måndag 17 september 2012

Varför ska just Sverige ge en fristad? | Brännpunkt | SvD

Varför ska just Sverige ge en fristad? | Brännpunkt | SvD: Varför ska just Sverige ge en fristad?

14 september 2012 kl 10:57, uppdaterad: 14 september 2012 kl 12:24 REPLIK | SYRISKA FLYKTINGAR

Gunnar Sandelin

Finns det ingen broms när det gäller det svenska asylmottagandet?

Gunnar Sandelin

”Sverige är det land i Europa som tar emot flest flyktingar från Syrien, och mer än var tionde av dem som kommer till Sverige hamnar i Södertälje”, skriver 25 socialdemokratiska kommun- och landstingpolitiker i Stockholmsregionen på Brännpunkt 13 september. De anser det ohållbart och ”föreslår” alla kommuner i regionen att ta sitt ansvar: ”Vänd upp och ned på alla bostadsföretag och leta rätt på rivningskontrakt, ombyggnadskontrakt och andra tillfälligt tömda lägenheter”, lyder uppmaningen som liknar en order. Så låter det aldrig när det gäller alla de unga och bostadslösa människor som redan finns i vårt land.

Finns det ingen broms när det gäller det svenska asylmottagandet? Migrationsverket höjer ständigt sina prognoser. Närmare 200 000 asylsökande/anhöriga väntas hit inom två år. Varför ska just Sverige återigen vara ledande att ge fristad?

Vi är det i-land som har tagit emot flest irakier, somalier och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Hälften av alla irakier som flydde till EU kom hit. Av de asylsökande minderåriga kom under 2011 närmare 3 000 till Sverige. Av drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 /2011 sökte sig en tredjedel till Sverige. Minst två tredjedelar fick permanent uppehållstillstånd. Inget annat land kommer i närheten av ett så stort mottagande. Sverige ligger etta vad gäller asylmottagande per capita i väst.

Detta i en tid när Sverige bland annat till följd av extrem asylpolitik brottas med stora problem med alltifrån bristande integration och bidragsberoende till kriminalitet och antisemitism. Nyligen har också några kommunalråd sagt att den somaliska anhöriginvandringen på mellan 20 – 30 000 personer de kommande två åren kommer att bli ohanterlig.

Att då bromsa så att vi åtminstone kunde försöka hantera befintliga problem, tycks inte finnas på kartan för S-politikerna. Istället trampar de gasen i botten. Bristen på markkontakt skrämmer allt fler av oss som inte vill leva i ett polariserat och sargat framtidssamhälle.

GUNNAR SANDELIN

socionom och journalist

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: