tisdag 14 augusti 2012

Stefan Torsell; En presentation « Avpixlat

En presentation « Avpixlat: En presentation

Stefan Torssell KRÖNIKA September 2010 kom jag rusande genom Uppsala på väg mot stationen. På ett torg hade SD en valstuga. Jag stannade till och tog emot en bunt valmaterial att bläddra i på tåget. En ung man räckte över pappren. För att få snabb information undrade jag: ”varför utsätter du dig för det här”. Den unge mannen svarade: ”jag gör det för mitt land”. Jag rusade vidare.

I valet 2010 valde jag att för första gången inte rösta för jag ansåg att inget parti klarade anständighetsspärren. De klarade inte ens 4 %-spärren av vanlig anständighet. Om Sverigedemokraterna visste jag bara det som rapporterats i media och det var minsann inga vackra ord: nazister, rasister, homofober, våldsverkare, kvinnofientliga högerextremister och invandrarfientliga islamofober. De beskrevs dessutom vara bittra och misslynta förlorare. Jag förstod att de inte var värda någon respekt.

Valrörelsen mot Sverigedemokraterna skötte journalistkåren. De övriga partierna behövde inte anstränga sig. Några Sverigedemokrater blev sällan inbjudna att förmedla en annan uppfattning än den som journalisterna gav information om. Journalistkåren skötte hela valrörelsen på ett i deras tycke mycket elegant sätt.

Något år senare stod jag och staplade ved i källaren och lyssnade på radion. Så kom ett nytt programinslag. Det handlade om den rasistiska hatsajten Politiskt Inkorrekt (P I) som journalisten beskrev som brottslig.

Jag lyssnade och staplade. När jag var klar med veden gick jag in och läste. Visst blev jag frustrerad, men av helt andra orsaker än journalisten. P I var inte rasistiskt, men något så ovanligt som ett klart ljus i mörkret med samma ledkraft som en angöringsfyr. P I:s värderingar var mina värderingar.

I korthet kan jag återge dem: rånarligor, våldtäktsmän, kriminalitet, bedrägerier, ofog, ohyfs och mord ska inte accepteras eller urskuldas. Lögner och myndighetsmissbruk i det offentliga livet ska bekämpas. Rätten för alla människor att uttrycka sin åsikt ska skyddas av staten. Kritik och granskning av ideologier och religioner ska vara en del av det offentliga samtalet. Vi ska värna om vår svenska bildningstradition. Alla människor ska behandlas lika.

Det är åsikter jag alltid haft. Jag har aldrig upplevt någon svårighet att framföra dem till ministrar, riksdagsledamöter av alla schatteringar, jurister, rektorer, författare, grannar, hantverkare, sjömän, fiskare, bönder, arbetare eller till släkt och vänner. Det är åsikter som är den värdegrund vårt land vilar på.

Tre grupper har särskilt ansvar att stå upp för dessa värden. De är våra politiska företrädare, statens myndigheter och journalistkåren.

PI stod för de värdena, men de som är avlönade för att sköta uppdraget att värna demokratin förefaller argsint motvilliga. Det har blivit upp och nedvända världen. Förövare skyddas, men den som använder sin lagenliga rätt att framföra sin åsikt framställs i media som upphovsmakare till bråk om denne blir angripen av en mobb.

Det är klart att jag inte slog upp mina barnaögon med en naiv blick. Jag är luttrad sedan tidigare. Men de upprepade exempel på svek som jag kunde läsa i P I från de politiska partierna, statens institutioner och journalistkåren fick mig att bli ännu mer bekymrad över situationen i vårt land. De som stod för det goda måste dessutom vara anonyma för att inte bli avskedade, nerslagna på stan, uteslutna ur facket eller få sina hem vandaliserade.

Första gången jag reagerade på sakernas tillstånd var när jag i en liten notis fick veta att SD:s presschef Martin Kinnunens fästmö blivit nerslagen på nationaldagen 2009 på en tunnelbanestation i Stockholm. Även Martin Kinnunen hade blivit misshandlad. Skyldiga var medlemmar ur våldsvänstern. En självklarhet är att alla ställer upp mangrant och visar sin avsky för ett sådant illdåd. Istället låtsades övriga partier som om inget hänt och journalistkåren hyssjade som om en hel nation skulle vaggas till sömns.

En dag gjorde jag något som var mig helt främmande. Jag började skriva i kommentarerna på PI. Det var riktigt roligt. Jag följde andras kommentarer. Alla, med ytterst få undantag, omkring 99 %, hade samma åsikter och värderingar som jag. Den ende Sverigedemokraten jag talat med var han på ett torg i Uppsala. Senare har jag läst att även han blivit knivskuren.

Så lades plötsligt P I ner men återuppstod inom kort likt fågel Fenix som Avpixlat. Jag är fullständigt medveten om att Avpixlat och P I står SD nära, ungefär som mellan LO och socialdemokratin, kanske ännu närmare. Samtidigt uppfattar jag Avpixlat med en egen identitet. Avpixlat tar inte upp alla frågeställningar utan håller sig i huvudsak inom ett begränsat antal områden: kriminaliteten, massinvandringen, svensk samhällsdebatt, nationalkänslan och svensk kultur. Ibland redovisas också något som gäller SD.

Det är som vansinnet brutit ut i vårt land. Lärare som blir misshandlade av elever får veta av tingsrätten att det ingår i läraryrket numera. Våldtäktsmän får uppehållstillstånd och brottslingar som tas med vapen på stan straffas ej med hänvisning till att den som är kriminell måste kunna skydda sig mot konkurrerande ligor. Filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö och kommunalrådet Ilmar Reepalu offentliggör att judar bör ta avstånd från Israels utrikespolitik för att slippa repressalier. Detta är inte enstaka galenskaper. Det är satt i system. USA:s president Barack Obama har till och med sänt ett särskilt sändebud, Hannah Rosenthal, till Sverige för att ta upp med Sveriges högsta politiska ledning den förföljelse av människor som sker i Sverige. Det gällde judar.

Men vanliga svenska medborgare som kritiserar den eskalerande samhällsupplösningen måste skydda sin identitet för att inte utsättas för våldsdåd. Normal samhällskritik bemöts av glåpord, stenar och knivar. Det var då för väl att Hannah Rosenthal kom helskinnad ur landet när hon återvände till Obama för att avlägga rapport vad som sker i Sverige.

Med våldsupptrappningen har också följt ett snabbt tilltagande intellektuellt förfall i media. Rena stolligheter framförs som sanningar. Det har exempelvis varit självklart i alla öppna samhällen att ideologier ska kunna granskas.

I en ideologi ingår en mängd föreställningar. Det är tanklöst att tro att det bara handlar om värderingar. De innehåller också en serie av angivna medel för att uppnå samhälleliga mål. Självklart ska dessa kunna granskas och analyseras.

Lika självklart gäller samma sak för religioner. I varje religion finns en mängd regler som församlingen rekommenderas följa. Vilken skicklig filosof, religionsforskare eller argumentationsanalytiker som helst kan gå in i texterna och spalta upp vad som är trossatser, värderingar och vad som är handlingsplaner. Kristendomen har varit utsatt för denna granskning ända sedan medeltiden. Det är vanligt intellektuellt hantverk som är lika viktigt som att bygga vägar och broar.

Men ur dumhetens djupa krater hörs ramaskrin när islam utsätts för samma analys. Inte nog med det: vrålen följs av stenkast, krossade fönsterrutor, knivar i aktion – i lindrigare fall endast hot om en snar död.

Journalistkåren går även i denna fråga fel väg och upplåter spalter och eterfrekvenser åt att benämna alla som kritiskt granskar islam för islamofober. Det är förryckt att människor i ett öppet samhälle inte får ägna sig åt religionsgranskning.

Att Max Weber kommit fram till att kapitalismens anda går att spåras inom kalvinismen är inget som gör mig upprörd, snarare nyfiken på att få veta mer. På samma vis bör islam kunna granskas. Många ser tydliga samband mellan marxismens lära om proletariatets diktatur och islamisters dröm om Kalifatet, likaså marxismens idé om den permanenta revolutionen och Muslimska brödraskapets tankar. Det är värt att forska i.

Istället för diskussioner och analyser utsätts vi för ett tilltagande politiskt våld och ett avtagande politiskt omdöme. Sverige riskerar att förvandlas till ett Balkan.

Jag låg och funderade på detta en tidig morgon. Solen var ännu under horisonten.

Jag bestämde mig för att vara solidarisk och skrev en artikel och skickade till Avpixlat. Jag satte ut mitt namn. Jag var oerhört nervös. Inte en enda människa hade jag talat med. Jag hade gått igenom alla konsekvenser för vad jag kunde utsättas för. Artikeln publicerades.

En del närstående informerade jag omedelbart, skickade även några mejl. Framför allt en människa skakade jag inför, men därifrån fick jag godkänt i efterhand. Och jag fick godkänt av Avpixlats läsare. Jag går nu in som krönikör på Avpixlat.

Vem är då jag?

Vid 15 års ålder slutade jag skolan och gick till sjöss. Efter sex år började jag på folkhögskola och började på sjunde klassens nivå. Fyra år senare började jag universitetet. För mig var det en enorm upplevelse och jag kände mig omedelbart hemma. Jag kände tacksamhet till mitt land för vad det givit mig för möjlighet. Jag förklarade det för alla som orkade lyssna. För att vara mer exakt var jag förälskad i mitt land, djupt förälskad och den förälskelsen sitter kvar.

Jag trodde jag var socialdemokrat eftersom jag hade arbetarklasserfarenhet, men det partiets gigantiska lösningar passade inte min syn på hur den enskilda människan vill leva sitt liv. Jag sökte mig till Centern, men oj vad det partiet har bedragit såväl medlemmar som väljare. År 1981 var jag med och grundade miljöpartiet. Jag har alltid tyckt om miljöpartiet. Jag gillar fortfarande Birger Schlaugs och Peter Erikssons tankar. Men partiet var omoget och jag var aldrig aktiv. I dag lever miljöpartiet farligt. Det har spårat ur. Invandringspolitiken är absurd och partiet har byggt upp hela sin framtida existens på koldioxidhotet. De uppträder som en sekt med domedagsprofetior. Försök att tala med en sektmedlem. Se till att ni har gott om tid. De slutar aldrig prata i det tomma blå.

Under några år arbetade jag som kommunsekreterare, men valde att ta en styrmansexamen och odla min trädgård. Efter en sjökaptensexamen arbetade jag några år på Sjöfartsverket. Jag kan berätta att Estoniakatastrofen inte är som journalisterna och det politiska systemet beskrivit händelseförloppet.

Innan jag tackade ja till att skriva krönikor i Avpixlat gick jag fram och tillbaka i köket och tänkte långa och korta tankar. Jag vet att media gör allt för att nedsvärta varje människa som känner välvilja till Sverige. Kan de framställa någon i dålig dager, så tvekar de inte en sekund. Det är bara brottslingar, våldtäktsmän och mordbrännare som kan känna sig skyddade, samt den stenkastande mobben som är en förutsättning för att kunna hålla svensk samhällsdebatt på den låga nivå där den i dag befinner sig.

Hade jag några lik i garderoben? Nej, allt är som det ska. Jag kommer inte att vara till skada för dem jag sympatiserar med. Jag blev alldeles kall. Det hade fallit ur mitt minne. Jag är vapenvägrare, dessutom totalvägrare och har suttit i fängelse för den saken. Som kommunsekreterare fick jag ta semester för att kunna avtjäna min tid. Jag är fullständigt medveten om att mitt ställningstagande kan ifrågasättas.

När jag började söka mig i land från sjön mötte jag tidens tankar. Kriget i Vietnam var avskyvärt. Varje folk ska ha rätt till sin egen utveckling. Det sitter djupt inom mig. Kriget i Vietnam ansåg jag, och anser fortfarande, vara orättfärdigt. Till skillnad från vad många tror så var det inte kommunister som var vapenvägrare. De gjorde hängivet sin militärtjänst för att öva sig inför det väpnade maktövertagandet. Det var inte bara Gudrun Schyman som anslöt sig till en kommunistisk organisation som planerade att införa kommunismen i Sverige med väpnat våld. Tankarna var utbredda inom vänstern.

Vi som var vapenvägrare kan man beteckna som borgerlig vänster. För oss var det ett individuellt val. Jag är pacifist och tror på fredliga lösningar, men jag är medveten om alla implikationer.

Under en tid var jag Sjöfartsverkets representant i Marinens fartygssäkerhetskommitté (om jag minns namnet rätt). Det var en underlig känsla att passera säkerhetskontrollen på Högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm.

Efter de mötena hyser jag stor respekt för landets militärer. Öppenheten i diskussionerna överträffar allt i diskussionsväg jag varit med om. Inget krypande eller hummande. Ledarutbildningen är förnämlig. Jag känner mig privilegierad att ha fått träffa militärer i deras egen miljö på likvärdig fot, samtidigt var jag road i mitt inre. De skulle bara ha vetat. Kanske de visste.

Vid en sammankomst på Militärhögskolan blev jag vid den efterföljande lunchen placerad vid honnörsbordet bredvid amiralen. Det var en trevlig lunch, men då kände jag definitivt att jag hade ett lik i garderoben.

Nu är allt berättat. Jag har inte fått några direktiv från Avpixlat, enbart en förfrågan om jag vill skriva fler krönikor. Jag tackar för erbjudandet och vet att det är vi här på detta forum, tillsammans med andra goda krafter i vårt land, som har viljan och förmågan att bryta den förlamande flatheten inom media och det politiska systemets oskicklighet att hantera svåra samhällsfrågor.

Kanske en dag vågar vi öppet träffas på möten med musik, sång, folkfest och politiska diskussioner och ställningstaganden. Då kommer ännu fler att ansluta sig till oss. Våra motståndare kommer ständigt att vara avundsjuka för att vi är de enda som har ett positivt budskap: vi vill värna vårt land och vi kämpar för rätten att få göra det öppet.

Stefan Torssell


Print Friendly
Share
Publicerat 2012-08-14, 08:37 (Uppdaterat 2012-08-14, 13:24) | Kategori(er): Debatt/krönika, Stefan Torssell

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 234 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
220 kommentarer 2890 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 347 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
4 Nya kommentarer har precis publicerats. Visa


Demokrat001 5 minut sedan

Mycket intressant och välskriven krönika. Tack för god läsning!

1 person gillade det här.

Blomsterflicka 8 minut sedan

Välkommen in i värmen, ska bli intressant att läsa dina artiklar.

XaNaX 10 minut sedan

Tackar å bugar

jannejakan 26 minut sedan

Vill bara framföra mitt varma tack till Stefan Torssell för en underbar artikel, det känns att den är skriven från hjärtat.
1 person gillade det här.

fransolsson98 41 minut sedan

Tack Stefan dina rader värmen en gammal Svensk (snart 80) och jag tror att vi blir bara fler och fler som inser att Sverige är på alldeles fel väg.
Jag var i Beirut 1975, i Iran 1978 till febr. 79 då "frälsarna" kom med deras mörkerman som bott i lyx och överflöd i Paris under många år, jag har bott i Iraq 1981 till 1985 och gemensamt för alla dessa länder är att dom ville hjälpa dom stackars flyktingarna.
I alla nämnda länder rådde ordning och redan ingen svalt men banditerna hade det svårt.
Nu ser ni alla resultatet av att mörkermännen tillåtits att ta över i nämnda länder.
Vi har även Kosovo där Tito lät muslimerna få skydd och som tack för hjälpen tog dom över landet med våld 50 år senare, sak samma i hela nordafrika där kaoset breder ut sig.
Allt för att dom fundamentalistiska muslimerna ska ha sin makt och sitt kalifat.
5 personer gillade det här.

Henrik Pejle 47 minut sedan

Tack Stefan Torssell! En mycket viktig och betydelsefull krönika som kommer att öppna ännu fler ögon och öron i detta åsiktsförtryckta samhälle.
5 personer gillade det här.

Jakanda 1 timme sedan

Jag tror SD kommer att få 15 % om folk röstar nästa gång på SD
4 personer gillade det här.

RobertSt2 1 timme sedan som svar till Jakanda

Låt mig höja den prognosen: 20% om de når ut med sitt budskap. Och det kommer de säkert att göra, lyssna bara på Åkessons senaste tal!
4 personer gillade det här.

Eyes Only 1 timme sedan

Välkommen Stefan!
Det kommer bli intressant att följa dina krönikor.
7 personer gillade det här.

invandraren82 1 timme sedan

Hur underbart vore det inte att alla kunde träffas och i det fria uttrycka sig och diskutera.... Jag längtar! Tack Stefan Torsell för ditt mod! Önskar att fler som du fanns där ute!
10 personer gillade det här.

Marcus_T 1 timme sedan

En meget god artikkel som er skrevet av en EKTE Svenske (med stor S). Mona Muslim kunne visst beretta at Sverige ikke hadde noen kultur å snakke om. Det er FEIL. Artikkelforfatteren er et produkt av Svensk KULTUR: Åpen og fri diskusjon.

Om han blir banket opp på åpen gate får han skylla seg selv. Det har sveriges statsminister sagt. Mannen har ju fel åsikter. Har han ikke?
6 personer gillade det här.

Mega Block 1 timme sedan som svar till Marcus_T

Familjen Reinfeldt faller isär inifrån. Från de yngsta till de äldsta. Rättvisan har ett och annat att tycka till om! Tyvärr är dom maktfullkomliga och bryr sig därefter.
4 personer gillade det här.

Arga_Gubben 1 timme sedan

Hej blapde!

??????????????

MVH

(Redigerad av kommentatorn 1 timme sedan)

blapde 35 minut sedan som svar till Arga_Gubben

Hej Arga_Gubben

Kring fördömande som blev kontraproduktivt för de som fördömde. Ett exempel är det som Stefan Torssell nämner här, något som gällde för hans del och för hans intresse för P I.
"Något år senare stod jag och staplade ved i källaren och lyssnade på radion. Så kom ett nytt programinslag. Det handlade om den rasistiska hatsajten Politiskt Inkorrekt
(P I) som journalisten beskrev som brottslig."

blapde 1 timme sedan

Med variationer är säkert det här många i Stefan Torssells, och min (vi är nog ganska jämngamla som det verkar), generation kan känna igen sig i.

Men sen är då att få dem att lyfta blicken från Aftonbladet till Avpixlat. För de som vågar är det här fördömandet utmärkt för att få dem att ändå göra det. Utan att egentligen vilja ge råd till de som inte vill få dem att lyfta blicken, det blir ändå mer kontraproduktivt fortsättningsvis med det här fördömandet.

scaleo 1 timme sedan

Jag blir mycket nyfiken på din sanning gällande Estonia ...
6 personer gillade det här.

Sven Svensson 1 timme sedan

Tack Stefan, jag önskar att jag hade ditt mod, men i dagsläget har jag för mycket att förlora då jag är småbarnsförälder och anställd, vilket innebär att jag är beroende av ett stadigt inflöde av pengar, något som vi ju alla vet kan få ett abrupt slut om man vågar delge sin avvikande åsikt i Sverige idag. Jag har dock börjat tala om för vänner och bekanta att jag kommer att rösta på SD 2014, ett ganska stort steg det med tycker jag. Jag var mycket nervös första gångerna jag gjorde det men det ironiska är att i 9 fall av 10 så håller vänner och bekanta med mig, dock med den skillnaden att de naturligtvis inte skall rösta på SD eftersom de är rasister etc. Jag tror dock att många va dem känner sig mindre tveksamma inför SD efter att jag "kommit ut ur garderoben" eftersom jag har en gedigen utbildning och ett prestigearbete som få av mina bekanta har- man lyssnar på mig helt enkelt. Jag rekommenderar verkligen all Avpixlats läsare att ta mod till sig och berätt om att de skall rösta på SD, det är inte så farligt som det låter. I dom flesta fall då man får negativ respons i form av ...."SD, varför det, är du galen..." så kan man faktiskt bara kontra med "Vad är det för fel på SD?", Redan där får motparten problem, för dom har nämligen ingen aning.....det kommer ofta något liknande detta "Men dom är ju rasister ....har jag hört..."

Summa summarum, det är mindre farligt att "komma ut ur garderoben" än man kan tro.
21 personer gillade det här.

candylove 1 timme sedan som svar till Sven Svensson

Förstår dig precis.....Jag säger öppet att jag röstar på SD....OCH om någon ifrågasätter detta undrar jag om de läst SD:s partiprogram och var i partiprogrammet det framkommer att de är rasister.....Nu är jag dock 64 år och bryr mig knappast om vad andra tycker och tänker....Jag har inget att förlora men allt att vinna.....
9 personer gillade det här.

Arga_Gubben 1 timme sedan som svar till Sven Svensson

Hej Sven!

Känner igen mig mycket i det som Du beskriver....
Jag brukar kontra med om de har läst partiprogrammet, och det har de ALDRIG gjort.
Säger då att det kanske är på tiden, så att de vet vad de pratar om.

MVH
5 personer gillade det här.

Arga_Gubben 1 timme sedan

Hej Kjell!

Det är mycket få som har läst "kapitalet" och bland de som är de största (?) belackarna tror jag det är ännu färre, även bland anhängarna.
Gick på det "glada 70-talet" en sk. kallad Marxistist grundkurs och där lästes det men ytterst få förstod, men vi gjorde ett tappert försök. Det som vi kan se idag är att historien/erna går igen, vare sig det är fakta, eller helt vansinninga antaganden som saknar all sans och balans.
De socioekonomiska konsekvenserna ser Du ju i många inlägg, tyvärr!!

MVH

(Redigerad av kommentatorn 1 timme sedan)

Kjell 1 timme sedan som svar till Arga_Gubben

Jag tackar för en replik där jag inte blir idiotförklarad!
Vanligen brukar det bli personliga påhopp rörande min intelligens och annat liknande så Du har all heder av Ditt svar!
MVH

Anders 2 timme sedan

Kudos

wachohochee 2 timme sedan

Tack, Stefan. Du kommer att bidra till att lyfta Avpixlat så högt att alla kommer att tvingas se upp till sajten istället för ner. Världen är full av tappade sugar. Bli inte en av dem!
5 personer gillade det här.

SD-trollet 2 timme sedan

Tack för en intressant krönika.
1 person gillade det här.

imammut 2 timme sedan

En ren sanning som skulle kunnat varit skriven av vilken ledande politiker (oavsett parti) som helst.Men vem vill riskera sin status genom förlorade röster??? Vem vill inte ha möjlighet

till en livslång överbetald pension.Vem vill riskera möjligheten att kunna festa upp flera miljoner
av skattebetalarnas pengar?? Svar ingen.Det finns inte en enda politiker utom i SD som låter ideologin gå före egoismen,det samma gäller PK-media för då ryker "presstödet". Och vad ska
tex.Jan Helin göra då?? Sälja "situation Stockholm???Avpixlat måste ges ut som papperstidning
så att dom "i dagens läge" ca 90% av "gammalvanaväljarna" fattar vad det är för idioti dom stödjer...
5 personer gillade det här.

Usse 2 timme sedan

Mitt uppvaknande började ungefär samtidigt med ditt tidsmässigt, Stefan. Då hade jag oerhört länge kämpat med att vara tolerant och förstående mot invandrares kriminalitet och lögner. Nästan alla mina krafter gick åt till att bita ihop och vara tolerant. Det kräver en enorm energi att förneka det man ser och upplever ska jag säga. Slutligen var det en händelse som spräckte hela min toleranta rustning.

I korta ordalag kan jag bara säga; Det lidande och den sorg dessa kriminella lögnhalsar orsakat både hos mig själv och flera av dom jag älskar kommer jag från och med nu viga mitt liv åt att försöka hela. Jag kommer viga mitt liv åt att förhindra att flera ska komma att drabbas och lida av detta vansinne som tillåts pågå i Sverige. Jag har bestämt mig för att ta den kampen och jag kommer inte ändra mig. Jag behöver bara påminna mig om vad som hänt och jag tänker att jag klarade mig, men detta var kanske sista varningen livet gav mig. Och samma tänker jag om Sverige i stort, om vi inte tar kampen nu mot ondska, lögner och kriminalitet så blir det tillslut försent.
15 personer gillade det här.

swedearcane 2 timme sedan

Underbart bra skriven artikel Stefan, varmt välkommen till Avpixlat!
Du verkar verkligen vara en man med huvudet på skaft, hjärtat på rätt ställe och framför allt ha förstått att det handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill ha, vilka värderingar som ska gälla. Sverige i dag har värderingar som uppmuntrar till kriminalitet, mygel, lögner, förakt för andras liv och egendom.

Det är svårt att argumentera mot dessa fakta när vardagens brutala sanning står att finna i varje nytt brott som begås varje dag.

Sunt förnuft verkar inte existera bland politiker och media i dag. Att enkelt tänka efter "skulle jag tycka att detta var ok om det var jag eller mina anhöriga som var utsatta för det" kommer man långt med.

Skola, åldringsvård, sjukvård, tandvård, brott och straff, sociala skyddsnät. Allt raseras och politiker eliten köper sig fria från det allmänna av detta genom att köpa privata, bättre alternativ. Det man ger folket duger inte åt de sina.

Ser fram emot flera läsvärda alster från dig!
13 personer gillade det här.

LindaDanielsson 3 timme sedan

Tack Stefan!
-För att du modigt står upp och kämpar för vårt förlorade Sverige med din sylvassa penna.
Jag kommer att vara dig evigt tacksam.
21 personer gillade det här.

arvid skoglund 3 timme sedan

Mycket bra krönika! Kanon att det kommer fler "kvalitetsskribenter" som Stefan Torssell., vilket på sikt kommer att höja denna sidas status. Sådana som Torssell, Dagerlind och även Maduro ligger skyhögt över de mediokra journalister som idag frekventerar traditionella media.

Slipper vi dessutom några ibland förekommande lågvattenmärken bland AP:s artiklar och lite mer högt i tak från moderatorerna när folk har relevant och välformulerad kritik MOT vad som framförs här, så har vi en sajt som faktiskt kan bli början på en folkrörelse. En demokratisk sådan, vilket är något Sverige är i ett skriande behov av.

Det är ur diskussioner mellan oliktänkande utveckling sker. Vi kan alltid lära oss nya saker av varandra.

Avpixlat har fått en unik möjlighet vilken jag hoppas att de tar tillvara på bästa sätt.

(Redigerad av kommentatorn 1 timme sedan)
21 personer gillade det här.

Kjell 55 minut sedan som svar till arvid skoglund

Jag vill inte på något sätt emotsäga Dig eftersom jag kan instämma i huvuddelen av Din utsaga....
Men det var en bit jag saknade i Din skrivning härovan; Nämligen att det skulle bli ännu bättre om vi slapp personliga påhopp och idiotförklaringar samt nedsvärtande omdömen om politiker, levande såväl som bortgångna.
Det går faktiskt att föra en kritisk idédiskussion utan att förfalla till Neanderthalstadiet!
Tyvärr finns det exempel på Avpixlats kommentatorsfält som inte har insett det!

surkart 3 timme sedan

Tack för en hoppingivande artikel. När det känns som mest kompakt mörkt i den svenska förljugenhetens mörker så blir sådana här artiklar som andas sanning och konsekvens så betydelsefulla. Tillsammans måste vi bli starka och få den svenska skutan på rätt köl och då bör man absolut ha en gammal sjöman till hands!
11 personer gillade det här.

mickej 3 timme sedan

Tack Stefan för en utomordenligt bra artikel. Jag håller med om Miljöpartiet, de är på gränsen till kvacksalvare. Det behövs ett miljöparti med miljön som mål. Miljöpartiet kom in i riksdagen på en lögn(säldöden) och lever vidare på en gigantisk bluff(Co2 spöket), men när fortfarande 8% av befolkningen vill tro att planeten håller på att gå i sönder så måste jag säga att lögner tydligen fungerar.
10 personer gillade det här.

allemand 3 timme sedan

Stefan, du är välkommen och jag är säker på att du kommer att levererar artiklar som vi kan vara stolta över. Tack för att du ställer upp för Sverige.
13 personer gillade det här.

Basseng 3 timme sedan

Om du vågar Stefan kanske fler "kändisar" följer efter, modigt av dig.
18 personer gillade det här.

candylove 3 timme sedan

Jag tror jag blivit kär på äldre dar.....Stefan, Du är en skänk från ovan....Det sista stycket i Din krönika hoppas jag också på....Tänk att få mötas öppet och stå för våra åsikter, utan att bli kallade allt från rasist till nazist....
25 personer gillade det här.

Kjell 52 minut sedan som svar till candylove

Ja och tänk att få mötas öppet och stå för våra åsikter utan att bli kallad vänsterpatrask och sossesvin.....

Sven-erik Karlsson 4 timme sedan

Allatiders !
11 personer gillade det här.

snitcher 4 timme sedan

Wow Stefan, du behövs verkligen här med din vassa penna :)
11 personer gillade det här.

lilsanto 4 timme sedan

Välkommen
8 personer gillade det här.

Magentan 4 timme sedan

Många här känner säkert igen sig i Stefans beskrivning över sitt "uppvaknande". Ofta är det en lång process att på egen hand avprogrammera den dagliga svenska media-hjärntvätten och börja våga se och ta in verkligheten i vår svenska demokratUR.

Det är säkert väldigt många Sverigevänner (invandrade såväl som infödda) som så smått har börjat vakna och inse läget men som inte vågar erkänna ens för sig själva hur rätt SD har, eftersom de är mer eller mindre vettskrämda att någon i familjen eller bland släktingar, vänner, arbetskolleger, chefer eller grannar skulle börja misstänka att de hyser visst intresse och kanske till och med vissa sympatier för det där "förfärliga, otäcka, rasistiska, nazistiska SD som enbart består av ointelligenta, outbildade och elaka fylltrattar som vill slänga ut ALLA invandrare från Sverige" (dvs enligt våra falska medier).

Alla de som delvis har börjat vakna skulle med stort intresse läsa en informationsskrift från SD - om de fick hem den i brevlådan. Då skulle nämligen var och en i smyg kunna plocka fram skriften ur återvinningspåsen igen och ta del av innehållet, när övriga i familjen inte är hemma. Redan efter att ha läst ett par sidor skulle de börja få klart för sig att precis som de hade känt på sig, så är väldigt mycket av det där som de läser i tidningar och hör i radio och TV inte riktigt med sanningen överensstämmande. Det som de läste i SD-infon stämmer ju faktiskt bättre med hur de själva ofta tycker att det verkar vara.

Sakta, sakta börjar man då närma sig tanken att SD-människorna kanske inte har helt fel och kanske inte är så dåliga och hemska och korkade som man påstår i media. Kanske man till och med skulle våga ta fram SD:s hemsida på internet och läsa lite där - bara ingen annan i familjen märker vad man håller på med.

Efter flera månaders eller något års smygande och funderande har man så småningom vant sig vid att TÄNKA ordet "Sverigedemokraterna" utan att bli rädd för sig själv och ängsligt se sig omkring ifall man sig själv ovetande råkade tänka detta ord högt. Först då vågar man utöka tanken till att man kanske skulle våga RÖSTA på dem också. Ja i smyg förstås, absolut inte säga något högt, inte ens till de närmaste, utan låtsas att man röstar på det gamla vanliga partiet.

Ja, så har man kommit en bit, och efter ytterligare en tid vågar man med darrande stämma och hjärtat i halsgropen för första gången högt uttala en hel SD-positiv mening, till exempel efter en god middag i familjens sköte. Till sin häpnad kanske man då upptäcker att makan/maken eller sambon och tonårsbarnet inte svimmar av någon chock, utan att dessa faktiskt har gått och funderat lite åt samma håll och till och med smygläst lite i den där SD-infon som blev liggande så länge i återvinningspåsen. Och nästa gång det är val går förhoppningsvis hela familjen till valurnan med SD:s valsedlar...
visa mer
29 personer gillade det här.

SomersetVaughn 4 timme sedan

Stefan, du är en ytterst begåvad krönikör och en skarpsynt iakttagare. Precis sådana som "rörelsen" behöver för att klä av PK maffian dess nya kläder.

Bra skrivet!
20 personer gillade det här.

Asperger06 4 timme sedan

Mycket bra krönika Stefan, jag ser fram emot att läsa mer ifrån dig.

23 personer gillade det här.

Patrik Pae Sivnert 4 timme sedan

Mycket bra skrivet!
13 personer gillade det här.

Göran Ohlsson 4 timme sedan

Tummen upp!!!
12 personer gillade det här.

Nordmedborgare 4 timme sedan

Trevlig och hoppfull läsning Stefan!
11 personer gillade det här.

Michael Motörhead Jahren 5 timme sedan

Hej Stefan. Jag ska fortsätta följa dina krönikor här med fullt fokus.
Det du skriver är oftast taget rakt ur verkligheten,ur sanningen och är därför mycket intressant att läsa.
Fortsätt med dina underbara krönikor och om du inte röstar på SD i september 2014 skulle jag bli mycket förvånad ;)

Mvh//Micke Jahren-en trogen läsare
18 personer gillade det här.

elvert 5 timme sedan

Tack Stefan för din artikel. Det känns mycket skönt att höra att det finns fler äldre män med samma åsikter och värderingar som jag. Till skillnad från dig gjorde jag värnplikten och gjorde "Krigsmans erinran" i Karlskrona Amiralskyrka år 1960. Där jag lovade skydda vårt land och vår kung. Detta håller jag fortfarande på med.
33 personer gillade det här.

candylove 1 timme sedan som svar till elvert

Underbart....

gealdrigupp 5 timme sedan

Välkommen och tack för en intressant presentation.

En sak som gjorde mig nyfiken:
Hur låter den sanna berättelsen och händelseförloppet om Estoniakatastrofen?

En sak som gjorde mig hoppfull och glad:
Ditt sista stycke med fest, musik, sång och utbyte av olika åsikter. Hoppas jag lever tills den dagen!

En sak till:
Jag älskar mitt land och dess befolkning. Varje dag i mitt yrke som lärare, drar jag mitt lilla stå till stacken och försöker sakta öppna mina medmänniskors sinnen. ”jag gör det för mitt land”
33 personer gillade det här.

Lennart Johansson 5 timme sedan

Från botten av mitt hjärta...Varmt välkommen Stefan!
22 personer gillade det här.

Tonfisken 5 timme sedan

Om alla håller med alla då befinner man sig i nån form av dumhetsidealism och det är där jag tror att Svenska folket har hamnat i dag.
Man har det bra och det som inte händer i min stad eller by finns inte.
"jo man ser på tv och läser i tidnigar"men det är som att det inte är på riktigt,som en actionfilm ifrån USA tänker många...men snart ÄR det på riktigt i var by om 7 klövern och Migrationsverket får bestämma.
-Jag håller inte med Stefan Torssell i allt precis som jag inte håller med någon av dom andra krönikörerna i allt dom skriver,inte ens håller jag med SD eller Avpixlat till 100%,eftersom ingen håller med någon till 100% i allt...vi är inte funtade så vi Människor.

MEN...Avpixlats krönikörer och dess redaktion tillsammans med Sverigedemokraterna och vän/systerbloggar ligger så nära min personliga tankegång och ideologi att det inte finns något alternativ.
Vi måste enas oavsett ideologi och partitillhörighet om Moder Svea och dess befolkning skall ha en framtid.
Det handlar inte om politik längre det handlar om Nationens och dess befolknings överlevnad.

24 personer gillade det här.

GustafHorn 5 timme sedan

Detta kommer att bli hur bra som helst Stefan, ser fram emot att läsa dina krönikor.
28 personer gillade det här.

Tompa_malmo 5 timme sedan

Välkommen, Stefan.

Tja, vad säger man? Jag kan bara hålla med dig i det du skriver och dina känslor och tyckanden liknar det jag känner. Vi får väl hoppas på att öppenhet och ärlighet någon gång får komma fram i den politiska samhällsdebatten i Sverige. Det är inte utan att man idag skäms över att vara svensk när man diskuterar stora samhällsproblem med medborgare i andra länder. De har svårt att förstå att vissa ämnen är tabu och förstår inte svenska medias beröringsskräck.

"- Ni har fri press men får inte skriva om vad ni vill?"

Jag förstår de som vill jämföra med DDR, Nordkorea, Vitryssland, Ukraina, Kina, Kuba och ett antal religiöst styrda stater.
15 personer gillade det här.

folkkultur 5 timme sedan

Bra, och välkommen Stefan!
12 personer gillade det här.

Mattias Stant

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: