torsdag 7 november 2013

Halsavskärande slaktmetoder är DJUPLÅGERI !

Detta är en utskrift från från Göteborgs-Posten.
Publicerad 27 januari 2010 Uppdaterad 27 januari 2010

Malin Lernfelt: Skäktning är djurplågeri! Krönika 28/1:

Okunskap gör att människor faller för orimliga argument om att det skulle vara antisemitism som ligger bakom att Sverige inte accepterar skäktning. Det är det inte. Garanterat har varken Jordbruksverket eller Svenska veterinärförbundet en dold främlingsfientlig agenda, skriver GP:s Malin Lernfelt i sin krönika.
Förslag om att tillåta religiös slakt har flera gånger behandlats av riksdagen. I somras var det svenska förbudet mot skäktning dessutom uppe för diskussion i EU. Som tur är blev resultatet att vi fick behålla den lagstiftning som värnar om djurens bästa, även vid slakt.
Man kan tycka att det borde vara tydligt för alla att det är kvalificerat djurplågeri att hissa upp stora däggdjur (eller låsa fast dem i en torktumlarliknande apparat), vända dem upp och ned, skära halsen av dem och låta dem förblöda vid fullt medvetande. Men tydligen inte. Vad det beror på kan man fråga sig. Troligtvis är det så enkelt att det finns en stor okunskap bland många människor om vad halal/kosherslakt utan bedövning innebär. Denna okunskap gör det möjligt att vända ryggen åt till exempel Svenska veterinärförbundets expertutlåtanden. Okunskapen gör också att människor alltför lätt faller för helt orimliga argument om att det skulle vara antisemitism som ligger bakom att Sverige inte accepterar skäktning. Det är det inte. Garanterat har varken Jordbruksverket eller Svenska veterinärförbundet en dold främlingsfientlig agenda.
Ett sätt att råda bot på okunnigheten är att ta del av fakta. I helgen kunde man i en artikelserie i Svenska Dagbladet göra just det. Bland annat fick man veta att forskare i Nya Zeeland nyligen mätt de elektriska smärtimpulser som sänds ut av nervtrådar då de skärs av. Mätningarna visade att hos kalvar som får stupen avskuren utan bedövning kan man registrera starka smärtimpulser i mer än två minuter efter snittet. I en del länder bedövas djuret efter snittet, så kallad post-cut-stunning, men de nya forskningsrönen visar att även denna metod medför svåra lidanden för djuren. En annan undersökning, gjord i Frankrike, visar att det kan ta upp till 11 minuter innan djuret dör. I genomsnitt tar det 5. Bedövas djuret däremot med elchock eller bultpistol innan slakten registreras inga smärtimpulser.
I en intervju i SvD säger Åke Rutegård, vd för Kött och charkföretagen, KCF:
– Det är inget litet snitt, som en del försöker göra gällande. Det handlar om ett jättestort operativt ingrepp utan bedövning. I alla andra sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen min legitimation om jag gjorde något liknande. Trots att nerver, artärer, mat- och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer bakom halskotpelaren som fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna.
Rutegård säger också:
– Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer.
Ju mer jag läser om skäktning desto mer illa mår jag. Naturligtvis skall man inte göra sig några illusioner om att det är speciellt trevligt för djuren som blir slaktade i svenska slakterier heller. Men där slipper de i alla fall känna ångest och smärta vid själva dödandet.
Jag är glad att Sverige lyckats behålla sitt förbud mot obedövad slakt. Ett förbud som jag hoppas skall sprida sig i och med att det kommer allt mer forskning på området, och människor i våra grannländer blir medvetna om vilket enormt lidande skäktning orsakar.
I realiteten finns det heller inget förbud mot bedövning i varken Koranen eller Moseböckerna. Tvärtom står det att man skall värna om djuren och att de inte skall behöva känna smärta. Låt oss ta fasta på det.

Inga kommentarer: