måndag 10 september 2012

Sverige, svenskarna och socialdemokratin « Avpixlat

Sverige, svenskarna och socialdemokratin « Avpixlat: RolandN 14 minut sedan

THOSE WERE THE DAYS!"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket
lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i
fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

[Tage Erlander 1965 i samband med raskravallerna i USA]”I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv
över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna
orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan
enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några
etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte.
Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier
stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter …"

[Den berömde tidningsmannen och liberalen Herberg Tingsten]Tänk så kloka och framför allt verklighetsförankrade
politiker och journalister var på den tiden! Faktum är att mångkultur aldrig
fungerat i en demokrati (se vad som hände i Jugoslavien efter att Tito dog).
USA var snarare mångetniskt än mångkulturellt (man ville bli amerikaner och
lära sig engelska), men efter den stora invasionen av människor från Mexiko så
börjar det gå utför även med USA.

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: