tisdag 25 september 2012

Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden « Avpixlat

Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden « Avpixlat: Politisk korrekthet är en rasistisk religion som gör våld på den vetenskapliga metoden

INSÄNDARE Enligt Nationalencyklopedin definieras politisk korrekthet ”som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten”. De som dyrkar det politiskt korrekta, PK-iterna, är inte nöjda med denna definition. De hävdar att PK-ism handlar om öppenhet och tolerans. Inget kan vara mer fel.

I den moderna vetenskapliga metoden är det centralt att förutsättningslöst formulera forskningsfrågan utan att ha svaret klart, för att sedan utan fördomar söka och undersöka alla möjliga förklaringsmodeller. Den förklaringsmodell som har störst generalitet och förklaringsvärde anses ”rätt” tills man finner en modell med större förklaringsvärde.

Den moderna vetenskapliga metoden, där fördomar skall undvikas och öppenhet för omtolkning är en grundsats står i direkt opposition mot den politisk korrekta tankevälden. PK-ism är de dogmer som dikterar vilka frågor som får ställas och vilka svar som är godkända. ”Öppen och fördomsfri vetenskap behövs inte – vi vet svaret”.

De politiskt korrekta tankefigurerna som har sitt ursprung i sociologin har under de senaste 50 åren spridits som en sjukdom till många discipliner på universiteten; kriminologi, statsvetenskap, genusvetenskap, historia, pedagogik, därefter till media, litteratur och konst, skolväsende och politik. PK-ismen har idag infekterat större delen av samhällskroppen.

Ett lustigt exempel på en PK-it är kriminologen Jerzy Sarnecki. Hur mycket brottsligheten än ökar och hur många grova våldsbrott som än sker i massinvandringens spår, så kan Sarnecki alltid efter fifflande med statistik och analys med PK-glasögon fastslå att ”brottsligheten har minskat något”. Genusvetarna kommer med samma metod fram till att kvinnor alltid är förtryckta, och alla PK-studier visar att alla icke-vita alltid är diskriminerade. Vetenskap enligt den politiskt korrekta metoden behövs egentligen inte, resultatet är känt från början, och är bara en bekräftelse av PK-isternas fördomar. (PK-ismen har så smått även börjat ta sig in i naturvetenskapen genom biologin och ekologin, där global uppvärmning både är den enda forskningsfrågan och det enda svaret.)

PK-ismen har mer gemensamt med religiösa tankefigurer än modern vetenskap. På medeltiden hade katolska kyrkan inget emot vetenskap, så länge resultaten av vetenskapen stödde kyrkans dogmer. Om vetenskapen däremot motsade de förhärskande dogmerna så blev det ett ärende för inkvisitionen, banlysning och stränga straff. Vi skall inte vara förvånade att PK-ismen har stark ställning i Svenska kyrkan. Denna föreställningsvärld delas även med andra -ismer, som islamism och marxism.

Sociologin är en vetenskap med mycket sjaskigt förflutet. Sociologins metod är att dela in människor i grupper och jämföra grupperna. Detta är det enda forskare och studenter sysslar med på de samhällsvetenskapliga och humanistiska institutionerna i västvärlden idag. Riktigt illa blir det när politiker sedan med sociologins hjälp skall förändra och förbättra medborgarna. Ett exempel på denna strävan att förbättra befolkningen är den sociologin närstående rasbiologin, som kategoriserade och värderade raser för att förändra och förbättra folkets genmassa.

Dagens PK-iter delar helt de tidiga sociologernas och rasbiologernas föreställningsvärld. Fortfarande är man besatt av att dela in människor enligt ras och kön, mäta och värdera. Raserna och grupper värderas enligt bestämda strukturer och något som kallas intersektionella studier. Platserna i strukturerna har skiftat, men föreställningsvärden är identisk. De mest extrema av dagens PK-ister vill, precis som rasbiologerna, förändra folkets genmassa. Denna gång genom massinvandring till Väst från arabvärlden och Afrika.

Som alla som följer samhällsdebatten märker är PK-isterna på universitet, i media och inom politiken fanatiskt besatta av att dela in människor i raser för att sedan värdera och rangordna grupperna. Detta är inget annat än rasism i sin renaste form. Här skiljer sig PK-ister från de flesta nationalister som vill värna folkens rätt till kultur, språk och självbestämmande, men inte delar den rasistiska föreställningsvälden.

Varför behöver de politiskt korrekta PK-ismens dogmer? Politisk korrekthet är den tunna krackelerade fernissa som skiljer PK-isternas tankefigurer om indelning, värdering och rangordning av människor från rasisternas tankefigurer om indelning, värdering och rangordning av människor. PK-ismen garanterar att värderingen och rangordningen blir den av PK-isterna önskade och goda, och inte den onda indelning som de få rasisterna, till exempel neo-nazister, förespråkar.

Utan politisk korrekthet hade de politiskt korrekta inte varit något annat än simpla rasister. Frågan är om det ändå inte är just det de är. Hur mycket de än kallar sig anti-rasister, och hur mycket de än skriker rasist till de som inte delar deras rasistiskt indelade föreställningsvärld.

Ratatosk
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-25, 08:00 (Uppdaterat 2012-09-25, 02:11) | Kategori(er): Debatt/krönika, Insändare

21
Disqus

Gilla
Ogilla
och 45 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
267 kommentarer 3535 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 123 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
2 Nya kommentarer har precis publicerats. Visa


MAX_RADIKAL 4 minut sedan

Pk folket fungerar som vuxna barn de vågar inte sticka ut i rädsla för att bli mobbade utan skriker istället högt för att smutskasta alla som har en avikande tanke eller åsikt ! För mej betyder Politisk korrekthet feghet mobbning och ingenting annat ! men 2014 tar vi hand om översittarna då kör vi över dem så vi får se dem lipa :) SD

bowlaren 10 minut sedan

Gillar du spel. Kika in på svenssonsfunderingar då. Svensson har dragit igång speltips, kan vara kul att få "lite mer i plånboken" :)

Kadamus 10 minut sedan

Njae, det finns ju konservativa sociologer också, såsom professor P.A. Sorokin (1889-1968). I boken "The Crisis of our Age" (1941) beskriver han en civilisation som undermineras av skenheliga självmotsägelser ("tragic dualism"), som artikelförfattaren ger ett utmärkt exempel på. Han angriper också multikulturalismen, som han kallar "kaotisk synkretism". Hans bok kom ut för mer än 70 år sedan, men den sjukdomsbild han beskriver har förvärrats:

"An emergence of a chaotic syncretism in a given integrated culture is another general symptom of its disintegration. The classical example is given by the overripe sensate culture of Greece and Rome. In that stage it became, in the words of Tacitus, 'the common sink into which everything infamous and abominable flows like a torrent from all quarters of the world.' "
-Kadamus

.
4 personer gillade det här.

BaconPiskan 11 minut sedan

Politisk korrekthet, mångkulturalism och kulturrelativism har förstört vårt starka, fredliga och trivsamma samhälle. Ur dessa synsätt kommer endast elände. Några axplock för dagen:
Bilbränder i Uppsala: http://www.friatider.se/bilbra...
Nio bilar brann i Södertälje: http://www.aftonbladet.se/sena...
Falkenbergs-skola sattes i brand i natt: http://www.expressen.se/gt/fal...

Röstar du på 7-klövern så röstar du för fortsatt nedmontering av Sverige. Röstar du istället på Sverigedemokraterna så hjälper du istället till med återställningen av vårt kära fosterland.

SD 2014
4 personer gillade det här.

Uffegrag 2 minut sedan som svar till BaconPiskan

"Röstar du på 7-klövern så röstar du för fortsatt nedmontering av
Sverige. Röstar du istället på Sverigedemokraterna så hjälper du
istället till med återställningen av vårt kära fosterland."

- En lite väl förenklad bild av verkligheten, röstar man på SD vet man inte riktigt vad man får i vissa andra delar av politiken än invandringsfrågan i mina ögon. Många väljare har andra frågor man anser vara mycket viktiga där man kanske inte kan se SD som det bästa alternativet.

SD har rätt i mycket, men även en lång väg att vandra för att bli ett seriöst alternativt och inte bara något av ett missnöjesparti.

SveaLydig 13 minut sedan

Pk -ism bygger på minsta motståndets lag , en person som agerar jultomte får alltid sympatierna medan den som ta fram beslutets negativa konsekvenser framstår som ond.
2 personer gillade det här.

Snowflinga 18 minut sedan

Det är förskräckligt hur de politiskt korrekta förgiftar samhällsklimatet i Sverige. Det pågår en grov censur i media. Jag blev bortcensurerad två gånger på SVT under diskussionen "Humor är bästa vapnet mot Islamofobernas nidbilder" http://debatt.svt.se/2012/09/2...

Jag skrev följande som tycks vara för mycket för de politiskt korrekta på SVT:

"Man undrar faktisk om det är humoristiskt vad som händer med Europa när man håller på att utarma yttrandefriheten. Muslimerna kommer att försöka få igenom en lag nästa vecka i FN som vill förbjuda "hädelse mot religion" och som skall gälla över hela världen: http://www.smh.com.au/world/pu...
Europa och Norden är på väg mot en totalitär stat där man låter en kränkt religion gå före yttrandefriheten. Det som behövs nu är en stark grundlagsbaserade yttrandefrihetsskydd som i USA."

Jag undrar faktiskt nu att vart Sverige är på väg och jag blir rädd.
6 personer gillade det här.

Kjell 23 minut sedan

Samt då att det nya "ordet" vi alla måste lära oss är "fördjupning"!
Lyssnade till en intervju med en i mitt tycke något egendomlig person vid namn Berang Mhiri för bara någon timme sedan.
Denne Herr Mhiri tycks vara överkucku vid Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm och han lyckades med konststycket att i sitt försvrstal varför man rensade ut Tintin-böckerna från biblioteket därstädes, att under cirka 39 sekunder använda ordet "fördjupning" omkring fyrahundrasjuttiotretusen gånger.
Och detta utan att förklara vad detta begrepp i egentlig mening betydde!
En synnerligen egendomlig person denne Herr Mhiri!
Och jag har väl en svag aning om jag betaler dennes väl tilltagna lön genom min skattsedel!
Och jag börjar komma till insikten att jag är inte speciellt förtjust i just vetskapen om varifrån hans lön kommer!
7 personer gillade det här.

Denoroligedemokraten 28 minut sedan

Det var mycket bättre förr:

PER-ALBIN HANSSON
"Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige!”

TAGE ERLANDER
Jag kommer så väl ihåg, det sista året, hur Tage Erlander flög upp ur TV-soffan, som skjuten ur en kanon, då den korrekte och vänstervridne TV-reportern föreslog att Sverige kunde väl ta in arbetskraft, från Mellanöstern?
"Oh Nej Nej, för tusan. Ta för Guds skull inte in något folk därifrån, ty då skulle de ju ta med
sig sin islamiska religion hit också, där vi har fri kristen religion. Det skulle ju då bliva rena katastrofen för det svenska folket." (Enda gången då jag sett att det blev fart i Tage Erlander)"

ULLA LINDSTRÖM
"Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga ochvälbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement".

TAGE ERLANDER 1965 i samband med raskravaller i USA:
"Svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation.Vårt lands befolkning är
homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

(Redigerad av kommentatorn 26 minut sedan)
11 personer gillade det här.

Strandnypon 19 minut sedan som svar till Denoroligedemokraten

Man blir nostalgisk när man tänker på det!
3 personer gillade det här.

Kjell 35 minut sedan

Inledningen i ovanstående artikel ger enligt min mening en relativt korrekt beskrivning av metodiken i det vetenskapliga förhållningssättet och metoden.
Däremot anser jag att det börjar byggas en aning på lösan grund när beskrivningen av sociologi, dess mål, medel och metoder beskrivs.
Detta då eftersom jag inte kan känna igen skribentens beskrivning utifrån de den moderna sociologins grundvalar som de beskrivs och ställes upp av Max Weber, som jag förutsätter det råder allmän consensus om som varande den moderna sociologins "portalfigur".

När därefter skribenten utan någon någon som helst grundläggande argumentation eller bevisföring samlar ihop "PK-ism" med "islamism" och "marxism" och stoppar in dessa i samma säck så är jag inte längre enig.
Detta då eftersom skribenten här frångår den av honom själv i inledningen framhållna vetenskapliga metodiken. D.v.s. att han jämställer tre disparata begrepp utan föregående definition av begreppsinehåll och därvid jämförelse av innehållet i de tre begreppen.

Dock kan jag på ett rent allmänt plan instämma i att det vidare begreppet "PK-ism" inte har någonting som helst med vetenskap att göra utan är endast att se som en rådande paradigm inom vissa sektorer i dagens samhälle.
Samt därvid då att bemärka att ett system upprätthålles av dess direkta intressenter och därmed förbundna krafter.
Samt att ett sådant system kommer att upprätthållas så länge som en eventuell opposition inte äger kraft nog att uppväga och övervinna dessa.

bud 40 minut sedan

jörgen fogelklou
‏@fogelklou

Om det är någon barnbok som borde förbjudas är det väl Nalle Puh? Hans bästa kompis är ju Nasse

Bästa satiren på länge ?

13 personer gillade det här.

M29_42 33 minut sedan som svar till bud

Tack! Dagens gottgörande skratt :-D
3 personer gillade det här.

bud 11 minut sedan som svar till M29_42

Tackar. Men tacken förtjänar den som skrivit detta= Jörgen Fogelklou" !

Fredrik_H 37 minut sedan som svar till bud

Garvade gött åt den jag med.
3 personer gillade det här.

katarina broman Top 10 43 minut sedan

Att PK-ismen sprider sig som en farsot är helt klart därtill är den imo farligare för det västerländska samhället än vad kolera och pest är tillsammans.
Ett annat ord för fenomenet, eller ett ord som kan beskriva det, är Konformitet. Konformitet = likformighet - dvs. att anpassa sitt beteende eller sin uppfattning efter verkligt eller inbillat grupptryck.

Det man fick lära sig i skolan om konformitet var att det är ett typiskt tonårsfenomen, dvs alla som vill tillhöra en grupp måste klä sig på ett visst sätt, ha liknande frisyrer, gilla samma idoler och helst tugga samma tuggummi.
I dagens läge ser man inte så mycket av denna konformitet bland ungdomar som man gjorde förr, det är mer vanligt att vara individualistisk.
Däremot så ser man hur konformiteten breder ut sig i alla andra samhällsskikt, precis som skribenten säger. Speciellt inom media och utbildningsväsendet. Förr uppmanades elever att tänka själva, idag är tongångarna annorlunda.
Många av dessa PK-ister, för att inte säga flertalet, har tagit PK till sig för att dom är tvungna. Vill du ha ett arbete, vill du göra karriär, vill du ha ett socialt umgänge med oss så gör du som vi gör. Om inte gör vi oss av med dig, vi bromsar dina karriärmöjligheter och du får inte sitta med vid fikabordet och dessutom kommer vi att prata illa om dig bakom din rygg och bli tysta när du kommer in i ett rum

Ett eventuellt botemedel mot denna farsot är medvetenhet, ett vaccin är en vettig uppfostran. Man är oförmögen att göra något åt ett problem om man inte är medveten om att man har ett problem. Journalister tex som borde vara medvetna om problemet sopar det under mattan av snöd vinning för sin egen överlevnad, och i många fall intalar man sig att man har rätten på sin sida sas. Det ska till en mycket stark individ att stå emot detta grupptryck. Det finns dock sådana människor och Avpixlat är fullt av dem. En och annan självgående journalist och debattör finns också, dock alldeles för få.
Vår uppgift är att påtala detta samhällsproblem, om och om igen, eftersom enda chansen är att nöta in det i folk, precis på samma sätt som PK-ismen har nötts in i folk.
Vi måste helt enkelt anlägga moteld!!!
9 personer gillade det här.

Usse 46 minut sedan

"Tolerans" har blivit det nya mantrat för att passivisera allt motstånd.

För övrigt är "tolerans" snart är det värsta ord jag vet. Kan ett ord snart ha blivit mer missbrukat? Allt medan våld och övergrepp breder ut sig och allt medan islamistiskt stöveltramp närmar sig varje liten småstad, så skriker PK sitt mantra för att passivisera varje protest mot det som sker:

"Tolerans! Tolerans!! Tolerans!!! Säg inte ett pip, acceptera till varje pris passivt vad som sker!! Var tolerant!!!!"

Att vara tolerant har blivit synonymt med att vara god. Och god och tolerant vill man vara till varje pris. Det är bara det att PK har missat poängen. Att vara tolerant är inte alltid samma sak som att vara god.

Det är för f-n dags att ta tag i en verklig analys av vad som händer i vårt samhälle, istället för att bara rabbla mantran!
4 personer gillade det här.

aspir 51 minut sedan

Jag trodde jag drömde i går kväll när jag lyssnade på Karlavagnen, som handlade om barnböcker, och t.o.m. programledaren ifrågasatte den politiska korrekthetens intåg i barnlitteraturen. Det tycks som om samhället långsamt vaknar upp till att feminismen är feminofobisk och den politiska korrektheten är agorafobisk till sin natur. Samhällets utveckling har sannerligen känts klaustrofobisk på senare tid. Själv är jag en tvättäkta islamofob.
4 personer gillade det här.

ddayperspective 1 timme sedan

"Handlingsplan mot boendesegration" och "åtgärder på Internet"... NU har den riktiga galenskapen brutit ut i Bryssel! Finns någon som betvivlar att det finns krafter som försöker slutföra förstadiet till fullblommig diktatur?
10 personer gillade det här.

baraundrar 1 timme sedan

Mycket bra artikel i sin inledning och jag tror du är något mycket viktigt på spåren, ett kardinalfel som just nu är djupt rotat i det svenska diskussionsklimatet och som hämnar intellektuell utveckling, eget tänkande och ytterst demokratin och, just som du säger, i grunden vänt sig från den vetenskapliga metoden. Däremot kan jag inte till fullo se att rasbegreppet är så frekvent använd i sociologin och forskarvärlden som du gör, inte heller att det skulle finnas en bakomliggande avsikt att blanda raser i dagens samhälleliga elit. Orsakerna till omfamningen av dagens invandring tror jag är mer komplex än så - bland annat historia, ideologi, realpolitik med mera.

En liten sak till: Global uppvärmning är faktiskt ett faktum. Den intressanta frågan är om den är antropogen dvs skapad av människan eller en naturlig, om än ovanligt dramatisk, "naturlig" variation i det globala klimatet.
2 personer gillade det här.

kbjohansson 1 timme sedan

Dagens mest uppseendeväckande händelse i ankdammen är nog att Kulturhuset vid Sergels Torg rensat ut Tin Tin-böckerna. Man skall skydda barnen minsann. PK-maff

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: