måndag 14 mars 2011

Migrationsdomar « Fria Nyheter

Migrationsdomar « Fria Nyheter: "Migrationsdomar

Samtliga artiklar om mål i migrationsdomstolarna finns listade under kategorin migrationsdomar. Här nedan läggs även en del av dessa artiklar in.

BIFALL

* Mål UM 3139-08 – Arabiska som knappt talar arabiska får PUT på grund av ondskefull farbror
* Mål UM 993-09 – Skenäktenskap inte skäl att återkalla PUT
* Mål UM 3411-08 – Barn som blev apatiskt gav PUT till hela familjen
* Mål UM 1673-09 – Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT
* Mål UM 595-09 – Kamerunier som inte vill bli kung får PUT
* Mål UM 2479-09 – Psykintyg och social situation gav PUT
* Mål UM 1662-09 – Risk få leva i ovisshet om utvisningstidpunkt gav PUT
* Mål UM 2902-08 - Psykproblem och nätverksbrist gav PUT
* Mål UM 5814-08 – Risk för social utstötning i Sudan ger PUT
* Mål UM 2053-09 – Påstådda problem med Al-Quaida-sympatiserande poliskår gav PUT
* Mål UM 4455-08 – Risk för hedersvåld och tvångsgifte gav PUT till kvinna med dotter
* Mål UM 791-09 – Qusaj Husseins livvakt med familj får stanna i Sverige med PUT
* Mål UM 3896-08 – Familj från Afghanistan får PUT på grund av hämndlysten talibankommendant
* Mål UM 1810-09 – Påstådd fatwa gav PUT
* Mål UM 1957-09 – Man från Afghanistan får PUT på grund av psykproblem efter övergrepp från kidnappare
* Mål UM 4252-08 – Man från Irak vägrar arbeta med annat än musik, får PUT
* Mål UM 10827-08 – Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT
* Mål UM 1648-08 – Hävt faderskap medför inte förlust av medborgarskap
* Mål UM 2732-07 – AIDS gav PUT
* Mål UM 1201-08 – Albansk blodfejd skäl till PUT
* Mål UM 11013-08 – Makarna träffades inte innan giftermål, inget skenäktenskap enligt Migrationsdomstolen
* Mål UM 2170-08 – Familj från El Salvador får PUT som skyddsbehövande trots vaga och motstridiga uppgifter om hot
* Mål UM 873-09 - Par med barn får PUT på grund av att de har svårt att klara sin försörjning i Mongoliet
* Mål UM 133-09.UM 1532-09 – Marockansk ogift kvinna med barn får PUT på grund av hedervåldsrisk, risk för social utstötning och risk för barnets psykosociala utveckling
* Mål UM 3889-08 – Tanzanier får PUT på grund av dialysbehov
* Mål UM 6829-08 – Skottskada hos yngling gav anhöringinvandrarrätt åt föräldrar
* Mål UM 294-09 – Familj från Rumänien får uppehållsrätt då kvinnan intygar att hon arbetar 8 timmar i veckan
* Mål UM 3082-09 – Identitetslös somalisk kvinna fick PUT
* Mål UM 2736-09 – Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd
* Mål UM 7311-08 – Militant islamist från Uzbekistan får PUT
* Mål UM 2009-09 – Manipulerade fingertoppar gav PUT
* Mål UM 2497-09 – Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk
* Mål UM 657-09 -Jordansk familj får uppehållstillstånd på grund av påstått hedersvåld
* Mål UM 1573-09 – Irakier hotad av Badr-milisen får PUT
* Mål UM 11707-08 – Kurdisk familj utan möjlighet till egen försörjning i Irak beviljas uppehållstillstånd
* Mål UM 2169-09 – Teaterman från Irak får stanna i Sverige
* Mål UM 389-09 – Gravid kvinna i blandäktenskap får PUT
* Mål UM 3210-09 – Somalier får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande
* Mål UM 3765-09 – Afghan beviljas PUT pga påstått hot från armén
* Mål UM 3950-09 – Statslösa palestinier från Bagdad beviljas uppehållstillstånd
* Mål UM 4283-09 – Afghansk pojke tappade bort sin släkt – får uppehållstillstånd
* Mål UM 10432-10 – Blodsjukdom gav PUT till irakier
* Mål UM 15870-10 – Obstruktion mot rättsamhället belönas med flyktingstatus på grund av stympningsrisk för dotter
* Mål UM 1240-10 – Islamofobt bloggande gav PUT

DELVIS BIFALL (Tillfälligt uppehållstillstånd)

* Mål UM 12321-08 – Man från södra Somalia får TUT
* Mål UM 10705-08 – 20-årig somalier får tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på ny praxis
* Mål UM 11977-10 -28-årig turk får uppehållstillstånd – gift med 47-årig bisexuell kvinna

NY PRÖVNING

* Mål UM 9497-09 – Kurdisk bloggning kan ge PUT
* Mål UM 8296-09 – Migrationsdomstolen dömer ännu en gång efter sin egna lagbok
* Mål UM 10055 -10 – Kusinäktenskap ej skenäktenskap enligt migrationsdomstolen

AVSLAG

* Mål UM 3870-08 – 31-åring ville klassas som ensamkommande, får ej PUT
* Mål UM 739-09 – Risk att bli för gammal för konstgjord befruktning inte skäl till uppehållstillstånd
* Mål UM 2146-09 E – Asylshoppare återvisas till Österrike, håller sig undan
* Mål UM 1037-08 – Kurdisk sexfilmsförsäljare får ej PUT
* Mål UM 4597-09 – Eritrian sökte PUT dubbelt
* Mål UM 10117-10 -Irakiska fick PUT i Sverige då hon ”saknade manligt nätverk i hemlandet”, därefter sökte den irakiske mannen UT på anknytning

Migrationsdomstolarna

Klicka för större bild

Asylärenden: En asylansökan ges in till Migrationsverket, som antingen bifaller eller avslår den. När Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid avslag beslutar Migrationsverket också om avvisning eller utvisning om personen som ansökt befinner sig i Sverige.

Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol.

I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till personen som sökt asyl. Den asylsökande företräds ofta av ett offentligt biträde. Migrationsdomstolens avgörande kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning måste först prövningstillstånd beviljas.

Om Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står migrationsdomstolens beslut fast och det går inte att överklaga vidare.

Om däremot prövningstillstånd beviljas innebär det att målet prövas och avgörs i Migrationsöverdomstolen. Beslutet blir prejudicerande och därmed vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen är högsta instans. Domstolens beslut kan alltså inte överkla

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: