torsdag 6 september 2012

När du anklagar mig ha människosyn | Misslyckande

När du anklagar mig ha människosyn | Misslyckande: När du anklagar mig ha människosyn

-

När du anlkagar mig ha människosyn gör du det för att du vill få det som att jag har nedsättande syn på invandrare. Vilka har människosyn som utnyttjar billiga asylsökande, papperslösa, flyktingar, gästarbetare och invandrare som billig arbetskraft mot lönedumpning?

Försvarar du detta när du anklagar mig ha människosyn?

När du anklagar mig ha människosyn

I kväll möts biskop Eva Brunne och SD:s ledare Jimmie Åkesson igen. De deltar i ett samtal om människosyn i Engelbrektskyrkan i Stockholm.

- Vi är inte där för att vi tycker det är skoj att tala med Eva Brunne, utan vi har ett syfte med det här, säger Åkessons pressekreterare till DN.

Vid gudstjänsten vid riksdagens öppnande i oktober predikade Brunne om rasism. Detta uppfattades av Åkesson som ett påhopp och han lämnade kyrkan i vredesmod.

Det är inte jag som förhandlar om pengar vad människoliv får kosta?Somalier får kosta 1,3 miljarder

– Flyktingpolitiken är ett nationellt åtagande och här kommer nu budgeten att presentera ett förslag så att staten tar ansvaret även för dem som nu kommer från Somalia.

En större del av de 1,3 miljarderna kommer att delas ut under de första åren, 375 miljoner för år 2013 och 450 miljoner kronor för år 2014. Regeringen räknar med att knappt 4 000 anhöriginvandrare, mest barn ska komma från Somalia under de närmaste åren. Det är långtifrån de beräkningar på omkring 20 000 som har funnits tidigare.

Redan innan den här överenskommelsen var klar fick den kritik från en del kommuner för att det inte är tillräckligt med pengar, men Erik Ullenhag håller inte med.

– Målsättningen är att människor som kommer till Sverige vill och kan arbeta och lära sig det svenska språket. Jag tror att vi ska akta oss för att hamna i en situation där vi förutsätter att exempelvis somalier inte ska kunna komma i arbete.

Därför behövs arbetskraftsinvandring

Reformen för arbetskraftsinvandring handlar om att tillgodose den svenska arbetsmarknadens behov av arbetskraft och om att ge människor en möjlighet att på laglig väg komma till Sverige för att arbeta. Fram till år 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension. Redan i dag råder brist på arbetskraft i flera yrken och mot bakgrund av den åldrande befolkningen kommer Sveriges behov av arbetskraft att växa under de kommande åren.

Arbetsgivaren bestämmer vem han vill anställa

Från december 2008 får arbetsgivarna själva bestämma vem de vill anställa. Migrationsverket utfärdar sedan arbetstillstånden efter vissa kontroller.

Oskäligt utnyttjande av arbetskraft uppstod i bärbranschen och hårdare riktlinjer sattes in där, vilket fick tillstånden att minska kraftigt. Från januari i år gäller i stort sett samma regler — bland annat ska arbetsgivaren visa att lön, försäkringar, skatter och avgifter kan betalas i tre månader — i åtta branscher som också varitännu inte säga definitivt att det beror på de nya riktlinjerna.

EU hotar Sverige med domstol

EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

Lagligt att fuska med arbetstillstånd

En lucka i den svenska lagen om arbetskrafts­invandring används som inkörsport till Europa.Ett svenskt företag har ordnat arbetstillstånd till nästan 200 bangladeshier – arbetare som reser vidare direkt från Arlanda.

De svenska reglerna om arbetskraftsinvandring är nämligen enkla att utnyttja utan några egentliga risker.

–Det finns en lucka i lagen. Åker du in i Sverige med ett äkta tillstånd, en äkta handling, så betraktas det inte som människosmuggling även om handlingen åtkommits genom att man använt sig av ett osant intygande.

Globalisering = usla löner

–  Vi välkomnar människor och mångfald. Men många som anlitas får usla löner och ibland även en farlig arbetsmiljö. Nu förekommer detta i en sådan omfattning att vi inte hinner kontrollera hur de har det. Det blir en alldeles för stor arbetsuppgift för oss, säger Johan Lindholm, andre förbundsordförande i Byggnads.

Stoppa människohandel

Människohandel är ett av våra allvarligaste brott mot mänskligheten. Det är den snabbast växande inkomstkällan för den organiserade brottsligheten. FN uppskattar att fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, faller offer för människohandlare varje år. Människohandel är världens tredje största form av organiserad brottslighet näst efter narkotika och vapen. Filmen Lilja 4-ever visar tydligt grundorsakerna till varför människor faller in i dessa vidriga förhållanden. Det handlar framförallt om fattigdom och socialt utanförskap. Som liberal är jag fast övertygad om att ett av botemedlen mot människohandeln är en generellt förbättrad levnadsstandard i särskilt utsatta länder. Demokratisering, ökad handel och ett aktivt jämställdhetsarbete är tre viktiga grundförutsättningar.

Människohandel

Morgan Livh kan alltså få 24 000 kronor per dag för 120 flyktingar. På en månad kan Morgan Livh erhålla 744 000 kronor för att han erbjuder plats i sina stugor.
När det gäller dagsersättningen för de asylsökande följer Migrationsverket normer för eget hushåll/matinköp:
* 71 kr/dag för vuxna ensamstående.
* 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll.
* 37 kr/dag för barn upp till 3 år.
* 43 kr/dag för barn 4–10 år.
* 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras bid

Slavhandel

Restaurangarbetarna berättar att de arbetar 13 timmar per dag och får mellan 4.000 och 5.000 kronor i månaden. Zhang Peng är en av de åtta kockar som kom till Sverige med löfte om arbetstillstånd och bra lön.

Barnhandel

- Vi får 1995 kronor per barn och dygn av Malmö stad. Jag kan inte säga exakt vilka kostnader vi har, men de har ökat på grund av säkerhetskraven, säger Jonas Morian. – Samtidigt vill jag inte hymla om att vi vill gå med vinst.

När du säger papperslös

Vi möter fler papperslösa över hela Malmö.

Mustafa, den irakiske bilplåtslagaren som jobbar i oljehamnen. Han jobbade vitt i flera månader men började efter Migrationsverkets tredje avslag jobba svart igen. Samma jobb, fast bara halva lönen.

22-årige Omar, efterlyst för att utvisas, som jobbar på en billackering norr om Malmö.

Livvakten Said som jobbar i en jourbutik i östra Malmö för 25 kronor i timmen.

Hassan som jobbar i en möbelaffär för 19 kronor i timmen.

Karim som jobbar på en billackering för mellan 22 och 28 kronor i timmen.

Hur många befinner sig i samma situation? Vi frågar alla vi möter. Och får uteslutande svaret: ”Alla.” Alla asylsökande, åtminstone alla de känner.

Hur skulle de annars klara sig med dagersättningen på 61 kronor från Migrationsverket, resonerar de. En ersättning som dras in helt när ett utvisningsbeslut tas.

”Asylsökande ska få arbeta från första dagen i Sverige”

För att ytterligare förstärka arbetslinjen i migrationspolitiken inför regeringen en generell rätt för asylsökande att arbeta från dag ett. Möjligheterna för asylsökande att försörja sig själva måste förbättras till följd av de mycket kortare handläggningstiderna hos Migrationsverket. De möjligheter att ­arbeta som i dag finns är utformade utifrån att asylsökande får vänta längre än fyra månader på besked.

Biltvättar utnyttjar asylsökande som arbetskraft

Papperslösa och asylsökande utnyttjas som svart arbetskraft på billiga biltvättar. Biltvättarna erbjuder handtvätt för runt hundralappen, men det låga priset är för bra för att vara sant. En av dem som jobbar under svåra förhållanden, för 30 kronor i timmen, är Ali.

– Det blir inte mer än 300 kronor om dagen, säger Ali.

Han jobbar på en biltvätt som ligger en bit utanför Göteborg. Han tvättar bilar för hand 10 timmar om dagen. Det är ett hårt arbete och han berättar hur hans ben domnar. Men han säger att han har vant sig vid att leva såhär. Ali har bott i Sverige sedan 2007, de senaste två åren som gömd flykting.

Slavliknande förhållanden för tusentals flyktingar

På samma sätt som många i flyktingsrörelsen är jag djupt oroad över de slavliknande förhållanden som tusentals desperata personer försätter sig i på grund av utformningen av de svenska reglerna kring arbetskraftsinvandring. Personer som flyr sitt hemland kan sällan enkelt delas i in i de som är individuellt förföljda i Utlänningslagens mening och de som flyr andra trakasserier eller ekonomisk och social misär . Vi kan därmed aldrig sätta upp vattentäta skott mellan asylsökande och andra migranter i Sverige, utan måste som samhälle ta ansvar för hur hela vårt regelsystem är utformat och vilken reell problematik som migranter i vårt land hamnar i.

Så utnyttjas flyktingar i introduktionsersättning hos kommuner i 6 månader – praktik!

En som accepterat villkoren är Abdullahi Omar, som får introduktionsersättning. Han är mjölkbonde i grunden och hade helst praktiserat på en bondgård. Men kommunen har anvisat honom en praktikplats som städare i sex månader. Han hoppas att det ska ge något.

– Jag vill träna svenska, därför är det bra att städa i skolan och prata svenska med eleverna. Jag hoppas hitta jobb efter praktiken, säger han.

Men vänsterpartisten Lotta Back tycker inte att det låter som en vettig konstruktion.

– Det är helt förkastligt tycker jag. Det är ju inte så, antar jag, att han gör något annat jobb än de andra. Och då bör han få lön, säger hon.

Men socialnämndens ordförande, socialdemokraten Pat Werner, tror att praktik kan vara en förutsättning för att man ska få ett riktigt jobb senare.

– Om det sen är fråga om gratis arbetskraft eller inte, det är en facklig fråga ute på arbetsplatsen.

Bara 4% har fått jobb

Bara fyra procent av dem som hittills varit inskrivna i etableringsreformen har fått jobb.

10.000 nya flyktingar har deltagit i etableringsreformen

Den 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen (AF) över ansvaret för att underlätta och skynda på nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.
Drygt 10 000 personer har hittills omfattats av den så kallade etableringsreformen.
Ungefär 200 företag säljer tjänsten etableringslotsar till AF. Lotsföretag finns i 202 kommuner på runt 870 ställen. Cirka 77 procent i målgruppen har valt en lots.
Aktörerna som deltar är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, länsstyrelserna, kommunerna samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetstillstånd 13.000

du kan försörja dig på det arbete du erbjudits.
arbetet är av en sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden
din arbetsgivare har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar.(Vid nyrekrytering.)

Gästarbetare

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts­invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

– Skriver arbetsgivaren heltid på anställningsavtalet så ska det gälla, påpekar Mikael Berge.

Andra tvingas arbeta alltför mycket. Arbetsveckor på 6–7 dagar förekommer i flera fall. Av en thairestaurang kräver HRF nu över 180.000 kronor i retroaktiv lön. Männen har haft ett schema på mer än heltid, men bara tjänat 8.000 före skatt per månad. Till Migrationsverket uppgavs lönen 19.500 för heltid.

Gästarbetare luras till slavarbete och utnyttjas

En ny rapport slår fast att människohandel med arbetskraft förekommer i Sverige. Det handlar om gästarbetare som luras in i slavkontrakt och utnyttjas grovt. Bakom ligger kriminella nätverk som tjänar stora pengar. – Det här är en del av den organiserade internationella brottsligheten. Att handla med människor för arbetskraftsexploatering har blivit en del av deras verksamhet eftersom det är väldigt lönsamt och det finns en efterfrågan i Sverige, säger Walter Kegö.

Kriminella tjänar miljoner

En ny rapport slår fast att människohandel med arbetskraft förekommer i Sverige. Det handlar om gästarbetare som luras in i slavkontrakt och utnyttjas grovt. Bakom ligger kriminella nätverk som tjänar stora pengar.

Bemanningsföretag tjänar miljoner

Med stöd av lägre lönekostnader och en närmast obefintlig kontroll av förbudet mot att bedriva stadigvarande inrikestrafik i Sverige, har åkerier från i första hand de gamla öststaterna tagit allt större marknadsandelar i Sverige. En växande andel av våra transporter bygger alltså på illegal inrikestrafik.

Samtidigt löser ett växande antal svenska åkare den omöjliga konkurrenssituationen genom att anlita chaufförer via utländska bemanningsföretag. Förarna kommer från låglöneländer där de har en anställning eller så erbjuder de sina tjänster som egenföretagare – dock utan någon som helst självständighet i sin yrkesutövning.

På så sätt slipper åkerierna avtalsenliga löner samt skatter och arbetsgivaravgifter i Sverige. Oftast sänker man därigenom sina lönekostnader med omkring 70 procent. Numera arbetar över 1000 förare med sådana villkor i svenska åkerier. Och antalet växer snabbt.

Krogar bryter mot lagar

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts­invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

– Skriver arbetsgivaren heltid på anställningsavtalet så ska det gälla, påpekar Mikael Berge.

Andra tvingas arbeta alltför mycket. Arbetsveckor på 6–7 dagar förekommer i flera fall. Av en thairestaurang kräver HRF nu över 180.000 kronor i retroaktiv lön. Männen har haft ett schema på mer än heltid, men bara tjänat 8.000 före skatt per månad. Till Migrationsverket uppgavs lönen 19.500 för heltid.

– Sedan har vi en kille från Syrien som på en pizzeria fått en månadslön på 14.000 för heltid, trots att arbetsgivaren till Migrationsverket uppgav 18.338 kronor för trekvartstid, konstaterar Mikael Berge.

Att lönen sänks i flera steg är vanligt. I slutänden överensstämmer den anställdes lönespecifikation inte alls med vad arbetsgivaren uppgivit till Migrationsverket, eller till facket när restaurangen i syfte att få sitt arbetstillstånd tecknat kollektivavtal.

Utländska företag smiter från skulder

De senaste två åren har oseriösa utländska bolag lämnat skatteskulder i Sverige på minst 162 miljoner kronor. Skatteverket utreder nu fler fall och bemanningsbranschen pekas ut som en stor del av problemet. SvD Näringsliv har granskat hur de tjänar pengar på att kryssa mellan olika EU-länders regelsystem.

Lönedumpning slår ut

Vid sidan av oviljan att åtgärda den illegala inrikestrafiken ser vi att den svenska polisen, i allmänhet, inte kan stoppa fortsatt färd för utländska bilar för att säkerställa att böter och straffavgifter betalas in. I andra fall (exempelvis manipulation med de i EU obligatoriska fartbegränsarna) kan överträdelser som ger några hundralappar i dagsböter i Sverige, ge tiotusentals kronor i företagsböter i andra EU-länder, eftersom tilltaget ses som en marknadsstörning.

Så inte i Sverige där i stort sett all myndighetsutövning präglas av allmän ovilja att ta itu med regelbrott som kan ge konkurrensfördelar. För åkerinäringen skapar den ordningen helt oacceptabla konkurrensvillkor. I förlängningen ser vi klara risker att våra åkerier förlorar förmågan att bära ett avancerat samhällsansvar och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Inga åtgärder mot utnyttjad gästarbetare

Utredningen kommer dock inte med några färdiga förslag om hur man stoppar företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare, ett ämne som uppmärksammats mycket i olika medier.

Flera åtgärder har diskuterats, bland annat att arbetsgivare som inte betalat den lön som utlovats, skall kunna svartlistas och stoppas från att rekrytera personal från utlandet igen.

Fredrik Federley

Bland annat är kommittén, enligt centerpartisten Fredrik Federley, enig om att alla personer som har permanenta uppehållstillstånd i Sverige, ska ha rätt att bo fem år utomlands utan att mista sitt uppehållstillstånd här.

I dag kan ett uppehållstillstånd dras tillbaka efter ett år om en person anses bosatt någon annanstans i världen.

– Det här kommer ju att underlätta för många människor, som kanske vill åka till sitt hemland och se om det är en lugn och trygg situation. Men det kan ju också underlätta för människor som vill åka och studera i ett annat land, men som kanske sedan vill komma tillbaka till Sverige.

Mikaela Valtersson

– Vi föreslår att man ska kunna få stanna ett halvår för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Utredningen som jobbat sedan 2009 och består av ledamöter från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, presenterar en rad förslag på migrationsområdet inom kort.

Share this:

Twitter3
Facebook

Like this:
Like
Be the first to like this.
By Misslyckande


– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: