickor med hortillmälen. Ytterst få av dessa unga gärningsmän lagförs och för många av dem utgör detta grundutbildning och praktik inför vuxenlivets yrkeskriminalitet.

När en oproportionerligt stor andel av rättsväsendets resurser måste allokeras till invandrarminoritetens kriminalitet stjäl det resurser från att utreda och hindra övrig brottslighet och skapar överbelastningar i systemet. Det leder i sin tur till allvarliga konsekvenser för den allmänna rättssäkerheten för svenskar. Det är synnerligen allvarligt eftersom en av statens absolut viktigaste uppgifter är att skydda de egna medborgarna.

Det politiska etablissemanget och de rättsvårdande myndigheterna har i realiteten accepterat och kapitulerat inför den höga och ökande invandrarkriminaliteten. Man gör mer för att försöka dölja och bagatellisera problemen än man gör för att komma till rätta med dem. Stockholms länspolismästare Carin Götblad konstaterade nyligen i en debattartikel i DN och intervju i SVT ABC att den organiserade invandrarkriminaliteten i städer som Södertälje nu har ätit sig in i själva samhällskroppen och därmed är närmast omöjlig att bli av med. Klockan är med andra ord nu fem i tolv.

När enskilda socialistiska och liberala samhällsdebattörer negligerar medborgarnas oro över den galopperande invandrarkriminaliteten och ifrågasätter den uppmaning som Per Gudmundson i sitt ledarupprop riktar till Sveriges politiska partier, då gör man inte bara våld på de ideologier man säger sig företräda, det är också närmast att betrakta som intellektuellt landsförräderi. När politikerna i riksdag och regering gör samma sak, då gör de sig skyldiga till en av de grövsta underlåtenhetsförsyndelser som en stat kan begå mot medborgarna.

Mats Dagerlind – Demofon
Länkar

Per Gudmundsons ledarkrönika i SvD: Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier
Dilsa Demirbag Stens debattartikel: Grumligt i Svenska Dagbladet om invandrare och brottslighet
Per Gudmundsons replik till Dilsa Demirbag Sten: Dilsa Demirbag-Stens antydan är en förolämpning
Alex Bengtssons krönika: Brottslighet bland pursvenskar borde oroa alla partier
Isobel Hadley-Kamptz ledarstick: Den högljutt fobiska högern
Upprop i Galago med krav på att Per Gudmundson ska skjutas
Seriemagasin uppmanar att SvD:s ledarskribent skjuts
Skärmdump av Pontus Lundkvists maffialiknande hotelser mot Per Gudmundsons familj
Stockholms länspolismästare Carin Götblad intervjuas i SVT ABC om den organiserade brottsligheten i Södertälje
Carin Götblads debattartikel: Så ska vi stoppa den grova brottsligheten i Södertälje

* Den som till äventyrs önskar fördjupa sig ytterligare i ämnet kan läsa min utförliga kritik från 2008 av Brås rapport om diskriminering i rättsprocessen här: http://demofon.se/?p=2709
PrintFriendlyShare
2011-07-02, 16:36 (uppdaterat 2011-07-02, 18:03) | Kategori(er): Krönika

Disqus

Gilla
Dislike
and 40 others liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
44 kommentarer 500 gillar received
Dela på
Visar 30 av 73 kommentarer
Sortera efter: Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS


Shakanda 5 minuter sedan
Bra någon törs lägga fram fakta, för fn är det för många rö-- sl-- journalister och tydligen kan de varken läsa, förstå, skriva om sanningen. Dessvärre kommer fakta fram, pinsamt för alla vänsterflummare och div rövare, antisar
som dels sviker folket och landet och sig själva, genom att låtsas att allt är bra i landet, inkommande berikar folket och landet? japp det har ju vi sett kriminellt grovt våld, pengakriminellt, skylla på svenskarna som är motpolen. Jag tycker det är pinsamt för folket och landet och ryggradslöst av ansvariga politiker, mediarepr
med sådana inkomp ansvariga beslutsfattare och journalister, inte undra...
show more

Denoroligedemokraten 6 minuter sedan
Här är två av mina Dagerlind-favisar:

http://www.newsmill.se/artikel...

http://www.newsmill.se/artikel...

SkorpioSSS 10 minuter sedan
Jag ska sprida detta så gott jag kan. Bra gjort, Mats!

kalle008 11 minuter sedan
Jag noterar särskilt följande:

När Gudmundson talar om såväl brottsmisstankar som brott gör han precis som BRÅ. BRÅ bygger nämligen sin statistik på antalet REGISTRERADE för brott. Anledningen till att BRÅ gjorde så på den tid när man forskade i stället för att skriva beställningsjobb redovisar man på sid 20 - 21 i BRÅ 1996:2.

Dilsa Demirbag -Sten är förstås ute och cyklar. Det hon föreslår, dvs en slags icke färdigräknad statistik, påminner starkt om vad beställnings-BRÅ sysslade med i sin BRÅ2005:17, där man smetar ut brotten över alla etniska grupper, så att det inte ska synas alltför väl hur...
show more
1 person gillar det här.

nuvetvi 12 minuter sedan
Press och politiker och folk behöver inte vara så oroade över minoritetens väl och ve. År 2010 var det 1.619.314.000 muslimer i världen. 2030 blir det 2.190.154.000. Muslimerna har ökat med 35% 2010-2030 till 2,2 miljarder. 26% av jordens befolkning. 3% fler än idag. I majoritet i 49 länder och mer än 74% i dem.

I Asia Pacific 1.005.507.000, 2010 1.295.000 2030. I MellanÖstern och NordAfrika 321.869.000 år 2010. I SubSahara 242.544.000 år 2010 och 385.939.000 år 2030. Americas 5.256.000 2010 och 10.927.000 år 2030.
I Europa ökar muslimerna från 44.138.000 år 2010 till 58.200.000 år 2030. Bara 2,7% av världens muslimska
befolkning globalt. Stackars...
show more

denaknakejsarna 20 minuter sedan
Kan inte Aftonbladet publicera den här? Snälla Jan?
1 person gillar det här.

Skogsmannen 23 minuter sedan
Det där behövde vi i all förtvivlan,nu känns det lite bättre.
Personligen lyfter jag på hatten.
2 people gillar det här.

krampaktig 23 minuter sedan
Väldigt väldigt bra.
Se till att sprida din text så mycket som bara möjligt.
2 people gillar det här.

Patrik 25 minuter sedan
Värva Mats Dagerlind på stubben PI.
4 people gillar det här.

prillan 26 minuter sedan
Mats Dagerlind! I ett svept har du dragit ner brallorna på hela svenska journalistskocken! MAGNIFIK!
6 people gillar det här.

varom 28 minuter sedan
Dessa hycklare har inte förståt det basala. Det hjälper inte att skjuta budbäraren!
3 people gillar det här.

Patrik 28 minuter sedan
Den här texten skrivet av Mats Dagerlind är en brandskrift som borde tryckas i tiotusentals ex för att släppas ner i brevlådor landet runt.
5 people gillar det här.

Lars_Torstensson 31 minuter sedan
Mycket lång och trovärdig artikel. Kunde inte sluta läsa...Tack!
3 people gillar det här.

argdansk 36 minuter sedan
Och sen tar vi alla de som kritiserar Gudmunson - går igenom deras 'gemensamma' agenda och lägger ut så mycket information om deras förehavanden som möjligt

De som direkt hotar honom skall självklart åtalas......

Bra gjort av både honom och Mats som skrivit inlägget - keep on !!
5 people gillar det här.

jukka lindholm 37 minuter sedan
Jag undrar om inte vissa skribenter själva simmar i så grumligt vatten att de totalt tappat orienteringen, som tur är så finns det vissa reservoarer kvar med klart och friskt vatten, och som vid förtäring fortfarande friskar upp med sin klarhet.
2 people gillar det här.

mittmotto 44 minuter sedan
Mycket bra skrivet, finns det inget sätt att få ut detta till vanliga Svensson och Jönsson? fler borde läsa detta
7 people gillar det här.

basisten 46 minuter sedan
Lysande !
4 people gillar det här.

argatanten 47 minuter sedan
Wow! Fantastiskt bra skrivet Mats! Du sammanfattar verkligen den korrekta åsiktsmaffians totala sammanbrott! Tack.

5 people gillar det här.

M Capensis 48 minuter sedan
Damned if you do, and damned if you don´t...

Om man redovisar statistik över anmälda förövare, säger kulturmarxisterna att de är ju inte dömda, si och så många avskrivs, anmälningar speglar fördomar och håller inte i en rättegång....

Redovisar man statistik över dömda förövare, säger samma kulturmarxister att; ju längre in i rättsprocessen desto sämre underlag, en massa mörkerfall där svensson varit förövaren har lagts ner, invandrare har större sannolikhet att bli dömda än pursvenskar, de som döms är en bråkdel av alla fall, bilden ser annorlunda ut om man tittar på anmälningar...

Vi måste lära oss, att motståndaren är...
show more
5 people gillar det här.

south1 52 minuter sedan
Fy f...n vad bra skrivet.
4 people gillar det här.

mw9 1 timme sedan
En lysande analys av svenska falsksamhället som av någon anledning vill dra ner vårt vackra land till stenkastarnas nivå i Ramallah.
Alla dessa PK Individer är våldsamt skyldiga till övergrepp på det svenska folket och det svenska kulturarvet - och nu kommer det allra värsta - till svårt övergrepp på alla svenska barn som nu får växa upp i ett kriminellt och farligt samhälle.
Alla med ett svenskt hjärta röstar SD i kommande val - kanske får vi nyval om vi har riktig tur.
11 people gillar det här.

k_persson 1 timme sedan
Fantastiskt skrivet!! Hatten av och applåder.
15 people gillar det här.

bryggar´n anders 1 timme sedan
jag skulle vilja ge Mats Dagerlinden dagens ros för att han orkat skriva så lång och trevlig artikel tack tack
16 people gillar det här.

Skurt 1 timme sedan
Hatten av, mycket bra skrivet och helt huvudet på spiken.
11 people gillar det här.

Zzzzverige2 1 timme sedan
Bästa jag läst signerat Mats Dagerlind. Är den publicerad på Newsmill?
14 people gillar det här.

south1 1 timme sedan
...kan uppfattas som, eeeh...sanningar

hahaha....
7 people gillar det här.

Humanist_PI 1 timme sedan
Ännu en lysande text av Dagerlind! Varför länkar inte PI till 'Demofon' i sin blogroll?
9 people gillar det här.

tokigare 1 timme sedan
Det finns ett parti som tar denna fråga på största allvar.
Se till att göra din röst hörd i nästa val.
Jag gillar lika.
19 people gillar det här.

LERHAMN 1 timme sedan
Mats Dagerlind: tack för denna lysande artikel.!! Dilsa D-S har fått fnatt efter att ha tagits omhand av PK-eliten i media, DN fortsätter med sitt ljumma kramande alltmedan vi andra får betala priset för dumheterna.
13 people gillar det här.

fdSJ_77 1 timme sedan
Alla som läser rättvinklad svensk media vet att Per Gudmundsson har fel. Man vet även att invandrare utsätts för systematisk strukturell rasism och av den anledningen kan det se ut att de är överrepresenterade i kriminella sammanhang. Bara för att invandrare döms för flera brott behöver det inte att de är kriminella utan det kan beror på att det utsätts för rasism.


– skickat med Google Verktygsfält"

Många bilar brann i Fittja - Fria Tider

Många bilar brann i Fittja - Fria Tider: "Upploppssommaren 2011
Foto: Läsarbild

Foto: Läsarbild
Många bilar brann i Fittja
Publicerat 27 juni 2011 kl 23:10

Förorten. Ett tiotal bilar brann under natten mot måndag i mångkulturella Fittja söder om Stockholm.
Gilla på Facebook

Bränderna tros ha startats av ett ungdomsgäng som kastade in så kallade molotovcocktails genom bilarnas fönster.

Ett tiotal dova explosioner kunde höras i samband med bilbränderna.

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild
Omodererat: Fria Tider ansvarar ej för innehållet nedan
Twingly
Bloggar om denna artikel

Länka hit och pinga din blogg hos Twingly! Då får du en länk tillbaka från oss!

Disqus

Logga ut
Skriv en ny kommentar
@setovis

Image
Dela på:
Twitter

Visar 51 kommentarer

Kam Asshfucpig
Återigen dessa kulturberikande , nybyggande barnen....suck..
Har deras tygbeklädda mamma , helt enkelt fått trynet sönderslaget av pappan ...för att tånaglarna syntes ???

Eller , har helt enkelt Niqabèn på mamman till barnen , täckt för ögon och öron , i 12 år ??
Å pappan vill ha det så, hon ser inget , och hör inget , men resten av tyget , går att dra undan på underkroppen ....., för en skön natt på bönemattan , vänd mot en parabolantenn , direktkopplad till den lilla pajasen i Iran , Mahmoud Ahmadinejad , eller Nordkoreas Kim Jung ill , hur sjuk är man då ? ill , jaja.....

Ett guldläge för islamistisk pappa, å sönerna tränar ute , för ett framtida terrordåd ?

Eller har jag kanske fel......jag är ju rasist , och har ingen rätt att säga vad jag tycker , och ska då mobbas , av politiker och media......ja jag vet, detta är DDR...suck
Gilla
Svara
4 timmar sedan
Gohomeblatte
Vad gör våra stolpskott till politiker? Ingenting.
De stoppar huvudet i sanden och låtsas som ingenting.Det är synd om invandrarna sa 'inte Strindberg' salig vare han, men våra totalt hjärndöda politiker oavsett färg tycker tydligen det.
Våldta, mörda, ljuga och gapa. Ingen utbildning, förökar sig gör de som kaniner, och vi skattebetalare ska stå för allt .Vi ska försörja dessa jävla missanpassade idioter och de ska bara leva på bidrag med sina 15 ungar per familj. Barnfattigdom. Blah. Fy faen vad ruttet detta land ä.r Gör ett reportage om detta Janne Josefsson, men det vågar du väl inte. Detta vill troligtvis SVENSKA folket veta mer om.
Gilla
Svara
1 dag sedan
Matti Josefsson
Det är så vissa politiker, regeringen och pkmedia vill ha det , med den makt och möjlighet att påverka som de äger , hade de kunnat stoppa en sådan utveckling ganska snabbt och effektivt om de önskat,men prestigen och iden om det mångkulturella samhället går för Sveriges och Svenskarnas och de invandrare som är välanpassades väl.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
1 Gilla
Mauritz Nordlund
Geniala lakrits troll som bränner upp sina egna bilar.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
bloggo
Det bor svenskar i de här områdena också, även om de ofta är i minoritet, och de som tänder eld på bilarna är omsorgsfulla i valet av vilka bilar som ska antändas. Det är inte direkt de som bor i radhusen som går ut på parkeringen och eldar upp sina egna bilar mitt i natten...
Gilla
Svara
1 dag sedan
som svar till Mauritz Nordlund
Vikingen_SE
Den här gången var det nog inte deras egna bilar.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
som svar till Mauritz Nordlund
1 Gilla
invandrare1957
Finns en annan aspekt på det hela i Sverige ska vi vara så miljövänliga vi ska åka bensinsnåla bilar helst elbilar. Hur många mils bilkörning motsvarar en bilbrand i utsläpp. Men det är som våldtäkter då vågar inte feministerna ut. Samma här miljörörelsen tystnar för att inte störa invandringsfrågan den som inte får diskuteras i Sverige.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
2 Likes
Vikingen_SE
I Botkyrka har de långt till närmaste bilskrot, så här eldar de upp bilarna istället.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
Norrland1975
Hade dom inte löst allt sånt där redan med mera dialog?
Gilla
Svara
2 dagar sedan
1 Gilla
Birger Jarl
Usch.... Man får tacka fria tider för att de tar fram nyheter som annars inte skulle lyftas fram.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
1 Gilla
Morningstar, Fallen from grace
Nu när vi haft decennier av huvudlös massinvandring så är det dags att balansera upp detta med en aldrig tidigare sedd massutvandring. Antingen flyttar vi eller så gör nybyggarna det. Valet är ert gott folk.
Gilla
Svara
3 dagar sedan
6 Likes
bloggo
Jag tror inte riktigt tanken är att vi ska utvandra eller flytta på oss. Eftersom Maud Olofsson i egenskap av näringsminister kallar invandrare för nybyggare och därmed drar paralleller till kolonisationen av framförallt Nordamerika, så är nog tanken att vi svenskar ska gå samma öde till mötes som den nordamerikanska ursprungsbefolkningen.

Dvs reservat, slaveri, sjukdomar, utrotningskrig och så småningom har en ny arabisk-afrikansk folkgrupp etablerat sig som de nya svenskarna.
Gilla
Svara
3 dagar sedan
som svar till Morningstar
5 Likes
Observanten
Media som SR och STV verkar ha infört en ny policy , nu försöker man tiga ihjäl problemet! Kanske media borde gå på kurs och lära sig vad ketchupeffekten innebär!
Gilla
Svara
3 dagar sedan
6 Likes
DenRiktigaAteisten
Mona: Kul med lite nya och spännande traditioner så här snart efter vårt larviga och töntiga midsommarfirande!
Fredrik: Ja, spännande!
Gilla
Svara
3 dagar sedan
17 Likes
nilsanders
dessa bränder är något som nu är vanliga i Svenska förorter.....Svenska främlingsvänliga Politiker och Journalister tycker att dessa bränder liksom hör till i samhället...nån form av berikning för oss Svear&Götar...Därför är det inget som man kan få läsa om i Statens presstödspress....
Gilla
Svara
3 dagar sedan
16 Likes
tigerone11
Inte en rad i tidningen, det här är väl något som ingår numera i det dagliga kulturella utbudet så media bryr sig inte om att skriva om det, kanske dags att börja leta efter det på kultursidorna som konstprojekt.
Vems bilar är det egentligen som brinner och bryr de sig inte?
Har motorn skurit?
Gilla
Svara
3 dagar sedan
15 Likes
bowlaren
Spännande säger Reinfeldt.
http://svenssonsfunderingar.wo...
Gilla
Svara
3 dagar sedan
8 Likes
Bollfrans
Så spännande! Sånt här skulle ju vi tråkiga, kulturlösa svenskar aldrig få för oss att göra. Prisad vare mångkulturen!
Gilla
Svara
3 dagar sedan
14 Likes
mysmackan
Vad nu blattarna vill uppnå med det hela har jag svårt att förstå. Jag antar att de bara följer sina djuriska instinkter. Hade varit trevligt om de tog sin 'berikande verksamhet' till Bromma och Södermalm och andra svenska reservat där kulturvänstern bosatt sig.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
26 Likes
Handskakning
Då är det inte längre bara ett möte mellan tändare och bilar,

Handskakning
Gilla
Svara
3 dagar sedan
som svar till mysmackan
1 Gilla
Roland X
Denna typ av eldar var helt okända i Sverige innan den arabiska kulturberikningen. När jag växte upp så hade vi stackars kulturfattiga människor bara Valborgsmässoelden.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
29 Likes
Handskakning
Nu har vi fått brandberikning. Alltid något.

Handskakning
Gilla
Svara
3 dagar sedan
som svar till Roland X
3 Likes
Tomas O'Maely, Grinig gammal man
Det är tydligt att någon styr nyhetsflödet i Sverige eftersom ingen enda tidning skriver en enda rad om ett så pass stort sabotage mot samhället. Jag är också säker på att tidningarnas motivering till detta vid en förfrågan skulle bli att de inte vill uppmuntra ungdomarna genom att skriva om det.
Vem betalar skiten? Jo alla som har någon form av försäkring.
Sverige är förmodligen världsmästare även i bilbränder.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
19 Likes
Handskakning
Ja, mediaflödet är styrt. Kom ihåg att massmedia i princip är helt centraliserat till ett fåtal ägare. Dessa råkar vara någonting annat än etniskt svenska.

Handskakning
Gilla
Svara
3 dagar sedan
som svar till Tomas O'Maely
7 Likes
krampaktig
Förr brann det enbart på Valborg, så visst berikar de Sverige.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
22 Likes
Ziggy24
Varmt & härligt. Som Hans Excellens Herr Statsminister Reinfeldt säger, 'bara Svenskarnas kultur är barbariskt'
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till krampaktig
19 Likes
Handskakning
Bra fotogalleri. Bilägarna kan känna sig träffade som offer i ett ensidigt, småsint, lågintensivt etniskt krig mot den svenska befolkningen.

Min mor fick en bil uppbränd förut, i ett mångkulturellt område där ett bestialiskt mord på en svenska inträffade medan hon bodde där. Inte undra på att hon sökte sig därifrån.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
22 Likes
Sverige Fritt
Berikande.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
8 Likes
Handskakning
Pensionsräddande.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till Sverige Fritt
11 Likes
BoSvensk
'Ungdomsgäng' lol. Vi Goter och Svear vet förstås att det egentligen är blattegäng. Blatte = blattodea

Sätt dem på boskapsvagnar och skicka hem dem till MENA med lite fickpengar så att de kan klara sig ett tag, så att våra kvinnor kan få ha lite renare samvete, som de är förhäxade av.

anser Bo.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
20 Likes
Handskakning
Gärna ekonomiska satsningar i samband med massåtervandring. Det är det värt för att bli av med eländet i någorlunda värdig stil, och
kommer att ha tjänats in på lite längre sikt.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till BoSvensk
13 Likes
MetalHeadViking
Another brick on the wall.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
10 Likes
Torxen
'Svenskarna skall anpassa sig efter det mångkulturella', heter det hos PK-maffian.

Det kan bli en hel del innebrända och annat som inträffar då. Är det inte bättre för alla om man istället styr upp det hela med kraft och ser till att de som gillar att bränna och utövar annan grövre brottslighet upphör med detta på det ena eller andra sättet? På så sätt slipper landet bli skövlat och det som kan hålla sig från sådant får ett bättre liv.

De som gillar sådant gillar ju i alla fall inte att ha det lugnt och skönt och då kan man lika gärna förpassa dem någon annanstans där sådant leverne uppskattas mer.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
12 Likes
bjornstockholm
Japp allt är som det ska i Fittja. Hoppas bara inte några sverigedemokrater twittrar om det här för då blir det avbön i Svt Agenda samt 2 veckor långt mediadrev i vanlig ordning för Sd sprider 'hat'
Gilla
Svara
4 dagar sedan
18 Likes
Handskakning
Det hela handlar om kontroll. Att mörka det som händer i Fittja är ungefär lika viktigt som att blåsa upp och vulgärvinkla några harmlösa systemkritikers uttalanden, hur värdeliberala dessa än är.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till bjornstockholm
11 Likes
Not2LateIHope
Jaha! Ännu en dag i det 'nya Sverige' o gud va vi trivs!
Gilla
Svara
4 dagar sedan
23 Likes
Handskakning
Vantrivs.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till Not2LateIHope
4 Likes
per22
Jag tittade som jämförelse på Aftonbladets hemsida.
Inte en rad skriven om de omfattande bilbränderna.
Vore det inte lika bra att lägga ner den tidningen?
Trovärdigheten är förbrukad för länge sedan.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
39 Likes
Grem
Hörde att Jan Helin funderade på att tacka ja till nytt jobb som krockdocka på volvo.
Gilla
Svara
2 dagar sedan
som svar till per22
3 Likes
Handskakning
Givetvis är det meningen att den häpnadsväckande vandaliseringen (helt okänd för några decennier sedan i Sverige) skall förstås vara en bagatell i jämförelse med den ondska som ryms i Sverigedemokrater och allehanda regimkritiker. Någon politiker eller journalist kanske uttalar sig om saken, och blir brännmärkt under ett högljutt mediaupplopp bortom alla proportioner.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till per22
12 Likes
per22
Jan Helin resonerar kanske likadant som vid alla våldtäkter begångna av män från arabkulturer.
'De är så vanligt förekommande så det är ingen nyhet att skriva om'
Gilla
Svara
3 dagar sedan
som svar till Handskakning
6 Likes
16830911
Kastar mig över DN och SvD för att få mer information.
Förvånande nog hittar jag inte en bokstav om detta.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
31 Likes
Handskakning
Vad trodde du? De har viktigare saker att rapportera om, i regel långt borta från verkligheten. Kanske kommer det en artikel imorgon, kanske inte. Viktigare är förstås främlingsfientligheten och dokusåpor (även om kvällspressen givetvis är värst).

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till 16830911
8 Likes
tobiasj
svenskarna sitter vid fikabordet och beklagar sig över bilbränderna, men de har inte förmågan att se sådana händelser ur ett större perspektiv.. dom tror det är enskilda händelser som inte har en koppling till ett större problem
Gilla
Svara
4 dagar sedan
30 Likes
Handskakning
Nja, vi börjar väl snarare så sakta vakna upp och se helhetsperspektivet. Verkligheten kan inte hållas utsorterad hur länge som helst.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till tobiasj
7 Likes
Gohomeblatte
Sverige idag. Njut av mångkulturen. DEN VÄRMER.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
27 Likes
Handskakning
Om trettio-fyrtio år lär hela landet stå i brand, om vi inte kan genomföra en förhoppningsvis fredlig folkrevolt och återta kontrollen över vårt öde igen. Då får ni slå tillbaka.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till Gohomeblatte
11 Likes
bluechat
---det är sådana som SINGAPORE inte tar in 'suck'
Gilla
Svara
4 dagar sedan
10 Likes
16830911
Singapore hade faktiskt riots 1964:
http://en.wikipedia.org/wiki/1...
Hör och häpna: muslimer var inblandade. Väldigt ovanligt.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till bluechat
7 Likes
Handskakning
Singapore är ett typexempel på ett ekonomiskt framgångsrikt mångkulturellt land (nej, muslimerna har inte varit de flitigaste) - stadsstaten är hårdstyrd, och egentlig demokrati är bara att glömma. Etnicitet är förstås alltför viktigt för att överkommas i politiken.

Handskakning
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till 16830911
4 Likes
Torxen
Det var 1964.. Jag antar att de styrde upp det hela med bestämd kraft. Det är uppenbarligen hårda tag som behövs, kanske tom dags att införa undantagstillstånd.
Gilla
Svara
4 dagar sedan
som svar till 16830911
8 Likes


– skickat med Google Verktygsfält"

fredag 1 juli 2011

”Självmål av LSU” « Politiskt Inkorrekt

”Självmål av LSU” « Politiskt Inkorrekt: "”Självmål av LSU”

LSU-GATE Debatten har gått hög sedan Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) gjorde klart att Sverigedemokratisk ungdom (SDU) inte var välkomna i organisationen, trots att man samtidigt välkomnar antidemokratiska grupperingar som bland annat Sveriges unga muslimer m.fl. I onsdags fick LSU:s ordförande, Seher Yilmaz, svar på tal av Gustav Kasselstrand från SDU och i dag skriver Markus Jonsson på Corren om vad han kallar ”ett självmål av LSU”.

Jonsson inleder med att konstatera att enligt Yilmaz har LSU:s styrelse enhälligt avslagit SDU:s ansökan då dom inte ”deltar i kampen mot”begränsande normer och strukturer”. Vidare menar hon att LSU utgörs av ungdomsorganisationer från höger till vänster, vilket har föga med verkligheten att göra; av LSU:s knappt 80 medlemsförbund utgörs en tredjedel av förbund som är vänster eller representerar olika etniska och religiösa särintressen – ”identitetspolitik deluxe alltså”, enligt Jonsson.

I styrelsen ser det ännu värre ut. Ena hälften representerar vänsterorganisationer, den andra halvan politiska organisationer som inte går att placera på höger-vänsterskalan. De opolitiska medlemmarna, som Sveriges 4H eller Unga Allergiker, utgör den absoluta majoriteten av LSU:s medlemsorganisationer men syns inte till i styrelsen.

Bland de borgerliga ungdomsförbunden är bara CUF medlemmar, men inte deras studentorganisation. LUF, MUF och KDU saknas, precis som deras studentförbund. LSU samlar alltså inte ungdomar från höger till vänster. Inte en enda högerorganisation är medlem!

Några som däremot är medlemmar är Sveriges Unga Muslimer. På sin konferens i våras lät SUM en ökänd imam som glorifierar självmordsbombare tala. Tidigare har man bjudit in antisemiter och homofober till sina arrangemang. Om detta är förenligt med kampen mot ”begränsande normer och strukturer” undvek Yilmaz såklart att beröra.

Chansen att SDU skulle vilja vara medlemmar i LSU får anses vara liten. Det verkar helt enkelt som att SDU gillrat en fälla som LSU villigt hoppat ner i. På köpet har man avslöjat sin intolerans, sin vänsteragenda och sin svaga förankring hos Sveriges politiska ungdomsförbund.

Corren
PrintFriendlyShare
2011-07-01, 16:32 (uppdaterat 2011-07-01, 16:32) | Kategori(er): Inrikes, Politik

Disqus

Gilla
Dislike
and 25 others liked this.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
42 kommentarer 466 gillar received
Dela på
Visar 30 av 59 kommentarer
Sortera efter: Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS


dahlem 48 minuter sedan
Ja visst är det ett politiskt självmål, men jag glädjer mig ändå!

För Seher Yilmaz klantar till det på härligast möjliga vis! Först plitar hon ner alla sina och LSU:s supervridna
teorier på papper. Sen hämtar hon ett foto av sig själv, traskar iväg till Svenska Dagbladet, och överlämnar
sin lilla skrivelse till en överförtjust redaktör, som utan krusiduller publicerar hela eländet.

Sen är det rena natten för Yilmaz och LSU, som inte ens förstår vad de har gjort för fel. Som inte förstår var-
för snubbarna på SvD, småleende går omkring och ruskar på huvudet. Som inte förstår, att...
show more
3 people gillar det här.

Christofer Skoogh 11 minuter sedan som svar till dahlem
Fantastiskt rolig kommentar! Den tackar vi för! :)

Tintin_i_Kongo 1 timme sedan
Snyggt sammanfattat av Corren! o överraskande klarspråk på min ära!
5 people gillar det här.

argatanten 1 timme sedan
Starkt jobbat SDU! Som grädde på moset så publicerar Corren även en ledare där man ifrågasätter DO och diskrimineringslagen. Hänger nästan inte med i alla ifrågasättande artiklar och reportage längre. Är det muren som börjar krackelera?

http://www.corren.se/asikter/l...
6 people gillar det här.

Anna Svensson 2 timmar sedan
Vem tror denna dam att hon är att hon kan bestämma över vem som får vara med i LSU, är denna förening hennes personliga egendom? Efter att ha sett vem som är med tror jag inte heller att SDU vill vara med överhuvudtaget, men jag anser fortfaande att LSU inte skall bekostas eller ens stödjas med några offentliga medel
6 people gillar det här.

niklasr 1 timme sedan som svar till Anna Svensson
Socialister i ett nötskal. De anser sig prata för alla eftersom alla som inte tycker som de är inget värda.
4 people gillar det här.

Anna Svensson 37 minuter sedan som svar till niklasr
just så är det!
1 person gillar det här.

lagbas 3 timmar sedan
Härligt jobbat ni ungdomar inom SDU, nu ska vänsterbyken tvättas offentligt.
Stå på er, valet 2014 blir som en härdsmälta för 7-klövern.
Skål!
19 people gillar det här.

M Capensis 4 timmar sedan
Hahahaha! Bulls eye!

Lysande. Nu väntar vi på en granskning av LSUs revisionsberättelse, samt en genomgång av de projekt den politiserade styrelsen har kanaliserat skattemedel till de sista åren. Och en sammanställning över vilka organisationer som fått hur mycket, till vad, och vad de gjort för pengarna.

Märk väl, detta är enligt stadgar och verksamhetsbeskrivning en politiskt och religiöst obunden organisation. Återstår bara att se om teori och praktik överensstämmer. Follow the money....
26 people gillar det här.

Humanist_PI 4 timmar sedan
Mycket bra skrivet av denne Markus Jonsson. Tyvärr lär han väl nu hängas ut av tokvänstern som 'misstänkt sd-sympatisör, islamofob och rasist'. Om han har tillräckligt mycket 'balls' struntar han i detta och fortsätter skriva vettiga texter. Eller blir han rädd att förlora sin plats vid köttgrytorna och rättar in sig i pk-ledet. Vi får väl se...
20 people gillar det här.

micklaren 4 timmar sedan
Jag förväntar mig nu att alla bidrag som går via Ungdomsstyrelsen hårdgranskas och även så alla direktstöd från skattebetalarna.
17 people gillar det här.

beettaan 4 timmar sedan
Undrar om denne undersökande journalist har något arbete att gå till i morgon.Tack Markus Jonsson- behövs flera som orkar titta lite bakom dimridåerna .
25 people gillar det här.

HOTET från ISLAM (Klicka här) 4 timmar sedan som svar till beettaan
Han är ledarskribent på Corren. Han sitter nog ganska säkert.
11 people gillar det här.

beettaan 4 timmar sedan som svar till HOTET från ISLAM (Klicka här)
Det låter bra, om nu någon går säker som närmar sig sanningen....
4 people gillar det här.

Mannenpagatan 4 timmar sedan som svar till beettaan
Twitterdrevet om nazist-Markus är nog snart i fullgång..
7 people gillar det här.

marcusgbg 5 timmar sedan
Alla människor är värda lika mycket... förutom de som vill begränsa invandringen.
Eller de som tycker islams mänsklighetsyn inte är helt okej
19 people gillar det här.

init100 3 timmar sedan som svar till marcusgbg
Det påminner mig om det här videoklippet:

http://politisktinkorrekt.info...

Vänsterkillen känner lika mycket gemenskap med alla människor på hela Jorden, utom just sverigedemokrater. De känner han ingen gemenskap med alls.

P 5 timmar sedan
Denna kvinna har med all önskvärd tydlighet visat att hon inte har en aaaaaaaaning om vad hon säger. Det verkar som om munnen talar med hjärnan sover den eviga sömnen. Avgå och gör något vettigt av ditt liv istället, för här passar du inte in med din grovt kränkade människosyn (läs svensksyn)!
14 people gillar det här.

JRIII 5 timmar sedan
Som jag skrivit tidigare:

Seher Yilmaz är en galjonsfigur över beviset på att folk från mellanöstern inte kan bygga fungerande samhällen.

Och att när de kommer hit, berikas de därtill med oförmågan att skilja på invandringsmotstånd och rasism.
24 people gillar det här.

Mattis_01 5 timmar sedan
Denna artikel ligger tyvärr inte på Correns första sida.
För att finna den iså fall måste man gå in under 'Åsikter/Forum' och hur många gör det.

Seher Y åkte dit på eget fallgrepp och som det heter 'Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri'.
19 people gillar det här.

peter781 5 timmar sedan
Om man ska Attackera Sd vid alla tillfällen man kommer åt från pk-håll så får de ju vara beredda på att Sd blir griniga efter ett tag och biter tillbaka.Sen att de gör det på ett så snyggt sätt med visar ju bara på hur trygg man är i sin övertygelse och sina argument.
15 people gillar det här.

Erik Andeman 5 timmar sedan
Jag börjar att mer och mer bli väldigt imponerad av ungdomarna i SDU. Ta t.ex deras demonstration mot vänstervåld som givetvis drog åt sig våldsvänstern. Det visar ju väldigt tydligt vad våldsvänstern är kapabel till när de tillochmed kastar sten på en demonstration mot politiskt våld.
Och nu det här med LSU. Det belyser med obehaglig skärpa vilka odemokratiska värderingar som finansieras av skattepengar samt vilka oerhörda hycklare LSU är. Varför har inte MUF, LUF och KDU belyst varför de inte är med i LSU?

Är det några som kan kallas pensionsräddare så är det ungdomarna i SDU. Nu vet...
show more
35 people gillar det här.

init100 3 timmar sedan som svar till Erik Andeman
'Det visar ju väldigt tydligt vad våldsvänstern är kapabel till när de
tillochmed kastar sten på en demonstration mot politiskt våld.'

Fast gjorde de det? De videoklipp jag såg av den demonstrationen visade inte på någon stenkastning eller annat våld. De stod mest och skrek sina tröttsamma ramsor.

http://politisktinkorrekt.info...

goodbyeSverige 5 timmar sedan
LSU står väl för LÖGNAKTIG STALINISTISK USELHET?
13 people gillar det här.

MysteriousPhantom 5 timmar sedan
LSU är då inget jag håller av... Däremot håller jag av och hejar på SDU...
20 people gillar det här.

alfa_61 5 timmar sedan
Är ganska omedveten om de olika ungdomsorganisationerna och ungdomsförbunden pgr av min ålder...men det skulle vara intressant att se en sammanställning hur mycket dessa organisationer/förbund som kallar sig obundna och neutrala men som för hemlig agenda, och som i LSU fall verkar högst sannolikt, får i statliga bidrag och vad dessa bidrag i sin tur mynnar ut i. Är vi skatte betalare kanske med och finasierar typ AFA människors verksamhet så dessa kan delta i olika antidemokratiska evenemang som att protestera mot SD varthän de kommer?.
11 people gillar det här.

mittmotto 5 timmar sedan
Håller med texten i artikeln, SDU gillrade nog en fälla som LSU klev in i. Om dom inte fick komma med så visar LSU sitt rätta ansikte, om dom kommit med så hade man kunnat påverka inifrån. Bra jobbat igen SDU.
19 people gillar det här.

BigRoaster 6 timmar sedan
Jag bara undrar.

När kommer vi höra den första PK politiker kräva av muslimer att ta avstånd från deras kvinnosyn, förlovning/barngifte, plågsam halalslakt innan de får vara med i samhörigheten i Sverige? Och känsstympning i vissa fall.
Det är väl inte orimligt att begära det av muslimer?

Ett exempel kunde ju vara att man krävde att kvinnor skall få be i samma rum inte behöva sitta på en läktare, om de skall få bygga eller driva en moské i Sverige.
25 people gillar det här.

BigRoaster 6 timmar sedan
Förlåt, men vem vill vara med detta gäng?


Som tycker det är okej att kvinnor inte får befinna sig i samma rum som män när de ber i moskén. Tycker det är okej att vi förflyttar oss tillbaka till medeltiden gällande djurslakt och skär av halsen på djur så de skall plågas och förblödas till döds (halalslakt). Bortgifte av barn.
De följer bara PK etablisemanget som ett lämmeltåg utan att tänka själv.
6 people gillar det här.

celsius50 6 timmar sedan
LSU - idioter.

– skickat med Google Verktygsfält"