måndag 14 mars 2011

Flyktingbarn vinstmaskin för vårdföretag

Svenssons Förtvivlan: Flyktingbarn vinstmaskin för vårdföretag: "Flyktingbarn vinstmaskin för vårdföretag

LOMMA Vårdbolaget VoB Syd gör sig en rejäl hacka på så kallade ensamkommande flyktingbarn och en aldrig sinande ström av skattepengar. 37 000 kronor per dygn betalar Malmö stad ut för 20 flyktingbarn på transitboendet Solberga i Lomma. Dock går bara drygt hälften av pengarna till boendet, resten blir ren vinst.

Sedan starten i april har VoB Syd gjort en vinst på knappt 3 miljoner kronor. Bakom de höga siffrorna ligger bland annat personalnedskärningar på boendet. Dessa siffror innebär att hela 42 procent av de 6,7 miljoner kronor som pumpats in från Migrationsverket via Malmö stad går direkt tillbaka in i bolagets verksamhet.

Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen i Malmö stad, reagerar starkt på siffrorna:

– Det är förfärligt. Vi måste titta på hur de uppfyller kontraktet med oss.

Vi granskar inte hur VoB Syd använder pengarna. Men det är ingen tvekan om att det här sticker i ögonen.

Vd för VoB Syd, Rolf Beckman, håller med om att bolagets förtjänst på boendet är en hög siffra och säger att beläggningen varierat och när den är lägre behövs en mindre personalstyrka. Till en början uppger Beckman att den genomsnittliga beläggningen på boendet varit 23 sedan starten. En siffra han dock reviderar efter påstötningar – femton. Enligt bolagets offert som ligger till grund för avtalet med Malmö stad ska boendet bemannas med fjorton heltidstjänster. För september månad uppger han att motsvarande femton heltidstjänster funnits på boendet. Vad dessa kostar eller hur bemanningen sett ut tidigare vill han inte berätta.

Farah Adibi, verksamhetschef på boendet, berättar att personalstyrkan alltid ligger på två, dygnet runt, och att de totalt är sju fast anställda med en extra på dagen, vilket alltså är åtta. Hon vill ha bättre resurser för att kunna få mer tid för ungdomarna, ge dem fler upplevelser utanför boendet och ge dem varma kläder inför den stundande vintern.

Dock vill hon inte tala ekonomiska frågor:

– Vi ska inte prata om pengar. Ungdomarna har det bra här hos oss. Det är det viktigaste.

SDS

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: