söndag 24 augusti 2014

DEN STORA SKILLNADEN MELLAN KRISTENDOM OCH ISLAM .

Hej min FB vänner.
Ofta ser jag inlägg där paralleller dras mellan kristendom och islam, mellan Allah och Jesus.
Kristendom är en tro, frivillig att följa, frivillig att lämna utan att straffas. Det finns inget land i världen där lagarna styrs av Bibeln. Kristendomen är underordnad länders lagar. Jesus har aldrig samlat en arme för att med våld övertyga andra. (Luke 9:52-56). Istället för att ta liv gav Jesus människorna liv.
Sedan upplysningstiden har kristendomen kritiseras och ifrågasatts av de kristna. Detta ledda till att staten och religionen skildes åt och religionsfrihet infördes. Detta skedde inte helt friktionsfritt. Kristna har straffats och förföljts, tvingats emigrera för sina åsikter. Vår syn på dagens kristendom kom inte gratis men de var de kristna själva som kämpade för att förändra synen på kristendomen.
Tittar vi på hur Islam fungerar i de drygt 50 länder som styrs av Sharialagar runt om i världen ser vi följande. Islam och staten är ett. Länders lagar styrs av Koranen och Muhammeds sunna. Religionen och dessa lagar får inte ifrågasättas. Individens rätt att personligen utöva sin tro existerar inte. Demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet är icke existerande begrepp i dessa länder. I dessa länder har klockan stannat. Medeltida straff så som stening, spöstraff och offentliga avrättningar är idag 2014 fullt legitima. En totalitär ideologi som kräver total underkastelse, helt omöjlig för en muslim att lämna Islam ostraffat. ( koran 5:33, 47:4, 9:29 ).
Tittar vi på dessa två trosuppfattningar kan vi då ställa oss frågan, vad fungerar i ett demokratiskt land där yttrandefrihet, jämlikhet och religionsfrihet råder? Vi kristna måste sträcka på våra ryggar, höja våra röster och stolt deklamera att vår uppfattning om demokrati och vår kristna kultur är vida överlägsen den Islamska medeltida, barbariska, omänskliga och rasistiska ideologin. Vi måste sätta ned foten och markera att nu är det stopp. Islam kan bara växa sig stark om vi är svaga och tillåtande. Likt Jesus som handgripligen körde ut månglarna från templet ( Johannes 2:13-25 ), måste vi aktivt arbeta för att upplysa människorna i vårt samhället, våra politiker och religösa ledare om Islams sanna natur. Sluta knyta näven i fickan och tyst mumla din protest. Det är hög tid att kavla upp armarna. Vara beredd att skita ned sig. Resa sig från marken och med stolthet säga nej till Islams förtryck.
Gud välsigne er och tusen tack för allt stöd och uppmuntran ja får av er.

Inga kommentarer: