tisdag 26 november 2013

En SKAMMENS DAG.

Vårdorganisationer vill ta “skammens dag” ett steg till

vårdturismALLT ÅT ALLA En “skammens dag”. Så sammanfattade Sverigedemokraterna träffande sjuklöverns beslut i riksdagen att ge illegala invandrare gratis vård på svenska skattebetalares bekostnad. För bl.a. Läkarförbundets etik och ansvarsråd är emellertid inte detta tillräckligt. Man vill nu att lagtexten ska skrivas om och/eller tolkas än mer generöst.
Enligt riksdagsbeslutet har illegala invandrare rätt till subventionerad sjukvård som “inte kan anstå”. Det begreppet vänder sig nu ett antal vårdorganisationer emot, däribland Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges Tandläkarförbund. I varje fall gör dessa förbunds politiskt korrekta ledning det. Medlemmarna har man sannolikt inte tillfrågat.
Huruvida de som idag arbetar under sparbeting, nedskärningar, personalbrist, platsbrist och stress vill ha ännu mer att göra genom att dörrarna öppnas på än vidare gavel för illegala är inte intressant. För förbundsledningarna handlar det om att putsa på glorian och följaktligen trillar flosklerna om diskriminering, människovärdesprincipen, alla människors lika värde osv som pärlor från ett pärlband över talespersonernas läppar.
Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, menar att formuleringen “inte kan anstå” skulle utgöra en fara för patientsäkerheten. Att svenskar inte får den vård eller patientsäkerhet de har rätt till och betalar för i en vårdapparat som redan går på knäna, och än mindre om denna öppnas upp för ytterligare belastning av illegala, det är uppenbarligen inget som bekymrar Flodin.
Än mer bisarrt blir det när Anne Sjögren, sjuksköterska på illegalvårdskliniken Rosengrenska Röda korset i Göteborg, argumenterar för obegränsad gratisvård åt illegala med argumentet att de som arbetar i vården är livrädda för att bli prickade av ansvarsnämnden om de skulle råka ge patienten för mycket vård. Detta har aldrig hänt, kommer aldrig att hända och kan inte ens teoretiskt hända. Vad det handlar om är att Sjögren vill ge den vårdpersonal som redan idag rättshaveristiskt överskrider sina befogenheter och ger illegala vård de inte har rätt till, fria händer att fortsätta med detta utan att behöva smussla med det.
Ingemar Engström, som är ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, kompletterar det ologiska resonemanget med att hävda att vården nu läggs på en roll som inte är medicinsk utan migrationspolitisk, när man måste ta ställning till vilken vård illegala har och inte har rätt till. I själva verket har vårdapparaten alltid varit tvungen att göra sådana ställningstaganden utifrån vem som omfattas av den svenska sjukvårdsförsäkringen och vem som inte gör det. De som gör detta till migrationspolitik är i stället Engström & Co genom sitt politiska ställningstagande för ett paradigmskifte där ett nationellt skattefinansierat välfärdssystem plötsligt ska öppnas för hela världens befolkning.
SR

Inga kommentarer: