måndag 20 augusti 2012

Sveriges statsskuld 1 080 702 129 352 SEK Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2012-07-31 som uppgick till 1 071 312 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 143 000 000 000 SEK i slutet av 2012. RSS ikonTwitter ikonFacebook ikonBloggy ikonSveriges statsskuld

Sveriges statsskuld: Sveriges statsskuld
1 080 702 180 314 SEK

Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2012-07-31 som uppgick till 1 071 312 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 143 000 000 000 SEK i slutet av 2012.

RSS ikonTwitter ikonFacebook ikonBloggy ikon


– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: