måndag 3 september 2012

Sluta "Judetvätta" Islam.


Vasili Richardsson den 31 augusti 21:43
Nasrin Sjögren:

Upprepar: muslimer är inte i samma situation i dagens värld som judar var i under andra världskriget.

Judar hade inga egna judiska länder att fly till. Muslimer har ca 60 muslimska länder att bo i.

Judar hade inga anspråk på vare sig mission, världsherravälde eller särlagstiftning. Muslimer är anbefallna att missionera fram till att alla i hela världen är muslimer och kommer ofta med krav på särbehandling i stort som smått.

Judar ville leva i fred och väckte ilska för att var alltför framgångsrika. Muslimer har utfört över 19 000 attentat - bara sedan 11 september 2001.

Judar önskar bara att få leva i frihet och bli behandlade som vanliga människor. Otaliga muslimska ledare lägger ner stor möda på att elda på muslimers judehat.

Sluta "judetvätta" islam. Det är rent ut sagt vedervärdigt lågt och rent skamligt med sådana jämförelser.

1 kommentar:

GalaXyBloggen sa...

Kommentar: Det ovan är bra, men man får inte glömma sionisterna och kabbalisterna. Det är en liten del av judarna som brukar kallas "agendajudar". De äger massmedia, forskning med mera och har oerhört stor makt. Det är de som har startat massinvandringen till Europa och ligger bakom Eurokrisen. Många säger att muslimerna är bara en bricka i spelet. De säger att islam har utnyttjats av kabbalister/satanister, för att skapa kaos, oreda och konflikter.

Vem som helst förstår att våra makthavare för länge sedan insett att vår kultur och den kultur de som kommer nu har inte går ihop. Att islam och ett modernt samhälle är som att försöka blanda olja med vatten vet de. Det finns en plan bakom varför de väller in till väst som de gör.

/Mats