söndag 20 mars 2011

Smarta invånare ger stark ekonomi - Fria Tider

Smarta invånare ger stark ekonomi - Fria Tider: "Smarta invånare ger stark ekonomi
Publicerat 20 mars 2011 kl 18:27

Biologi. Ekonomisk frihet och marknadsekonomi i all ära; utan en smart befolkning kommer ett land ändå inte att lyckas ekonomiskt. Det visar en ny studie från Tyskland.
20
0
Retweet
0
Pusha

Det är i den ansedda vetenskapstidskriften Psychological Science som de tyska forskarna presenterar sin studie av befolkningarnas snitt-IQ och välståndet i länder världen över. Studien visar att problemlösningsförmågan, den så kallade kognitiva förmågan, hos befolkningen är en viktig faktor för ett lands ekonomiska välmående.

- Den kognitiva förmågan är med andra ord kapaciteten hos en person att lösa ett problem på det mest effektiva sätt. Inte med våld, utan genom att tänka, förklarar forskaren Heiner Rindermann för statliga SVT.

I studien presenteras en lista på länder. Listan visar ett tydligt samband mellan IQ och välstånd, där varje enpoängsökning av ett lands snitt-IQ ger en motsvarande ökning av landets BNP per capita med 229 dollar. I topp finns västerländska och nordostasiatiska länder såsom Norge, Sydkorea, Japan och Italien. Alla med en hög snittintelligens hos befolkningen. I botten finner vi länder med en jämförelsevis ointelligent befolkning, såsom Somalia, Afghanistan och Irak.

De senaste åren har Sveriges placering i välståndsligan sjunkit kraftigt. En förklaring skulle kunna vara att det politiska maktetablissemanget har bytt ut en femtedel av befolkningen mot invandrare från i huvudsak länder i listans botten. Något som kan få ödesdigra konsekvenser.

- Jag tror att humankapitalet och den kognitiva förmågan är mycket viktigare än ekonomisk frihet, avslutar professor Heiner Rindermann.
Skribent

Widar Nord
08 559 24 558


– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: