måndag 14 mars 2011

Präst kritiserar anställning av muslimsk islamolog i kyrkan « Politiskt Inkorrekt

Präst kritiserar anställning av muslimsk islamolog i kyrkan « Politiskt Inkorrekt: "Präst kritiserar anställning av muslimsk islamolog i kyrkan

IMAM I KYRKAN Som PI tidigare berättat har Sofia församling i Stockholm anställt en muslimsk islamolog och imam, Othman Al Tawalbeh från Jordanien. Han har åtta års universitetsstudier i islamologi och – en fil mag – magisterexamen i sharialagarna och enligt honom är ”islam är för alla tider, alla samhällen.

Anställningen kritiseras nu av Annika Borg, teologie doktor, författare och präst samt Johanna Andersson, präst i Svenska kyrkan. De skriver på SVD Brännpunkt och menar att beslutet är både olyckligt och förhastat.

Imamen har till uppgift att bland annat motverka fördomar mot islam. En sådan fördom uppges vara synsättet att flickor med hijab är förtryckta. Men är det en fördom? Beroende på vems perspektiv man har kan frågor om förtryck och frivillighet problematiseras, något som exempelvis föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” lyft fram i samhällsdebatten.

Om kyrkan inom sig även kan låta andra religioners ledare förkunna sin tro – och dessutom betala för det – är detta en stor förändring i Svenska kyrkans lära, som behöver genomlysas av läronämnd, biskopsmöte och kyrkomöte. Kritiken mot beslutet har varit massiv från kyrkans medlemmar. Men ifrågasättandet har av de ansvariga för beslutet misstänkliggjorts som ett uttryck för islamofobi.

Men frågor kring religioner och religionsdialog måste kunna få belysas och sakligt diskuteras utan att kritiken avfärdas på det sätt som skett. Det här är alltså samma Svenska kyrka som i åratal kämpat för en gemensam värdegrund vad gäller människosyn, inte minst när det handlar om kvinnosyn och inställningen till homosexualitet.

Det finns en rad frågeställningar som hade behövt bearbetas innan man valde att anställa en imam:

Är kristendom och islam samma sak? Välsignar imamen homosexuella? Bejakar han kvinnliga imamer?

Frågan om vem den manliga imamen i Sofia församling ska företräda är extra viktig eftersom det handlar om arbete bland ungdomar. Utifrån vilken värdegrund samtalar vi med ungdomar?

De som stödjer Sofia församlings agerande har gömt sig bakom ord som religionsdialog, och menat att anställningen är en konsekvens av viljan till dialog. Vi kommer alltså att få se kvinnliga präster i muslimska f

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: