måndag 14 mars 2011

Svenssons Förtvivlan: Invandringsindustrin får nya pengar från döda svenskar

Svenssons Förtvivlan: Invandringsindustrin får nya pengar från döda svenskar: "ARVSFONDEN Det närmast industriellt drivna invandrings- och integrationskomplexet i Sverige är ju som bekant närmast till hundra procent drivet med finansiering via skattepengar och andra bidrag. En stor aktör i det sammanhanget är Allmänna arvsfonden som är synnerligen generösa med att spendera döda svenskar efterlämnde tillgångar på olika aktörer inom invandrings-och integrationssektorn.

Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av riksdagen 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon förmånstagare, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente.En organisation som denna gång dragit en vinstlott i bidragslotteriet är Tamam, (OK på turkiska), en perifer ”biståndsorganisation” med under 1000 medlemmar som nu erhåller 900 000 kronor från Arvsfonden för att hjälpa nyanlända invandrarungdomar. Pengarna ska användas i projektet ”Social inkubator för unga idéer.” En lagom svävande och flummig beskrivning ges av Tamams ordförande Gustaf Sörnmo.


Vi har hört mycket entusiastiska samtal och förslag och nu vill vi ge dem en chans att förverkliga idéerna. Det ska vara ideella, sociala projekt. Det kan vara utbyten med andra ungdomar, att engagera sig i arbetet med nyanlända, anordna fotbollsmatcher. En kille ville göra något med hemlösa. Men vi kan också hjälpa till exempel gymnasieelever som vill göra samhällsrelaterade projektarbeten och koppla ihop dem med våra ungdomar.

Tamam är som sagt en tämligen perifer aktör inom denna nya industriella gren, men saknar dock inte stöd och resurser för det. Man har ett tämligen omfattande sponsornät och det finns anledning att anta man lever ganska gott på att vara ”godhetsapostlar” för andras pengar.

Skånskan

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: