fredag 22 november 2013

Inget brott ? Se bild på djuret i förgående inlägg.

Servering av kött som är halalslaktat strider inte mot skollagens bestämmelse om att utbildningen ska vara icke-konfessionell, fastslår Skolinspektionen.Foto: Ann Lindén

Halalslakt inget brott mot skollagen

Att servera halalslaktat kött i skolbespisningen strider inte mot skollagen. Det slår Skolinspektionen fast i ett beslut i dag.
Skolinspektionen fick under hösten in tre anmälningar om att kött som slaktats enligt muslimsk sed serveras på skolor och förskolor i Lund, Landskrona och Svedala.

Regleras inte i lagen

Anmälarna ifrågasatte bland annat om serveringen var i enlighet med skollagens bestämmelse om elevinflytande och att undervisningen ska vara icke-konfessionell.
Efter att ha granskat ärendena konstaterar skolinspektionen att servering av halalslaktat kött på en skola i sig inte är något brott mot skollagens bestämmelser.
Skollagen reglerar inte heller vilken slaktmetod som används för det kött som serveras i skolan, påpekar inspektionen.

Får inte bestämma

När det gäller frågan om elevinflytandet anser Skolinspektionen att barn och elever ska ges möjlighet till inflytande över utbildningen.
Det innebär dock inte att de har rätt att bestämma vilken slaktmetod som ska användas för det kött som serveras vid skolmåltider, enligt beslutet.
Anmälarna ville också ha utrett om serveringen av halalslaktat kött strider mot svenska djurskydds- och diskrimineringslagar.
Skolinspektionen har dock inte prövat dessa frågor, eftersom de tillhör Jordbruksverkets respektive Diskrimineringsombudsmannens områden.

Inga kommentarer: