måndag 21 mars 2011

Julia Caesar: “Världsmästarna” « Snaphanen

Julia Caesar: “Världsmästarna” « Snaphanen: "Julia Caesar: “Världsmästarna”
Seneste opdatering: 16/9-10 kl. 1302
36 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Pressemeddelelse: I dag kommer boken som många har väntat på – “VÄRLDSMÄSTARNA! – När Sverige blev mångkulturellt.”

Julia Caesar, journalist och uppskattad krönikör på Snaphanen, ger nu ut boken ”Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”. Boken är den granskning av den svenska mångkulturen och invandringspolitiken som media borde göra men inte gör. Istället mörklägger journalisterna sanningen om massinvandringens följder. Boken inleds med en hårdhänt uppgörelse med Julia Caesars egen yrkeskår, ”De apatiska journalisterna”.

Den svenska invandringspolitiken är extrem. Sverige är ett land under kolonialisering. Svenska regeringar har – oberoende av partifärg – utnämnt Sverige till världsmästare i godhet och förvandlat landet till global socialbyrå. Sedan 1980 har det lilla landet med 9 miljoner invånare tagit emot 1,3 miljoner invandrare. Var femte svensk har i dag invandrarbakgrund. Av dem som har kommit är bara 5 procent flyktingar. Majoriteten på 95 procent kommer i huvudsak för att ta del av Sveriges frikostiga välfärdssystem. 96 procent saknar pass eller andra ID-handlingar men beviljas ändå permanent uppehållstillstånd. Svenska myndigheter känner alltså inte till identiteten hos det absoluta flertalet som släpps in i landet.

Den ansvarslösa politiken medför stora och djupgående konsekvenser för landet och dess invånare. Statsskulden skenar, skolor och bilar bränns ned varje dag, våldsbrottsligheten ökar och blir alltmer brutal. Förorterna utvecklas allt snabbare till segregerade etniska enklaver befolkade av ett importerat bidragsproletariat. Sverige har EU-rekord och ligger som nummer 2 i världen i anmälda våldtäkter.

Det här är några av de ämnen som Julia Caesar tar upp i boken:

• Ett förändrat land. Om föraktet för det svenska, sorgen över ett förlorat land och hur Sverige blev en fristad för minst 1 500 krigsförbrytare och terrorister, bland annat Saddam Husseins giftkemist.

• Hur Sverige blev Världsmästare i godhet.

• Människosmugglarnas marknad och asyllotteriet. I tre kapitel granskas asylpolitiken, människosmugglingen, de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” och anhöriginvandringen.

• Ideologin och dess verktyg. De ideologiska rötterna till det eniga riksdagsbeslutet 1975 om att förvandla Sverige till ett mångkulturellt land analyseras, liksom diskrimineringsombudsmannens (DO:s) verksamhet.

• Integrationsfiaskot. Om bidragsförsörjda etniska enklaver, svartjobbande imamer och import av analfabeter.

• En totalitär ideologi. Islamiseringen av Europa och Sverige i synnerhet.

• Importerad kriminalitet. Den kraftigt ökande våldsbrottsligheten och försöken att mörklägga den.

Boken ges ut under pseudonym. Julia Caesar skriver i bokens inledning:

”Det går stick i stäv med den journalistiska kultur och hederskodex som jag har bekänt mig till i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag delar fortfarande den principiella inställningen. Det är så det ska fungera i ett fritt och civiliserat samhälle. Men vi lever tyvärr inte i ett fritt och civiliserat samhälle längre. Hoten från islam och alla våldsdåd mot dem som har använt sig av sin grundlagsstadgade yttrandefrihet har helt ritat om yttrandefrihetens karta. Att i dag offentligt ifrågasätta och kritisera islam under eget namn är inte realistiskt. När allt kommer omkring är det inte mitt namn som är viktigt utan det jag har att säga.”

Inget svenskt bokförlag har velat ge ut boken. ”Världsmästarna” är en bok som inte är önskvärd i Sverige. Författaren ger därför ut den på eget förlag. Den kan beställas här:

Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt – Julia Caesar, Artikelnummer: 2044, 200 kr, År: 2010 / 442 sidor

Inom kort kommer antologin ”Fler ministrar borde gråta”, ett urval av de krönikor som Julia Caesar sedan i april har publicerat här på Snaphanen.

Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt – fra omtalen:

Sverige ska vara världsmästare i godhet. Det har svenska politiker oberoende av partifärg bestämt. Sedan 1980 har cirka 1,3 miljoner utlänningar fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten kommer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Bara 5 procent är flyktingar. Övriga 95 procent är ekonomiska migranter som vill ta del av den svenska välfärden.
Invandringspolitiken är den faktor som har förändrat Sverige mest sedan andra världskrigets slut. På bara några årtionden har mer än en femtedel av den svenska befolkningen bytts ut. Nu lever vi med resultaten: en snabbt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, Europarekord i anmälda våldtäkter, importerad hederskultur, tvångs- och barnäktenskap, en havererad integration, nedbrända skolor och bilar, stenkastning mot polis och räddningspersonal och allt fler bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från det svenska samhället. Under ytan döljer sig andra sorters förändring som inte är lika lätt att se. Många svenskar känner i dag sorg, främlingskap och växande otrygghet i sitt förändrade land.
Världsmästarna är en faktabaserad granskning av hur den mångkulturella politiken har förändrat Sverige. Det är den granskning som massmedia borde ha gjort men inte gör. Boken innehåller en obarmhärtig uppgörelse med den egna yrkesgruppen – författaren är journalist med lång erfarenhet av medievärlden. På grund av en krympande yttrandefrihet och det växande hotet från islam skriver hon under pseudonym, Julia Caesar.

Läsare i Norge, Danmark och andra länder kan beställa boken via email: order@books-on-demand.com eller telefon +46498213360 eller fax +46498213329.
36 kommentarer » Spring til kommentarfelt

Robin Shadowes
Posted: 16 September 2010 - 03:02 - Reply

Tillsammans med Jan Millds Vitbok måste detta vara årets två viktigaste böcker och båda är lika ovälkomna av eliten. Vilket är klart förståeligt. Dom visar ju båda upp kejsaren i all sin nakenhet. Sverige har gått från demokrati till demokratur och fortsätter med stormsteg mot den totala totalitära diktaturen.

Stella
Posted: 19 December 2010 - 00:11 - Reply

Quote: “Inget svenskt bokförlag har velat ge ut boken. ‘Världsmästarna’ är en bok som inte är önskvärd i Sverige.” “båda är lika ovälkomna av eliten.” Lustiga kommentarer, vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nu är det ju så att alla böcker inte automatiskt blir publicerade, man kan inte skriva vilken skit som helst och förvänta sig att den ska bli publicerad. Innan faktaböcker blir publicerade på seriösa förlag brukar till exempel källorna granskas och min gissning är att den här boken aldrig skulle hålla för det. Kolla upp riktiga fakta istället, om ni till exempel är intresserade av terrordåd i Europa kan ni kolla på http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_T rend_Report_TE-SAT/TESAT2009.pdf
Att säga att yttrandefriheten är hotad av islam är enbart löjligt, muslimer är i minoritet i Sverige och hela Europa och grovt underrepresenterade i parlament och överhuvudtaget på höga poster. Naturligtvis är det också därför de utvalts till de nya syndabockarna för allt som går fel. Precis som Hitler aldrig skulle ha valt judarna till syndabockar om de verkligen varit så mäktiga i dåtidens Europa som han påstod.

Frank Klough
Posted: 22 December 2010 - 22:24 - Reply

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: