söndag 31 augusti 2014

Invandrares snittinkomst från förvärvsarbete 40 procent lägre än inföddas

Invandrares snittinkomst från förvärvsarbete 40 procent lägre än inföddas

Diskussionerna om invandringens ekonomi fokuserar ofta på andel som arbetar. Inget västland är sämre på att integrera invandrare på arbetsmarknaden än Sverige. SCB skrev nyligen: ”År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år.”
Vad många inte inser är att de här katastrofala siffrorna ändå underskattar problemet. Bidrag till samhällsekonomin beror inte bara på andel som arbetar, även även på arbetares snittlön. Lågavlönade bidrar mindre till offentlig sektor och samhällsekonomin än högavlönade. Inkomst är ekonomins mest centrala variabel, ett mått som sammanfattar viktiga variabler som andel i jobb, arbetetade timmar och produktivitet i en siffra.
SCBs databas ”Inkomststruktur för hushåll efter inkomstkomponenter, födelseland och antal år i Sverige” innehåller intressanta siffrror. Där rapporteras genomsnittliga inkomster från arbete och företagande för år 2012. Notera att SCB inte bara inkluderar de i arbetsför ålder, utan alla som är 18 år eller äldre. Siffrorna redovisas per konsumtionsenhet, vilket innebär att man justerar för hushållsstorlek.
Bland de i åldrarna 20-64 förvärvsarbetade år 2012 ca 82 procent av inrikes födda och 57 procent av utrikes födda. Ett alternativ till att titta på de i arbetsföra åldrar 20-64 är att inkluderar pensionsärer och räkna förvärvsfrekvens för samtliga personer över 16 års ålder. I dessa åldrar förvärvsarbetade 61 procent av inrikes födda och 48 procent av utrikes födda år 2012. Gapet i förvärvsfrekvens bland de i arbetsför ålder är så stor att invandrare som grupp arbetar mindre trots att en högre andel är i arbetsför ålder.
Gapet är ännu större i samlade arbets och företagarinkomster. År 2012 var genomsnittsinkomster för inrikes födda enligt SCB ca 240.000 tusen kronor per år medan det var 141.300 tusen kronor per år för utrikes födda.
Immigincome
Trots att en högre andel invandrare är i arbetsför har invandrare i genomsnitt 41 procent lägre arbetsinkomst än svenskfödda. Detta är jämförbart med inkomstskillnaden mellan svarta och vita i USA, där svarta i genomsnitt tjänar 42 procent lägre än vita. Alla svenskar känner till det enorma inkomstgapet mellan svarta och vita på andra sidan Atlanten. Att Sverige numera har lika stora ekonomiska klyftor mellan invandrare och infödda känner färre till. Varför ska man vara välinformerad om sitt eget land?
Inkomstgapet på 41 procent förklaras av att en lägre andel förvärvsarbetar och att genomsnittsinkomst per person i arbete är ungefär 25 procent lägre bland utrikes födda.
Eftersom invandrare har lägre genomsnittsinkomster betalar gruppen i snitt också in mindre i skatt. Svenskfödda betalade in drygt 80 procent mer i inkomstskatter per person än utrikes födda år 2012. Detta är aggregerade mått för hela samhällsekonomin, givetvis finns det många invandrare med hög arbetsinkomst som betalar in väldigt mycket i skatt. De utan arbetsinkomst eller med låg arbetsinkomst är dock en större andel, vilket drar ned gruppens genomsnittliga skattekraft.
Andel som förvärvsarbetar åldrarna 20-64, SCB år 2012:
Inrikes födda: 82 procent
Utrikes födda: 57 procent
Andel som förvärvsarbetar åldrarna 16 och över, SCB år 2012:
Inrikes födda: 61 procent
Utrikes födda: 48 procent
Genomsnittlig Löne- och företagarinkomst, åldrarna 18 och över, SCB år 2012:
Inrikes födda: 240.000 kronor
Utrikes födda: 141.300 kronor
Genomsnittlig inbetalade inkomstskatter, åldrarna 18 och över, SCB år 2012:
Inrikes födda: 85.500 kronor
Utrikes födda: 46.700 kronor
Det intryck som regeringen och media förmedlar är att migrationen går allt bättre och att invandrare blir ekonomisk integrerade any day now. Detta är rena fantasier. Tvärtom har situationen förvärrats sedan 1991. Detta medger exempelvis finansdepartementet i sin Fördelningspolitiska Redogörelse. Finansdepartementet räknar på disponibel inkomst, vilket till skillnad från siffrorna ovan även inkluderar bidrag i inkomster.
”De utrikes föddas position i inkomstfördelningen har försämrats mellan 1991 och 2012 (se tabell 1.3). En orsak till detta är att invandringsstrukturen har förändrats under perioden. Från att nästan helt ha dominerats av arbetskraftsinvandring har flykting- och anhöriginvandring kommit att utgöra en allt större del.”
Untitled
Inrikes födda har inkomstmässigt dragit ifrån invandrare sedan 1991. Invandrare har tappat mark relativ svenskfödda även under perioden 2006-2012. Regeringens egna siffror visar att det inte stämmer att invandrares ekonomiska integration förbättras, som Erik Ullenhag och Svensk Näringsliv hävdar. Snarare än att konvergera mot svenskföddas inkomstnivåer så divergierar gruppens snittinkomst.
Tills inte så länge sedan ansågs högern i Sverige åtminstone vara kompetenta på ekonomi. Idag har en PK-liberalism tagit där flum och emotionella argument har ersatt seriös nationalekonomi. En del tycks på allvar tro att länder blir rikare av att kraftigt sänka arbetskraftens genomsnittliga produktivitet. Få tycks överhuvudtaget känna till att invandrare i genomsnitt bidrar med 40% mindre till samhällsekonomin. Att ökad invandring därför eroderar skattebaserna och pressar ned snittinkomster bekymrar därför inte landets elit. De har effektivt löst problemet genom att inte känna till siffrorna. Hjärntrusten på Svensk Näringsliv och Aftonbladets ledarsida har i stället gått samman och arbetat ut en brilliant ekonomisk strategi för den moderna kunskapsekonomin:
Phase 1: Importera fattigdom från tredje världen
Phase 2: ???
Phase 3: Profit!

söndag 24 augusti 2014

DEN STORA SKILLNADEN MELLAN KRISTENDOM OCH ISLAM .

Hej min FB vänner.
Ofta ser jag inlägg där paralleller dras mellan kristendom och islam, mellan Allah och Jesus.
Kristendom är en tro, frivillig att följa, frivillig att lämna utan att straffas. Det finns inget land i världen där lagarna styrs av Bibeln. Kristendomen är underordnad länders lagar. Jesus har aldrig samlat en arme för att med våld övertyga andra. (Luke 9:52-56). Istället för att ta liv gav Jesus människorna liv.
Sedan upplysningstiden har kristendomen kritiseras och ifrågasatts av de kristna. Detta ledda till att staten och religionen skildes åt och religionsfrihet infördes. Detta skedde inte helt friktionsfritt. Kristna har straffats och förföljts, tvingats emigrera för sina åsikter. Vår syn på dagens kristendom kom inte gratis men de var de kristna själva som kämpade för att förändra synen på kristendomen.
Tittar vi på hur Islam fungerar i de drygt 50 länder som styrs av Sharialagar runt om i världen ser vi följande. Islam och staten är ett. Länders lagar styrs av Koranen och Muhammeds sunna. Religionen och dessa lagar får inte ifrågasättas. Individens rätt att personligen utöva sin tro existerar inte. Demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet är icke existerande begrepp i dessa länder. I dessa länder har klockan stannat. Medeltida straff så som stening, spöstraff och offentliga avrättningar är idag 2014 fullt legitima. En totalitär ideologi som kräver total underkastelse, helt omöjlig för en muslim att lämna Islam ostraffat. ( koran 5:33, 47:4, 9:29 ).
Tittar vi på dessa två trosuppfattningar kan vi då ställa oss frågan, vad fungerar i ett demokratiskt land där yttrandefrihet, jämlikhet och religionsfrihet råder? Vi kristna måste sträcka på våra ryggar, höja våra röster och stolt deklamera att vår uppfattning om demokrati och vår kristna kultur är vida överlägsen den Islamska medeltida, barbariska, omänskliga och rasistiska ideologin. Vi måste sätta ned foten och markera att nu är det stopp. Islam kan bara växa sig stark om vi är svaga och tillåtande. Likt Jesus som handgripligen körde ut månglarna från templet ( Johannes 2:13-25 ), måste vi aktivt arbeta för att upplysa människorna i vårt samhället, våra politiker och religösa ledare om Islams sanna natur. Sluta knyta näven i fickan och tyst mumla din protest. Det är hög tid att kavla upp armarna. Vara beredd att skita ned sig. Resa sig från marken och med stolthet säga nej till Islams förtryck.
Gud välsigne er och tusen tack för allt stöd och uppmuntran ja får av er.

onsdag 20 augusti 2014

Klmpr - anstruken anställ bakom SVT-lögn-

SVT-kommunist låg bakom rasistbluff

Publicerad 20 augusti 2014 kl 14.03
Inrikes.I SVT:s partiledardebatt visades ett inslag med en afrikansk man som påstods vara ett offer för "strukturell rasism". Det visade sig emellertid snart att inslaget tänjde rejält på sanningen – och nu kommer det fram att det var en gammal kommunist som låg bakom bluffen.

Gilla artikeln på Facebook

Det var under SVT:s jobbdebatt i början av augusti som tittarna fick stifta bekantskap med den afrikanske invandraren ”Ebere”, som hävdade att han tvingades jobba på McDonald's trots att han hade en ingenjörsutbildning.
SVT, och den kontroversielle debattledaren Leo Razzak, försökte vinkla det till att Ebere inte fick något jobb eftersom svenska arbetsgivare är rasister.
Webbradioprogrammet Granskning Sverige kunde dock avslöja att anledningen till att Ebere inte kunde få ett kvalificerat arbete i Sverige var att han specialiserat sig som solcellsingenjör. I Sverige finns bara 50 personer med den yrkestiteln, och arbetstillfällena är extremt begränsade. Den afrikanske invandraren saknar dessutom ordentliga språkkunskaper i svenska och vill inte ta något jobb på en annan ort.
I en uppföljning avslöjar Granskning Sverige nu att projektledaren bakom rasistbluffen, Hasse Karlsson, har ett förflutet som ordförande för det antidemokratiska kommunistpartiet KPML(r) i Lund.
När radioprogrammet ringer upp Hasse Karlsson och ber honom att svara på frågor kring hans kommunistiska engagemang så slänger han bara på luren.
SVT:s ansvarige utgivare Eva Landahl vill inte svara på om hon tycker att det är lämpligt att en gammal kommunist har hand om valdebatterna. Hon vägrar dessutom själv att ta avstånd från kommunism på en direkt uppmaning.
– Du har ingen anledning att fråga mig vad jag står för, säger Eva Landahl till Granskning Sverige.

Är Löfven S: svikare elle oförståndig ?


Löfven, du har ett budgetunderskott på MINST 48 miljarder! Du har inte en krona att spendera på några vallöften. Du har, liksom kollegan Reinfeldt, valt bort den svenska välfärden för att satsa på massinvandring, som tär än mer på välfärden. Du har gjort ditt val! Nu är det svenska folkets tur att välja bort både dig och övriga som förespråkar massinvandring före svensk välfärd!

Du sviker våra äldre som byggt upp detta land och som nu inte får den vård de behöver. Du sviker våra ungdomar, som inte får den skola de behöver. Du sviker våra svenska arbetstagare, som inte får de jobb de behöver. Du är en svikare, du är en hycklare och du förtjänar inte att leda vårt land!

SD2014!

BJÖRN SÖDER

tisdag 19 augusti 2014

Plötsligt faktiska omständigheter gälla och snyfthisoriens tid är förbi ?

Gomér (KD): "Orimligt att flyktingar åker på semester i hemlandet"

Publicerad måndag 4/8 08:33
"Vi måste kunna diskutera dessa frågor på ett balanserat sätt, utan att ägna oss åt personangrepp, eller rasistiska epitet framför debattörernas namn", skriver Gunilla Gomér, Kristdemokraterna.
I en dagstidning skrivs det om att ca 1000 svenskar i Somalia blivit strandsatta efter att flygbolaget gått i konkurs. Mina funderingar kretsar kring hur det är möjligt för dessa somaliska invandrarna att kunnat åka tillbaka till sitt hemland på semester.
Det är egentligen inget konstigt att flyktingar åker tillbaks till sina ursprungsländer, efter att krig är slut och risken för förföljelsen avtagit. Men så länge det kommer asylsökande från Somalia, Afghanistan, Iran och andra platser kan jag inte begripa hur andra landsmän, bara för att de har svenskt medborgarskap, kan åka tillbaka inte bara en månad utan upp till 6 månader, på semester.
Jag är positiv till en politik som ger asyl till människor som flyr för sina liv, utan att för den skull vara varken naiv eller blåögd. När det gäller krigsflyktingar ter det sig för mig lite underligt att de hellre väljer att fly till ett land långt borta, med annat språk, kultur, religion, och klimat, än att fly till en lugnare del av landet som inte är krigshärjat, en del som oftast finns i varje land.
Fortfarande flyr människor ifrån Somalia. Sverige tar emot dem och de får PUT-permanent uppehållstillstånd, vilket ger dem fri rörlighet,så att de kan åka tillbaka på semester. Om nu läget i Somalia är så pass stabilt nu att de som fått asyl av rädsla för kriget kan åka tillbaka utan problem? Varför fortsätter vi ge ut PUT till nykomna somaliska flyktingar? Det är något som borde ifrågasättas av Migrationsverket. Asyl är till för människor som inte kan stanna kvar i sina egna länder på grund av fara för sitt liv. Kan de till exempel leva utan fara i en annan del av sitt land så är de således inte i behov av asyl.
Den som är svensk medborgare är per definition inte flykting och alla svenska medborgare har lika stor rätt att åka på lagstadgad semester. Det är ingen som påstått att dessa personer inte skulle haft den medborgerliga rättigheten att åka till sitt forna hemland. För det handlar om vad vi gör med skattepengar. Om anledningen till att vi hjälper en människa är att han eller hon säger sig vara tvungen att fly från ett område och personen frivilligt återvänder utan att situationen i området har ändrats, så kan det vara läge att ifrågasätta grunden för hjälpen.
Lagen ger rätt, och möjlighet att dra tillbaka uppehållstillståndet om man medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet. Med tanke på dagens system tycker jag att det är vettigt.
Om situationen i hemlandet förbättrats borde det rimliga vara att man återvänder till sitt hemland, då flyktingskälen fallit. Undantag skulle kunna göras för personer som är självförsörjande och som därmed efter förmåga bidrar till det svenska samhället. Eller om man vistats under lång tid i Sverige.
Vi måste kunna diskutera dessa frågor på ett balanserat sätt, utan att ägna oss åt personangrepp, eller rasistiska epitet framför debattörernas namn. Annars vinner extremisterna på bägge sidor. Även om vi i fortsättningen skall ha en generös flyktingpolitik så måste vi våga diskutera hur vi ska hantera felaktigheter och problem.
Jag har sett när systemet missbrukats. Ensamkommande flyktingbarn som hittat sina föräldrar strax efter att de fått uppehållstillstånd. Som medgivit att deras vistelse här var för att få hit sina anhöriga. Afghaner som rest hem i halvårsvis, med pension och bidrag i bakfickan. Det finns skäl att vara mera restriktiv. Det är viktigt att vi justerar tveksamheter och vågar se problem och hindrar utnyttjandet av vår generositet så att vi kan upprätthålla förtroendet för Svensk flyktingpolitik.

Gunilla Gomér
Region-kommunpolitiker
Kristdemokraterna


--
LÄS MER: Linda Snecker: "Gunilla Gomér, dina åsikter är rasistiskt hyckleri" 
LÄS MER: Slutreplik, Gunilla Gomér (KD): "Rasism göds när etablissemanget mörkar det alla vet"

Stort motstånd från folket mot den förda asylpolitiken.

Fler tycker Sverige tar emot för många

En ny Sifomätning visar att det i år jämfört med fjolårets mätning är fler som tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare jämfört med.
En ny Sifomätning visar att det i år jämfört med fjolårets mätning är fler som tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare jämfört med. Foto: SVT Design
44 procent tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare. Det visar en ny Sifomätning som SVT låtit göra. Samtidigt tycker 10 procent att vi borde ha tagit emot fler.
De negativa har blivit fler sedan förra året då SVT lät ställa frågan. Då tyckte 37 procent att Sverige tagit emot för många. Men å andra sidan var de ännu fler för 10 år sen, jämfört med i dag. Då var de 55 procent.
36 procent tycker att Sverige tagit emot lagom många. 10 procent anser att vi borde ha tagit emot fler, vilket är en ökning från förra årets mätning då 9 procent ansåg att vi tog emot för få. År 2002 var motsvarande siffra 6 procent.

”Blundar inte för utmaningen”

Sifo ställde också frågan vilket parti som har den bästa invandringspolitiken. 16 procent svarade Sverigedemokraterna, vilket är fler än något annat parti. 12 procent svarade Socialdemokraterna.
– Vi lyfter upp och beskriver verkligheten på ett sätt som gör att de som bor i de här områdena kan identifiera sig med den här beskrivningen, säger Kim Fredriksson (SD) i Eskilstuna som är partiets gruppledare i fullmäktige.
– Vi blundar inte för utmaningen. Vi får bli tydligare som socialdemokrater, dels kring problembeskrivningen men också hur vi vill lösa det. Vår lösning är ju utbildning och jobb, säger Jimmy Jansson (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

”Tycker det räcker”

Bland dem vi träffar på stan blir det ingen entydig bild om hur det ska se ut i framtiden.
– Jag tycker det räcker, säger Mikael Ohlzon i Eskilstuna. Jag tycker vi ska ta hand om oss själva först och främst.
– Om jag hade bott i något av länderna som de kommer ifrån så hade jag velat att de hade tagit emot mig, säger Lena Berglund i Eskilstuna.
Men mest intressant bland svaren är att nästan hälften (47 procent) i undersökningen inte vet vilket parti som är bäst i den frågan, menar SIFO:s analyschef Toivo Sjörén.
– Det kan bero på att man inte tycker frågan är så viktig, eller på att partierna inte är så tydliga i den frågan, säger han.

Om undersökningen

Undersökningen utförd av SIFO 27 mars-1 april 2014. Antal svar: 1001. Webbpanel baserad på slumpmässigt urval. Deltagarfrekvensen, dvs hur många som svarat av de som tillfrågats, är 44%.
Pdf-dokument: Läs hel

söndag 17 augusti 2014

Tankeställare ?

Hej Fredrik!
Du ber mig och alla andra svenskar att ”öppna våra hjärtan”.
Och det är exakt det jag ska göra just nu.
Jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt ett tryggt och välmående Sverige, och jag är tillräckligt gammal för att ha sett hur både du och sossarna har slitit detta trygga och välmående Sverige sönder och samman.
När jag var liten kunde man fortfarande cykla runt och sälja majblommor utan att som 10-åring bli rånad. Man blev inte kallad ”hora”, ”svenne” eller ”svennehora”. Man blev inte ens slagen för att man var svensk i Sverige.
Jag gick i ”flumskolan”, som tydligen ändå överträffar dagens skola med hästlängder. I en lång rad ”utanförskapsområden” (är det förresten någon som får skattebetalt för att hitta på dessa uttryck?) klarar högst cirka en tredjedel av skolbarnen ens av nian. Rosengårdsskolans högstadium är redan nerlagt till alla omkringliggandes skolors fasa – men Rosengård är bara en liten del av Sveriges alla nya ghetton – vad tänker du, Fredrik, om alla dessa 70 % från utanförskapsområden som inte ens klarat nian – hur tänker du runt deras framtida försörjning? Bidragsberoende? Kriminalitet? Hjärnkirurgi?
Och vet du, det konstigaste av allt – när jag som ung ville flyga ut ur boet så fanns det både jobb och lägenheter. Man kunde alltså både arbeta och bo, även som ung. Alla lägenheter var inte upptagna av asylsökande, ensamkommande, FN-kvotflyktingar, anhöriginvandrare, illegala, tiggare – you name it!
Man kunde alltså både få ett jobb och en bostad. Även om det kanske var ett skitjobb och en skitbostad. Men det var ett jobb och en bostad! Något eget! Så är det inte längre. Och alla ungdomar har inte föräldrar som har råd att köpa dem en bostadsrätt i inner-Stockholm eller ens i Piteå. Och vad ska de förresten med en bostadsrätt i förlängningen om de inte har något jobb?
Sverige har numera en av de högsta ungdomsarbetslösheterna i Europa. Vårt skolsystem är i fritt fall. Sjukvården har hamnat under Europas 20 bästa. Våra universitet har blivit utkickade från listan över världens 100 bästa universitet. Vårt försvar är borta. En av fyra av våra gamla dör ensam, plågsamt och i förtvivlan. Oftast efter en mycket fattig och torftig ålderdom.
Sverige har gått från 0 till 200 ghetton på mycket kort tid.
Är du nöjd med din tid vid makten, Fredrik? Är du nöjd med att ha skapat kaos och misär i Sverige?
Till vilken nytta? Jag tror inte att någon vanlig svensk riktigt kan förstå varför du har gjort detta mot Sverige och svenskarna.
Men jag tror att de flesta av oss vanliga svenskar nu sätter ner foten en gång för alla. Inget mer tokflummeri från vare sig dig eller Löfven.
Oavsett färg, oavsett ursprung - du som tycker om Sverige och vill att Sverige ska förbli Sverige - rösta SD 2014!

lördag 16 augusti 2014

Jonas Sjöstedt Kommunist namnbyte Vänsterpartist.1990-talet.

Bakgrund

Jonas Sjöstedt blev tidigt politiskt engagerad och gick med i Kommunistisk ungdom. Han gick ut gymnasiet, tvååring social linje, i Luleå, samtidigt som han jobbade för Elevorganisationen, idag Sveriges Elevkårer.[3] Därefter återvände han en tid till Göteborg, där han var redaktör för Röd Press. Han bosatte sig 1990 i Umeå, där han arbetade som montör på Volvo Lastvagnars anläggning.

Redaktör för Röd Press.

Sjöstedts engagemang på nej-sidan i samband med folkomröstningen om EU-medlemskap i Sverige 1994 tog honom in i politiken på riksplanet. Efter att Sverige gått med i EU ställde han upp i Europaparlamentsvalet 1995, och blev invald som en av tre vänsterpartister. Han omvaldes 1999 och 2004.[4] I Europaparlamentet satt han i gruppen GUE/NGL och var bland annat ledamot i miljöutskottet och ersättare i budgetkontrollutskottet. Han avgick som ledamot 2006
Efter att ha lämnat Europaparlamentet flyttade Sjöstedt till New York där hans fru Ann Måwe var diplomat (bland annat ambassadråd för Mellanösternfrågor) på Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna. Under tiden i New York var Sjöstedt aktiv på gräsrotsnivå i Socialist Party USA. Han debuterade också som skönlitterär författare, med en trilogi kriminalromaner i europaparlamentsmiljö, och gav ut intervjuboken Masthugget, Moskva, Madri
Den 5 juli 2011 meddelade Sjöstedt att han ställde upp som kandidat till partiledarposten i Vänsterpartiet.[6] Senare gick även Ulla Andersson, Hans Linde och Rossana Dinamarca ut med kandidaturer, medan dåvarande partiledaren Lars Ohly meddelade att han ej ställde upp för omval. Den 10 december 2011 föreslog valberedningen Sjöstedt som partiledare. Han valdes den 6 januari 2012 av partiets kongress till ny ordförande, med 179 röster mot 39 för Dinamarca.[7]