onsdag 23 mars 2011

Islamistisk nämndekvinna nekade kristna konvertiter asyl « Politiskt Inkorrekt

Islamistisk nämndekvinna nekade kristna konvertiter asyl « Politiskt Inkorrekt: "Islamistisk nämndekvinna nekade kristna konvertiter asyl

ISLAMISTER Först om imamen i kyrkan. PI har tidigare tagit om kyrkans anställning av imamen Othman Al Tawalbeh i Stocholm där hans uppdrag i Fryshuset blir ”att bland ungdomar försöka ge sann bild av islam som i ett idéarbete ska vila på samtal kring fred, öppenhet och ökad förståelse mellan folk.”

Detta kritiserades av islamisten Mahmoud Aldebe, som menade att muslimer inte ska blanda sig med kristna, och i synnerhet inte vara anställda av kyrkan. Han ska även ha skrivit en text som spridits till arabländer vilket UD fann. Han skrev bland annat att imamen var en avfälling, en svikare. Säpo uppfattade texten som hotfull och tog kontakt med imamen Othman Al Tawalbeh. Han i sin tur ansåg Aldebes text kunde locka fram extremisterna och ge sig på Othman.

Islamisten Mahmoud Aldebe kritiserar nu Othman Al Tawalbeh, som han anser riktat falska anklagelser om texterna. Mahmoud Aldebe förnekar till all inblandning.

- Jag känner mig närmast förtalad eftersom flera tidningar har nämnt mitt namn som den som står bakom. Jag har inte med dem att göra utan har bara kommenterat dem som alla andra, förklarar Mahmoud Aldebe.

- Jag respekterar Othman som landsman (Jordanien, anm PI) och vän och skulle aldrig hota honom. Jag tror snarare det handlar om att han vill försöka rikta blickarna åt ett annat håll, att han vill spela offer, säger Mahmoud Aldebe.

Aldebe menar tvärtom att det inte finns något hot riktat mot imamen, bara åsikter om själva sakfrågan.

- Jag har inte hittat något hot mot honom i det jag läst, som han påstår. Men kyrkan har sina präster och moskén har sina imamer, någonstans måste det finnas en gräns. Det måste finnas andra sätt att bedriva dialog utan att behöva anställa en imam.

Aldebes onda öga bottnar i att kyrkan anställt en imam. Det hade räckt med Fryshuset som arbetsgivare. Då hade det inte blivit någon debatt enligt honom.

- Man ska hålla sig till sina egna. En moderat skulle väl aldrig tillåta att en socialdemokrat jobbade för dem? Hur ska man kunna vara neutral? Som jag ser det finns det ett bra alternativ och det är att han startar en Fryshusmoské och låter dem vara arbetsgivare. Det är en lösning som skulle respekteras av både kristna och muslimer.

Aldebe vill heller inte se en präst i en moské:

- Jag tror det skulle skapa debatt, precis som nu, kanske ännu hätskare. Ordet imam är subjektivt med moské och det måste finnas någon gräns till kyrkorna. Den naturliga arbetsplatsen för en imam är en moské och för en präst är det en kyrka. Man kan ha en dialog, men man bör alltid ha sin egen religions värderingar bakom sig.

- Vill Othman starta en Fryshusmoské och på det sättet arbeta för mångfald – då har han alla muslimers välsignelse, säger Mahmoud Aldebe.

Centern fick nog

Aldebe är ökänd för sina shariabrev och diverse uttalanden. Han vill i princip ge islam en politisk roll i Sverige. Inför valet försöktehan kandidera för Centern men hans bakgrund blev för mycket för partiet och efter kritik av flera ledande personer inom partiet som ansåg att han hade bristande demokratisyn, tog han några veckor senare tillbaka sin kandidatur. Aldebe förklarade i sitt pressmeddelande att hans muslimska värderingar inte passar i Centerpartiet. Han är även missnöjd över nomineringsproceduren inför riksdagsvalet där hans namn inte kom med, vilket han betraktar som ”diskriminering”.

- Det visar att demokratiprincipen bara gäller de som har svenska värderingar som grund och jag diskrimineras och förolämpas för att jag har islamiska värderingar, skrev han i meddelandet.

Islamistens beslöjade fru nekade kristna asyl

Men det tar ingalunda slut där. Han är nämligen gift med den beslöjade islamisten Ebtisam Aldebe. 2006 skickade maken ut det ökända brevet till samtliga riksdagsledamöter där han ställde kravet på att sharia skulle tillämpas. Detta backade hon upp och sa till SVT Rapport att hon var positiv till att införa delar av sharialagen i Sverige för att hjälpa muslimer i deras vardagsliv. Hon förespråkade en särskild arvsrätt borde gälla för muslimer i Sverige.

– Mannen ska alltid ta hand om kvinnan. Om kvinnan ärver en del så får hon behålla det för sig själv. Mannen som ärver två delar ska ta hand om hennes försörjning, förklarade hon.

Där kunde historien sluta om det inte vore för två saker:

Ebtisam Aldebe är nämligen ersättare i riksdagen för Centerpartiets sedan 2006. Efter makens shariabrev krävde flera centerpartister att hon skulle ta avstånd från hans krav. Det gjorde hon inte. Efter stor tvekan uttalade ändå C-ledaren Maud Olofsson sitt förtroende för Ebtisam Aldebe.

Det andra är att hon de sista fyra åren sitter med i styrelsen för Centerpartiet i Solna och varit nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt. Ebtisam Aldebe har där varit med om att avgöra minst 40 ärenden vid Migrationsdomstolen:

Migrationsöverdomstolen prövar just nu ett ärende som rör en kristen konvertit från Afghanistan, och som vädjar om att få stanna i Sverige för sin nya trostillhörighets skull. När överklagandet avslogs i Migrationsdomstolen den 17 september 2010 fattades beslutet av rådman Eva Frånlund Althin tillsammans med nämnemannen Ebtisam Aldebe. Motiveringen var att den afghanske mannen ”inte konverterat av genuin övertygelse”. De två andra nämndemännen var av en annan mening, och anmälde att de hade velat döma till förmån för mannen.

Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan. När Migrationsöverdomstolen nekade prövningstillstånd i ett av dessa ärenden, gick han upp till Migrationsöverdomstolen och sa att omständigheterna kring domen var märkliga, och att den kunde vara färgad av nämndemannens trostillhörighet. Domstolen svarade att det råder religionsfrihet i Sverige och att man inte hade för avsikt att undersöka saken närmare.

Givetvis har maken Mahmoud Aldebe lagt sig i detta med och har kritiserat eller hävdat att kristna kyrkor utnyttjar asylsökandes utsatta situation för att förmå dem att konvertera till kristendomen.

– I dag finns det många avvisningshotade flyktingar som tvingats att konvertera till kristendomen för att få stanna, säger han till Världen idag. Präster brukar skriva intyg och gå med dem till Migrationsdomstolen för att bekräfta att de är kristna och därför inte kan utvisas. Det är ju positivt att de får stanna, men många kommer sedan till oss och säger att de övertalats av bli kristna.

Mahmoud Aldebe hävdar också att han har kontakt med flera muslimer som ångrar att de konverterat och att de inte vågar uttala sig offentligt då de är rädda för trakasserier eller, i värsta fall, mista sitt uppehållstillstånd om de lämnar kyrkan.

–Det är faktiskt att bryta mot mänskliga rättigheter att utnyttja folk i nöd för att tvinga dem att bli kristna. Jag vill inte skada kyrkan, och tycker att vi ska ha en dialog. Men det ska vara på lika villkor och inte på det här sättet, säger Aldebe.

Förra året skrev han sin vana trogen ett brev till Evangeliska frikyrkan (EFK) där han anklagade kyrkorna för att ha ”en hemlig strategi för att kristna muslimer” och vädjade om att denna form av ”aktiv kristen mission måste upphöra omedelbart”.

Markus Sand, pastor i Rinkeby internationella församling inom EFK, fick brevet och menar att man skulle aldrig någon som inte kommit till tro av egen vilja,

- Alla jag känner och som varit med om att följa (asylsökande) människor, har döpt dem efter en relativt lång period, där man följt personerna och deras tro noga. Vi har inget intresse av att döpa någon som inte är troende, och menar att varje människa kan välja fritt vilken tro eller övertygelse man vill ha.

Rådman Eva Frånlund Althin, som dömde tillsammans med Ebtisam Aldebe i ett ärende i höstas, känner inte till Mahmoud Aldebes kritik mot att asylsökande muslimer tillåts konvertera till kristendomen. Hon understryker att det är irrelevant så länge inte nämndemannen själv ställer sig bakom åsikterna.

– Det är svårt att diskvalificera någon på grund av vad någon annan tycker, och det är ju inte så att man måste dela sin makes uppfattning. Så länge hon själv inte sagt det här är det inget bekymmer för vår

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: