tisdag 11 december 2012

Rektor- skollag > SD < 7klövererpartiet.Politisk information i skolan Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar. Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan. Rektorn bestämmer och har ansvaret Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan. Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna. Alla partier ska behandlas lika Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill. Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen. Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet. Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara. Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna. En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad. Senast granskad: 2012-10-04 Innehållsansvar: RättssekretariatetPolitisk information i skolan Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar. Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan. Rektorn bestämmer och har ansvaret Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan. Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna. Alla partier ska behandlas lika Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill. Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen. Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet. Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara. Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde. Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna. En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad. Senast granskad: 2012-10-04 Innehållsansvar: Rättssekretariatet

Politisk information i skolan

Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är då viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar.
Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan kan medföra. Om rektorn tar initiativ och bjuder in politiska partier kan skolan vara mer förberedd och styra upp hur partierna ska få verka i skolan.

Rektorn bestämmer och har ansvaret

Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan.
Även om kommunfullmäktige eller styrelsen för skolan har tagit fram riktlinjer för hur skolorna i kommunen ska förhålla sig till politiska partier måste rektorn ändå fatta sina beslut utifrån de lagar och regler som gäller.
Kommunen kan inte genom riktlinjer eller på något annat sätt besluta om avsteg från författningarna.

Alla partier ska behandlas lika

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.
Genom en ändring i regeringsformen har det blivit tydligt att objektivitetsprincipen gäller även för fristående skolor, vilket innebär att även fristående skolor måste behandla politiska partier lika.
Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Även andra partier är de som bjuds in måste få komma till skolan om de vill.

Partierna behöver inte vara på skolan samtidigt

Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt. Om ett parti som inte bjuds in till ett tillfälle vill komma till skolan någon annan gång under likvärdiga förutsättningar ska de få göra det. Objektivitetsprincipen gäller och skolan (oavsett huvudman) måste behandla alla partier lika även om de kommer till skolan vid olika tillfällen.
Ett parti som inte vill delta i samma sammanhang som ett annat parti har inte rätt att kräva att skolan anordnar ett särskilt tillfälle för det partiet.

Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan

Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara.
Det är viktigt att i dessa fall dokumentera de skäl som rektorn grundar sitt beslut på. Skälen får inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde.
Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna.
En tillåten lösning är att alla partier nekas tillträde. En sådan lösning är dock svår att förena med skolans demokratiska uppdrag och är därför mindre lyckad.
Senast granskad: 2012-10-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet

Inga kommentarer: