lördag 18 augusti 2012

Sverige skyddar Stasispioner och lagför forskare - Artikel av Rolf K Nilsson - Newsmill

Sverige skyddar Stasispioner och lagför forskare - Artikel av Rolf K Nilsson - Newsmill: Sverige och Stasi-arkiven
Foto: Riksdagen/Scanpix. Forskaren Birgitta Almgren till höger.
Rolf K Nilsson om Sverige och Stasi-arkiven
Sverige skyddar Stasispioner och lagför forskare

Publicerad: 2011-11-02 09:11, Uppdaterad: 2011-11-03 11:11

Säpo har begärt prövning av Birgitta Almgrens bok om svenska Stasi-kolloboratörer eftersom man misstänker brott mot tystnadsplikten. Men istället för att lagsöka forskare i demokratins tjänst bör Sverige öppna Stasiregistren, skriver Rolf K Nilsson, fd riksdagsledamot (M).

28 kommentarer
dela
skriv ut
Facebook
Twitter

Om författaren

Fd riksdagsledamot Moderaterna.

Kalla vindar från den gamla DDR-diktaturen blåser över Sverige. Hur kan vi annars ha hamnat i denna situation där forskaren och författaren Birgitta Almgren utreds för brott på begäran av den svenska säkerhetspolisen för att hon avslöjar att svenska medborgare har sålt ut sitt eget land till kommunistdiktaturens säkerhetstjänst för över 20 år sedan?

Säpo har begärt prövning om innehållet i Birgitta Almgrens bok "Inte bara spioner" eftersom man misstänker brott mot tystnadsplikten. I boken beskriver författaren, utan att nämna namn, svenskar som gått den östtyska diktaturens säkerhetstjänst Stasis ärenden.

Birgitta Almgren har fått kämpa mot hemligstämplingar och sekretess för att i sin forskning få tillgång till de Stasi-handlingar som finns i Sverige i säkerhetspolisens förvar. Hon har nekats tillgång och hon har överklagat.
Efter överklaganden och besvär fick hon till sist ta del av handlingarna där hon kunde läsa vilka svenskar som i högre eller lägre grad samarbetade med den östtyska diktaturens underrättelsetjänst. Dock med totalt krav på att inte avslöja namnen eller ta kontakt med dem. Något hon inte heller gjort.

Justitiekanslern har nu, efter Säpos begäran, beslutat att det ska inledas en förundersökning och har gett uppdraget till den Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

I sitt beslut om förundersökning konstaterar JK att Birgitta Almgrens bok innehåller information som ger det anledning att tro att brott mot tystnadsplikten verkligen har begåtts.

Vi ser ut att vara på väg mot en präktig rättsskandal i Sverige om det juridiska maskineriet får snurra vidare. För nog måste vår svenska säkerhetspolis landat fel när den vill lagsöka en svensk forskare i demokratins tjänst?

Det är hög tid att såväl justitieministern som statsministern fattar beslut om att öppna Stasiregistren och få slut på spekulationer, dimridåer och bortförklaringar.

Stora delar av vad som en gång utgjorde Stasiarkiven finns idag i Berlin och fungerar som en egen myndighet i Tyskland. Men Stasis arkiv var byråkratiskt, kryptiskt och fördelat enligt olika sorteringsregler. I den del av arkivet som går under namnet Rosenholtz-dokumenten finns i klartext namnen på Stasis medarbetare. Rosenholtz-dokumenten finns emellertid inte i Berlin utan i USA. Efter Berlinmurens fall var det CIA som lade beslag på arkivet. Kopior på uppgifter ur arkivet som behandlar svenska medborgare finns hos säpo och det är här Birgitta Almgren fått ta del av det. Hemligstämpeln är svensk. Hade dokumenten funnits i Tyskland hade helt andra regler gällt.

Säpos begäran om förundersökning förbryllar. Varför gör Säpo detta? Tankarna far fritt och frågan dyker upp: Vem har fått säpo att komma med denna begäran? Och i så fall varför? Intressant i sammanhanget är att veta att Säpo redan 2005 gjorde en gallring i namnuppgifterna från USA. Alltså saknades information i de handlingar som Birgitta Almgren haft tillgång till.

Efter att boken (Birgitta Almgrens andra i ämnet) kom ut i september har debatten om de svenska Stasi-medarbetarna intensifierats. Åsikterna om hur registret där svenskarna finns splittrar den svenska politiska ledningen. Moderaterna blir såväl i regeringen som i Riksdagen allt mer ensamma om att säga nej till att släppa namnen till offentligheten. Samtidigt finns det i den moderata riksdagsgruppen ett stort antal ledamöter som går på offentlighetslinjen.

Varför vill inte moderaterna i regeringen öppna Stasis arkiv? Varför vill inte säpo öppna Stasis arkiv? Är det någon eller några som ska skydda? I så fall varför? Och varför får Birgitta Almgren munkavle som om hon var verksam i helt annat samhällssystem än i det svenska?

Sedan det blev känt att det fanns svenskar (vem skulle tro något annat?) i Stasiarkiven har vi från allt för många håll fått höra bortförklaringar och svepskäl hur människor hamnat i Stasis garn. Landsförräderiet har förringats och borde uppenbarligen helst glömmas bort. Och nu är det budbäraren som ska granskas om hon med utgivningen av sin bok bryter mot svensk lag. Vart är Sverige på väg? Eller än värre - var befinner sig Sverige?

Efter ett seminarium på Högskolan Gotland i september författades ett manifest av forskare från fyra länder, Birgitta Almgren (Södertörns högskola), Thomas Wegener Friis (Syddansk Universitet), Kimmo Elo (Jyväskylä universitetet) och Helmut Müller-Enberg (gästprofessor vid Högskolan på Gotland, forskare vid Stasiarkivet i Berlin) med en vädjan till de nordiska regeringarna att agera för att Stasidokumenten som rör nordiska medborgare ska finnas tillgängliga för forskning i Berlin tillsammans med det övriga arkivet.
För andra länders forskare måste den svenska säkerhetspolisens begäran och justitiekanslerns beslut bli en mycket intressant krydda i det fortsatta forskningsarbetet. Men för svensk del en synnerligen illasmakande sådan.

Rolf K Nilsson (7 artiklar)
Anmäl
Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/40569

28 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Öppna Stasiregistren nu!

Varför ska inte svenska folket få veta vilka dom var som förrådde vårt land under det kalla kriget?
Permalänk | Anmäl #1 Patrik V, 2011-11-02, 09:45

Hej Rolf! Kan du svara på varför man inte kan åka till USA och ta del av uppgifterna där? Om de nu sitter på arkivet.
Permalänk | Anmäl #2 Viktoria Larsson, 2011-11-02, 09:46

Och Rosengren kallade Norge för den sista Sovjetrepubliken...
Så fel han hade.
Permalänk | Anmäl #3 Mats F Eriksson, 2011-11-02, 09:57

Detta är inte klokt vi har en justitieminister som säger öppet att detta har svenska folket inget att göra med. Vem är det inom moderaterna som regeringen vill skydda? Fram med landsförrädarna nu och ställ de i skamvrån istället för Almgren. Jag hoppas att om inte Stasiarkiven öppnats före valet att arkiven då blir en valfråga.
Permalänk | Anmäl #4 Olle Nilsson, 2011-11-02, 10:15

Tant Gredelin brukar ju i andra sammanhang inte ha något emot öppenhet. :-)
Permalänk | Anmäl #5 Fredrik Franzén, 2011-11-02, 10:35

Vi har haft en enorm infiltration från både DDr och Sovjet i Sverige.

Alla partier har blivit infiltrerade och påverkade på olika sätt. Allt ifrån inflytelseagenter som är svårast för de behöver inte själva vara medvetena om att de springer runt med information och analyser som är konstruerade lögner för andra motiv än vad de kan uppfattade för att vara.Visst finns det folk som var medvetet reguljära agenter och spioner och gränserna melan nyttiga idioter och KGB betalda inflytelse agenter som Guillou rä svåra att skilja åt och an nyttig idiot på hör nivå kan göra mycket större skada än en spion på lägre nivåer. Man var naiv i Sverige och hade inte förstått att 100 procent av alla formella och informella kontakter var direkt med kommunismen och ingen anna än de som var speciellt tränade i paropaganda och desinformation fick tillträde till svenska folket eller dess representanter. Vi måtte en proffessionell desiformationsindustri ända fram till murens fall med en naiv bild om hur kommunsimen fungerade.

Det mest intressanta är de namnen som saknas på den lista Almgren fått tillgång till och vem tror att SÄPO klarade sig undan infiltrationen fårn 68 och framåt. SÄPO om något var hyperviktigt för Sovjert och DDR att få ingångar till och dörren in till SÄPO heter riksdagen och regeringen.

Manm leker med den enkla tanken att svenska folket skulle bli desillisionerat om de får reda på omfattningen av infiltrationen och därför har SÄPO ett intresse av att dölja framför allt det nätverk som blir synligt runt de namn som saknas på listan.

För den som vill få en mycket rolig och mycket intressant autentisk beskrivning av hur KGB jobbade, bör titta på detta fantastiska föredrag av Yuri Bezmenow som hoppade av KGB i indien han beskriver omfattningen och hur öppet de agerade utan att folk fattade att det var KGB som låg bakom och att det var subversion de såg eller till och med oanande deltog i.

"Deception was my job" Håll till godo från 1983:

http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY
Permalänk | Anmäl #6 Berg Säker, 2011-11-02, 11:00

JK brukar inte besluta om förundersökning på vilka lösa grunder som helst. Hur kan han misstänkta brott mot tystnadsplikten om Almgrens bok inte innehåller några namn? Jag har inte läst hennes bok än. Menar JK att den som läser boken kan identifiera personerna ifråga med hjälp av andra uppgifter?
Permalänk | Anmäl #7 Mose Apelblat, 2011-11-02, 11:01

Det måste vara några stora och viktiga personer som SÄPO skyddar. Undrar vilka?
Permalänk | Anmäl #8 Doktor Eleph@nt, 2011-11-02, 11:00

Lek med tanken att det handlat om en brutal högerdiktatur. Hade de svenska spionerna och angivarna skyddats på det sätt som sker nu? Minns hur Christer Strömholm, P-O Sundman, Ingvar Kamprad mfl. fick löpa gatlopp i medierna för att de på något sätt, i sina tonår, varit medlemmar i olika sammanslutningar med "bruna" anknytningar. Här handlar det dock i stor utsträckning om vuxna individer som med vett och vilja på olika sätt samarbetat med en brutal kommunistdiktatur. Sanningen är den att delar av det svenska etablissemanget, inte minst inom socialdemokratin, på olika sätt samarbetat och till och med hyllat regimen i Östberlin. Även delar av den svenska kultureliten och inom utbildningsväsendet fanns starka sympatier för kommunistdiktaturerna i öst.
Det finns en byk att tvätta och jag hoppas att så sker nu. En rättegång mot Birgitta Almgren skulle bli en skådeprocess av unik art i Sverige. Internationell media kommer att uppmärksamma detta och Sveriges anseende kommer att fläckas rejält.
Permalänk | Anmäl #9 Tomas Felezzo, 2011-11-02, 11:03

Moderata Ungdomsförbundets (Muf) vårkampanj 1983 hette "Frihet ger fred". Udden var riktad mot de totalitära regimerna bakom järnridån. Beatrice Ask blev ordförande i Muf vid denna tid.

Idag jobbar hon, och alldeles för många moderater, istället för att skydda medlöparna till de där totalitära regimerna.

Så fort det går att att glömma värderingar och vad man en gång stod för.
Permalänk | Anmäl #10 Claes Hansen, 2011-11-02, 11:08

Utmärk rubrik och bra artikel. Vi har ingen demokrati längre, vår regering väljer att skydda grova brottslingar framför öppen information.

Därför måste vi införa direktdemokrati med beslutande folkomröstningar i ALLA frågor som i Schweiz. Det går inte att överlämna ansvaret till våra korrumperade politiker. Vad är det som de vill dölja för folket?

Folkomröstning nu!
Permalänk | Anmäl #11 Johnny Andersson, 2011-11-02, 11:24

Man tar sig för pennan!! HD tycker att man skall få lindrigare straff när man exv. kör ihjäl någon efter alkoholintag och forskare/säpo skall skydda troliga landsförrädare. Vad är det som händer med rättsstaten i en demokrati - Justitieministern och Moderaterna !??
Permalänk | Anmäl #12 Bengt Mona, 2011-11-02, 11:28

George Orwell gjorde ett fel när han skrev sin roman.

Han tog fel på årtal, 1984 skulle ha varit 2011 .
Permalänk | Anmäl #13 Carl Svensson, 2011-11-02, 11:35

Boken är en guldgruva som förklarar hur ett fritt samhället kan infiltreras av farliga ideologier genom ett taktiskt tillvägagångssätt av socialistiska/kommunistiska idéer och som svenska medborgare gjorde sig, skyldiga till med målet att påverka Utbildningsväsendet, Media, Kultur och de vitala delar av ett fritt samhälle. Allt förklarat på ett vetenskapligt sätt och sakligheten som ämnet kräver.

Birgitta Almgren har gjort är ett gediget arbete i "Inte bara spioner" och ska ha ett eloge och tacksamhet för den enorma noggrannheten i sitt beskrivande om fenomenet DDR och Stasis kollaboratörer i Sverige.

En läxa för framtiden.
Permalänk | Anmäl #14 G.Maxwell, 2011-11-02, 11:38

De här frågorna har jag ställt i många år. Själv fick jag ut min egen akt fr riksarkivet för några år sedan. Tidigare hade jag efter åratals begäran till den tidigare regeringen med Lailia Freivalds som minister fått avslag på avslag. När jag sedan fick komma upp till säpo i Malmö så sattes jag under bevakning av en polis allt medan de la fram fyra ark framför mig.Censurerade akter med bara legala aktiviteter men allt före 1977-78. Inget av det jag hade begärt och blivit lovad, alltså vad de hade om mig under åren 78-92 i Malmö! http://hogrelius.blogspot.com/2008/06/spo-akt.html Varför nu moderaterna fortsätter med den förra regeringens politik i dessa frågor är mig en gåta. Rolf K Nilsson är fd riksdagsman för M och ställer samma frågor som jag. Öppna för jösses namn dessa arkiv och de som finns där får väl som jag gjort svara på den kritik och frågor som kommer.
Permalänk | Anmäl #15 Bo Högrelius, 2011-11-02, 11:56

Glömde observera, efter att ha läst boken att höra Jan Guillou säga på ett hånande sätt, "småborgerlig" eller läst Åsa Linderborg artiklar om USA eller Israel, utan att känna obehag. Biverkningar som boken bär med sig med det går att leva med.
Permalänk | Anmäl #16 G.Maxwell, 2011-11-02, 12:43

Svensk utrikespolitik påverkas idag starkt av USA. Carl Bildt är mer än behjälplig. Har inga belägg mer än vad vi exempelvis ser i hur vi omformar våran militär och vad vi använder den till. Hur vi röstar i FN. etc.

Svensk lagstiftning dikteras också till viss del från ambasaden på Gärdet. Se exempelvis på upphovsrätten och de lagar som kommit till runt det.

Jag tror Moderaterna (nu "makten") helt enkelt känner igen sig, och vill inte i en framtid bli utpekade precis som ett gäng gamla sossar nu riskerar att hängas ut.

Öppenhet gäller tills man har makten, ty makten bygger på informationsövertag och slutenhet. De allmännas bästa bygger dock på öppenhet. Därav konflikten.
Permalänk | Anmäl #17 Per Nydahl, 2011-11-02, 13:26

Det finns all anledning att även idag vara observant mot etablissemanget p g a likande attityder och likartade medlöpare som fanns under kalla kriget. Jag tänker på islam som på olika sätt av många aktörer hjälps in i Sverige.
Islam saknar visserligen bestämda gränser men är en ideologi, låt vara med religiösa förtecken, som önskar ta över på samma sätt som ismerna bakom Järnridån en gång gjorde. Genom uttänkta och metodiska tillvägagångssätt drar denna, för oss främmande och ålderdomligt odemokratiska ideologi, nytta av vårt samhälles demokratiska och socialliberala inställningar. Ja, faktiskt genom ren flathet bereds den utan minsta betänklighet möjligheter att påverka myndigheter, utbildningsväsende, media, kultur, belasta skatter, ekonomi och rättsväsende.
Då är att beakta att många islamska nationer inte lever upp till elementära kriterier för en rättsstat. Flera muslimska länder har inte ens ratificerat vissa artiklar i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
Det finns svenska kritiker av islamiseringen, men de ses som samhällsfientliga, de förbigås, tystas och marginaliseras och riskerar arbete, framtid och sitt sociala liv. Många väljer därför att smila med, för man törs inte annat. Känns bilden igen från tiden bakom och i vissa fall utanför Muren innan den föll? Tja, den nu aktuella och i många fall likartade bilden är faktiskt ännu mera framträdande idag.
Att dra lärdom av det Stasiarkiven gömmer är naturligtvis på olika sätt mycket betydelsefull för vår nutid. Men då är att beakta att man inom islam inte för register på samma sätt. I förebyggande syfte måste vi därför se oss omkring i vår samtid och varför inte vara observanta på t ex M och S. Förmodligen menar de väl, men ack vad smärta de, i sin förmenta godhet, förorsakar enskilda samhällsmedborgare.
Permalänk | Anmäl #19 Stig Bergman, 2011-11-02, 16:19

Johnny Andersson

Håller med dig! Dags för omröstning!
Permalänk | Anmäl #21 Sten Eriksson, 2011-11-02, 19:09

Det finns all anledning att även idag vara observant mot etablissemanget p g a liknande attityder och likartade medlöpare som fanns under kalla kriget. Jag tänker på islam som på olika sätt av många aktörer hjälps i Sverige.
Islam saknar visserligen bestämda gränser men är en ideologi, låt vara med religiösa förtecken, som önskar ta över på samma sätt som ismerna bakom Järnridån en gång gjorde. Genom uttänkta och metodiska tillvägagångssätt drar denna, för oss främmande och ålderdomligt odemokratiska ideologi, nytta av vårt samhälles demokratiska och socialliberala inställningar. Ja, faktiskt genom ren flathet bereds den utan minsta betänklighet möjligheter att påverka myndigheter, utbildningsväsende, media, kultur, belasta skatter, ekonomi och rättsväsende.
Då är att beakta att många islamska nationer inte lever upp till elementära kriterier för en rättsstat. Flera muslimska länder har inte ens ratificerat vissa artiklar i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
Det finns svenska kritiker av islamiseringen, men de ses som samhällsfientliga, de förbigås, tystas och marginaliseras och riskerar arbete, framtid och sitt sociala liv. Många väljer därför att smila med, för man törs inte annat. Känns bilden igen från tiden bakom och i vissa fall utanför Muren innan den föll? Tja, den nu aktuella och i många fall likartade bilden är faktiskt ännu mera påfallande idag.
Att dra lärdom av det Stasiarkiven gömmer är naturligtvis på olika sätt mycket betydelsefull för vår nutid. Men då är att beakta att man inom islam inte för register på samma sätt. I förebyggande syfte vör vi därför se oss omkring i vår samtid och varför inte vara observanta på t ex M och S. Förmodligen menar de väl, men ack vad smärta de, i sin förmenta godhet, förorsakar enskilda samhällsmedborgare.
Permalänk | Anmäl #22 Stig Bergman, 2011-11-02, 19:35

Hade det varit en mängd Sossar i Stasiarkiven så hade Moderat regeringen öppnat arkiven, det behöver nog ingen tvivla på. För övrigt har högeryttrar svårt att inse skillnaden mellan kommunister och socialdemokrater, eller rättare sagt, de vill inte för då blir deras världsbild för komplicerad.
Socialdemokraterna byggde upp IB inom (Säpo) åsiktsregistrering av kommunister som de flesta vet.
Vilka moderaterna vill skydda? kanske sig själva, affärsmän, vem vet?
Stasi registreringren är förmodligen inte mer rättssäkra än IB registret var. Men folk gillar ju journalistiska media drev där man kan få vem som helst att springa gatlopp, skyldig eller icke skyldig spelar ingen roll. Drevet bestämmer!

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: