tisdag 15 mars 2011

Europa säger nej till massinvandring - Fria Tider

Europa säger nej till massinvandring - Fria Tider: "Europa säger nej till massinvandring
Publicerat 15 mars 2011 kl 10:55
Majoriteten av européerna ville inte ha den massiva invandring som deras ledare ändå har drivit igenom mot deras vilja de senaste decennierna. Det visar en ny omfattande internationell undersökning.
7
0
Retweet
0
Pusha

Den nya studien, som tagits fram på uppdrag av tyska Friedrich Ebert-stiftelsen, mäter attityder till invandring, etniska minoriteter och ras i åtta europeiska länder.

En klar majoritet av de tillfrågade anser att deras respektive länder har tagit emot alldeles för många invandrare. Invandringsmotståndet är särskilt starkt i Storbritannien, där 62,2 procent instämde i påståendet. Nära hälften av britterna uppger sig dessutom känna sig som främlingar i sitt eget land.

Även synen på islam är överlag negativ. I de flesta av de undersökta länderna anser en klar majoritet att islam är en intolerant religion och att muslimer är för krävande. Tyskarna är något mer negativa till islam — endast 16,6 procent anser att islamsk kultur passar in i Tyskland och Europa.

Inställningen till judar är särskilt negativ i Polen och Ungern, där cirka 50 respektive 70 procent anser att judar har för mycket inflytande i deras länder. Men hälften av tyskarna tycker att judarna utnyttjar att de var offer under Andra världskriget till sin egen fördel, och en nästan var tredje tysk svarade att judar i allmänhet inte bryr sig om något annat än sina egna.

I de västeuropeiska länderna tycker mellan 30 och 40 procent att det finns ”en naturlig hierarki mellan svarta och vita människor”. Motsvarande siffror i de östeuropeiska länderna är något högre. 45 procent av tyskarna, och över hälften av polackerna och ungrarna, instämde i påståendet att ”vissa raser är mer begåvade än andra”.

Undersökningen går att läsa i sin helhet här.
Omodererat: Fria Tider ansvarar ej för innehållet nedan

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: