tisdag 8 mars 2011

Stoppa eljättarnas rofferi | Brännpunkt | SvD

Stoppa eljättarnas rofferi | Brännpunkt | SvD: "Stoppa eljättarnas rofferi

Publicerad: 1 mars 2011, 15.08. Senast ändrad: 2 mars 2011, 17.48
2011-03-01 15:08:49

Kapitalöverföring från svenska företag och privatpersoner till elproducenterna är helt orimlig. Oberoende Elhandlare kräver nu att regeringen vidtar tre konkreta åtgärder som skulle ha stor positiv effekt på konkurrensen och elkundernas fakturor.Vi har de senaste dagarna läst om eljättarnas oerhörda rekordvinster. Man pratar om vinster motsvarande en miljon kronor per anställd. Denna enorma kapitalöverföring från svenska företag och privatpersoner till elproducenterna är helt orimlig och speglar en elmarknad som definitivt inte står på kundernas sida. Det är dags för förändringar som stärker kundens ställning och det finns konkreta åtgärdsförslag på hur vi kan förbättra elmarknaden.

Vi vill därför uppmana regeringen, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, att ta ansvar. Oberoende Elhandlare kräver att regeringen vidtar tre konkreta åtgärder som skulle ha stor positiv effekt på konkurrensen och elkundernas fakturor. Och det är bråttom. Många kunder har fått nog och branschens rykte försämras allt mer.

1. Använd effektreserven för stabilare elpriser: Sveriges effektreserv måste användas mer kundfokuserat. Idag är elkunden svag och utlämnad till en marknad med dålig konkurrens och höga priser. Staten borde ge Svenska Kraftnät i uppdrag att hantera effektreserven på ett mer kundinriktat sätt. Effektreserven ska inte bara användas vid elbrist utan även för att åstadkomma en stabilare prisbild. Kostnaden för effektreserven betalar elkunderna redan idag, så det är fullt rimligt att den används för att förbättra prisbildningen när det är ont om el och ge elkunderna ett skydd mot chockpriser.

2. Ta kärnkraften från Vattenfall: Regeringen borde omedelbart ta kärnkraften från Vattenfall och lägga detta i ett separat bolag med vinstmaximeringskrav. Det bolaget kommer då att tjäna pengar när kärnkraften går bra och förlora pengar när kärnkraften går dåligt. De tre stora eljättarna har idag inga incitament att arbeta för att kärnkraften ska gå för fullt. Och bara att denna möjlighet finns är tillräckligt för att något måste göras om man ska återfå förtroendet för elmarknaden. Och det är bråttom, för nu har elkunderna haft två vintrar på raken med extrema elpriser som grundas på att den svenska kärnkraften inte går som den ska. Det är orimligt att ha ett statligt bolag som tjänar mer pengar när kärnkraften krånglar än när det går.

3. Skilj på elhandel och elproduktion: Regeringen bör arbeta för att reglera att elproduktion och elhandel aldrig får bedrivas inom samma koncern. Företag som både bedriver handel och produktion av el kan med god lönsamhet träffa avtal mellan sina produktions- och försäljningsbolag. Det leder till att försäljningsbolaget kan utforma avtal och priser på ett sätt som är omöjligt för alla elhandelsbolag, som är hänvisade till att köpa sin el på Nord Pool, kan konkurrera med. Det finns massor med el som aldrig hamnar på marknaden, vilket definitivt inte är bra för konkurrensen. Det skapar helt olika förutsättningar för marknadens aktörer och högre elpriser för kunderna. Oberoende Elhandlare är pådrivande i frågan gentemot EU kommissionen och tycker att det är högt tid att regeringen Reinfeldt tar ställning för kunderna och driver frågan i EU.

Med tanke på att elmarknaden varit avreglerad i 15 år är det anmärkningsvärt att man inte kommit längre i att utveckla marknaden. Med ovan tre åtgärder skulle man förbättra konkurrensen på elmarknaden avsevärt och få en mer stabil prisstruktur.

Det är hög tid att den sittande regeringen börjar agera och sätter elkunden, och inte elproducenterna, i fokus. Det är många som är eniga med oss om att elmarknaden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Men nu är det är hög tid att gå från ord till handling – två vintrar med extrema elpriser är nog!

JOHAN ÖHNELL

ordförande Oberoende Elhandlare och vd för elhandelsbolaget Telge Energi
Läs mer

* 10/2 Hushållen tar smällen vid el-pristoppar
* Vårens elrea sp

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: