fredag 13 juli 2012

Sverige förblir försvarslöst minst tio år framåt i tiden - Artikel av Stellan Bojerud - Newsmill

Sverige förblir försvarslöst minst tio år framåt i tiden - Artikel av Stellan Bojerud - Newsmill: Försvarspolitiken
Stellan Bojerud om Försvarspolitiken
Sverige förblir försvarslöst minst tio år framåt i tiden

Publicerad: 2012-07-12 07:07, Uppdaterad: 2012-07-12 07:07

Överstelöjtnant fd riksdagsledamot (SD): Att riva ner försvaret gick fort. Att bygga upp kräver lång tid. Hur många år tar det för en officer att utveckla sig från att vara plutonchef för 36 man till att bli brigadchef med befäl över 6 000 man? Att återskapa ett existensförsvar handlar om en generation om ca 25 års tid.

10 kommentarer
dela
skriv ut
Facebook
Twitter

Om författaren

Författare, universitetslektor och överstelöjtnant samt fd riksdagsledamot för SD. Mångårig militärtjänst i Övre Norrland.

ÖB har begärt mer pengar. Får han inte det, så kommer försvaret att haverera. Gott så, men det har redan gått 12 år sedan det svenska försvaret utplånades. Låt mig ge ett exempel:

Under hela perioden från andra världskrigets slut och fram till år 2000 var försvaret av Övre Norrland (ÖN) med små variationer organiserat enligt en grundläggande plan.

Vid krigsfara mobiliserade arméförbanden inom 72 – 120 timmar. Det fanns s k snabbataljoner, som mobiliserade inom 24 timmar. Vissa lokalförsvarsförband hade slutmobtid 12 timmar och hemvärnet då hemvärnsberedskap intagits 2 timmar.

Fältförbanden som uppmarscherade längs gränsen i Tornedalen utgjordes av tre arméfördelningar (divisioner) om vardera ca 20 000 man. Härtill kom lokalförsvar, så att totalstyrkan blev ca 100 000 man. Härtill kom flyg och sjöstridskrafter.

Planeringen utgick från att 15.fördelningen från Boden skulle komma på plats först. Härefter anlände 12.fördelningen från Östersund på inlandsbanan till Gällivare och slutligen 3.fördelningen från Skövde på Norra stambanan. Som strategisk reserv grupperades 2.infanteribrigaden om ca 5 000 man från Karlstad i trakten av Skellefteå.

Skulle gränsen i Tornedalen behöva en neutralitetsvakt idag, kan från Boden påräknas 534 soldater, med en betryggande ledning av 663 yrkesofficerare och 841 reservofficerare. Från Östersund kommer ingenting, för där är allt nedlagt. Slutligen kan Skövde bidra med 149 soldater ledda av 428 yrkesofficerare och 465 reservofficerare. Sammanlagt alltså 683 soldater och 2397 officerare.

Stora delar av den märkligt organiserade armén befinner sig i Afghanistan. Det är nog orättvist att påstå att resten går kurser i genusrelationer, men känslan är att försvaret lägger mer pengar på kringverksamhet än på förberedelser för väpnad kamp med syftet att försvara Sverige.

Vad göra? Sverigedemokraterna är ett oppositionsparti. Vår uppgift är att påtala brister i regeringens politik. Inte att kostnadsfritt tillhandahålla lösningar. Likväl gör vi det som ett led i en ansvarskännande politik. Men det är illa ställt. Om försvaret kan återuppbyggas till en rimlig nivå under en tioårsperiod så är det en klar överprestation.Stellan Bojerud (2 artiklar)
Anmäl
Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/45926

10 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Det du skriver är skrämmande läsning. Ändå tar du inte upp Gotlands oerhört strategiska betydelse och vikten av att det kan försvaras. Möjligheten att försvara Gotland är idag ca noll.

Att drygt 3/4 av den operativa bemanningen i försvaret utgörs av officerare måste väl betyda att officerarna ska slåss och att dessa med sin högre utbildning och erfarenhet kanske har dubbel eller tredubbel kapacitet när det gäller att skjuta och slåss, jämfört med meniga soldater? (obs! ironi)

Kommentera gärna min kommentar, jag tror att du till skillnad från vissa andra artikelförfattare här på Newsmill, inte är så arrogant att du inte gitter kommentera.
Permalänk | Anmäl #1 Viktoria Larsson, 2012-07-12, 09:09

Den starkaste beväpnade gruppen i Sverige idag är våra jägare...

Vi får hoppas att fi attackerar under älgjakten då.
Permalänk | Anmäl #2 Mats F Eriksson, 2012-07-12, 09:22

Den mest intressanta frågan blir förstås varför Sverige saknar ekonomiska medler för sitt livsviktiga försvar?
Permalänk | Anmäl #3 Christer Eriksson, 2012-07-12, 09:31

Själv tror jag att ryska politiker är mycket bättre än svenska, och har inget emot ett oblodigt byte.
Permalänk | Anmäl #4 Lars Andersson, 2012-07-12, 09:59

Till Viktoria Larsson: Jag har behandlat Gotland i en separat artikel, som innehåller konkreta förslag. Artikeln heter "Så kan Gotland försvaras kostnadseffektivt".
Permalänk | Anmäl #5 Stellan Bojerud, 2012-07-12, 10:56

Det "försvar" vi har nu är dyr och saknar förmåga att ens göra ockupation särskilt dyr för angripare. Men javisst det tar tid att bygga upp det som kortsiktigt, utåtblickande tänkande ställt till med frågan är när det blir möjligt för nuvarande försvarspolitiska kurs verkar satt långt fram. Ser dock inget annat alternativ än att återinföra värnplikten för att få ner personalkostnader samt få både antal och kompetens.
Permalänk | Anmäl #7 Tor, 2012-07-12, 12:41

Upplysande artikel om försvaret. Tack.
Permalänk | Anmäl #8 Doktor Eleph@nt, 2012-07-12, 20:40

Tack för en målande bild av gamla försvarshemligheter. Intressant.

Håller med dig. Sverige ska försvara landet och inte delta som legoknektar i kolonialkrig...
Permalänk | Anmäl #9 Sten Figaro, 2012-07-12, 22:22

Eftersom vi uppenbarligen inte länge kan försvara oss själva (tack Reinfeldt & Co!) återstår inte mycket annat än att be någon annan göra det åt oss.

Med hänsyn till opinionsläget i landet är en anslutning till NATO utesluten. Vad återstår då?

Ett formellt försvarsavtal med Ryssland är väl det naturligaste. Landet ligger i vår omedelbara närhet, och har omfattande och därtill växande militära resurser till sitt förfogade. Det finns skäl förmoda att Ryssland skulle ställa sig positivt till ett försvarssamarbete med Sverige, bl a skulle det då bli mycket lättare för Ryssland att försvara gasledningen på östersjöns botten till Tyskland.

Vad vore naturligare än en rysk flottbas i Visby eller möjligen Slite?
Permalänk | Anmäl #10 Tage Sundin, 2012-07-13, 11:37

Men tänk om den förmenta motparten gör ett Churchillskt skenanfall i norr, och hela mobiliseringapparaten drar igång, och skickar ut 120.000, som skall sova i tält, lador, om de har tur, för i Kalix-linjens kamin-koldioxidfällor och rostiga sängar, kryper en svensk basse, ner endast under pistolhot. Samtidigt kommer ett blixtanfall, mot Gotland, från en annan makt, och där är det tomt. Det blir till att vifta på, och problemet är väl snarast att förutse krigsfallet, inte säkert att det blir det " rätta kriget ", som 1941.

Ett värnpliktsförsvar bygger på tvångsmedel mot medborgarna, för att i sin tur utgöra tvångsmedel mot yttre aggression, och det gick väl runt förr, (gemenskap) om det inte finns en sjusärdeles motivation i Bag-in-Box & Thailands-Sverige, nuförtiden. En ny Palme-plan, för kärnvapenfria zoner, nedrustning, kontroll, kan bli viktigare på sikt, men är tristare än terrorbalans.

1940 yttrade vår UD:s Erik Boheman till brittiska Foreign Office : " Vilka små neutrala skall ni förstöra nu ? " Detta efter den tyska ockupationen av Danmark, Norge i april 1940, som England/Frank-rike provocerade, fram, lika cyniskt som engelsmännen, svek Spa-nien, mot Franco-kuppen 1936, Tjeckoslovakien i fred 1938/39, Polen i krig, 1939. De sanna ljusgestalterna.

Det kanske är bättre att svenska högeralliansen utkämpar ett brutalt nationell klasskrig mot sina fattigare medborgare, som sedan 2006, och något litet lagomt imperialistiskt kolonialkrig utom syn- och hörhåll, i tropikerna. USA vill gärna ha ett rullande krig, förr i världen fanns det fred - och eller en krigsperiod. Samt använda CIA:s växellåda för regimkontroll & förändring: från allmänna öppna val - auktoritär demokrati, till dödspatruller, och olagliga krig. Oftast stannar USA-klienterna med backväxeln, ilagd, ordentligt fastkilad, utan återvändo.

Idag råder USA:s ´policy enligt romaren Cicero : "Inter arma silent
leges " " Which means ? " (som Överste Flacks betjänt i TV-serien på 1950talet (som Stellan B. nog såg) brukade fråga : = " Under krigs-tid, tiger lagen."

På det sättet kan vi medborgare utsättas för den ena mer drakon-iskare lagstiftningen/kontrollen av allt från telefon till mejl, bank-konton, name-it- I -claim -it, än den andra, som sedan 2001, det var rätt elakt redan innan. Kanske dags att vakna upp, innan det är försent, och ej gå patrullo, bakom Förenta staternas effektiva(ibland) och prövande krig- och krigsretorik. Krigen tar aldrig slut.

När Ike Eisenhower var U.S- president efter Koreakriget, ca 1953, fram till de kaxiga krigiska Kennedy-nollorna, 1960, (Vietnam) under åtta år, stupade noll(0) st. amerikanska soldater.
Permalänk | Anmäl #11 Nils Jan

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: