torsdag 9 december 2010

Härnösand säger nej till hundra flyktingar « Politiskt Inkorrekt

Härnösand säger nej till hundra flyktingar « Politiskt Inkorrekt: "Härnösand säger nej till hundra flyktingar

NEJ TACK En högstadieelev ville på ett lokalt forum ha svar på hur mycket flyktingarna kostade Härnösands kommun och fick då svar av Integrationsenheten i staden.

“1. Härnösands kommun får ett statsbidrag för varje mottagen flykting som skall räcka till samtliga kostnader som kommunen kan ha under individens introduktion. Man kan också säga att flyktingar kostar kommunen 0:- kronor under 2 första åren efter flyktingens ankomst till Härnösand.

2. Totala kostnaden för flyktingar i Härnösand är ca: 20 miljoner kronor per år ( för en mottagning på 150 flyktingar per år) varav ca: 11 miljoner kronor går till deras försörjning, 3 miljoner kronor för undervisning av svenska språket ( SFI Svenska För Invandrare ), 2 miljoner för lokalkostnader och övriga kostnader för den kommunala mottagningen samt 4 miljoner kronor personalkostnader för Integrationsverksamheten.

3. Flyktingar har rätt till ersättning under förutsättningen att de deltar i introduktions aktiviteter som erbjuds via kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen. Den ersättningen är lag reglerad och heter introduktionsersättning. Politiker i Härnösand har beslutat att introduktionsersättningen skall vara 6750:- kronor per månad och betalas ut till vuxna flyktingar mellan 21- 65 år gamla som deltar i introduktionen. Den totala kostnaden redovisades under svar 2.

Med vänliga hälsningar”
Migrationsverket vädjade

Under hösten har Verket tjatat på kommuner att ta sitt ansvar och ta emot sin del av de tusentals zigenare från bland annat Serbien som anlänt och begärt asyl. Samtidigt har ytterst få av dessa några flyktingskäl. Härnösand nappade dock på förfrågan och kunde tänka sig hundra asylsökande men först skulle man diskutera frågan i kommunfullmäktige i november. Man undersökte även om det fanns lediga lägenheter. Man kunde få fram tjugo lägenheter och tanken var då att inhysa 2-3 st per lgh.

Men vid mötet beslöt man att skjuta på beslutet. Detta sedan en utredning visar att mottagandet inte skulle bli helt fritt från problem. Framförallt ville man ha fram kostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen snabbutredde frågan med hjälp av skolförvaltningen, socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Utredningen visade bland annat att det skulle bli problem med att lösa barnomsorgen för de nya flyktingarna.

Det visade sig att redan den 10 augusti fanns det en kö på 70 barn till de 813 förskoleplatserna som finns i Härnösands kommun. Det innebar att det skulle bli svårt att hitta förskoleklasser nära de bostäder som de nya flyktingarna var tänkta att bo i. Dessutom krävdes det att kommunen var tvungna att öppna ytterligare en förskoleavdelning för att klara trycket. Utredningen visade att det också kommer att bli ett tryck på socialförvaltningen som måste räkna med att kunna gå in med insatser för att trygga uppväxtförhållanden för barnen. Den är redan i dag hårt ansträngd.

Arbetsmarknadsenheten hade heller inte utymme eller resurser att arbeta med asylsökande. “Det kan betyda att de asylsökande inte kommer att vara sysselsatta. Kommunen kommer att få ett A-lag och ett B-lag”, skrev kommunen i sin utredning.
Nej tack

Nu väljer Härnösand att säga nej till fler flyktingar. Kommunen anser att man inte har råd då man inte har de medel som krävs för att betala de extrakostnader i anslutning till mottagandet. Migrationsverket ville heller inte att ge kommunen någon ytterligare ersättning förutom de fastlagda schablonersättningarna som endast täcker en liten del av de faktiska kostnaderna för kommunen. Kommunen avstår därför att ta emot zigenarna utan egentligt flyktingskäl. Dessutom har anstormningen av dessa lugnat ner sig betydligt den sista tiden.

Allehanda

– skickat med Google Verktygsfält"

Inga kommentarer: