torsdag 24 mars 2011

Svenskar panikflyr mångkulturella skolor visar ny forskning - Fria Tider

Svenskar panikflyr mångkulturella skolor visar ny forskning - Fria Tider: "Svenskar panikflyr mångkulturella skolor visar ny forskning
Publicerat 24 mars 2011 kl 06:14
Massinvandringen och mångkulturens intåg i de svenska skolorna har fått många svenska elever, stöttade av sina föräldrar, att söka sig till nya skolor där de mångkulturella effekterna inte börjat verka ännu. Det är det fria skolvalet som möjliggör flykten och den har blivit så omfattade att rektorer nu försöker komma på sätt att 'mildra' elevernas fria val att själva få välja skola.


I början av 1990-talet avskaffades den så kallade närhetsprincipen och elever fick istället fick möjlighet att själva välja vilken skola de skulle gå i.

Nu visar ny forskning att den viktigaste faktorn bland svenska elever i skolvalet är att fly från mångkulturella skolor och istället välja skolor där andra svenskar går.

– Effekten av reformen har blivit en växande segregation som har en snabbare utveckling än boendesegregationen. Det är lättare att byta skola än att flytta, säger Anders Trumberg i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Att välja rätt skola har blivit mycket viktigt för både elever och föräldrar.

– Dessutom får tjänstemän och rektorer allt fler samtal från oroliga föräldrar. Det finns en viss desperation hos föräldrar över att göra rätt val och att komma in på rätt sorts skolor. Eftersom populära skolor snabbt fyller sina platser blir det viktigt att bo i rätt område, menar Trumberg.

Trumbergs forskning visar svart på vitt att svenskar i praktiken inte alls delar politikers vurm för det mångkulturella samhället och den mångkulturella skolan.

– Jag har undersökt skolorna i Örebro och på en del skolor har andelen elever med utländsk bakgrund tredubblats mellan 1992 och 2004 och ligger långt över 50 procent. Det bor elever med svensk bakgrund i närområdet men de väljer skolor i andra bostadsområden. Samtidigt finns det skolor där andelen elever med svensk bakgrund är väldigt hög, fortsätter Trumberg.

Elever och föräldrar är mycket nöjda med möjligheten att deras barn numera kan undvika de mångkulturella skolorna. Att elever och föräldrar inte agerar som tjänstemän och rektorer vill är något som oroar Trumberg. Trumberg avslöjar att det smids planer på att ”mildra effekterna” av elevernas fria val bland tjänstemän och rektorer, därför att de inte längre har kontroll över elevernas fria viljor.

– Tjänstemän och rektorer har en del idéer för hur man kan mildra effekterna av elevernas val men frågan är om de går att realisera rent politiskt. Jag får känslan av att staten, genom valfrihetsreformen, har satt en sten i rullning som de inte kan stoppa samtidigt som de är osäkra på hur man ska hantera effekterna, avslutar Trumberg.
Skribent

Rickard Asplund
08 559 24 558
rickard.asplund@friatider.se


– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: