tisdag 8 mars 2011

Margot Wallström på Internationella kvinnodagen | SvD

Margot Wallström på Internationella kvinnodagen | SvD: "En våldtagen kvinna är en för mycket

EN VÅLDTAGEN KVINNA I SVERIGE ÄR VÄL OCKSÅ EN FÖR MYCKET ?

Publicerad: 8 mars 2011, 06.45
2011-03-08 06:45:35

Det är hög tid att göra det sexuella våldet otänkbart och oacceptabelt. Avgörande är att få slut på straffrihet och amnesti för förövarna. Sådana steg tas nu i Kongo men mycket mer kan göras, inte minst från internationella bidragsgivare. Det skriver Margot Wallström, FN:s särskilda representant, och Denis Mukwege, chef för Panzisjukhuset.Idag på den Internationella kvinnodagen har vi mycket att fira. Men trots att vi har kommit en lång bit på vägen mot lika rättigheter våldtas varje dag kvinnor och flickor i hela världen, däribland i Kongo-Kinshasa. Och en kvinna eller en flicka är en för mycket.

Vi är båda mycket engagerade för att söka få tillstånd en ändring. Som FN:s särskilda representant i arbetet mot konfliktrelaterat sexuellt våld är min främsta prioritering att ställa förövarna till svars och få slut på straffrihet och amnesti för den här typen av brott. En säker vardag för kvinnorna i Kongo kräver snabba och effektiva insatser och en fortsatt envis kamp mot den straffrihet som varit legio alltför länge. På Panzisjukhuset behandlas varje år cirka 2000 kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Här får de medicinsk, psyko-social, socio-ekonomisk och juridisk hjälp. Men för att komma åt roten till och förebygga de systematiska övergreppen mot kvinnor måste vi angripa grundorsakerna. Inte bara behandla symptomen och reparera skadorna.

Ett problem är de allvarliga brister som förekommer i Kongo-Kinshasas rättssystem. Det behövs också ett starkare fokus på prevention och utbildning i mänskliga rättigheter för soldaterna som integreras in i den kongolesiska armén. Som läkare vet jag vikten av att behandla trauman, och vet att soldaterna kan ha dem efter att ha varit del av en milisgrupp under lång tid. Behandling av dem är en preventiv åtgärd för Kongos kvinnor.

Som bidragsgivare måste Sverige och EU medverka till en strukturell reform av polisen, militären och det juridiska systemet. Huvudansvaret ligger på den kongolesiska regeringen och på det internationella samfundet.

I början av januari våldtogs ytterligare 60 kvinnor i Fizi i östra Kongo-Kinshasa. Det är ingen nyhet längre. Kunskapen om vad som händer i Syd-Kivu är välkänt och har fått mycket uppmärksamhet. Det sexuella våldet är systematiskt. Nytt – och positivt – är däremot att elva misstänkta gärningsmän ur den kongolesiska armén snabbt greps och i dagarna föll domen. Ett exempel på att det inte endast är beväpnade grupper som begår övergrepp, utan också Kongo-Kinshasas egen armé. Det är samtidigt ett exempel på att vårt ökade fokus på att få fast de skyldiga gett konkreta resultat. Genom större uppmärksamhet på uppföljning och straff sänder vi dessutom en viktig signal till alla förövare: sexuellt våld är ett internationellt brott som det internationella samfundet tar på största allvar. I stället för ett billigt, tyst och effektivt vapen blir sexuellt våld en belastning – oavsett om det beordrats, tyst accepterats eller inte förhindrats.

Ett annat problem är den oreglerade utvinningen av landets så kallade konfliktmineraler. Bland annat guld, tenn, volfram och coltan hjälper till att finansiera väpnade gruppers aktiviteter där sexuella övergrepp kan bli en av konsekvenserna för civilbefolkningen. Vi måste därför säkra ett globalt regelverk för konfliktmineraler. USA har redan tagit initiativet; nu är det hög tid för Sverige och resten av EU att ta sitt ansvar.

Vi får ofta frågan: Vad kan jag personligen göra för att hjälpa till och för att försöka få stopp på det sexuella våldet i Kongo-Kinshasa och på andra platser i världen? Vårt svar är: Hjälp oss att bekämpa likgiltigheten inför det som händer. Prata om det och hjälp till att bryta det som traditionellt kallats historiens största tystnad. Vad gör dina förtroendevalda för att få till en förändring? Ställ obekväma frågor till tillverkare och importörer av elektroniska produkter om varifrån de mineraler deras produkter innehåller kommer. Som medborgare och konsumentkan du göra skillnad och visa din solidaritet med världens kvinnor. Oavsett om du är man eller kvinna.

I samband med Nürnberg-rättegångarna sa man att det sexuella våldet offren utsatts för under andra världskriget var obeskrivligt. Dessutom påstods sexuellt våld i krig länge vara oundvikligt, eller en oavsiktlig bieffekt av konflikt. Det är inte sant. Och det är hög tid att vi ersätter vokabulären och hanterar dessa brott som alla andra brott mot mänskliga rättigheter: Låt oss göra sexuellt våld otänkbart och oacceptabelt.

DR DENIS MUKWEGE

gynekolog och chef för Panzisjukhuset i östra Kongo-Kinshasa

MARGOT WALLSTRÖM

FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i krig och konflikter

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: