fredag 29 november 2013

Stoppa DURPLÅGERI !Putting a live dog, or any animal, in boiling water, or a hot oven, or using a blow torch on cats, is not only blatantly wrong, without further explanation---but if one is necessary it is TORTURE.
The 'reason' that is given for cooking animals alive is that they simply "taste better" after their bodies are adrenaline-soaked with fear and pain. 'Taste' is never an excuse for unspeakable cruelty, nor is 'culture' an excuse.
China is making so many strides to become a first world country, but with all due respect, with this kind of accepted culinary method, China AND Korea will be looked upon as backward nations by the rest of the civilized world (one foot in the 21st century and one foot in a primitive age).
Any animal placed in boiling water or cooked, while still alive, in any manner is obviously terrified, in unimaginable pain, despair and doomed to a slow and lingering death.
Animals in the food chain should, at the very least, be given the most humane death possible.
Deepest apologies to the supporters of this petition for this gruesome and offensive photograph -- but their story must be told and the horror is beyond mere words -- this needs to be exposed and make people aware so they will not visit these countries and give them tourist dollars.  China's department of tourism is advertising a lot on TV to attract tourists lately --- we can also write to the National Tourism Department of the People's Republic of China and tell them why we are not visiting.   This over-the-top torture of animals must be outlawed!  If it is hard for us to look upon it, imagine how hard it is for the thousands of dogs, cats, and other species to endure this dark side of man.  Life is certainly not a gift for every living being.    
To:
Mr. Sun Guoxiang, Chinese Consulate - New York
Ambassador Park, Ambassador Korean Embassy U.K.
Mr. Zhang Yesui, Ambassador of China in the USA
Choi Young-jin, Ambassador of South Korea in the USA
Li Kegiang
Han Changfu
STOP COOKING LIVE ANIMALS
Putting a live dog, or any animal, in boiling water, or a hot oven is not only blatantly wrong, without further explanation---but if one is necessary it is TORTURE.
The 'reason' that is given for cooking animals alive is that they simply taste better after their bodies are adrenaline-soaked with fear and pain. 'Taste' is never an excuse for unspeakable cruelty, nor is...

Stoppa DJURPLÅGERIET !

STOP COOKING LIVE ANIMALS

STOP COOKING LIVE ANIMALS

  1. Linda Camac
  2. Petition by
   Philadelphia, PA

15 islamist Gang Rape Young Girl Until She Turns Insane, And Then Murder Her!

15 Muslims Gang Rape Young Girl Until She Turns Insane, And Then Murder Her

By Theodore Shoebat

Muslims in Syria kidnapped a young Christian girl named Mariam, she was then given to a jihadist, a commander of the battalion “Jabhat al-Nusra” in Qusair, and he raped her. Another Muslim raped her, and she was then raped every day for 15 days, each time by a different one of these satanic thugs. The experience was so horrendous that she became literally insane. Once she was psychologically destabilized, and she lost her mind, the Muslims then took her, and coldly executed her.
This is why we started Rescue Christians, and I ask all of you, to DONATE AND SAVE CHRISTIAN LIVES.
This savage and horrendous act was justified by a Jordanian imam in Syria, who said that it is lawful to rape “any non-Sunni Syrian woman.”
Mariam
Mariam
Here is a video showing the immense amount of rape and sexual abuse that is taking place under the hands of these devils:
AFTER READING THIS ARTICLE, DONATE NOW TO SAVE CHRISTIAN LIVES

torsdag 28 november 2013

Rädslan tystar folket.

Dagens Sverige präglas av tyst rädsla

DÄRFÖR VÄGRAR JAG HÅLLA TYST Andra  artikeln i en ny artikelserie om de modiga människorna i Sverige – exklusivt för Tryckfrihetssällskapet – är Helena Edlund. Vi vet att yttrandefriheten är en bärande balk för ett demokratiskt och öppet samhälle. Yttrandefrihet finns inte om den inte finns även för dem som tycker annorlunda. (Ny diktatur ) Att säga sanningen eller bara ha öppen åsikt som avviker från den ovanifrån påbjudna, är idag förenat med en rad olika repressalier på det personliga, ekonomiska och sociala planet. Men trots att Sverige har blivit en fientlig åsiktsplats att leva på, så blir de som ser igenom det likriktade svenska medielandskapet, och som vägrar låta sig tystas, bara fler.  - Är du en av dom? Kontakta oss !
** **

Helena Edlund
En torsdag i augusti förra året brakade helvetet loss. Jag hade gjort det otänkbara när jag i artikelform använt mig av yttrandefriheten för att ifrågasätta Svenska kyrkans undfallande hållning mot islam och efterlysa en tydligare kristen identitet. Jag borde ha vetat bättre.
Ändå valde jag att säga vad jag tyckte, och jag tror att jag vet varför. Jag växte nämligen upp i Utopia. Under min skoltid lärde jag mig att vi i Sverige levde i den bästa av världar och på provet i samhällskunskap fick vi ett poäng per rätt återgiven grundlagsskyddad rättighet. Länder som inte respekterade dessa rättigheter benämndes diktaturer där folken förtrycktes av enväldiga härskare med åsiktsmonopol och föga rent mjöl i påsen.
Sverige däremot var världsbäst på demokrati och en förebild för resten av mänskligheten. Våra politiker ville vårt bästa men för säkerhets skull fanns Den Tredje Statsmakten som en god granskande instans. Medias professionalitet garanterade svensken tillgång till korrekt och objektiv information om allt som var viktigt för oss att veta. Detta fick jag lära mig och länge levde jag i övertygelsen om att det var sant.
Jag anser mig inte vara lastgammal. Ändå har jag levt tillräckligt länge för att ha fått uppleva en genomgripande förändring av samhället, en förändring som inte är odelat positiv. De fri- och rättigheter jag lärde mig rabbla i skolan, är inte längre självklarheter. Visserligen finns de kvar i teorin, men praktiken har visat sig vara en helt annan.
Yttrandefriheten modifierad
Dagens Sverige präglas inte av frimodig öppenhet utan av tyst rädsla, ibland till nivåer där den nästan går att ta på. Så vad har hänt i mitt Sverige? Vad är det som får vuxna, intelligenta och engagerade människor att vända bort blicken istället för att säga sin mening?
En av de allvarligaste förändringarna i Sverige under de senaste decennierna menar jag är den praktiska inskränkningen av yttrandefriheten. Varje vuxen svensk med någon form av självbevarelsedrift vet vilka åsikter som är ”godkända” och att avvikande åsikter inte går ostraffade förbi. Särskilt inom vissa områden gäller det att vakta sin tunga. Håller du inte med, så håller du i alla fall käft om du vet ditt eget bästa.
Yttrandefriheten har nämligen blivit konsekvensialistisk. Det handlar inte längre om vad du får säga, utan om hur det du säger kan uppfattas. Yttrandefriheten har visserligen aldrig varit total utan reglerats av lagar. Så långt allt väl. Men yttrandefriheten begränsas i dag inte främst av lagrummet – den begränsas av lättkränktheten.
I landet med världens kanske mest lättkränkta individer kan du alltså säga vad du vill – så länge inte någon känner sig kränkt. Beakta här att den kränkte inte behöver uppvisa annan bevisbörda än sin egen upplevelse. Den som fällt yttrandet däremot, måste inte bara bevisa att han inte avsett att kränka någon utan också att han, när han uttalade sig, har försökt förhindra att någon skulle kunna känna sig kränkt…
Vetskapen om att ett uttalande kan innebära en sväng i DO och x antal tusen kronor i skadestånd om någon enda person känner sig trampad på tårna, kan onekligen få den mest frispråkige att vara tyst.
I mina ögon bär media ett stort ansvar för det tysta mörker av likriktning som sprider sig över landet. Journalister som individer agerar säkert utifrån genuint ädla motiv. Journalisten ser sig själv som folkbildare, som den vars uppgift det är att undervisa massan genom sitt Ord.
Tyvärr inskränker sig problemet inte bara till att de har fel i sak. Det blir problem på riktigt när den svindlande majoriteten av journalistkåren agerar utifrån samma politiska agenda. I Sverige röstar åtta av tio journalister inom public service på det röd-gröna blocket. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det får effekter.
En effekt är att journalister tenderar att bevaka och bevara den konsekvensialistiska yttrandefriheten med den egna politiska hemvisten som utgångspunkt. För att något ska få mediamaskineriet att agera med kraft, krävs inte ens att någon de facto känner sig kränkt. Det räcker med att journalisten anar att någon eventuellt skulle kunna känna sig kränkt.
Hur detta fungerar i praktiken fick jag det tvivelaktiga nöjet att erfara hands on.
Maskineriet drar igång
Det hela startade med ett par relativt oskyldiga artiklar jag skrev om Svenska kyrkans identitet, där jag bland annat ställde frågan varför kyrkans företrädare inte vågar stå för sin kristna särart i möten med islam. Bakgrunden var bland annat att församlingar anställt imamer för medlemmarnas pengar (”för att visa att båda religionerna är lika bra”) och att Svenska kyrkan valt att stryka delar av trosbekännelsen för att inte kränka muslimer. Artiklarna var menade för en inomkyrklig debatt och publicerades i Kyrkans Tidning.
Det tog hus i helvete. Enligt diverse journalister, kyrkopolitiker och svenskkyrkliga dignitärer så kränkte jag genom mina artiklar både islam och muslimer. Lustigt nog meddelade ingen muslim att han eller hon upplevde sig kränkt.
Däremot var det tydligen fullständigt legio att kränka mig. Jag beskylldes i media för att vara rasist, främlingsfientlig, bakåtsträvare, murbyggare, nazist, högerextremist och mer därtill. Vissa kollegor slutade hälsa. En journalist från Kyrkans Tidning ringde för att intervjua mig om vilket parti jag röstade på. Aldrig tidigare hade tidningen brytt sig om vilka röstsedlar debattörerna stoppade i kuverten.
I det tysta var dock reaktionen en helt annan. Jag fick hundratals mail, där alla utom två var positiva. Kommentarsfälten på nätet visade samma statistik. Blommor anlände från andra kristna kyrkor och församlingar. Kollegor ringde och mailade och alla sa samma sak, ”tack för att du säger det här, jag tycker likadant men vågar inte stå upp för det”. Präster från hela landet berättade om sina upplevelser – och sin rädsla. Det var deras berättelser som ledde fram till min tredje artikel med rubriken ”Konsten att tysta en präst”.
Jag menade där att präster var rädda att stå upp för sin kristna övertygelse och att många upplevt bestraffningar för att de ifrågasatt exempelvis lämpligheten i att läsa koranen under gudstjänster eller att ha bekännande muslimer som faddrar under kristna dop. Artikeln beskrev också mekanismerna som används för att tysta ovälkomna röster och åsikter. Förtäckta hot, bestraffningar, förlöjliganden och stigmatisering möter den som tycker olika. Det är dubbelt effektivt. Genom att inte visa någon nåd mot den som opponerar sig, skräms andra till tystnad. Att försvara den som fallit i onåd, innebär att själv hamna i skottlinjen. Guilt by association.
Att betala priset
Ett antal gånger har jag fått frågan om jag inte var beredd på att det skulle bli reaktioner och konsekvenser av mitt skrivande. Naturligtvis var jag det. Att den som uttrycker en obekväm åsikt drabbas av repressalier var ju själva poängen i mina texter. Ironiskt nog bevisade mina belackare min teori, just genom att agera enligt bestraffningsmallen jag beskrivit. Detta var onekligen en liten seger i sig.
Vad jag däremot inte var beredd på, var hatet. Det oresonliga, totala och förgörande hatet. Hatet som inte vilar förrän man ligger komplett stilla, tyst och oskadliggjord. Jag var inte beredd på att jag skulle få göra erfarenheten att det fanns människor som, om möjligheten fanns, utan att tveka skulle ha ställt upp mig mot en vägg och arkebuserat mig – enbart på grund av att jag yttrat åsikter de inte delade.
Ironiskt nog var det just dessa politiskt och ideologiskt drivna medieaktörer, som i andra sammanhang lovsjöng rätten att gilla olika, som utan dröjsmål kastade Voltaire överbord och ställde vapnens omställare direkt på search and destroy. Det fanns inga som helst ambitioner att föra dialog. Målmedvetet, och med en fullständig övertygelse om den egna godheten, skred man till verket. Ändamålen helgade medlen och inga påståenden var för grova. Jag belades med än den ena, än den andra åsikten och i ett huj hade man förvandlat mig till en person jag hade mycket litet, om ens något, gemensamt med.
De vände på sakfrågan. Vad som började som min önskan efter en tydlig kristen identitet hos Svenska kyrkan i dess kontakter med andra religioner, hade plötsligt förvandlats till ett högerextremistiskt islamofobiskt angrepp mot religionsdialog och muslimer. Någon muslim som upplevt sig kränkt hade dock fortfarande inte gått att finna.
Media jobbade i skift, utnötningsstriden fördes från många posteringar. Den ena dagen ett blogginlägg på blogg A, nästa vecka en ledare i facktidningen B, några dagar senare en artikel i kvällstidningen C, ett nytt inlägg på blogg A, veckan därpå en artikel i dagstidningen D och en ny ledare i B… Skribenterna hade ett par saker gemensamt: dels ville de markera sin lojalitet mot systemet genom att betona sitt totala avståndstagande från mig, dels baserades inget på vad jag skrivit, utan på de åsikter man stämplat mig med.
Det gick så långt att Kyrkans Tidning på ledarplats krävde att personer med min politiska åsikt skulle stoppas från att prästvigas. Tydligen var det fler rättigheter än yttrandefriheten som gått i graven sedan min gymnasietid.
Jag omplacerades på mitt jobb. Arbetsgivaren hänvisade till ett läkarintyg jag själv inte kände till. Detta ”läkarintyg” visade sig vid närmare kontroll bestå av ett utlåtande från företagshälsan som gjorde gällande att mina kollegor inte delade min politiska uppfattning och att jag därför borde omplaceras.
Damned if you do, and damned if you don’t
Den enkla slutsatsen är att du aldrig kan vinna. Om du anser dig illa behandlad i media så har du två val: du kan antingen vara tyst eller protestera. Om du är tyst så tolkas det som att dina motståndare har rätt. Om du protesterar, så kan dina motståndare kontra med att du gör dig till martyr och hävda att ditt primära syfte ända från början var att bli angripen, bara för att andra ska tycka synd om dig.
I mitt fall valde jag länge att inte bemöta angreppen, helt enkelt eftersom de var osanna. Men när mitt namn i en ledarartikel nämndes tillsammans med både Utöya, Bering Breivik och fascism, var till och med mitt tålamod slut. Jag skrev ett bemötande och skickade in det till tidningen i fråga. Inget hände. Jag mailade, och fick svaret att det fanns mycket material som väntade på publicering. Till slut skickade chefredaktören en journalist för att intervjua mig. Flygresor tur och retur Stockholm – Malmö och ett par dagars arbete. Fortfarande inget. Tydligen hade jag förklarats persona non grata.
Yttrandefrihet i all ära, du kan protestera och dementera tills du blir blå – om du inte publiceras, så finns du inte. Du kan skrika hur mycket du vill, du kan ha hur rätt som helst – men det spelar ingen roll. Den Tredje Statsmakten väljer vad den publicerar, och när de valen görs är sanningen ingen variabel att ta hänsyn till. Däremot räknas andra variabler in, som exempelvis kollegialitet, kontakter, karriär och korrekthet.
Ett citat som under min barndom florerade intill floskelstatus var Voltaires klassiska ord ”jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem”. Är det någon, förutom jag, som noterat hur fullständigt frånvarande i debatten detta citat är i dag?
Så småningom publicerades min artikel på bloggen Churchmill och mina belackare valde att spela kortet ”guilt by association”. De menade att Churchmill genom publiceringen hade krattat för sverigedemokrater, främlingsfientlighet och intolerans. Churchmill såg det komma, men de stod upp för yttrandefriheten. Voltaire i praktiken, om man så vill.
Människa eller lort?
Så varför utsätter jag mig? Nej, jag är ingen masochist. Däremot såg jag min första biofilm sittandes i en röd manchesterfåtölj under biografen Sveas takmålningar med John Bauer-motiv. Bröderna Lejonhjärta. Den spelade på all min barnsliga ridderlighet. När Jonatan spände ögonen i Skorpan, där i tunneln under Mattias hus i Törnrosdalen, och slog fast att ”det fanns saker man måste göra även om det är farligt, annars är man ingen människa utan bara en liten lort”, då gick orden rakt in i hjärtat. Så här i backspegeln är det Jonatans ord jag hör när jag tänker på det senaste årets cirkus.
Är då Sveriges framtid ohjälpligt nattsvart? Jag vägrar att tro det. Fler och fler tecken syns i skyn som tyder på att människor börjar kvickna till. Likriktningen och inskränkningarna har blivit alltför tydliga. De etiketter som hittills kastats på folk för att tysta och idiotförklara, är inte lika effektiva längre. Även de starkaste ord vattnas ur om de används för flitigt.
Sverige må vara ett land där den tysta rädslan styr. Men skrämseltaktiken fungerar bara så länge vi låter oss skrämmas. Det går att bestraffa en, eller tio, eller femtio. Men tusen? Tiotusen? Nu viskar alltfler röster att kejsaren är naken, och när de som varit tysta så länge, inte längre är det – då kommer det att hända saker.
Så mitt avslutande tips i höstrusket får bli detta: Kura ihop dig i soffan och se Bröderna Lejonhjärta. Fråga dig sedan vilket samhälle du vill leva i – och vad du tänker göra åt det. För trots allt finns det saker man måste göra även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.

Av Helena Edlund
Skribent och journalist. Präst i Svenska kyrkan.

Relaterade artiklar:

43

tisdag 26 november 2013

En SKAMMENS DAG.

Vårdorganisationer vill ta “skammens dag” ett steg till

vårdturismALLT ÅT ALLA En “skammens dag”. Så sammanfattade Sverigedemokraterna träffande sjuklöverns beslut i riksdagen att ge illegala invandrare gratis vård på svenska skattebetalares bekostnad. För bl.a. Läkarförbundets etik och ansvarsråd är emellertid inte detta tillräckligt. Man vill nu att lagtexten ska skrivas om och/eller tolkas än mer generöst.
Enligt riksdagsbeslutet har illegala invandrare rätt till subventionerad sjukvård som “inte kan anstå”. Det begreppet vänder sig nu ett antal vårdorganisationer emot, däribland Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges Tandläkarförbund. I varje fall gör dessa förbunds politiskt korrekta ledning det. Medlemmarna har man sannolikt inte tillfrågat.
Huruvida de som idag arbetar under sparbeting, nedskärningar, personalbrist, platsbrist och stress vill ha ännu mer att göra genom att dörrarna öppnas på än vidare gavel för illegala är inte intressant. För förbundsledningarna handlar det om att putsa på glorian och följaktligen trillar flosklerna om diskriminering, människovärdesprincipen, alla människors lika värde osv som pärlor från ett pärlband över talespersonernas läppar.
Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, menar att formuleringen “inte kan anstå” skulle utgöra en fara för patientsäkerheten. Att svenskar inte får den vård eller patientsäkerhet de har rätt till och betalar för i en vårdapparat som redan går på knäna, och än mindre om denna öppnas upp för ytterligare belastning av illegala, det är uppenbarligen inget som bekymrar Flodin.
Än mer bisarrt blir det när Anne Sjögren, sjuksköterska på illegalvårdskliniken Rosengrenska Röda korset i Göteborg, argumenterar för obegränsad gratisvård åt illegala med argumentet att de som arbetar i vården är livrädda för att bli prickade av ansvarsnämnden om de skulle råka ge patienten för mycket vård. Detta har aldrig hänt, kommer aldrig att hända och kan inte ens teoretiskt hända. Vad det handlar om är att Sjögren vill ge den vårdpersonal som redan idag rättshaveristiskt överskrider sina befogenheter och ger illegala vård de inte har rätt till, fria händer att fortsätta med detta utan att behöva smussla med det.
Ingemar Engström, som är ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, kompletterar det ologiska resonemanget med att hävda att vården nu läggs på en roll som inte är medicinsk utan migrationspolitisk, när man måste ta ställning till vilken vård illegala har och inte har rätt till. I själva verket har vårdapparaten alltid varit tvungen att göra sådana ställningstaganden utifrån vem som omfattas av den svenska sjukvårdsförsäkringen och vem som inte gör det. De som gör detta till migrationspolitik är i stället Engström & Co genom sitt politiska ställningstagande för ett paradigmskifte där ett nationellt skattefinansierat välfärdssystem plötsligt ska öppnas för hela världens befolkning.
SR

Franska Front National får rekordsiffror i väljarundersökning.

Nya rekordsiffror för Front National

Front Nationals ungdomsförbund FNJ
En majoritet av Frankrikes unga väljare kan tänka sig rösta på Front National.
FRANKRIKE / VÄLJAROPINION Medvinden för Frankrikevänliga Front National håller i sig och tilltar ytterligare. Enligt färska opinionssiffror kan 42 procent av fransmännen tänka sig att rösta på Marine Le Pens parti om det ställer upp i deras kommun i valet i mars nästa år.
Av dessa säger 18 procent “absolut” och 24 procent “kanske”. Bland högerpartiet UMPs väljare kan 59 procent tänka sig att i stället lägga sin röst på Front National, medan motsvarade siffra för socialistiska väljare stannar vid blygsammare 14 procent. Än längre ut på vänsterkanten är, något förvånande, siffran däremot högre. Hela 26 procent av Jean-Luc Mélenchons vänsteranhängare kan tänka sig röst på Front National.
För den franska befolkningen som helhet är det fortfarande en majoritet, 58 procent, som inte kan tänka sig lägga sin röst på Front National, men hos de unga väljarna mellan 18-24 år är det nu en minoritet, 45 procent, som ser partiet som ett icke-alternativ, något som indikerar att Front National har framtiden för sig i än högre grad än samtiden.
Tobbes Medieblogg
Liberation

Vita Sydafrikaner är under angrepp.

Angrepene på hvite fortsetter i Sør-Afrika

Minnelund over noen av de mange tusen hvite som er drept i Sør Afrika de siste årene.
Minnelund over noen av de mange tusen hvite som er drept i Sør-Afrika de siste årene.
SØR-AFRIKA/FOLKEMORD. Angrepene på hvite mennesker i Sør-Afrika fortsetter. I de to første ukene i juni ble det utført 21 angrep med totalt 56 ofre. Til sammen 8 av disse ble drept.
Realisten har publisert en oversikt over alle angrepene som er utført på hvite sørafrikanere under de to første ukene i juni. Til sammen dreier det seg om 21 angrep på 14 dager, med 56 ofre. Åtte av disse ble drept og to ble voldtatt. Slike angrep er noe som forekommer hver eneste uke hele året i Sør-Afrika. De to første ukene i juni måned er således på ingen måte unike. De sakene det her dreier seg om er kun saker som er rapportert gjennom media. Det er derfor nødvendigvis ikke en komplett liste over alle angrepene i løpet av de 14 dagene.
1. juni i Frankfort, Fristaten: En kvinne blir angrepet, mishandlet og voldtatt i sitt eget hjem av to svarte menn.
1. juni i Westville, Natal: Freddie Lewis blir sammen med sin kone og deres to døtre angrepet, i deres eget hjem, av seks svarte menn. Freddie blir skutt tre ganger av inntrengerne, men klarer likevel å få dem ut av huset. Han ligger fortsatt på sykehus.
1. juni i Bloemfontein, Fristaten: Laurie Amicke blir angrepet av to svarte menn. De raner henne og knivstikker henne i ryggen, noe som fører til skader på den ene lungen.
82 år gamle Marie Ripley ble grovt torturert av svarte inntrengere. Hun overlevde takket være en konvolutt med penger hun fikk til morsdagen.
82 år gamle Marie Ripley ble grovt torturert av svarte inntrengere. Hun overlevde takket være en konvolutt med penger hun fikk til morsdagen.
1. juni Durban, Natal: En ung mann ved navn Trevor ble ranet og mishandlet med en machete. Angriperne stjal mobiltelefonen og lommeboken hans og lot han ligge igjen for å dø. Han ligger fortsatt på sykehus og tilstanden hans er uavklart.
1. juni i Vanderbijlpark, Gauteng: En 54 år gammel mann, hans kone og deres 28 år gamle sønn ble angrepet i deres eget hjem av tre svarte menn. Mannen ble skutt og sønnen ble mishandlet i hodet med en metallstang. Kvinnen fikk ingen skader, men ble innlagt på sykehus med sjokk.
1. juni i Sun Valley, Gauteng: En gruppe venner ble angrepet av to svarte menn under en fest. En av vennene ble skutt og ligger fortsatt på sykehus. De andre ble bundet fast, mishandlet og frastjålet deres mobiltelefoner.
1. juni i Fochville, Gauteng: Albert van Emmenis, en eldre farmer ble angrepet av åtte svarte menn i sitt hjem. Han ble grovt mishandlet og begge armene ble brukket. Angriperne stjal bare mobiltelefonen hans. Mannen ble funnet hardt skadet av sin kone.
3. juni i Queenstown, Østre Kapprovinsen: 67 år gamle Dudley Buss ble myrdet på sin egen farm. Kroppen hans ble kastet i fryseren. En av gjerningsmennene er arrestert.
3. juni i Boksburg, Gauteng. Michael Zafiris ble stoppet mens han kjørte bil. Angriperne ranet og myrdet han.
3. juni i Brits, Nordvestprovinsen: En eldre farmer, Gert Fourie og hans kone Elsa ble angrepet på deres farm av tre svarte menn. De ble grovt mishandlet og begge fikk alvorlige hodeskader.
4. juni i Pretoria, Gauteng: En familie ble tidlig på morgenen angrepet i Swasina Park av tre svarte menn. De ble bundet fast og grovt mishandlet, før bilen deres ble stjålet.
Melinda Bam ble henrettet og drept i sin egen seng mens hun lå og sov. EktemannenFrancois Visagie overlevde så vidt.
Melinda Bam ble henrettet og drept i sin egen seng mens hun lå og sov. Ektemannen Francois Visagie overlevde så vidt.
5. juni i Brits, Nordvestprovinsen: Baby Jordaan (79) ble angrepet og grovt mishandlet av to svarte menn i sitt eget hjem.
5. juni Nelspruit, Mpumalanga: En farmer i 70-årene ble angrepet i sitt eget hjem. Han ble grovt mishandlet, men klarte å gjemme unna en mobiltelefon fra ranerne. Da de plyndret huset hans, klarte han å ringe politiet. Angriperne flyktet da de hørte politisirenene.
6. juni i George, Vestre Kapprovinsen: 73 år gamle Jan Barendse ble angrepet i sitt eget hjem og knivstukket fem ganger. Han ble funnet i en pøl med blod på badet og ligger fortsatt på sykehus. Tilstanden skal være kritisk. Gartneren hans er etterlyst for ugjerningen.
6. juni i Springbok, Nordre Kapprovinsen: En 73 år gammel kvinne ble brutalt mishandlet og voldtatt i sitt eget hjem.
6. juni i Centurion, Gauteng: Hanu Krause ble angrepet av flere svarte menn som mishandlet han grovt og knivstakk ham. Hanu ble påført en hjerneskade og flere dype knivstikk. Han ligger fortsatt på sykehus.
6. juni Brakpan, Gauteng: 39 år gamle Marie de Beer ble angrepet av fire svarte menn utenfor sitt eget hjem tidlig på morgenen når hun skulle dra på jobb. Hun ble grovt mishandlet og frastjålet bilen.
57 år gamle Noel McSeveney og kona ble utsatt for et bakholdsangrep når de var på vei hjem til farmen sin.
57 år gamle Noel McSeveney og kona ble utsatt for et bakholdsangrep på vei hjem til farmen.
7. juni i Natal: Mr Koen ble funnet drept. Han var meldt savnet noen dager tidligere.
8. juni i Lichtenburg, Nordvestprovinsen: Bernie van Zyl ble angrepet på sin egen farm. Han ble slått gjentatte ganger i hodet med slagvåpen og er alvorlig skadet.
8. juni Lichtenburg, Nordvestprovinsen: Regard Hansen ble angrepet hjemme på sin egen farm og grovt mishandlet. Han ligger fortsatt på sykehus.
8. juni Welkom, Fristaten: 82 år gamle Marie Ripley ble angrepet i sitt eget hjem av tre svarte menn. Hun ble kvalt, mishandlet og angriperne trykte et laken ned i halsen hennes. De stjal pengene og smykkene hennes.
8. juni i Pretoria, Gauteng: En familie ble angrepet i deres eget hjem av fem svarte menn. De ble bundet fast, mishandlet og holdt som gisler i fire timer. Gjerningsmennene ble til slutt lei og tok deres verdisaker i stedet.
8. juni i Gravelotte, Limpopo: 30 år gamle Melinda Lee Bam ble henrettet i sin egen seng mens hun lå og sov av tre bevæpnede svarte menn. Hennes mann ble også skutt, men han overlevde. Deres barn som også var i huset, låste seg inn på et rom så ikke gjerningsmennene kunne få tak i dem. Morderne stjal en mobiltelefon, et brød og litt kontanter.
9. juni i Ladybrand, Fristaten: 59 år gamle Meril Luck ble angrepet av to svarte menn. Mens den ene holdt vakt så ble hun grovt mishandlet og truet til å gi fra seg penger. Hun klarte å ringe til politiet mens gjerningsmennene var opptatt med å forsøke å åpne et kassaskap.
10. juni i Østre Kapprovinsen: 52 år gamle Michael Quin ble knivstukket og drept i sin brors hus, der han arbeidet og bodde.
Kerry Savin ble angrepet og knivstukket 12 ganger da hun skulle ut og hente posten.
Kerry Savin ble angrepet og knivstukket 12 ganger da hun skulle ut og hente posten.
11. juni i Malelane, Mpumalanga: Noel McSeveney (57) og hans kone ble utsatt for et bakholdsangrep når de skulle kjøre hjem til farmen sin. De to svarte gjerningsmennene skjøt Noel og mishandlet hans kone grovt. Begge ligger nå på sykehus.
12. juni i Carletonville, Gauteng: 68 år gamle Drienie Nortje ble på morgenen angrepet i sitt eget hjem av to svarte menn. De mishandlet henne grovt i hodet med en metallgjenstand mens hun ble beordret til å ta av seg klærne. Hun klarte å flykte og låse seg inn på badet. Hun ligger fortsatt på sykehus med hodeskader.
12. juni i Kapstaden, Vestre Kapprovinsen: 42 år gamle Luis de Faria ble stoppet når han var ute og kjørte bil. Gjerningsmennene kastet han ned fra en 15 meter høy bro. Han døde momentant.
13. juni i Birch Acres, Gauten: Et eldre ektepar ble angrepet i sitt eget hjem av tre svarte menn. Mannen ble knivstukket flere ganger i magen og de ble begge bundet fast og ranet.
13. juni i Kloof, Natal: Kerry Savin ble angrepet i sitt eget hjem når hun skulle ut og hente posten. Angriperne knivstakk henne 12 ganger før de rømte uten å stjele noen ting.
14. juni i Kuilsrivier, Vestre Kapprovinsen: 51 år gamle Gerty Lee ble henrettet med skytevåpen i sitt eget hjem av to gjerningsmenn. Ingenting ble stjålet.
Realisten

20 Comments

 1. Haavard /
  Fryktelig merkelig dette da. For leser vi vanlig media så får vi inntrykk av at ting aldri har vært mer rosenrødt i Sør-Afrika.
  At alle har det så fryktelig bra etter at Apharteid-regimet falt.
  Trodde Nelson Mandela og Desmond Tutu hadde lagt grunnen for at alle bare skulle være venner i den nye regnbuenasjonen jeg????
  • Haavard /
   Kan ikke en av redaktørene i Dagbladet eller VG forklare dette for en enkel sjel som meg?
 2. Henrik /
  Det er helt forferdelig å lese en så lang liste med overfall og drap! Og å tenke på at det kun gjelder for en så kort periode! Er det ikke så mange som 60 000? Jeg var litt usikker så jeg googlet det og fant en side som virket å ha dekning på for den påstanden. Over 4 000 av disse skal være disse «farmerne», mens resten er ofre for den sinnsyke drapsstatistikken i landet.
  http://www.thetruthaboutsouthafrica.com/p/white-genocide-in-south-africa.html
  Jeg synes virkelig synd på disse menneskene og familiene deres. Etter at Apartheid-regimet ble fjernet skulle landet bli så mye bedre, men Mandela er døende og landets hvite minoritet er i ferd med å utsettes for et folkemord.
  Hvor er norske medier i disse sakene? Jeg har ikke lest noe om dette noe sted utenom her på Fyret. Dette gjør meg bare fryktelig trist.
  Kanskje vi kan ta imot disse hvite Sør-Afrikanerne som flyktninger her til landet istedenfor de lykkejegerne fra Midt-Østen og andre deler av Afrika som vi tar imot nå?
 3. Stine /
  Mandela er forbildet til Norges statsminister.
 4. Anonym /
  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Voldtatt-av-flere-personer-2920108.html#.UcWux_m-18E
  Fem menn voldtok kvinne i hordaland.
  La meg se, var det nordmenn tro? Eller var det som vanlig våre nye landsmenn igjen?
  Dette må ta slutt. Noen må forsvare norske kvinner fra overfall og voldtekter.
  Faen ta disse nye landsmenn.
 5. Anonym /
  http://www.dagbladet.no/2013/06/22/nyheter/innenriks/voldtekt/27836024/
  Det var utenlandske menn som voldtok en kvinne i Hordaland.
  UUUUT!
  • Pissen /
   Og hvor i helvete er kommentarfeltet under den artikkelen?!!? Neida, vi får lov til å mene mye om syklister i veibanen, men det mest omgripende samfunnsproblemet på tusen år får vi ikke mene noe om. Fy faen ta gammelmedia!
 6. Lonep /
  All bistand må stoppes. De får ha sitt kontinent (verdens mest ressursrike) i fred og så kan vi hvite se hvor bra det går med dem der nede. Det er flere århundrer siden kolonitiden nå.
  • Herman von Salza /
   Flere hundre år siden 1960?
   Skjerp deg
   • Anonym /
    Lonep tar feil med tanke på kolonitiden, men siden jeg tar din kommentar som at du er uenig med hva hun eller han vil frem til ber jeg deg forklare en ting. Hva er grunnen til at Liberia og Etiopia, to land som aldri ble kolonisert er i dag to av de minst utviklet landene i Africa?
 7. Anonym /
  «Kom til Norge og slipp å jobbe resten av livet»
  http://www.na24.no/article3639134.ece
 8. Mia /
  Grusomme saker. Når det er sagt så er det ingen grunn til at europeere skal bo i Afrika. Synes de skal komme seg hjem igjen.
  • Loffings /
   Helt enig. Hvite kan ha sitt kontinent (Europa heter det), så kan de svarte surre rundt nedi der.
 9. Pit Hell /
  Alle gode nordmenn bør få ræven i gir og ta jegerprøven. Sett at enkelte muslimer har oppfordret til dette
 10. Anonym /
  Det hjelper ikke med jegerprøven, så lenge myndighetene gjør alt for å stoppe motstand mot innvandringen. Det blir vel forbudt å ta jegerprøven snart også.
 11. Anonym /
  http://www.dagbladet.no/2013/06/22/nyheter/andunger/and/ender/tunnel/27838941/
  «Andemor påkjørt, politiet måtte rykke ut for å redde andungene»
  Dette har politiet ressurser til. Hvor er de når folk blir ranet og voldtatt?
 12. Bjørn /
  Sør-Afrika er et stort land med 1 221 000 km2, like stort som Norge, Sverige, Finland og Danmark tilsammen.
  De hvite, først og fremst hollendere kom først til det sørlige Sør-Afrika for over 400 år siden. Hvor de bosatte seg og bygget opp landet. Nord i Sør-Afrika bodde det svarte.
  Skal de hvite overleve her må de få seg et eget landområde i sørvest av dette store Sør-Afrika landet.
  Området Orania med sine 1 000 innbyggere en en tanke i riktig retning. Men er området valgt geografisk riktig ?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Orania,_Northern

Vad har hänt med mitt land?

VAD HAR HÄNT MED MITT LAND?

Av Thoralf Alfsson - Måndag 25 nov 23:01
Idag blir jag minst sagt bekymrad när man tar del av alla nyheter. Det ena värre än det andra och jag undrar verkligen hur tillståndet är bland framförallt 7-klöverns politiker och journalister.

Svensk islam, 500 nya miljoner till Migrationsverket, utrikes födda får jobben före svenskar, SD utestängs från EU-debatt, lokalpolitiker på Öland hemligstämplar protokoll om vindkraft och en TV4-journalists fördomar.I dagens Barometern möts man på ledarsidan av följande rubrik ”Bejaka svensk islam”. En ledarartikel skriven av MartinTunström. För det första finns det ingen svensk islam, det finns bara islam! Eller syftar Martin Tunström på Taimour Abdulwahab al-Abdaly, Stockholmsbombaren eller är det de svenska islamister som åker till sina hemländer och förverkligar jihad. Det är väl bara en tidsfråga innan det startar sin jihad i Sverige. Då herr Tunström får du svensk islam. Frågan är om du då tänker skriva att du bejakar svensk islam. Jag blir beklämd när man på en svensk ledarsida i en lokaltidning skriver något så okunnigt och befängt. Martin Tunström kanske kan berätta hur svensk sharialagstiftning ser ut i nästa ledarartikel. Vad har hänt med mitt land?

Det är inte utan att man börjar undra vem som är vem av Martin Tunström på Juridikfronten och Martin Tunström på Barometern

Idag kan vi också läsa att Migrationsverket vill anställa ytterligare 550 personer, de 4400 personer som redan jobbar på Migrationsverket räcker inte till. Samtidigt begär Migrationsverket ytterligare 500 miljoner kronor från regeringen. Miljard efter miljard rinner iväg på Migrationsverket och flyktingindustrin blomstrar med svenska skattemedel. Inget annat parti än Sverigedemokraterna kräver ett stopp. Politikerna i 7-klövern har målat in sig i ett hörn. Vad har hänt med mitt land?Idag presenterades siffror som visar att 75 procent av de nya jobben går till utrikes födda genom regeringen och arbetsförmedlingens nya policy, som uppenbarligen diskriminerar svenskar å det grövsta. Av ca 250000 jobb som skapats sedan Reinfeldt tog över har hela 190000 gått till utrikes födda men endast ca 60000 till svenskar. Samtidigt har ändå antalet arbetslösa som är utrikes födda ökat med närmare 100 procent till hela 142000. Det kallar jag svenskfientlig arbetsmarknadspolitik. De svenska ungdomarna får åka till Norge och Danmark för att få ett jobb! Vad har hänt med mitt land?SVT, vår public service bolag utestänger Sverigedemokraterna från slutdebatten vid EU-valet. Anledningen är att vi sitter inte i EU-parlamentet idag, samma argument som 2010. Det enda riktigt EU-kritiska partiet utestängs därmed från debatten och endast den hycklande 7-klövern tillåts att medverka i SVT. Ett mer odemokratiskt public service företag kan det inte finnas i hela världen om man undantar Nord-Korea och Kina. När svenska folket går till valurnorna några dagar efter att Sverigedemokraterna varit utfrysta från den stora TV-debatten gissar jag att många väljare kommer just välja SD-valsedeln på grund av detta. Vad har hänt med mitt land?På Öland hemligstämplar lokalpolitikerna i Mörbylånga kommun mötesprotokoll om vindkraftsbeslut enligt Barometern. De sex vindkraftverken som skall byggas vid Stora Alvaret är tydligen väldigt känsligt för politikerna. Sverigedemokraterna har dock bara platser i kommunfullmäktige så vi har därmed ingen insyn i detta märkliga ärende. Stora Alvaret har fått status som världsarv av Unesco och jag gissar att det är för Unesco. Något som man nu riskerar att gå miste om man bygger vindkraftverk. Helt i onödan och fullständigt galet. Inte undra på att man hemligstämplar. Vad har hänt med mitt land?
 
 
Lassekolja
Lassekolja
Tisdag 26 nov 00:39
"VAD HAR HÄNT MED MITT LAND?" Den frågan får större relevans för varje dag, som går.
Om det ändå var ex.-vis den svenska exporten, som slog nya rekord. Med 7:an vid rodret är det dessvärre helt tvärt om, det är importen av arbetslöshet och bostadsbrist, som slår nya rekord. Arbetslöshet och bostadsbrist, som leder till utanförskap, som i sin tur mer eller mindre per automatik leder till ökad kriminalitet och ännu sämre resultat i den arma svenska s.k skolan.....(suck!)
Detta att Sverigedemokraterna inte tillåts deltaga i Svt´s EU-slutdebatt är lika obegripligt, som när SD inte tilläts deltaga i partiledardebatterna inför Riksdagsvalet 2010. Med tanke på att dessa slutdebatter handlar om KOMMANDE(!) MANDATPERIOD gör det hela ännu tokigare och så ODEMOKRATISKT att man nästan vägrar att tro att det är sant! Iaf i Sverige(?)!!! Detta hade ju givetvis inte varit möjligt i en verklig demokrati med ett fungerande mediaetablissemang, framför allt inte i en REPRESENTATIV DEMOKRATI, som per definition kräver välinformerade medborgare/väljare!!!
4 x SD 2014 !!!
 
Ingen bild
Sverigevän
Tisdag 26 nov 01:40
Oftast klagar man att invandrare inte arbetar utan lever på bidrag och nu när de får arbete klagar man för det. Svårt att bestämma sig?
 
Ingen bild
Gubben o Gumman
Tisdag 26 nov 02:27
Just jobben är en tragedi för svenska ungdomar
Det är otroligt viktigt att denna info når svenska brevlådor efter hand så fort det går.
Det är för fan inte riktigt klokt på ren svenska
 
Ingen bild
Blåsippan
Tisdag 26 nov 02:31
Instegsjobb kallas det. Arbetsgivaren får 75%/80 av lönen betald av välfärden/skattepengar om de anställer en invandrare före en etnisk svensk. Samtidigt sparar vi in på frukostäggen och kaffet på äldreboenden och vår svenska ungdom får bo hemma för de har inga jobb. Ja, vi är då "RASISTER". Men du är en indoktrinerad nyttig idiot. Hur känns det? Ingenting förstås.,
 
Ingen bild
Blåsippan
Tisdag 26 nov 02:50
Det hela är ju helt (o)logiskt. Varför skall vi etniska svenskar ha jobb i vårt egna land? Klart att andra skall ha det före oss. Sen om det råder arbetslöshet spelar väl ingen roll. Det vore väl rasistiskt om en svensk finge ett jobb i Sverige pga sitt modersmål före en nyanländ somalier.. Oj, var jag rasistisk nu?
 
Ingen bild
World Traveller
Tisdag 26 nov 05:35
Jadu Thoralf. Vi är många som undrar detsamma. Läste precis Expressens artikel om våld och hot mot politiker. De skriver om 31 politiker som utsatts för hot varav en snabbt nämns som Sverigedemokrat. Underförstått att Sverigedemokrater står för de flesta hoten mot de övriga demokratiska politikerna. Man blir äcklad av svensk media.
 
Ingen bild
lantjunkaren
Tisdag 26 nov 06:14
Owe Thörnqvist skrev en låt som sammanfattar hela problematiken

Sök på
1.Youtube
2.Sök Owe Thörnqvist och låten "Sverigebesöket "

Jag lovar er en mycket bra musikupplevelse
 
Sven Dacke
Sven Dacke
Tisdag 26 nov 06:23
Martin Tunström äe dessvärre ledarskribent i Smålandsposten Växjö där man kör exakt samma stollig historia som om inte en gång var nog.

Förmodligen är den centralt producerad på Islmaisereingskansliet ( Rosenbad)
 
Ingen bild
Fredde
Tisdag 26 nov 06:36
God morgon!

Det jag inte förstår är varför inte arbetslösa svenskar börjar demonstrera mot de orättvisor som gäller med lönebidrag till invandrare? Man riskerar i alla fall inte sparken! En fråga: Finns det ngt land där man subventionerar jobb för invandrare istället för det egna landets befolkning?

Konstigt att inte fler svenskar vaknar speciellt dom arbetslösa!

Ha en bra dag!
 
Ingen bild
Jonas N
Tisdag 26 nov 06:38
Sverigevän

Fundera några varv till om vad du skriver..
 
Ingen bild
Farbror Sven
Tisdag 26 nov 06:39
Till Sverigevän ? jo, men tycker du det är OK att vi har nästan 80000 svenskar däribland massor av ungdomar som varit tvungna att ta jobb i Norge ? Är väl bättre att de som är födda i Sverige får jobb i sitt eget fosterland ?
 
Ingen bild
oldman94
Tisdag 26 nov 06:47
Re: " Av ca 250000 jobb som skapats sedan Reinfeldt tog över har hela 190000 gått till utrikes födda men endast ca 60000 till svenskar."
Betyder att det mesta är skattefinansierat och med 100% sannolikhet dessutom ineffektivt......
Under samma tid har antalet utrikesfödda arbetslösa ökat från 78 000 till 142 000, berikande så det förslår....
 
Ingen bild
Hulda mk1
Tisdag 26 nov 07:13
Sverigevän...
Det finns många frågetecken runt dessa siffror. Hur många av dessa invandrarjobb är heltid, hittepåjobb , hur långvariga och hur många beror på bidrag till arbetsgivaren?
Bakom dessa siffror finns säkert en gigantisk kostnad (ännu en gång) för statskassan. Säkerligen jobbas det för fullt på att putsa dessa arbetslöshetssiffror ännu mera inför nästa års EU-val och riksdagsval. Allt för att minska SD-rösterna
Instämmer fullt ut med Thoralf: Vad har hänt med mitt land...
 
Ingen bild
Pepparholm
Tisdag 26 nov 07:52
När nu SR utesluter SD från EU-debatten så får de sju deltagarna inte kritisera SD. Eller hur SR?
 
Ingen bild
Tommy
Tisdag 26 nov 08:23
@Thoralf
Tror du själv att skribenten förknippar begreppet Svensk Islam med självmordsbombaren? Snacka om osaklighet.
Sedan undrar jag över din mer djupgående analys av 75 procentsiffran. Är svaret enkelt: Diskriminering av svenskar?
Ang. debatten: Allt behöver ju inte vara superkonspiration? Lex Junilistan. Det handlar ju om ett 14 år gammalt principbeslut, långt innan SD var parlamentspåtänkt.
 
Ingen bild
Arvid
Tisdag 26 nov 08:24
VAD KOMMER ATT HÄNDA MED MITT LAND?
Thoralf och övriga meningsfränder! Det är mycket värre än vad ni föreställer er. Lyssna här till den kloke och insiktsfulle Paul Weston - lyssna en gång till, och tänk sedan efter. Det är snart fråga om att överhuvudtaget överleva. Har ni för avsikt att själva överleva eller kanske låta era barn göra det? Då måste ni ta ställning NU. Det finns inga snälla alternativt moderata muslimer.
Islam är en lögn - Muhammed en brottsling - Koranen ett gift -
Martin Tunström en usel förrädare.

http://youtu.be/Qsjc5CVujrM
 
http://youtu.be/Qsjc5CVujrM
http://youtu.be/Qsjc5CVujrM
Tisdag 26 nov 08:26
http://youtu.be/Qsjc5CVujrM
 
Ingen bild
Lärare
Tisdag 26 nov 08:31
Det blir värre för var dag. För första gången tittade jag på Jenny Strömstedts program där Jomshof medverkade.
Fyra rabiata SD-hatare medverkade, som vanligt fyra mot en.
Varför deltog Jomshof öht i ett sånt skitprogram?

Nu är det hög tid att SD går ut med info om allt som händer och hänt de sista veckorna! Det är minst sagt skrämmande hur PK-etablissemanget håller på.

I hur många intervjuer har denna Nolltolerans diskuterats? Upp med andra frågor på Agendan nu!

SD! Ryt till ordentligt, ni har fler potentiella väljare än ni tror!
 
Ingen bild
Tony
Tisdag 26 nov 08:36
Det är väl just det som är meningen med Fredrik Reinfeldts
samhällsbygge, när han är färdig med det , så är det inte
vårt land längre, utan tillhör andra folkslag, varav många
inte ens har rätt att vistas här. Vi har haft många ledare
som har krigat ute i världen, men dom har krigat för Sveriges
bästa , det unika med stollen Reinfeldt är att han krigar
mot Sverige och Svenskens intressen, och dessutom låter
dom betala för det!
 
Ingen bild
Stefan A
Tisdag 26 nov 08:38
Svar från SCB efter fråga om vad som räknas som "sysselsatt" "de arbetsmarknadspolitiska program som räknas som "sysselsatta" i AKU är endast personer som får lön från arbetsgivaren, samt att man deltar i arbetsplatsens produktion av varor och tjänster, med andra ord de arbetsmarknadspolitiska program som ger lön som ersättning till deltagarna räknas som "sysselsatta" i AKU. Exempel på sådana åtgärder är "anställning med lönebidrag","anställningsstöd", "nystartsjobb" med mera." man kan alltså köpa ned arbetslösheten ett valår, och det gör man, hur många "jobb" som kommer att vara kvar 2015 är en annan fråga.En annan fråga är hur många invandrare som får förmånen av ovanstående stöd jämfört med pursvenskar, men det lär vi aldrig få reda på med vår ickefungerande media, där bara lyckoreportage om massinvandringen till Sverige är tillåten, varvat med hur hemska rasister vi Svenskar är, om sanningen skall fram..rösta SD nästa år...
 
Ingen bild
Mattias
Tisdag 26 nov 08:43
SVT/SR är ingen oberoende public service. SVT har en tydlig politisk agenda vilket inte minst återspeglas i bevakningen av SD. Ömsom försöker man att tiga ihjäl och ge SD så lite utrymme som möjligt (som inför riksdagsvalet 2010 och det stundande EU-valet). Ömsom försöker man att smutskasta och skandalisera, som t.ex när Jimmie Åkesson intervjuades i P1 morgon/Agenda och programledarna ägnade 100 % av intervjutiden åt SD:s "skandaler" istället för att ställa frågor kring SD:s politik. SD ska hela tiden särbehandlas.
Är det så märkligt när 60 % av den redaktionella personalen på SVT sympatiserar med mp eller v? SVT=DDR-TV. Bojkotta skiten! Vägra betala TV-licens!
 
Ingen bild
SDare
Tisdag 26 nov 08:44
Sverigevän!
Är du arbetslös? Förmodligen inte! Jag är och kan tala om för dig och alla andra, att det verkligen är precis så illa med Sverige och Svenskarna som Thoralf skriver. Jag var på ett informationsmöte på arbetsförmedlingen och fick slängt i ansiktet att vi minsann inte var prioriterade. Alla lediga jobb anvisades i första hand till utsatta grupper som det så fint hette. Varken du Sverigevän eller någon annan för den delen behöver någon större IQ för att fatta vart vi i Sverige är på väg.
 
Ingen bild
Medborgaren
Tisdag 26 nov 08:47
Det ska bli härligt att bli pensionär!
Iofs har jag ett antal år kvar dit men tänk så bra vi ska få det!
Med alla de mängder av människor som nu väller in i vårt land och inget hellre vill än att jobba o betala skatt, eller................

Skulle tro att det är bäst att själv ha nån krona i madrassen när den dagen kommer.

Glädjande är dock att vi börjar bli väldigt många som insett vartåt det är på väg om inget drastiskt händer, väldigt snart!
 
Ingen bild
SDare
Tisdag 26 nov 08:53
Finns fortfarande kloka människor i vår omvärld

http://www.onislam.net/english/news/africa/466297-angola-bans-islam-destroys-mosques.html
 
Ingen bild
Ateisten
Tisdag 26 nov 09:06
@Sverigevän

De flesta av dessa jobb har skapats av myndigheterna och är skattefinansierade. Det är inte jobb som skapats tack vare efterfrågan från samhälle och arbetsmarknad. Så de lever i princip fortfarande på bidrag.
 
Ingen bild
Magentan
Tisdag 26 nov 09:28
Under många år har min åsikt varit att de där stora valdebatterna med samtliga partiledare ihopsamlade i TV någon dag före valdagen är HELT MENINGSLÖSA för alla, både deltagare och tittare.

Under ett par timmar sitter/står där åtta personer strategiskt utplacerade och försöker då och då, när de råkar få ordet, säga några klyftiga meningar under ett antal sekunder. Det är ju inte så att var och en själva får bestämma när de ska prata, hur länge de ska prata, eller vad de ska prata om, utan det blir de båda programledarnas frågor inom olika ämnesområden som i all hast ska besvaras. Det blir definitivt inte några djuplodande diskussioner, utan ett mycket ytligt hafsverk om ditten och datten, som inte säger ett jota om respektive partiledare eller parti som man inte kände till före debatten.

Min mening är att det NÄST SÄKRASTE sättet att "vinna" den typen av SVT-debatt är att inte vara där. Det ALLRA SÄKRASTE sätta att vinna debatten är att inte vara där på grund att man har blivit utmobbad på ett högst odemokratiskt sätt av något som ska föreställa ett Public Service-företag i ett land som ska föreställa demokratiskt.

Det är då man blir riktigt rejält uppmärksammad av väljarna.
 
Ingen bild
Zalgonenko
Tisdag 26 nov 09:31
Det är helt enkelt en maffia som styr.
 
Ingen bild
Åke
Tisdag 26 nov 10:05
Det blir bara mer och mer vansinnigt i detta land...Fy f-n rent ut sagt.Men hösten 2014....då är det dags att ta tillbaka det som "förstörts" under så lång tid, med en rejäl valskräll, där båda blocken får stå i minoritet i skammens vrå när väl väljarna sagt sitt!!!
 
Ingen bild
Farbror Sven
Tisdag 26 nov 10:15
Nu är det ett par sensationslystna svenska journalister på driven igen , har visst besökt Syrien , jag frågar mej igen va faen har dom där att göra ? Ge faen i att resa runt i världen och reta upp andra länders regeringar , låt varje land sköta sitt !
 
Ingen bild
Fia
Tisdag 26 nov 10:53
Jag blir olycklig av vad vårt land är på väg. Jag känner mig utanför och hatad. Jag är inte invandrare, muslim, utan gillar SD och råkar ha Svenska rötter i många många generationer. Det betyder att media kan klanka på mig och kalla mig rasist. Jag själv tycker jag är realist. Jag kan visst umgås med utlänningar och känner flera. Jag vill ha en vettig politik som ser till vårt och Sveriges bästa. Vi har inte råd att försörja hela världen. Så är det bara.. Dom som dessutom verkligen skulle behöva få komma hit skulle aldrig få chansen, allt kostar nämligen pengar och det har dom inte. Ensamkomnande barn? Vi ser på tv att gatorna är fulla av små knottingar utan framtid. Som sniffar lim och blir utsatta för hemskhetet. Inte fan hjälper vi dom! Nä dom skiter vi i. Små fyraåringar som med lite hjälp kanske kunde få en framtid här. Istället tar vi hit gubbar( vart är flickorna?) med skägg.. Fattar noll. Nä jag blir deprimerad. Undrar hur vår framtid ska bli. Just nu känns den svart.
 
Arvid
Arvid
Tisdag 26 nov 10:56
VAD KOMMER ATT HÄNDA MED MITT LAND?
FOLKMORD är benämningen, GENOCIDE låter litet mindre hotfullt, litet mera avlägset, men är samma sak. FOLKMORDET förberedes just nu. Blunda inte för den grymma verkligheten. Du har väl sett videon med Paul Weston? Har du för avsikt att överleva?

http://youtu.be/Qsjc5CVujrM
 
Ingen bild
UncleBob
Tisdag 26 nov 10:56
Det måste vara samma Martin Tunström som ligger bakom den sk "jurikikfronten" som okynnesanmäler Sverigedemokrater i minut och parti. Till och med fall som lagts ner har de drivit vidare genom att politiskt tillsatta åklagare springer ärenden till dessa nonsensanmälare.
 
Ingen bild
Kennet
Tisdag 26 nov 11:03
Läs gärna Cornus blogg om bluffen med arbetslinjen http://cornucopia.cornubot.se/2013/11/flash-arbetslinjen-ar-en-bluff-jobben.html
 
Ingen bild
Skånepåg
Tisdag 26 nov 11:48
@ UncleBob

Kort sammanfattning:
1. Martin Tunström är en sosse som bor i Helsingborg. Det är han plus en del andra rättshaverister, uteslutna från Sd och andra knäppgökar som håller på med okynnesanmälningar och kallar sig för "det fina namnet" Juridikfronten.
2. Martin Tunström som tidigare var politisk chefredaktör för Smålandsposten, har nu denna befattning på Barometern i Kalmar och verkar bo kvar i Växjö
 
Sven Dacke
Sven Dacke
Tisdag 26 nov 11:59
Lästipset till Martin Tunström som visserligen inte handlar om Svensk Islam, men som kanske kan skingra dimridåerna lite
 
Ingen bild
Lärare
Tisdag 26 nov 12:53
Hoppsan, inte så dumt att en del tittade på Jenny Strömstedts program i går kväll. Ett riktigt "röstmagnetprogram" för SD!

Stötte på ngr flanörer på stan idag, som sa sig blivit helt bestörta av de individer som satt där och var hur otrevliga och odemokratiska som helst. De hade däremot bara gott att säga om Jomshof och SD, där fick vi ngr röster till! Tack all PK-media ni värvar många röster till SD! Fortsätt så... .
 
Ingen bild
matspp
Tisdag 26 nov 13:23
Sverige är på väg att upplösas och därmed är försvar irrelevant. Nuvarande situation med rån,mord och våldtäcker riktade mot etniska Svenskar i första hand och utförda av importerade brottslingar i de flesta fall. Vad kallas det? Lågintensiv krigsförning skulle jag säja och det pågår dagligen.
 
Ingen bild
Lärare
Tisdag 26 nov 13:23
Vad har hänt med Sveriges Riksdag?

Herre Gud!!!
Jabar Amin klädd i ngt som jag vet ej vad, kolla kära vänner...
Svårt hålla sig för skratt...
Nu har det gått helt över styr i Sverige!

Får man klä sig hur som helst, vad blir nästa steg?
Finns det ingen klädkod i kammaren längre, eller har talmannen vikt sig för det alltmer tilltagande vansinnet i landet?

Nu får SD ngr 1 000 röster till det är jag helt övertygad om!
Från
    Kom ihåg mig
URL