söndag 2 september 2012

William Petzälls hindrades från att få vård.?

Väntat på svar i månader

Riksdagsledamoten åkte in på behandlingshem. Fick hjälp kortsiktigt, men skrevs sedan ut.
– Jag försökte stötta honom hela vägen och såg hans kamp för att vilja få bukt med sitt beroende. Han kämpade, säger Berne Stålenkrantz.
Under tiden som Petzäll försökte driva narkotikafrågor politiskt så drogs han hela tiden med sitt eget missbruk.
– Han ville sluta.
William Petzäll ansökte om att få komma in på ett nytt behandlingshem för flera månader sedan. Han fick en remiss från en läkare till en klinik i Hallands län, men där var det intagningsstopp..?

Inga kommentarer: