torsdag 10 mars 2011

30 års misslyckade försök att integrera muslimer « Politiskt Inkorrekt

30 års misslyckade försök att integrera muslimer « Politiskt Inkorrekt: "INTEGRATIONSHAVERI Nya Wikileaks-dokument avslöjar hur frusterade kommunala tjänstemän i Göteborg för två år sen beskrivit svensk integrationspolitik som ett totalfiasko, över att 30 års försök att integrera muslimska flyktingar inte fungerat.

Det var i januari 2008 som Bill Werngren, dåvarande chef för stadskansliets informationsgrupp, kontaktades av den amerikanska ambassaden i samband med att Robert Silverman, andreman på ambassaden i Stockholm, skulle besöka Göteborg. I materialet, som tidigare var hemligstämplat, beskriver Werngren situationen med somalierna i Göteborg som mindre bra:

Bill Werngren skickade ambassaden en artikelserie från Göteborgs-Posten…, …som beskriver problemen för den somaliska minoriteten. I en anteckning skrev Werngren att situationen i Göteborg påminde honom om frasen ”Houston, we have a problem” och beskrev det som en ”intressant och ganska skrämmande läsning.

Artikelserien som åsyftas publicerades hösten 2007 och handlade om somaliernas miserabla situation.

Slutsatserna från besöket rapporterade Silverman vidare till dåvarande ambassadören Michael Wood, som i sin tur skickade rapporten till Washington i februari 2008. En uppgivenhet kan urskönjas i Göteborgs stad:

…frustrationen hos de kommunala tjänstemännen som, i orden av en tjänsteman, känner att 30 år av program med mål att integrera muslimska flyktingar ”inte har fungerat”.

I januari 2008 deltog Silverman i ett informellt möte om stadens integration där Werngren var mötesledare. Det hela mynnate ut i stark kritik mot svensk integrationspolitik.

Även Abdirisak Waberi, numera riksdagsledamot för Moderaterna, fanns på mötet i egenskap av rektor för Römosseskolan, den islamistiska friskolan i stadsdelen Gårdsten. Där ska han, enligt dokumentet, ha beskrivit sina somaliska landsmäns situation som hopplös:

De som invandrat till Sverige kommer aldrig att känna sig som svenskar, vilket skapar en känsla av alienation.

Officiellt var Silvermans besök ett sätt för att hjälpa kommunen med integrationsproblemen, bakom kulisserna kartlades dock även potentiella terrorhot och senare korrespondens mellan Silverman och Washington visar hur intresset för Göteborg fokuserar på muslimska minoritetsgrupper.

Bellevuemoskén pekas ut som ett fäste för den somaliska terroriströrelsen al-Shabab:

Bellevuemoskén är en av de största moskéerna i Göteborg, med cirka 5000 medlemmar, varav majoriteten har sitt ursprung i Somalia, enligt lokal press. Moskén har tidigare utretts av SÄPO, den svenska säkerhetspolisen, för att de ska ha mottagit ekonomiska medel från al-Haramein, en Saudiskt baserad religiös välgörenhetsgrupp som klassats som en terrororganisation av FN.
Miras Bektasevic, en svensk-bosnier som dömdes till terrorbrott i Sarajevo under 2007, rapporteras tidigare ha besökt moskén.

I februari 2010 rapporterade Matthew Barzun, nuvarande amerikanska ambassadören, vidare om islamistiskt relaterade aktiviteter i Göteborg. I samband med 31-årsdagen av den islamistiska revolutionen kartlades protesterna.

Uppskattningsvis tusen personer samlades i staden Göteborg, även om våldsamheterna som rapporterades från dessa folksamlingar var små.

Vid besöken i Göteborg har ambassadpersonal presenterat amerikansk kurslitteratur till Römosseskolan och i samband med detta har Waberi påstått att orsaken till att elever väljer den muslimska friskolan framför kommunala alternativ är att de slipper trakasserier där.
Relaterat

Hösten 2007 publicerade Göteborgs-Posten sin artikelserie om somalierna:

Ett folk med tusenårig historia håller på att gå under. Mitt ibland oss. I Göteborg år 2007. Högt på listan över skyldiga står somaliska pappor som överger sina familjer.

GT

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: