söndag 20 mars 2011

Kaninplågarna förbjuds inneha djur « Politiskt Inkorrekt

Kaninplågarna förbjuds inneha djur « Politiskt Inkorrekt: "Kaninplågarna förbjuds inneha djur

KANINPLÅGARNA De fyra männen gick till en djuraffär och köpte två kaniner. Och sedan börjar de plåga djuren till döds och samtidigt filma allting, vilket enligt polisen var ett av de grövsta fallen de fått utreda. Händelserna ägde rum år 2009 i Farsta. Männen greps till slut och dömdes både i tingsrätten och hovrätten år 2010.

Nu beslutar länsstyrelsen i Stockholm att de på grund av domen inte ska få ha djur. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att den inte kan utesluta att något liknande händer igen och fattar därför beslutet om djurförbud.
Bakgrund

Den ena filmen visar hur den andra kaninen stampas till döds i en källarlokal i Farsta, samtidigt som en man skriker ”ta den, ta den” till sin kamphund Lady. Hunden gnäller och gnyr men vill inte attackera kaninen. Till slut går det så långt att en av männen i filmen kräks av den otäcka händelsen.

Den andra filmen är utomhus i snön i Skarpnäck och visar hur en av de fyra männen binder en kanin i bakbenen, dränker den i tändvätska och tänder sedan på pälsen. När hela kaninen är en levande fackla försöker den desperat komma undan. Först efter flera minuters kamp dör kaninen. Samtidigt skrattar kompisarna.

Männen greps och åtalades på fem punkter för djurplågeri.

Åtalspunkterna

Djurplågeri

1. Kyösti Savander, Danjel Skoglund, Emil Svensson och Simon Svensson har tillsammans och i samförstånd vid något tillfälle i slutet av år 2008 eller början av år 2009 i ett skogsparti i Orhem i Stockholm otillbörligen utsatt en kanin för lidande genom att tejpa ihop djurets bakben, hälla brännbar vätska över dess kropp och slutligen tända eld på det. Därefter har ovan nämnda gärningsmän – medan djuret med begränsad rörelseförmåga försökt undkomma smärta och skada till följd av den i pälsen anlagda branden – i olika omgångar hällt brännbar vätska över den brinnande kaninen. Djuret har till föjd av gärningsmännens handlande dött under mycket plågsamma former.

Djurplågeri

2. Kyösti Savander, Danjel Skoglund, Emil Svensson och Simon Svensson har tillsammans och i samförstånd vid något tillfälle i slutet av år 2008 eller början av år 2009 i ett skogsparti i Orhem i Stockholm, otillbörligen utsatt blandrashunden Lady för lidande genom att tvinga hunden att beskåda gärningen i föregående åtalspunkt när en kanin plågas till döds genom brand.

Djurplågeri

3. Danjel Skoglund, Simon Svensson och Emil Svensson har tillsammans och i samförstånd vid något tillfälle i slutet av år 2008 eller början av år 2009 i en källare i Farsta, Stockholm, otillbörligen utsatt en kanin för lidande genom att hålla den högt och släppa den i golvet, kasta den längs med golvet samt sparka och trampa på den. Ovan nämnda personer har vidare otillbörligen utsatt kaninen för lidande genom att hetsa en hund mot den, samt genom att tillsammans med hunden utöva dragkamp om kaninens kropp. Djuret har till följd av gärningsmännens handlande dött under mycket plågsamma former.

Djurplågeri alt. brott mot Djurskyddslagen

4. Simon Svensson, Danjel Skoglund och Emil Svensson har tillsammans och i samförstånd vid något tillfälle i slutet av år 2008 eller början av år 2009 i en källare i Farsta, Stockholm, otillbörligen utsatt blandrashunden Lady för lidande genom att hetsa hunden mot en levande kanin trots att hunden tydligt visat såväl ovilja som rädsla och obehag inför situationen.

Djurplågeri

5. Danjel Skoglund har vid något tillfälle i slutet av år 2008 eller början av år 2009, på okänd plats i Stockholms-området, otillbörligen utsatt en kanin för lidande genom att lyfta den i öronen respektive ena bakbenet samt utöva dragkamp om kaninens kropp tillsammans med en hund.
Kaos

Under förhandlingarna utbrös kaos när djurvänner samt mera militanta djuraktivister ställde till kaosartade scener och skrek efter djurplågarna. Ett scenario man redan hade befarat, och därför flyttat förhandlingarna till säkerhetssalen där alla åhörare tvingades genomgå noggranna säkerhets-kontroller innan de släpptes in i salen.

Mitt under förhandlingarna rann känslorna över. När åklagaren visade upp de filmer som de åtalade männen själva tagit på händelsen bröt tumult ut på åhörarläktaren. Flera djurvänner skrek ”avskum” m m till de misstänkta männen som satt bakom säkerhetsglas. Poliser tvingades ingripa och flera personer valde att upprört lämna salen.
Södertörns tingsrätt dömde

* Simon Svensson, född 1990-04-10 (nekade), för stöld, djurplågeri, olovlig körning och brott mot djurskyddslagen till fängelse fyra månader.
* Danjel Skoglund, född 1988-11-02 (erkände), för djurplågeri, och brott mot djurskyddslagen till fängelse tre månader.
* Kyösti Savander, född 1988-04-01 (nekade), för djurplågeri, till fängelse två månader.
* Emil Svensson, född 1992-01-22 (erkänner), för djurplågeri, och brott mot djurskyddslagen till dagsböter 100 å 50 kr.

Delar av gänget är zigenare och någon är halvtunisier.
Tingsrättens bedömning och slutsats

Utdrag

Enligt tingsrätten har utredningen visat att gärningarna i åtalspunkterna 1–2 och 3–4 har ett nära samband med varandra. De samband som finns är exempelvis att samma personer och samma slags djur varit inblandade, att brotten ägt rum samma dag samt att brotten filmats. Det finns därför skäl att se brotten i ett och samma större sammanhang.

När det gäller tingsrättens närmare överväganden kan rätten först konstatera att det är utrett bl.a. att kaninerna har köpts in i djuraffär, att gärningsmännen tillsammans i bil åkt till skogsområdet, att hunden Lady varit med i bilen, att man tillsammans lämnat bilen och med kamera och brännbar vätska begett sig in i skogsområdet. Därefter har det klarlagts bl.a. att Emil Svensson räckt över en tejprulle till en person, att Danjel Skoglund tejpat kaninens bakben, att en person – som påstås vara Kyösti Savander – hällt brännbar vätska över och tänt eld på kaninen samt att Simon Svensson hållit Ladys koppel i ett bestämt grepp samtidigt som han och andra personer skrattat under händelseförloppet. Hela händelseförloppet har dessutom filmats. Därefter har några personer fortsatt färden och i en källare gjort sig skyldiga till ytterligare ett djurplågeribrott som också filmats.

Södertörns tingsrätt, mål nr B 4255-10, april 2010
Kriminellt CV

Simon Svensson är nyss fyllda 20 år och förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 12 september 2008 för bl.a. tre fall av misshandel och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn. Vidare dömdes han den 19 november 2008 för bl.a. våld mot tjänsteman varvid tingsrätten förordnade att den tidigare utdömda skyddstillsynen skulle omfatta även den nya brottsligheten. Han dömdes därefter den 14 maj 2009 för våld mot tjänsteman. Tings-rätten förordnade dels att den tidigare ådömda skyddstillsynen skulle avse det nya brottet, dels att skyddstillsynen skulle förenas med två månaders fängelse. Slutligen dömdes han den 27 augusti 2009 för bl.a. grov stöld till fyra månaders fängelse. Fängelsestraffen verkställdes under tiden den 2 oktober 2009 till den 13 februari 2010 då han frigavs villkorligt med en återstående strafftid om en månad och en dag. Prövotiden går ut den 13 februari 2011.

Emil Svensson är 18 år gammal – vid de aktuella djurplågeribrotten var han cirka 17 år – och förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 9 september 2009 för rån, misshandel och våld mot tjänsteman till 100 timmars ungdomstjänst. Vidare dömdes han den 2 februari 2010 för häleri till 30 timmars ungdomstjänst. Slutligen dömdes han den 1 april 2010 för bl.a. stöld och förberedelse till rån till skyddstillsyn och två månaders fängelse. Fängelsestraffet verkställs för närvarande.

Danjel Skoglund är 21 år gammal – vid de aktuella djurplågeribrotten var han 20 år – och förekommer under 12 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 12 september 2008 för bl.a. misshandel till skyddstillsyn och två månaders fängelse. Vidare dömdes han den 26 november 2008 för bl.a. två fall av misshandel till två månaders fängelse. Han dömdes även den 22 april 2009, då för bl.a. olaga hot. Tingsrätten undanröjde den tidigare utdömda skyddstillsynen och bestämde påföljden till fem månaders fängelse. Slutligen dömdes han den 23 december 2009 för bl.a. misshandel och grov misshandel till fängelse ett år och två månader. En tidigare villkorligt medgiven frihet om en månad och 40 dagar förklarades förverkad. Fängelsestraffen verkställs för närvarande.

Kyösti Savander är 21 år gammal – vid de aktuella djurplågeribrotten var han 20 år – och förekommer under ett stort antal avsnitt i belastnings-registret. Han dömdes den 20 januari 2009 för bl.a. stöld till skyddstillsyn. Vidare dömdes han den 13 juli 2009 för bl.a. övergrepp i rättssak och försök till utpressning till 10 månaders fängelse. Straffet är verkställt. Han dömdes även den 5 februari 2010 för grov stöld till nio månaders fängelse. En tidigare villkorligt medgiven frihet om tre månader och tio dagar förklarades förverkad. Straffet verkställs för närvarande.
Svea hovrätt

Åklagaren tyckte att männens straff var för låga och överklagade till Svea hovrätt som skärpte straffen till sex, fyra och tre månaders fängelse för tre av gärningsmännen. Den fjärde, Emil Svensson, som dömdes i tingsrätten till dagsböter, fick sina böter höjda i hovrätten.
Övrigt

Kyösti Savanders bror Daniel Savander, född 1986-10-01 och medborgare i Finland, dömdes 2009 för grov misshandel och vållande till annans död till fängelse i 5 år. Kyösti satt åtminstone anhållen misstänkt för delaktighet. Offret var en man som slogs till gatan och avled av skadorna natten mellan den 24-25 december 2008 vid Buck Rogers krog i Rågsved.

Domstolar

Svea hovrätt, mål B 5169-09, meddelad 2009-08-25
Södertörns tingsrätt, mål B 3321-09, meddelad 2009-06-16
19 mars, 2011 | Category: Inrikes
72 comments to Kaninplågarna förbjuds inneha djur
« Older Comments 1 2 3

*
Fredrik
20 mars, 2011 at 09:18 · Reply

Återinför dödsstraff i Sverige. Mår illa av tanken på att de snart kommer ströva omkring fritt igen och ställa till stor skada för alla.
*
Quexsilber
20 mars, 2011 at 03:10 · Reply

Gång på gång ser vi hur serieförbrytare döms till rent för låga straff och sedan återkommer med fortsatt brottslighet. Man tycks hysa en naiv tro i Sverige att denna typ av människor går att återanpassa och däför är starffskalan löjligt låg. Okey man ska kanske inte låsa in folk för första eller andra förbrytelsen i alla fall inte om det är så att säga ett mer normalt brott men grova misshandlar, grova rån, narkotikabrott eller andra typer av brott där människor kommer till direkt skada bör genast bestraffas hårt så att samhället kan poängtera att detta betende aldrig accepteras. Vad gällande gossar som dessa, långt kommande i kariären borde det finnas en three strikes and your out paragraf. Och vad gälland your out så ska det handla om tills den dagen brottslingen bärs ut i en kista.
*
Harald Hårfager
20 mars, 2011 at 01:44 · Reply

Obehagligt att så sjuka, ondskefulla människor kan gå lösa i samhället.
*
Mikey

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: