måndag 25 november 2013

Kostkunskap !

Begäran om mat till skolelev och patienter

Här kommer en blankett för att elever och även patienter/vårdade inom vården få en korrekt kost.

I ATL stod i början av juni 2013 en artikel om att föräldrar lyckats få riktig mat som specialkost. 
ATL fixade sedan att finna det perfekta citatet:
”Vi tröttnade på att kommunerna serverar våra barn mat som vi skulle bli polisanmälda för om det var vi som producerade den.”
Så det är bara att kopiera det jag skrivit nedan och skicka till berörd offentlig förvaltning!


Begäran om mat

Av etiska skäl, miljöskäl och hälsoskäl begär vi att vårt barn

________________________________ född ______________ och är elev vid

_______________________________________ skola får mat enligt skollagens, Livsmedelsverkets, Socialstyrelsens samt Jordbruksverkets bestämmelser jämte Miljöstyrningsrådets baskrav.

Vi begär att skolan serverar vårt barn mat som svenska bönder som producerade maten slipper bli polisanmälda för.

Kosten ska enligt Skollagen vara näringsriktig [1]. Den enda kost som enligt Socialstyrelsens beslut om vetenskap och beprövad erfarenhet inom kostområdet är godkänd är en lågkolhydratkost [2]. Därför måste mängden kolhydrater begränsas till maximalt 100 g per dygn i enlighet med gammal beprövad forskning från 1900-talet [3].

Skollunchen bör enligt Livsmedelsverket innehålla 25-35 % av dagens energi. Därför får skollunchen innehålla maximalt 25-35 g kolhydrater.

Vad som serveras i övrigt bör följa Nordiska Näringsrekommendationers remissvar om kött, fisk och ägg samt animaliskt fett från mejeriprodukter och djurfett. Samtliga djurprodukter ska komma från miljöer som har uppfödnings- och djurhållningsregler som är minst lika omfattande som de svenska djurhållningsreglerna.

Grönsaker innehåller i stort sett enbart vatten samt smärre mängder kolhydrater, protein, fett, mineraler och vitaminer jämfört med animalisk mat [4]. Så grönsaker kan serveras utan tvång, vare sig uppåt eller nedåt.Ort___________________________________   Datum 201__ - ____ - __________________________________________  ___________________________
Vårdnadshavare                                                     VårdnadshavareYtterligare informationsbakgrund
Se baksidan

Begäran om mat

Ytterligare informationsbakgrund med referenser

Animaliskt protein innehåller samtliga livsnödvändiga proteinbyggstenar, aminosyror, i hög mängd. Mängden kött bör uppgå till minst 40 g protein per dag, det motsvarar minst 60 g kött eller fisk till lunchen

Vegetabiliskt protein saknar oftast tillräckliga mängder av livsnödvändiga aminosyror samt har låga mängder protein jämfört med animaliska proteiner. Växtdelar innehåller många gånger gifter för att skydda växten mot att bli uppäten av alla växtätare. Soja innehåller exempelvis växtöstrogener som kan påverka könsutvecklingen hos sojakonsumenten. Spannmål innehåller fytiner som förhindrar upptag av mineraler till kroppen.

För att få 14 g protein från exempelvis gurka med en femfaldig säkerhetsmarginal behöver man äta 8,75 kg gurka till lunch.

Animaliskt fett är nyttigt och saknar sjukdomsframkallande egenskaper [5]. Vi består till mer än 10 % av kroppsvikten av samma material utan att få sjukdomssymtom.

Vegetabiliska fetter som kan ätas kan komma från oliv-, raps-, palm- eller kokosolja samt i små mängder från linolja. Övriga vegetabiliska oljor har enligt forskning för stor halt av inflammationsdrivande och cancerframkallande fleromättade fetter av omega-6-typ [6].

Kolhydrater från spannmål och socker är giftiga om man äter mer än 100 g per dag utan insulin, eget eller tillfört via spruta. Kroppen drivs av ättiksyra från i första hand fett. Om man äter kolhydrater måste kroppen ställa om sin ämnesomsättning från fettförbränning till förbränning av kolhydrater nedbrutet till ättiksyra för att undgå att man dör i sockerförgiftning. Hos en 70 kg person så innehåller den totala blodmängden om 5,6 L endast 1,5-3,0 g glukos. Äter man 5 g kolhydrater så kan blodglukosvärdet stiga till 15 mmol/L. Tillför man snabbt mer än 25 g glukos till blodet så dör man i akut glukosförgiftning.

Livsmedelsverkets kostråd är helt underkända av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i dess rapport från maj 2010 [7]. SBU fann att Livsmedelsverkets kostråd helt saknade vetenskaplig grund.

Livsmedelsverkets kostråd är rekommendationen på populationsnivå och får ej användas på individnivå . Livsmedelsverkets kostråd är därför olagliga att använda inom sjuk- och äldrevård, offentliga institutioner och därmed även inklusive skolan.

Mora den 17 juni 2013
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i barn- och ungdomsmedicin
Filosofie licentiat i Biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i näringslära


[1] Skolverket och Livsmedelsverket saknar definition av näringsriktig mat. Alltså måste man gå till gamla kunskaper i fysiologi, biokemi och endokrinologi från 1900-talet.
[2] Socialstyrelsens beslut av 2008-01-16 Dnr 44-112267/2005
[3] Julius Lagerholm, Hemmets Läkarebok, Fröléen & comp, Stockholm 1921
[4] Livsmedelsverkets matdatabas.
[5] Holmberg, Thelin High dairy fat intake related to less central obesity: A male cohort study with 12 years’ follow-up Scandinavian Journal of Primary Health Care June 2013, Vol. 31, No. 2 , Pages 89-94 (doi:10.3109/02813432.2012.757070)
[6] Wirfält, Mattisson, Irene (arbetar nu på Livsmedelsverket) et al Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega-6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
Björn Hammarskjöld

Inga kommentarer: