måndag 24 september 2012

Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen « Avpixlat

Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen « Avpixlat: Mer blå dunster från DN:s ledarredaktion om invandring och integration – del 1: Islamiseringen

Mats DagerlindKRÖNIKA I en signerad ledare i Dagens Nyheter går Susanna Birgersson till attack mot Sverigedemokraterna, vars politik hon anser är enfaldig, avskyvärd och svartmålande och vars partiledare, Jimmie Åkesson, hon uppfattar som hetsig och argsint. Birgersson nedtecknar sina betraktelser med utgångspunkt från den duell som Åkesson och integrationsminister Erik Ullenhag hade i SVT Debatt häromkvällen. De personliga omdömena varvas sedan med lite bedräglig statistik som ska visa att sakernas tillstånd är “bättre än man kan tro” i Sverige när det gäller invandring och integration.

I min förra krönika uppmärksammade jag DN-kolumnisten Maja Hagermans attack på det danska och svenska Tryckfrihetssällskapet där hon varnade det svenska folket för organisationer som gör något så suspekt som att ge ut en papperstidning – man bör alltid misstänka att motivet är att dölja en nazistisk agenda. Jag är fortfarande inte riktigt på det klara med hur man applicerar det resonemanget på den tidning som Hagerman själv skriver för och dess ägare Bonniers, som ju har en såväl judisk som antinazistisk bakgrund. Men förklaringen kanske kommer i en uppföljare.

Idag är det en annan av Dagens Nyheters ledartexter som tilldragit sig min uppmärksamhet, denna gång signerad Susanna Birgersson. Eftersom jag så sent som för bara några dagar sedan läste en riktigt bra text av Birgersson om vår nye vänsterpartiledare Jonas Sjöstedts deltagande i det årligen återkommande aktionsjippo som rätteligen borde gå under namnet Ship to Hamas, blev jag förvånad över att samma penna nu kunnat författa en så undermålig betraktelse över Sverigedemokraterna och hälsotillståndet för den svenska integrationspolitiken.

För att inte fresta på läsarens tålamod för mycket delar jag upp den här krönikan i två delar där detta alltså är del 1. Här kommer jag att koncentrera mig på Birgerssons försäkringar om att det svenska samhället ingalunda har anpassat sig efter islam och att Sverigdemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och andra som talar om att en sådan anpassning sker inte har något att komma med för att belägga detta. I del 2 kommer jag att granska Birgersons påståenden om att integrationen av invandrare i Sverige i grunden fungerar bra och att allt vi behöver göra för att den ska fungera perfekt är att ta bättre vara på alla de invandrade kärnfysiker som idag kör taxi och sänka lönerna till under existensminimum för de övriga.

Birgersson ondgör sig över Jimmie Åkessons påståenden om att vi har kapitulerat inför den muslimska världen i fråga om yttrandefrihet. Hon undrar var Åkesson har hållit hus den senaste tiden eftersom han påstår något sådant. Frågan är väl snarare var Birgersson har befunnit sig. Hon tycks helt ha missat att den muslimska världen har varit i uppror över en satirisk film om profeten Muhammed och att politiker och journalister i Sverige, EU och USA stått på kö för att be om ursäkt för, fördöma och till och med vilja förbjuda filmen i stället för att stå upp för den yttrandefrihet som är en självklar del av den västerländska demokratin.

Och det är bara det senaste i raden av otaliga exempel på hur oreformerad islam och dess ålderdomliga teokratiska och totalitära idéer kommit på kollisionskurs med modern västerländsk demokrati och den sistnämnda kapitulerar. I Sverige växer nu med politikernas goda minne eller rentav benägna hjälp moskéer upp som svampar ur marken där en lära och ideologi predikas vars namn betyder underkastelse, som inte gör skillnad mellan religion och politik, där jihad och martyrskap framhålls som människans främsta plikt och det högsta livet har att erbjuda. I dessa moskéer är kvinnorna hänvisade till en plats bakom ett galler längst bak i lokalen och inte välkomna alls om de menstruerar, då de betraktas som orena. Slöja som täcker hår och hals är obligatorisk.

I många fall finansieras byggnation och drift av de svenska moskéerna av världens värsta diktaturer som Saudiarabien och Iran. Tvivelaktiga internationella muslimska auktoriteter bjuds regelbundet in till vårt land för att i dessa moskéer hetsa mot judar och berätta om det kalifat som snart skall regera världen grundat på Allah, Muhammed, Koranen och sharia. I England och andra europeiska länder har moskéer belagts som platser där terroristceller rekryterat och bedrivit verksamhet, och indikationer finns på att även svenska moskéer är samlingsplatser för Säpo att hålla ögonen på. Har någon hört motsvarande om våra svenska kyrkor?

I Sveriges riksdag sitter numera personer som uttryckligen deklarerat att de har drömmen om ett muslimskt kalifat som slutmål. De politiska partierna tävlar om att locka till sig den snart halvmiljonhövdade väljargrupp som Sveriges muslimer utgör. Man gör studiebesök på eller talar sig varm för halal-slakterier och frotterar sig med diverse obskyra muslimska organisationer. Man propagerar för en samhällsattityd där muslimer av kulturella/religiösa skäl inte ska behöva tåla att bli kritiserade eller satiriserade på samma sätt som sekulära eller kristna grupper. Man drar tillbaka sina kandidaturer i kyrkovalet för att inte stöta sig med de nya svenska muslimerna.

Man beslutar om könssegregering på kommunala badanläggningar därför att muslimska kvinnor inte tillåts visa sig tillsammans med andra män än dem de är gifta eller släkt med och där de av samma skäl kan bada i heltäckande kläder. Svenska myndigheter deklarerar att det är diskriminering och delar ut skadestånd till den muslimska kvinna som anser sig diskriminerad när hon inte får ha heltäckande slöja på sig på arbetsplatsen eller i skolan och till den muslimske man som bakvänt uppfattar sig som den kränkta parten när han inte får jobbet därför att han under anställningsintervjun vägrar ta den kvinnliga arbetsgivaren i hand och hälsa.

Rekommendationer utfärdas från Socialstyrelsen till landstingen om att de bör erbjuda rituell omskärelse av pojkar. Som argument anförs att svenska muslimer annars kommer att skära i sina gossebarns könsorgan med brödkniven hemma på köksborden. Privatkliniker utför operationer för att fejka en mödomshinna på unga kvinnor vars religion kräver att de ska vara oskulder på bröllopsnatten och kunna bevisa det genom att prestera några droppar blod på lakanet.

I skolorna beslutas att avslutningar inte ska hållas i kyrkan, att sånger med kristen bakgrund eller nationalsången bör undvikas, att fläskkött inte ska serveras i skolmatsalen osv, därför att sådant kan upplevas som exkluderande eller kränkande av muslimska elever. Undantag för att närvara vid vissa lektioner, exempelvis i religionskunskap när kristendom och judendom avhandlas eller för flickor i gymnastiken har länge medgetts för muslimer. Man godtar också att muslimska föräldrar inte låter barnen åka med på skolresor och utflykter. På skolgårdarna får svenska flickor finna sig i att bli kallade för svennehora. Rektorer hörs hänföra sådant till kulturkrockar och från Norge meddelas att skolor förbjuder flickor att klä sig utmanande för att slippa glåpord och sexuella trakasserier från invandrarkillar.

I svenska domstolar tas numera hänsyn till sharialag vid bland annat äktenskapsskillnad. Mildare domar utdöms för brott där kulturella och religiösa skillnader kan anföras som en förmildrande omständighet. I Holland och Österrike har framstående islamkritiker ställts inför rätta och krafter i Sverige argumenterar för att vi borde införa blasfemilagar så att liknande rättegångar kan hållas också här.

När den muslimska antisemitismen breder ut sig i Sverige skyller svenska politiker på judarna och Israel, ursäktande tongångar som man aldrig hörde då antisemiterna var svenska högerextremister. HBTQ-vänliga politiker tävlar varje år i att visa upp sig på PRIDE-festivaler och i att fördöma den som framhåller den heterosexuella kärnfamiljen som samhällets norm och den bästa miljön för ett barn att växa upp i. Samma politiker undviker nogsamt att konfrontera den ofta extrema homofobi som förekommer inom muslimska gruppen, där homosexuella betraktas som “sämre än djur” och dödsstraff för homosexuella handlingar anses vara den självskrivna påföljden.

Motsvarande tystnad iakttas också gentemot islams kvinnosyn. Acceptansen för denna i moskéerna har jag redan nämnt. En känd muslimsk profil tillåts ofta uttala sig i media, vara programledare i TV osv trots att hon deklarerat att otrogna kvinnor bör stenas till döds. Sveriges annars så stridbara feminister syns då inte till. Lika tyst är det om de förtryckande hederskulturer som tusentals andra generationens unga invandrartjejer lever under i Sverige idag. De som mördas är bara toppen av ett isberg. Om ett sådant strukturellt kvinnoförtryck förekom bland svenska familjer skulle kampen mot detta – med rätta – stå högst upp på de svenska feministernas dagordning. För svenskar räcker det med att uttala sig positivt om vårdnadsbidraget eller att ifrågasätta kvotering till bolagsstyrelser för att ådra sig feministernas vrede.

Musik- och teaterföreställningar ställs in eller görs om för att inte förarga den muslimska befolkningsgruppen. Konstnärer som utmanar islam kastas ut från utställningar av ett vänsterliberalt konstetablissemang som i alla andra sammanhang talar sig varma om att konstens viktigaste uppgift är att provocera. Svenska medier undviker generellt att publicera texter och bilder som kan förarga muslimer. Om konst som har detta syfte diskuteras på kultursidorna så är det nästan alltid i kritiska ordalag medan konst som utmanar den kristna religionen hyllas reservationslöst.

En konstnär som provocerar kristendomen och på grund av detta får sin utställning utsatt för vandalism från en liten grupp kristna fundamentalister i Sverige får ställa ut sina verk i riksdagshuset som en markering av att den konstnärliga friheten står under demokratins beskydd. När en annan konstnär provocerar islam på liknande sätt och för detta blir fysiskt attackerad vid föreläsningar, utsätts för mordbrand, blir föremål för mordplaner både i Sverige och utomlands och tvingas leva med polisbeskydd 24 timmar om dygnet, då vänder den svenska demokratin honom ryggen, då är riksdagshusets dörr stängd.

Ovanstående är bara ett axplock av hur det svenska samhället anpassar sig efter islam och håller sig med dubbla måttstockar – en för sekulära och kristna svenskar och en annan för muslimska invandrare. Birgersson tycker, som jag nämnde inledningsvis, inte att vi som hävdar oss se en sådan anpassning till oreformerad islam och efterblivna kulturer har mycket att komma med i bevisväg. Det påståendet motsägs av att det åtgick närmare tusen ord ovan bara för att skrapa lite på ytan av var i samhället vi kan se tydliga tecken på en sådan anpassning.

Mats Dagerlind

Susanna Birgerssons signerade ledare kan du läsa HÄR. Kommentera den kan du däremot inte göra, annat än med hjälp av Avpixlade kommentarer förstås. Du kan dock delge Susanna Birgersson dina synpunkter via e-post eller Twitter. Även Dagens Nyheters ledarredaktion kan du nå per e-post. Precis som alla vi andra behöver också journalister feedback för att utvecklas och utan tvåvägskommunikation vore det offentliga demokratiska samtalet inget samtal utan en monolog.

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-09-23, 10:04 (Uppdaterat 2012-09-23, 17:30) | Kategori(er): Debatt/krönika, Islam, Mats Dagerlind, Religion

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 139 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
264 kommentarer 3514 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 256 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


Johan_Eriksson 8 minut sedan

"Eftersom jag så sent som för bara några dagar sedan läste en riktigt bra text av Birgersson om vår nye vänsterpartiledare Jonas Sjöstedts deltagande i det årligen återkommande aktionsjippo som rätteligen borde gå under namnet Ship to Hamas, blev jag förvånad över att samma penna nu kunnat författa en så undermålig betraktelse över Sverigedemokraterna och hälsotillståndet för den svenska integrationspolitiken."

Det är ingenting att förvånas över. Birgersson skriver i DN. DN ägs av Bonniers. Bonniers är judar. Judar gillar Israel och massinvandring till alla länder utom Israel. Birgersson levererar därför det hennes judiska uppdragsgivare vill ha - nämligen propaganda för Israel och för massinvandring. Svårare än så är det inte.

varningsklockan 2 timme sedan

Folk som bor på samma adress som Fröken Birgersson:

Ewert, Gillberg, Jansson, Johansson, Jonsson, Lönnberg, Olofsson, Persson, Tomczyk.
1 person gillade det här.

MENA:s problemas 10 timme sedan

Haha, schack matt :-D
4 personer gillade det här.

IngemarE 11 timme sedan

Som vanligt helt suveränt skrivet av Mats. Tack för att du finns.
Det här har jag skickat till S.Birgerson:

"Hej Susanna
Jag hoppas verkligen att du tar dig tid och läser Mats Dagerlinds svar på din ledare.
Egentligen är det väl ganska onödigt att påminna om det för, för det vet jag att du gör.
Men jag hoppas också att du inte är så feg att du inte törs bemöta hans krönika med de fakta som du har och som tydligen är helt diametralt motsatta.
Sen så vore det ju en önskedröm om det kunde bli en verklig debatt där även M.D. fick komma till skrift i tidningen."

Är det någon som tror att hon och tidningen törs det.
15 personer gillade det här.

MENA:s problemas 10 timme sedan som svar till IngemarE

Haha, bra där!
1 person gillade det här.

Svenskastavalla Top 10 11 timme sedan

Det är bra noterat Mats, synd bara att Susanna Birgersson verkar ha anammat DNs något snedvridna världsuppfattning. Jag hörde i förbifarten delar av radions aktualitetsprogram under veckoändan en intervju med ordföranden för en muslimsk ungdomsorganisation och en manlig DN reporter. Det jag fastnade för var ett påstående från denne ordförande att kritiken av islam var rasism och att också Lars Vilks utmålades som rasist. Till detta sällade sig reportern från DN fullt ut. Om det är rasism att kritisera islam som är en religion förutsätter det att islam är förbundet med någon islamsk ras. Då exkluderar islam alla som inte tillhör den rasen, vilket verkligen är rasism. Kan någon hjälpa till att gräva fram den där intervjun så att vi kan väcka dessa vilseledda journalister. Den visar hur ologiskt och dumt resonemanget är. Den visar att journalistkåren kollektivt mobbar Sverigedemokrater och i synnerhet Jimmi Åkesson. Kanske några förstår att det Mats Dagerlind tar upp i sin krönika är ett bevis för snedsteg snarare än journalistisk patos.
8 personer gillade det här.

ayanami rei 11 timme sedan

http://www.youtube.com/watch?v...

Lyssna kanske... 10 minuter. Det är vad som har hänt och vad som händer, men ingen tycks märka det alls.

Karl Kapplin 12 timme sedan

Allahu Snackbar, är allt jag kan säga. Och på tidningsredaktioner, arbetsrum på radio och tv, där mumsar man inte på Snickers, Mars eller Japp. Inte ens Marabou mjölkchoklad har man. Istället mumsar man på Allahu Snackbar.

Allahu Snacckbar. Ingredienser: Döda alla som inte mumsar Allahu Snackbar!

2 personer gillade det här.

Alex Szieri 12 timme sedan

Andreas Malm jobbar på DN kultur .. bara så vi vet varför detta oändliga terror vurmande kommer från dagens nyheter #svpol #vpol #SD #sdgate
http://www.expressen.se/debatt... och
http://www.expressen.se/debatt... @demofon
2 personer gillade det här.

Alex Szieri 12 timme sedan

Andreas Malm jobbar på DN kultur .. bara så vi vet varför detta oändliga terror vurmande kommer från dagens nyheter #svpol #vpol #SD #sdgate
http://www.expressen.se/debatt... och
http://www.expressen.se/debatt...
2 personer gillade det här.

Jakanda 12 timme sedan

Ja, då förstår man ju, hur f-- skall det bli när vi invaderas med 1000 tals personer utifrån?

essofspade 13 timme sedan

20 pers i en 2 rummare, inte underligt att badrum snabbt får fuktskador, och att underhållskostnader skenar iväg, begränsa antalet personer som får bo i en lägenhet och att för de som bor i lägenheten utöver denna kvot betalar hyra för att kompensera för onormalt höga underhållakostnader
6 personer gillade det här.

10020316 10 timme sedan som svar till essofspade

Och hur många hyresbidrag får de föe denna tvårummare?????
2 personer gillade det här.

Suecote 14 timme sedan

Ja - och? Det här är ju inga nyheter för någon, det är bara en sammanfattning av situationen i Sverige idag, och den hade kunnat göras mycket längre. Frågan är vad vi, vanliga svenska medborgare och rösträttsinnehavare kan göra åt det? Det måste till en gräsrotsrörelse för att få något att förändras, om vi håller oss till att skriva insändare och rösta på SD hinner de garanterat få igenom sharia innan någon vaknar till liv. Vi svenskar måste ut på gatorna och demonstrera för VÅRA rättigheter, så länge vi har dem kvar, att inte bli nedslagna, rånade, våldtagna, misshandlade och förlöjligade i vårt eget land.
13 personer gillade det här.

Varfor60 13 timme sedan som svar till Suecote

Blir gärna medlem i gräsrotsrörelse mot islamisering, massinvandring mm.
4 personer gillade det här.

Varfor60 14 timme sedan

Bättre sammanfattning än så av det svenska samhällets undfallenhet gentemot terrorideologin islam går inte att få. Mats Dagerlinds krönika borde nå varje svenskt hushåll, på papper.
23 personer gillade det här.

Miriam 15 timme sedan

Med få undantag så är Europas regeringar och styrande elit fientliga, likgiltiga och arroganta mot sina egna befolkningar, man skapar kaos och undergräver den egna kulturen, allt detta alltmera medvetet. Det är bara patriotism och nationalism som kan vända detta.

Islam är piskan och verktyget för att skapa kaos men det är politikerna som håller i dessa.
6 personer gillade det här.

Bergbettina 15 timme sedan

http://www.imamalicenter.se/sv...

Är detta sant?

Slutknorren:

"7.
Till sist föreslår vi, på alla svenska muslimers vägnar, att stifta en
lag i landet som kriminaliserar skymf mot alla religioner. Detta för att
garantera den fredliga samexistensen i vårt samhälle. Vi hoppas att
Sverige ska vara en pionjär i att stifta en sådan lag och garantera de
givna mänskliga rättigheterna.

Imam Ali Islamic Center
Stockholm 2012-09-18"

Det har gått honom helt förbi att Sverige än så länge ser yttrandefrihet som en mänsklig rättighet. Eller är detta nån sorts satir...

(Redigerad av kommentatorn 15 timme sedan)
11 personer gillade det här.

10020316 10 timme sedan som svar till Bergbettina

Dom vet inte vad satir är. Möjligtvis om 500 år.
1 person gillade det här.

init100 13 timme sedan som svar till Bergbettina

Det är nog tyvärr ingen satir. Men vad denne imam borde få förklarat för sig är att yttrandefriheten är helig, och i den ingår rätten att kritisera, skymfa, håna och häckla religioner, ideologier och traditioner. Att kringskära yttrandefriheten är alltså ett grovt helgerån för mig och de andra som delar min uppfattning om yttrandefrihetens helighet. Det är en mycket värre skymf än någon Muhammed-satir, och faktiskt någon som jag anser borde motivera revolution, där folket slänger ut de förrädare som står bakom ett sådant förslag.

Jag är ateist, och därför har j

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: