tisdag 30 november 2010

Sverige ett land?

läs!
Seneste opdatering: 21/11-10 kl. 1402
76 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

På onsdag beslutar Sveriges riksdag om en ny grundlag.Genom en lång rad omvälvande förändringar blir Sverige – i strid med medborgarnas vilja – i ännu högre grad ett lydrike till EU. Mångkulturen blir tvingande, makten centraliseras till Storebror staten, kommunerna förlorar stora delar av sitt självbestämmande och det svenska medborgarskapet blir en betydelselös atrapp. Den förvandling av Sverige till ett mångkulturellt helvete som påbörjades genom ett enigt riksdagsbeslut 1975 gjuts nu slutgiltigt i betong. Därmed fullbordar Sveriges regering och riksdag det landsförräderi som de träget har arbetat på i fyra decennier.

De svenska makthavarna kan inte få nog av mångkultur. Nu skrivs den in i grundlagen och blir tvingande. Beslutet fattas på onsdag av de sju gamla riksdagspartierna. Endast Sverigedemokraterna kommer att rösta emot den nya grundlagen. Sjupartiet är fullkomligt eniga om att driva igenom den slutgiltiga betonggjutningen av historiens största ekonomiska, sociala, demografiska och kulturella fiasko, det mångkulturella samhällsexperimentet. De inte bara förpassar Sverige till en världsunik position i den internationella dårskapsligan – de gräver också sin egen grav med raska spadtag. Men det förstår de inte. Makteliten tror sig vara osårbar. Förblindad av enfald, maktberusning och politiska illusioner snickrar den vidare på det som kommer att bli dess egen undergång.

Segregation ska främjas

Den nya lagen säger: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Tidigare hette det ”bör” främjas, nu blir det ”ska”. En tvingande formulering. Vi kan se fram emot ännu mer islamisering, fler heders- och skammord,mer kulturellt betingad kriminalitet, fler tvångs- och barnäktenskap, fler mödomshinnerekonstruktioner, mer irakiska mångmiljonbedrägerier med släkten anställd som personliga assistenter till fullt friska personer, fler anlagda bränder i skolor och bilar, mer stenkastning mot polis och räddningspersonal, fler rån och våldtäkter mot 84-åringar, och mer misshandel av manliga förlossningsläkare för att de har fel kön.

Sådana inslag ingår ju i vissa invandrargruppers kultur. Det måste vi förstå. Enligt den kulturrelativism som har sövt hela den svenska politiska och mediala eliten i en behaglig narkos är alla kulturer lika bra, även de som har för vana att kasta sina döttrar ut från balkonger, tvångsgifter bort minderåriga, vill avrätta homosexuella och ser kvinnor som lägre stående andrahandsvarelser som män har rätt att göra vad de vill med. För att bara nämna några av inslagen i den mångkultur som i allt snabbare takt håller på att montera ned den forna välfärdsstaten Sverige och förvandla den till ett socialt, kulturellt och ekonomiskt u-land.

Förändringen smygs igenom

Ändringar av grundlagen är så betydelsefulla att det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Grundlagen är själva golvbjälklaget i samhällsbygget, det fundament som bär upp demokratin. Svenska folket har självklart rätt att ta del av och uttrycka sina åsikter om en så stor lagändring. Men i vanlig ordning smygs de verkligt stora förändringarna igenom utan diskussion och över medborgarnas huvuden medan massmedia tittar åt annat håll och iakttar största möjliga tystnad. Det första grundlagsbeslutet fattades den 2 juni. Det här är vad landets största morgontidning, Dagens Nyheter, har kunnat åstadkomma om grundlagsändringen – tidningen verkar ha ansträngt sig för att hitta de mest betydelselösa punkterna i den 423-sidiga regeringspropositionen.

Andra grundlagsändringar är betydligt mer omvälvande:

• Det svenska medlemskapet i EU skrivs in i grundlagen. För att Sverige ska kunna lämna EU krävs därmed en ny grundlagsändring. Sveriges regering och riksdag väljer att binda fast sig vid masten på ett skepp som alla ser är sjunkande. The show must go on, är budskapet.

”Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen” skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och internationelle sekreterare Kent Ekeroth på Svenska Dagbladtes debattsida Brännpunkt.

Enligt en undersökning som gjorts i år av Sieps i samarbete med SOM-institutet anser en knapp majoritet av svenska folket (51 procent) att EU-medlemskapet är något positivt. Mest EU-kritiska är vänsterpartiet och miljöpartiet, som dock anslöt sig helhjärtat till den nya grundlagen i juni och kommer att göra likadant på onsdag. Det är inte längre kunskap och förnuft som styr riksdagsbesluten – om det någonsin har varit det. Nu är det sandlådenivå som gäller, med viktigaste mål att oavsett sakfrågan aldrig rösta som Sverigedemokraterna. På sin blogg förklarar vänsterpartisten Jonas Sjöstedt ändringen som ”en fråga som inte spelar någon roll”.

Invandrarna behöver inte lära sig svenska

• Invandrare får grundlagsskyddade rättigheter att segregera sig själva från sitt nya hemland och den svenska befolkningen. De behöver inte lära sig svenska eller på något annat sätt anpassa sig till Sverige. Sfi kan läggas ned. Där kan staten spara många miljoner.

• Skolan blir skyldig att erbjuda inte bara hemspråksundervisning utan undervisning på alla världens språk och dialekter. ”En vietnamesisk invandrarfamiljfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisktalande lärare enbart för deras barn” skriver bloggen Hayekinstitutet, som kallar den nya grundlagen ”en snygg liten statskupp”.

• Sjukvården tvingas anställa personal som talar alla tänkbara språk och dialekter, till exempel swahili, pashto och dari. Svenska invandrare talar omkring 200 olika språk, varav arabiska nu är det tredje största efter svenska och finska. Alla språk ska givetvis finnas tillgängliga för invandrarna.

• Att vara svensk medborgare förlorar sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ”varje medborgare” ut mot ”var och en”. Var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, får samma status som de svenska medborgarna. Infödda svenskar som har byggt upp landet har därmed samma värde som illegala invandrare.

Kommunerna avlövas på makt

• Den kommunala beskattningsrätten avskaffas. Den ekonomiska makten centreras till det maktcentrum som utgörs av riksdagens finansutskott. Ett dråpslag mot kommunernas självbestämmanderätt – som

Inga kommentarer: