måndag 20 december 2010

Finlands finansminister försvarar kristna jultraditioner « Politiskt Inkorrekt

Finlands finansminister försvarar kristna jultraditioner « Politiskt Inkorrekt: "Finlands finansminister försvarar kristna jultraditioner

JULTRADITIONER Medan den svenska skolan och berörda myndigheter krälar i stoftet inför den högt sjungande kränktas kör gör man tvärtom i vårt östra grannland där finansminister Jyrki Katainen ilsknat till över ifrågasättandet över kristna jultraditionernas vara eller icke vara.

Även i Finland har de kristna jultraditionernas lämplighet diskuterats, vilket fått Samlingspartiets ordförande och finansminister Jyrki Katainen att ryta till.

Katainen anser att skolorna har rätt, och skyldighet, att föra de kristna finländska jultraditionerna vidare och säger att tolerans inte betyder att man lägger ner sina egna traditioner av artighet gentemot andra traditioner och att ingen i den här världen gör på det sättet (Katainen har uppenbarligen inte varit i Sverige på ett tag, PI:s anm.).

Han påpekar att grundlagsutskottet konstaterat att de kristna jultraditionerna inte är en begränsning av religionsutövningen utan en del av den finländska kulturen.

– Och de kan och bör vara en del av skolarbetet och skolåret. Skolorna har fått kristallklara instruktioner om det här.

Han oroar sig för att en felaktig uppfattning av tolerans ska slå tillbaka.

– Många börjar fundera på vem som är skyldig till att våra barn inte längre får sjunga julsånger i skolan. Och sedan söker man de skyldiga bland invandrarna.

Katainen tycker sig ha lagt märke till att de som är mest högljudda i sitt motstånd mot jultraditionerna är infödda finländska ateister, vilka anser att traditionerna kränker deras rättigheter. Han betonar också att det är en självklarhet att alla trossamfund har rätt att fira enligt sina egna traditioner och att ingen får tvingas till religionsutövning samt att alla har rätt att slippa delta i traditioner.

– Det här är helt klart, men det är ingen orsak till att ta bort jultavlorna från skolorna eller att sluta gå i julkyrkan.

Katainen säger att han själv utan problem skulle låta sina egna barn delta i exempelvis hinduiska eller arabiska traditioner, förutsatt att de inte tvingades till religionsutövning, om familjen bodde utomlands. Han uttrycker en önskan om att skolorna och daghemmen efter denna debatt inte ska hysa det minsta tvivel om vad som är tillåtet och inte.

Om man tycker det är intolerant att föra in julen i skolornas vardag så har man missförstått saken.

HBL

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: