söndag 20 mars 2011

”Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar” « Politiskt Inkorrekt

”Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar” « Politiskt Inkorrekt: "”Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar”

FORSKNING Kriminologen Jerzy ”Snicke-Snacki” Sarnecki, även känd som Bagdad-Bob, är alltid framme när han ska minimalisera grova brott, allra helst när det handlar om utländska gärningsmän. Pojkstreck, oförstånd, konsekvensen av utanförskap, svensk rasism är ord han använt i sådana sammanhang.

Nu har han och andra forskarna vid Stockholms universitet ägnat sig åt en studie för att försöka föklara skillnaderna i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar och vilka bakgrundsfaktorer som kan förklara överrepresentationen av invandrare i statistiken över personer misstänkta för brott.

Kön, ålder och socioekonomiska faktorer väger allra tyngst i statistiken över personer som misstänks för brott. Utländsk bakgrund är också en faktor, men inte lika avgörande och dessutom högst osäker, sa han för en månad sedan inför rapportens kommande publicering.

Enligt Jerzy Sarnecki är det mest avgörande om föräldrarna arbetar eller inte och där spelar uppväxtmiljön en stor roll. Vidare menar han att den skillnad som finns försvinner i stor utsträckning när man jämför svenskar och invandrare som lever under likartade socioekonomiska förhållanden.

Senast en sådan studie gjordes var 2005 då en rapport från Brottsförebyggande rådet visade på en överrepresentation av gruppen invandrare på 2,5 gång, som sjönk till 2,1 om faktorer som kön, ålder, inkomst och utbildning jämställdes mellan grupperna.

– Men i den rapporten lyckades man inte särskilt bra med att mäta bakgrundsfaktorernas betydelse. Siffran på 2,5 gång säger inte så särdeles mycket, säger Jerzy Sarnecki.

Forskarresultatet (engelska)

Läs även: Polisens årsrapport inte seriös, där han avfärdar polisens årsresultat för 2010.
Våren 2010

I två stora studier dom senaste decennierna har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) undersökt relationen mellan invandring och brottslighet. Båda studierna visar att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken jämfört med infödda svenskar och ingen av studierna ger något stöd för påståendet om att skillnader i demografiska och socioekonomiska förhållanden skulle kunna utgöra en huvudförklaring till invandrarnas överrepresentation.<

I rapporten ”Invandrares och invandrares barns brottslighet,1996:2″ konstaterar BRÅ följande:

Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status”.

Som den mest sannolika förklaringen till invandrarnas överrepresentation framhåller BRÅ istället tesen om att: ”…det i den grupp som emigrerar till Sverige finns en viss överrepresentation av personer som redan debuterat i brott i hemlandet.” Till Sverige kommer alltså i hög grad redan brottsaktiva invandrare.

I den senaste BRÅ-rapporten kring ämnet: ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17″ konstaterar BRÅ att invandrarnas överrepresentation är ”i stort sett densamma” som vid den föregående studien. Beträffande socioekonomiska och demografiska faktorer som förklaringsmodell, så har man valt att korrigera för dessa och resultatet beskrivs enligt följande: ”Tabell 10 visar att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1 när hänsyn tas till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning”

Trots detta sitter desinformationsmästaren och vanelögnaren, Sveriges svar på Saddam Husseins Bagdad Bob, Jerzy ”Snickesnackski” Sarnecki i gårdagens Rapport och säger att ”huvudförklaringen till den här överrepresentationen är att invandrarna generellt sett lever under sämre sociala förhållanden” samt att ”Om man jämför svenskar och invandrare som lever under samma förhållanden så blir skillnaden mycket, mycket mindre”.

Detta har fått Sverigedemokraterna och dess ordförande Jimmie Åkesson att reagera. Åkesson säger i ett pressmeddelande:

Jerzy Sarnecki, som bland annat gjort sig känd genom att beskriva händelsen, då en polisstation besköts med automatvapen i samband med invandrakravallerna i Ronna år 2005, som en ”inte särskilt allvarligt” incident utförd av ”buspojkar”, har alltför länge kunnat desinformera allmänheten om brottsutvecklingen i landet utan att någon på allvar har sagt ifrån.

Jag kräver nu att Sarnecki presenterar källorna bakom de uttalanden han gjorde om invandrarnas brottlighet i gårdagens Rapportsändning och jag vill härmed också utmana Sarnecki på en offentlig debatt kring temat invandring och kriminalitet. Om Sarnecki inte kan presentera några källor med högre trovärdighet än BRÅ-rapporterna till stöd för sina påståenden om att socioekonomiska faktorer skulle utgöra en huvudförklaring till invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken, så kommer Sverigedemokraterna även att kräva att Rapport publicerar en rättelse av de felaktiga sakuppgifterna.

MyNewsdesk
19 mars, 2011 | Category: Inrikes
88 comments to ”Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar”
« Older Comments 1 2 3 4

*
VonHruhfr
20 mars, 2011 at 12:38 · Reply

Sarnedcki är ett terroristiskt element. Terroristiska element är konspiorerande varelser för att hålla den omstörtande agendan om ryggen. Pojken Jerzy ”Snicke-Snacki” Sarnecki har placerats till sitt uppdrag för att gå det falska PK racets ärenden.Pojken borde i ärlighetens placerats i kungahuset som hovnarr.
*
Peter
20 mars, 2011 at 12:06 · Reply

För att för en gång för alla få slut på denna kriminalitet är det väl bäst att dessa invandrare får inkvateras på Söderma

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: