söndag 20 mars 2011

Överdriven rädsla för cancer av strålning | Brännpunkt | SvD

Överdriven rädsla för cancer av strålning | Brännpunkt | SvD: "Överdriven rädsla för cancer av strålning
En man som evakuerats från området kring Fukushima i Japan undersöks för strålningsdoser.

En man som evakuerats från området kring Fukushima i Japan undersöks för strålningsdoser.

Foto: Wally Santana/AP

19 mars 2011 kl 11:18, uppdaterad: 19 mars 2011 kl 11:32

I allmänhetens medvetande har konsekvenserna av härdsmältan i kärnkraftverket i Tjernobyl helt felaktigt likställts med något av en cancerkatastrof. Knappast inom något annat område är skillnaden mellan upplevd och verklig risk större än när det gäller joniserande strålning, skriver Robert Nilsson, docent i strålningsbiologi och professor i toxikologi.

Knappast inom något annat område är skillnaden mellan upplevd och verklig risk större än när det gäller joniserande strålning. Vid mina föreläsningar i riskvärdering av cancerframkallande ämnen brukade jag fråga mina studenter: Hur många fall av cancer som de trodde hade orsakats av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki – 500, 10000 eller 50000? De flesta menade, att det nog måste har rört sig om 50000 fall eller fler.

Rädslan för strålning är mycket farligare än själva strålningen.

Robert Nilsson

Verkligheten ger en helt annan bild. 1965 hade man bland 100000 överlevande funnit cirka 500 fall som kunde härledas till strålningen. Vid den senaste uppföljningen år 2000 hade antalet nått cirka 1000. Detta skall jämföras med att under en 55-årsperiod, normalt förväntas att minst 30000 i denna grupp fått cancer av helt andra orsaker. Bara genom att denna grupp överlevande hade följts upp minutiöst, kunde man överhuvudtaget påvisa någon ökning av antalet cancerfall.

I allmänhetens medvetande har konsekvenserna av härdsmältan i kärnkraftverket i Tjernobyl helt felaktigt likställts med något av en cancerkatastrof. Genom de omfattande undersökningar som genomförts efter haveriet har den Internationella Kommissionen för Kärnenergi, IAEA och FN:s Vetenskapliga Kommitté för Effekter av Atomstrålning (UNSCEAR) fått en god överblick av efterverkningarnas omfattning. Bland arbetarna i reaktorn ledde explosionen till två dödsfall. 28 brandmän och nödhjälpspersonal avled i akuta strålskador under de första tre månaderna. Bland de mestadels ryska arbetare (”liquidators”) som svarade för inneslutningen av den ruinerade reaktorn, och som utsatts för höga stråldoser finns en antydan till en ökad risk för leukemi. Till skillnad från rådande förhållandena i Japan var skyddsåtgärderna överlag mycket bristfälliga.
Artikeln fortsätter...

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: