måndag 17 september 2012

Kan detta vara sant ?

KAN NÅGON VISA ATT UPPGIFTERNA ÄR FELAKTIGA. OM DET ÄR RÄTT, ÄR DET DÅ RÄTTFÄRDIGT ?
Bidrag till nyanländ invandrarkvinna som är arbetslös med 3 barn:
6 510 kr i etableringsersättning
4 500 kr i etableringstillägg
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
2 546 kr i underhållsstöd
= 21 810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta rätt till: 259 200 kr i retroaktiv föräldrapeng. Exemplet är baserat på den lägsta ersättningsnivån om 180 kronor per dag under 480 dagar per barn. Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar ta ett erbjudet jobb."

Källa : www.statskontoret.se

Inga kommentarer: