söndag 20 mars 2011

Sverigedemokraterna - SD motsätter sig nedläggningar av servicekontor inom... - MyNewsdesk

Sverigedemokraterna - SD motsätter sig nedläggningar av servicekontor inom... - MyNewsdesk: "SD motsätter sig nedläggningar av servicekontor inom Försäkringskassan
2011-03-15 15:04

På dagens möte med riksdagens socialförsäkringsutskott var Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender inbjuden för att redogöra för de besparingar som nu åligger Försäkringskassan, samt hur dessa ska kunna genomföras. Den mest omdiskuterade neddragningen är de 200 Mkr man förväntas spara in på att stänga ned samtliga servicekontor, lokalkontor och serviceplatser som kassan har runt om i landet för att kunna möta kunder. Sverigedemokraterna har, som enda parti, redan i höstas budgeterat för ökade anslag för Försäkringskassan vilket hade täckt kostnaderna för servicekontoren. Detta framgick av partiets budgetmotion från hösten 2010.


Sverigedemokraternas ledamot i socialförsäkringsutskottet, Erik Almqvist, kommenterar:


- Det är beklagligt att den personliga servicen helt är på väg att avskaffas inom Försäkringskassan. I tider där allt fler blir utförsäkrade och hamnar mellan stolar är det viktigt att Försäkringskassan är tillgänglig även för de som är gamla, sjuka eller av andra skäl har svårt att driva sina egna ärenden.

- Som enda parti budgeterade vi redan i höstas för ökade anslag till Försäkringskassan med 200 Mkr vilket hade täckt kostnaderna för servicekontoren.För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: