torsdag 24 mars 2011

Miljöpartister vill ge nordafrikaner fristad i Sverige « Politiskt Inkorrekt

Miljöpartister vill ge nordafrikaner fristad i Sverige « Politiskt Inkorrekt: "Miljöpartister vill ge nordafrikaner fristad i Sverige

FLYKTINGVÅG Bodil Ceballos och Peter Rådberg, Miljöpartiets utrikespolitiska respektive försvarspolitiska talespersoner, skriver i en debattartikel i Expressen om upproren i Nordafrika.

Finansinspektionen har redan fryst drygt 10 miljarder av Muammar Ghadaffis tillgångar i Sverige. Dessa miljarder skulle man kunna, åtminstone i terorin, använda till att delfinansiera miljöpartisternas dröm om en närmast ohejdad flyktingvåg från Nordafrika.

En bit ner kan man läsa om deras drömmar:

Sverige kan bidra till att göra en annan värld möjlig för den libyska befolkningen. Vi kan göra skillnad. Sverige ska verka för att flyktingar från norra Afrika får en fristad i Sverige och att övriga Europa öppnar sig för förföljda och förtryckta. Som ett av världens absolut rikaste länder är det vår skyldighet att agera och ge stöd till utsatta.

EU och Sverige ska aktivt stödja frihetsrörelsen i Libyen genom ekonomiskt och humanitärt bistånd. Oppositionsrörelsen behöver hjälp att kunna få ut sitt budskap till folket i landet och till oss utanför. Här har Norge varit ett föredöme genom sina informatörer. Sverige skulle kunna hjälpa med IT och teknik och mycket annat. EU.s gemensamma gränskontrollbyrå – Frontex – kan få ett tydligt mandat att hjälpa asylsökande till skydd i Europa, till länder där asylskälen kan prövas under trygga och ordnade former.

Sverige ska stoppa export av vapen till diktaturer och länder som inte respekterar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Vi ska också så långt som möjligt försöka hindra andra länder från att exportera vapen till dessa länder.

Sverige ska beslagta tillgångar som finns i Sverige och som ägs av Khadaffis styre, till dess egendomens laglighet kunnat bekräftas. Tillgångarna ska vid stabiliserat läge i landet kunna komma den libyska befolkningen till del. Det finns många saker Sverige kan göra för att hjälpa det libyska folket. Nu har vi i MP visat några av dem. Vi hoppas att övriga partier i riksdagen är beredda att göra detta tillsammans med oss.

Expressen

Häromdagen skrev Tobias Billström:

Över 300 000 människor har så här långt lämnat Libyen. Det handlar inte i huvudsak om libyer som flyr striderna, utan om främst gästarbetare från Egypten och Tunisien men även andra delar av Afrika och Asien.

[..]

UNHCR har uppmärksammat att det sedan tidigare finns cirka 8 000 flyktingar och 3 000 asylsökande i Libyen. Det är möjligt att det rör sig om många fler. Migrationsverket har kontakter med UNHCR för att se hur Sverige genom det ordinarie vidarebosättningssystemet ska kunna bidra till att lösa situationen för dessa. Det kan även röra sig om libyer som har behov av skydd.

Sverige kan genom vårt vidarebosättningsprogram i en första insats erbjuda skydd till ett par hundra personer från Nordafrika. Totalt erbjuder Sverige 1 900 platser på årsbasis från flyktingläger i hela världen, det är flest i EU. Under 2010 vidarebosattes cirka 6 000 skyddsbehövande inom EU. Sverige stod alltså för en tred

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: