måndag 14 mars 2011

En kyrka i fritt fall | Brännpunkt | SvD

En kyrka i fritt fall | Brännpunkt | SvD: "En kyrka i fritt fall

Publicerad: 13 mars 2011, 12.02
2011-03-13 12:02:12

Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild församling och några nyckelpersoner där. Det skriver prästerna Johanna Andersson och Annika BorgSvenska kyrkan har anställt en manlig imam. Han är placerad på Fryshuset i Stockholm och det är Sofia församling som är arbetsgivare. Imamen har till uppgift att bland annat motverka fördomar mot islam. En sådan fördom uppges vara synsättet att flickor med hijab är förtryckta. Men är det en fördom? Beroende på vems perspektiv man har kan frågor om förtryck och frivillighet problematiseras, något som exempelvis föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” lyft fram i samhällsdebatten.

Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild församling och några nyckelpersoner där.

Om kyrkan inom sig även kan låta andra religioners ledare förkunna sin tro – och dessutom betala för det – är detta en stor förändring i Svenska kyrkans lära, som behöver genomlysas av läronämnd, biskopsmöte och kyrkomöte.

Kritiken mot beslutet har varit massiv från kyrkans medlemmar. Men ifrågasättandet har av de ansvariga för beslutet misstänkliggjorts som ett uttryck för islamofobi.

Men frågor kring religioner och religionsdialog måste kunna få belysas och sakligt diskuteras utan att kritiken avfärdas på det sätt som skett.

Det här är alltså samma Svenska kyrka som i åratal kämpat för en gemensam värdegrund vad gäller människosyn, inte minst när det handlar om kvinnosyn och inställningen till homosexualitet.

Som anställd i Svenska kyrkan har det fram till nu gällt, för såväl vaktmästare som alla andra, att man ska dela kyrkans värdegrund. Exempelvis har man genom en allt mer utbyggd kontrollapparat sållat bort prästkandidater som inte bejakar kvinnliga präster. Men nu ska kyrkan alltså kunna härbärgera en annan religions synsätt, gudsuppfattningar och människosyner. Samma människor som har stridit för exempelvis homosexuellas rätt till att fullständigt bejakas i kyrkans sammanhang, kan nu plötsligt kompromissa med detta.

Det finns en rad frågeställningar som hade behövt bearbetas innan man valde att anställa en imam:

Är kristendom och islam samma sak? Välsignar imamen homosexuella? Bejakar han kvinnliga imamer?

Frågan om vem den manliga imamen i Sofia församling ska företräda är extra viktig eftersom det handlar om arbete bland ungdomar. Utifrån vilken värdegrund samtalar vi med ungdomar?

De som stödjer Sofia församlings agerande har gömt sig bakom ord som religionsdialog, och menat att anställningen är en konsekvens av viljan till dialog.

Vi kommer alltså att få se kvinnliga präster i muslimska församlingar? Är alla religioner samma sak, så man kan och bör upphäva fler, i så fall konstruerade, gränser? Detta är i så fall en stor förändring som hade behövt föregås av djupgående diskussioner inom hela kyrkan.

Dialogen mellan religioner är viktig, men inte så viktig att grundläggande skillnader ska slätas över. Kvinnosyn och människosyn hör till de områden som tagit lång tid att utveckla i kyrkan och där inga landvinningar varit enkla eller självklara. Kanske är det med en kvinnlig imam vi ska föra dialog? Eller med de grupper som kräver förbud mot slöjor på minderåriga flickor?

Vi står båda för en öppen, protestantisk och kritisk kristendomstolkning, och vill ha dialog med alla livsåskådningsalternativ i samhället, såväl muslimer som exempelvis ateister, judar och buddhister.

Även om tolkningarna inom kristendomen är många, så är det ändå Jesus Kristus som står i centrum och utgör själva utgångspunkten för kyrkans arbete.

Att det är högt till tak och olika synsätt under kyrkans valv är något de flesta bejakar, men att kyrkan inte ens har tillräckligt med egen identitet för att erkänna att det finns andra religioner som har sina trossystem, är förvirrande för alla.

ANNIKA BORG

teologie doktor, författare och präst i Svenska kyrkan

JOHANNA ANDERSSON

präst i Svenska kyrkan

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: