tisdag 19 augusti 2014

Stort motstånd från folket mot den förda asylpolitiken.

Fler tycker Sverige tar emot för många

En ny Sifomätning visar att det i år jämfört med fjolårets mätning är fler som tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare jämfört med.
En ny Sifomätning visar att det i år jämfört med fjolårets mätning är fler som tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare jämfört med. Foto: SVT Design
44 procent tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare. Det visar en ny Sifomätning som SVT låtit göra. Samtidigt tycker 10 procent att vi borde ha tagit emot fler.
De negativa har blivit fler sedan förra året då SVT lät ställa frågan. Då tyckte 37 procent att Sverige tagit emot för många. Men å andra sidan var de ännu fler för 10 år sen, jämfört med i dag. Då var de 55 procent.
36 procent tycker att Sverige tagit emot lagom många. 10 procent anser att vi borde ha tagit emot fler, vilket är en ökning från förra årets mätning då 9 procent ansåg att vi tog emot för få. År 2002 var motsvarande siffra 6 procent.

”Blundar inte för utmaningen”

Sifo ställde också frågan vilket parti som har den bästa invandringspolitiken. 16 procent svarade Sverigedemokraterna, vilket är fler än något annat parti. 12 procent svarade Socialdemokraterna.
– Vi lyfter upp och beskriver verkligheten på ett sätt som gör att de som bor i de här områdena kan identifiera sig med den här beskrivningen, säger Kim Fredriksson (SD) i Eskilstuna som är partiets gruppledare i fullmäktige.
– Vi blundar inte för utmaningen. Vi får bli tydligare som socialdemokrater, dels kring problembeskrivningen men också hur vi vill lösa det. Vår lösning är ju utbildning och jobb, säger Jimmy Jansson (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

”Tycker det räcker”

Bland dem vi träffar på stan blir det ingen entydig bild om hur det ska se ut i framtiden.
– Jag tycker det räcker, säger Mikael Ohlzon i Eskilstuna. Jag tycker vi ska ta hand om oss själva först och främst.
– Om jag hade bott i något av länderna som de kommer ifrån så hade jag velat att de hade tagit emot mig, säger Lena Berglund i Eskilstuna.
Men mest intressant bland svaren är att nästan hälften (47 procent) i undersökningen inte vet vilket parti som är bäst i den frågan, menar SIFO:s analyschef Toivo Sjörén.
– Det kan bero på att man inte tycker frågan är så viktig, eller på att partierna inte är så tydliga i den frågan, säger han.

Om undersökningen

Undersökningen utförd av SIFO 27 mars-1 april 2014. Antal svar: 1001. Webbpanel baserad på slumpmässigt urval. Deltagarfrekvensen, dvs hur många som svarat av de som tillfrågats, är 44%.
Pdf-dokument: Läs hel

Inga kommentarer: