fredag 10 december 2010

“Svart” körskola avslöjad i Karlstad « Politiskt Inkorrekt

“Svart” körskola avslöjad i Karlstad « Politiskt Inkorrekt: "“Svart” körskola avslöjad i Karlstad

ENTREPRENÖR Ytterligare en av dessa invandrade och berikande “entreprenörer” som okunniga talar sig varma om har avslöjats i värmländska Karlstad. Denna gång rör det sig dock om en innovativ verksamhet av det mer ovanliga slaget. Mannen har nämligen bedrivit en svart körskola där han helt utan tillstånd och mot pekuniär ersättning “undervisat” invandrare i trafik och teori på arabiska, kurdiska, turkiska och svenska. Lokalen låg i ett bostadshus en bit från själva centrum.

Enligt lagen måste en trafiklärare vara godkänd av statliga Transportstyrelsen. Det problemet har skolan löst med personliga tillstånd. Mannen och hans elever har tillsammans gått i introduktionskurser som anordnas av trafikskolor och studieförbund. En kartläggning visade att han hittills samlat på sig tretton tillstånd för elever i Karlstadsregionen och i Västvärmland. Så långt gjorde han heller inget som är förbjudet. Det som gör verksamheten olaglig är att han tog betalt.

Priset hos den svarta körskolan var 250 kronor för 50 minuter bakom ratten. Alltså fem kronor för varje minuts övningskörning. I en vanlig trafikskola betalar eleverna 440 kronor för 35 minuter. Det motsvarar tolv kronor per minut. Mannen förklarar att han jobbat som trafiklärare i sitt förra hemland. Han inriktade sig på elever som har sämre ekonomi. Det rör sig uteslutande om personer med invandrarbakgrund – ofta sådana som saknar anhöriga att övningsköra med.

Mannen hävdar att han inte gjort något fel och hänvisar till de tillstånd för övningskörning eleverna har. Han säger sig också ha revisor och betalar skatt men hans inkomster från körskolan, som startades våren 2009, påstås endast ha inbringat en skattepliktig inkomst på 50 000 kronor.

Den “svarte” körskolläraren hävdar nu att han sökt tillstånd för sin verksamhet, men hos Transportstyrelsen har man inte sett till någon sådan ansökan. Man känner heller inte till mannens verksamhet i övrigt.

Ett par gånger har polis och åklagare ingripit mot svarta körskolor. I somras dömdes en man i Växjö till villkorlig dom och 100 dagsböter för att ha bedrivit trafikskola mot kontantbetalning för minst 172 elever, utan att ha tillstånd. I ett liknande fall i Gävle klarade sig innehavaren därför att ingen av eleverna ville ställa upp och vittna mot honom.

En invandrad körkortsaspirant tycker mannen är en bra lärare då “han är snäll och lugn. Och billigare än trafikskolan.”

I en rapport publicerad av VTI (Statens väg och transportinstitut) har Susanne Gustavsson och Torbjörn Falkmer genom att undersöka krascher i trafiken 2003 konstaterat att utlandsfödda manliga bilförare är inblandade i dubbelt så många krascher som svenska män medan utlandsfödda kvinnliga bilförare är inblandade i 70 procent fler krascher än svenska kvinnor.

Rapporten var så politiskt inkorrekt att man till och med kunde peka på faktumet att män från Afrika och Mellanöstern är inblandade i närmare fyra gånger så många olyckor som svenska män, och kvinnor från Mellanöstern över fyra gånger så ofta som svenska kvinnor.

NWT
“Traffic safety among immigrants in Sweden 2009″

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: