torsdag 10 mars 2011

Lag om kontanthantering ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter - Artikel av Sven-Olof Sällström - Newsmill

Lag om kontanthantering ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter - Artikel av Sven-Olof Sällström - Newsmill: "Sven-Olof Sällström
Lag om kontanthantering ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter

Publicerad: 2011-03-09, Uppdaterad: 2011-03-09

Med 14 år bakom mig i detaljhandeln varav sju som ICA-handlare är jag väl förtrogen med de konsekvenser som kontathanteringen innebär. Representanter för detaljhandelsbranschen, målar upp en skräckartad bild att det vi röstar om i riksdagen idag skulle få ödesdigra konsekvenser. Det finns ingen sanning i detta, skriver Sven-Olof Sällström, riksdagsledamot (SD) och fd ICA-handlare.


Om författaren

Sven-Olof Sällström, riksdagsledamot (SD) och fd ICA-handlare.

Med 14 år bakom mig i detaljhandeln varav sju som ICA-handlare är jag väl förtrogen med de konsekvenser som kontakthanteringen innebär. Representanter för detaljhandelsbranschen, målar upp en skräckartad bild att det vi röstar om i riksdagen idag skulle få ödesdigra konsekvenser. Det finns ingen sanning i detta.

Förslaget som vi i Sverigedemokraterna tagit ställning för innebär att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter tar fram ett lagförslag syftandes till att minska kontanthanteringen i detaljhandeln. Representanterna för organisationerna Företagarna och Butikerna tycks glömma bort att lagförslaget ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Frågan kommer sedan att återkomma till riksdagen och vi Sverigedemokrater kommer inte medverka till ett system som riskerar slå ut mängder av små och ärliga näringsidkare.

Med mångårig erfarenhet av detaljhandelsbranchen, så väl som anställd och som egen företagare, vet jag vilka risker detta arbete är förenat med. Det handlar om tusen rån per år vilket får sägas vara ett av de största arbetsmiljöproblemen i Sverige. Den allmänna trenden i samhället går mot allt mindre kontanthantering. Inte ens på bussen kan man idag handla med kontanter. Detta innebär att rånrisken inom detaljhandeln ökar om inte nya sätt att hantera kontanta medel införs.

Våld och hot om våld är idag en vardag för många av de som arbetar inom detaljhandeln. Vi kan se att detta problem ofta orsakar långa sjukskrivningsperioder till följd av psykisk ohälsa. Detta är inte bara ett stort samhällsekonomiskt problem utan såklart även ett enormt trauma för den enskilde, utsatta individen. Givetvis måste vi bekämpa brottsligheten i sig men det är en lång och svår process och för alla de som arbetar inom detaljhandeln är sådant prat mest bara just prat.

Det är självklart att lagstiftningen inte får bli trubbig. Samma krav kan inte gälla för alla utan hänsyn måste tas till faktorer som t ex omsättningens storlek, antal anställda, antal kassor, öppettider samt var och hur butiken är belägen. Skribenterna kommer med en skrämmande beräkning där man tyvärr valt att se enbart kostnadssidan istället för att betrakta ett slutet kontanthanteringssystem som den investering det är. Slutna kassasystem kan också spara pengar genom att bokföringen och kontanthantering förenklas genom att manuell kassaräkning inte längre behövs. I en något större butik kan det röra sig om ansenliga summor pengar som sparas. Rimligtvis minskar försäkringspremierna också med tanke på den minskade rånrisken.

Man pratar om att ett slutet system skulle kosta 100 000 kronor per kassa. Det är riktigt att ett inköp av dessa på kort sikt innebär mycket pengar men efter att man tagit hänsyn till avskrivningstiden handlar det inte om speciellt mycket pengar per månad. En avskrivningstid på exempelvis sju år skulle då innebära en månadskostnad på 1190 kr. Kan man genom det spara bara ett antal timmar i renodlad arbetstid, minskade försäkringspremier så kan systemet till stora delar i princip finansiera sig själv.

När nu vi Sverigedemokrater klargör att vi inte tänker låta lagstiftningen slå ut små och ärliga näringsidkare är det svårt att tala om att branschen missgynnas. Jag tror att vi på sikt kommer se att såväl anställda som företagare gynnas av en lagstiftning om sluten kontanthantering. Exakt hur denna lagstiftning ska se ut är något för arbetsmarknadens parter att diskutera.

Sven-Olof Sällström

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: